TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Hội nghị Tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Sáng ngày 25/02/2022, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra kinh tế và điều tra sơ sở hành chính tỉnh Bình Thuận đã tổ chức chức Hội nghị Tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Đồng chí Phạm Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ TĐT kinh tế tỉnh chủ trì. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Đỗ Thái Dương, Giám đốc sở Nội vụ, Phó Trưởng ban BCĐ TĐT kinh tế tỉnh; các đồng chí là thành viên BCĐ, Tổ thường trực BCĐ TĐT tỉnh; các đồng chí là Trưởng Ban, Phó Trưởng ban và Tổ Thường trực BCĐ TĐT các huyện, thị xã, thành phố.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ cho biết Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện từ tháng 3/2021 đến tháng 12/2021. Đây là một trong ba cuộc Tổng điều tra lớn do ngành Thống kê thực hiện với mục tiêu phục vụ công tác tham mưu chiến lược của các bộ, ngành và địa phương, giúp Đảng và Nhà nước có được bức tranh kinh tế tổng thể của cả nước; nắm bắt được thực trạng của nền kinh tế nói chung và của từng ngành, từng địa phương nói riêng. Là cuộc Tổng điều tra có quy mô lớn, nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều đơn vị điều tra (doanh nghiệp, hợp tác xã; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, đơn vị hành chính).

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Quốc Hùng trình bày Báo cáo tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2021; đồng chí Đỗ Thái Dương  trình bày Báo cáo tổng kết và công bố kết quả sơ bộ phần điều tra cơ sở hành chính; các tham luận do BCĐ TĐT các huyện, thị xã, thành phố và các Phòng nghiệp vụ thuộc Cục Thống kê trình bày, trong đó đề cập đến các phương pháp tiếp cận mới, ứng dụng công nghệ thông tin, kinh nghiệm ứng phó với dịch Covid-19, sự phối hợp giữa các ngành và việc sử dụng kết quả Tổng điều tra trong tham mưu, quản lý ở địa phương.

Hội nghị đã tiến hành khen thưởng 1 tập thể, 3 cá nhân Bằng khen Bộ trưởng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 2 tập thể và 11 cá nhân nhân Bằng khen Chủ tịch UBND; Giấy khen Cục trưởng Cục Thống kê 4 tập thể, 78 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Kết luận Hội nghị, đồng chú Phạm Quốc Hùng thay mặt BCĐ TĐT tỉnh biểu dương những kết quả, những thành tích mà BCĐ và Tổng Thường trực BCĐ các cấp, cũng như lực lượng điều tra viên, giám sát viên đã đạt được trong cuộc Tổng điều tra lần này. Đặc biệt đã nổ lực vượt qua những khó khăn của dịch bệnh Covid-19 hoàn thành tốt cuộc Tổng điều tra./.

 

                                                                                                CTK Bình Thuận

 

Một số hình ảnh Hội nghị:

Ông Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh báo cáo Tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2021

 

Ông Đỗ Thái Dương - Giám đốc Sở Nội vụ - Phó trưởng ban BCĐ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh báo cáo kết quả sơ bộ điều tra cơ sở hành chính

 

 

 

 

Một số hình ảnh khen thưởng

 

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/