TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động Văn phòng Cục Thống kê Bình Thuận năm 2021

Chiều ngày 22/12/2021, Văn phòng Cục Thống kê Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021. Ông Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng, Bí thư Chi bộ Cục Thống kê chủ trì hội nghị.

 

Tham dự hội nghị có Ban Lãnh đạo cùng toàn thể công chức, người lao động của Văn phòng Cục Thống kê Bình Thuận. Đến dự Hội nghị có Đồng chí Trần Ngọc Phúc, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Thuận.

Hội nghị đã nghe Lãnh đạo cơ quan báo cáo Tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Chủ tịch Công đoàn báo cáo Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Trưởng ban Công tác nữ công báo cáo tổng kết công tác nữ công năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Ban Thanh tra nhân dân báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 - 2023. Kế toán cơ quan Thông qua báo cáo quyết toán năm 2020 (đã được duyệt); Phân khai kinh phí tài chính năm 2021 và thông qua các quy chế của cơ quan.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Phúc - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh chúc mừng và đánh giá cao kết quả đạt được của toàn thể công chức, người lao động Cục Thống kê; trong năm do tác động bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ được giao và đạt kết quả cao trong phong trào thi đua. Trong năm tổ chức công đoàn Cục hoạt động nhiều phong trào, điều này thể hiện được sự quan tâm chỉ đạo của Cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan đến tổ chức công đoàn.

Tại hội nghị, cũng đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2023 và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động công đoàn. Lãnh đạo cơ quan và Ban chấp hành Công đoàn, các Tổ Công đoàn đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Với không khí dân chủ, thẳng thắn, trong hội nghị đã có nhiều công chức và người lao động phát biểu ý kiến góp ý, bổ sung các dự thảo báo cáo và quy chế chi tiêu nội bộ; Hội nghị biểu quyết các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm 2022 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Hùng, Bí thư chi bộ - Cục trưởng Cục Thống kê đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của công chức, người lao động trong cơ quan và đề nghị mỗi thành viên trong cơ quan không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2022./.

CTK Bình Thuận

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

Đoàn Chủ tịch và Thư ký Hội nghị

 

Đ/c Nguyễn Hoài Hải - Phó Cục trưởng báo cáo tổng kết cơ quan

 

Đ/c Trần Ngọc Phúc – Chủ tịch CĐVC tỉnh phát biểu Hội nghị

 

Đ/c Phạm Quốc Hùng – Cục trưởng, Bí thư Chi bộ tiếp thu ý kiến góp ý các đại biểu

 

 

 

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động công đoàn

 

 

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan và BCH Công đoàn, các Tổ CĐ ký kết giao ước thi đua năm 2021

 

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/