TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Hội nghị sơ kết công tác thống kê quý III và kế hoạch công tác quý IV năm 2021

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021, sáng ngày 24/09/2021, Cục Thống kê Bình Thuận (CTK) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thống kê quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021.

 

Tham dự hội nghị gồm công chức, người lao động thuộc Văn phòng Cục và các Chi cục Thống kê huyện; thành phố, khu vực dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ông Phạm Quốc Hùng, Cục trưởng CTK chủ trì Hội nghị.

Trong quý 3 năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình đó lãnh đạo Cục đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương về phòng, chống dịch Covid-19; nghiêm túc triển khai các hướng dẫn của Bộ Y tế, Ngành và của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Cục và sự chủ động phối hợp của các phòng nghiệp vụ, các Chi cục Thống kê, Ngành thống kê Bình Thuận đã bám sát kế hoạch của Tổng cục giao thực hiện đầy đủ các báo và đảm bảo đúng thời gian; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ của UBND tỉnh và các địa phương yêu cầu. Qua sơ kết, đánh giá cơ bản hoàn thành nhiệm vụ công tác quý III năm 2021. Đặc biệt, toàn Ngành đã nổ lực triển khai hoàn thành tốt Tổng điều tra kinh tế 2021 (giai đoạn 2) theo đúng kế hoạch.

Ngoài những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải rút kinh nghiệm khắc phục trong thời gian tới. Đại diện các Phòng nghiệp vụ thuộc Văn phòng Cục và các Chi cục Thống kê huyện, thành phố và khu vực đã phát biểu ý kiến, trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Phạm Quốc Hùng đã đánh giá cao các ý kiến tham gia phát biểu tại Hội nghị, ghi nhận sự và tuyên dương tinh thần nổ lực của tất cả công chức, người lao động toàn ngành Thống kê Bình Thuận đã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, nhất là giai đoạn 2 của Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và lãnh đạo Cục yêu cầu tất cả công chức, người lao động tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kết quả đạt được, cùng nhau chia sẻ, tìm cách khắc phục các tồn tại, hạn chế; nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng các yêu cầu nhằm hoàn thành nhiệm vụ quý IV với chất lượng cao hơn./.

 CTK Bình Thuận.

Một số hình ảnh của hội nghị:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/