TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Hội nghị sơ kết công tác thống kê 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2021

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021, sáng ngày 22/6/2021, Cục Thống kê Bình Thuận (CTK) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thống kê 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 bằng hình thức trực tuyến với 4 điểm cầu các Chi cục thống kê huyện, khu vực.

 

         Tham dự hội nghị có toàn thể công chức, người lao động thuộc Văn phòng Cục, lãnh đạo các Chi cục Thống kê huyện, thành phố: Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và trực tuyến tại các điểm cầu: Chi cục thống kê khu vực: Lagi - Hàm Tân, Đức Linh - Tánh Linh; chi cục thống kê huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, Phú Quý. Ông Phạm Quốc Hùng, Cục trưởng CTK chủ trì Hội nghị.

Qua đánh giá kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021 đã nêu lên một số tồn tại, hạn chế cần phải rút kinh nghiệm khắc phục trong thời gian tới. Đại diện các Phòng nghiệp vụ thuộc Văn phòng Cục và các Chi cục Thống kê huyện, thành phố và khu vực đã phát biểu ý kiến, trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Hùng đã đánh giá cao các ý kiến tham gia phát biểu tại Hội nghị, ghi nhận sự nỗ lực của tất cả công chức, người lao động toàn ngành Thống kê Bình Thuận đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mặc dù trong 6 tháng đầu năm có nhiều cuộc điều tra diễn ra trong điều kiện dịch Covid-19 phức tạp, đặc biệt tổ chức thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 1 đối với các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội. Qua đó đồng chí Cục trưởng cũng yêu cầu tất cả công chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm; phát huy kết quả đạt được, cùng nhau chia sẻ, tìm cách khắc phục các tồn tại, hạn chế, khó khăn trong tình hình mới; nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng các yêu cầu nhằm hoàn thành các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm với chất lượng cao nhất; tổ chức thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 đối với  cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Đồng chí cũng nhắc nhỡ và nhấn mạnh thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ y tế về công tác phòng dịch Covid-19 và đảm bảo an toàn./. 

 CTK Bình Thuận.

Một số hình ảnh của hội nghị:

 

 

 

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/