TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Hội nghị trực tuyến lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021, ngày 10/6/2021, Tổng cục Thống kê tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng cho các công chức, viên chức thuộc các vụ, đơn vị sự nghiệp của Tổng cục và trực tuyến với 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố.

 

  Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK) Nguyễn Thị Hương tham dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng. Tham dự lớp bồi dưỡng tại trụ sở Tổng cục Thống kê có Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến; PGS.TS Lưu Kiếm Thanh, nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; các lãnh đạo và chuyên viên quy hoạch lãnh đạo của các vụ, đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục. Tham dự tại các điểm cầu trực tuyến có các Lãnh đạo và đại diện chuyên viên các Cục Thống kê tỉnh, thành phố phía Bắc; các đơn vị sự nghiệp đóng ngoài địa bàn Hà Nội; đại diện chuyên viên của các Chi cục Thống kê thuộc các CTK. Tại điểm cầu Bình Thuận tham dự có ông Nguyễn Hoài Hải, Phó cục trưởng Cục Thống kê, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và phòng tổ chức hành chính; Lãnh đạo Chi cục thống kê huyện, thành phố: Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và kết nối trực tuyến Chi cục Thống kê huyện, thành phố và khu vực: La Gi - Hàm Tân, Tuy Phong – Bắc Bình, Đức Linh – Tánh Linh và Phú Quý.

  Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, văn phòng có vai trò quan trọng trong việc tạo dựng hình ảnh của cơ quan, tổ chức, nên cần phải tăng cường công tác văn phòng cho các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Lớp bồi dưỡng sẽ giới thiệu và trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng về nghi thức nhà nước trong tổ chức hội họp, kỹ năng giao tiếp với truyền thông, công tác soạn thảo văn bản, văn thư – lưu trữ. Đây là những kỹ năng rất quan trọng giúp cho người làm công tác văn phòng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đồng thời giúp lãnh đạo đơn vị trong thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo điều hành.

  Sau phần phát biểu khai mạc của Tổng cục trưởng, trong 2 ngày 10-11/6/2021, các đại biểu được nghe PGS.TS Lưu Kiếm Thanh, nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia trình bày về 4 nội dung chính: Những vấn đề về hội họp; Những vấn đề về nghi thức nhà nước; Công tác PR- Truyền thông; Những vấn đề về văn thư - lưu trữ. PGS.TS Lưu Kiếm Thanh cũng đồng thời dành thời gian để giải đáp các thắc mắc của các học viên liên quan đến công tác văn phòng.

  Hội nghị tập huấn đã cung cấp nhiều thông tin, hướng dẫn chi tiết về nghiệp vụ công tác văn phòng tới các đại biểu tham dự. Các đại biểu tham dự cũng thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để cùng nhau thống nhất những vấn đề còn vướng mắc có thể phát sinh khi triển khai thực tế tại địa bàn./.

CTK Bình Thuận

 

Một số hình ảnh tại điểm cầu Bình Thuận:

 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương phát biểu khai mạc và chỉ đạo

 

 

PGS.TS Lưu Kiếm Thanh, nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia hướng dẫn nghiệp vụ

 

 

 

 

 

 

Điểm cầu trực tuyến tại Chi cục Thống kê huyện, thành phố và khu vực:

 

La Gi - Hàm Tân, Tuy Phong - Bắc Bình, Đức Linh - Tánh Linh và Phú Quý.
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/