TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Hội nghị tập huấn Nghiệp vụ và phần mềm thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Trong 2 ngày 01 - 02/02/2021, Cục Thống kê Bình Thuận (CTK) đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và phần mềm thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

 

      Dự hội nghị có lãnh đạo Cục Thống kê, các thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh, thành viên Tổ thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh, Trưởng và phó Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế cấp huyện, thành viên Tổ thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế cấp huyện, các Trưởng phòng thuộc Văn phòng Cục Thống kê, tất cả công chức Phòng Thu thập thông tin thống kê và Phòng Thống kê Kinh tế.

      Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phạm Quốc Hùng, Cục trưởng CTK, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế nhấn mạnh: Để triển khai thành công Tổng điều tra kinh tế năm 2021, bên cạnh việc tổ chức thành công Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cần có sự phối hợp giữa các Sở, Ban ngành, Ủy ban nhân dân các cấp tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh, cấp huyện phải tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để đảm bảo nguồn thu thập thông tin từ các đơn vị điều tra chính xác và đúng thời gian.

      Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là cuộc Tổng điều tra hết sức quan trọng, cung cấp số liệu toàn bộ các ngành kinh tế; giúp chúng ta nắm được quy mô GDP, cơ cấu từng ngành kinh tế trong GDP, làm tiền đề quan trọng cho việc tính toán số liệu GDP của toàn quốc và GRDP của địa phương. Giúp cho công tác tham mưu chiến lược của các Sở, ngành và địa phương giúp Đảng và Nhà nước có được bức tranh kinh tế tổng thể của cả nước; nắm bắt được thực trạng của nền kinh tế nói chung và của từng ngành, từng địa phương. Từ đó định vị được từng ngành, từng địa phương đang ở đâu trong quá trình phát triển; xác định những tiềm năng, lợi thế cần phải khai thác; nhận diện được những rào cản, thách thức phải vượt qua; và quan trọng nhất là đưa ra được những quyết sách, chỉ đạo, điều hành phù hợp để phát triển nền kinh tế nhanh, bền vững. Kết quả điều tra còn góp phần xây dựng dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra trong lĩnh vực nông nghiệp và các yêu cầu thống kê khác.

      Quy mô, nội dung của cuộc Tổng điều tra này có liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau bao gồm tất cả các đơn vị kinh tế: Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, đơn vị sự nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Bên cạnh đó, cuộc điều tra này đã được đổi mới theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra, từ công tác chuẩn bị, thu thập thông tin, kiểm tra, nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu…đến công bố kết quả điều tra. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng điều tra sẽ giúp nâng cao chất lượng số liệu, rút ngắn quá trình xử lý thông tin, công bố sớm kết quả Tổng điều tra, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời

      Tại Hội nghị, ông Phạm Quốc Hùng, Cục trưởng CTK, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế đã giới thiệu nội dung chính của Phương án, các điểm mới và những điểm cần lưu ý của Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Các giảng viên giới thiệu và hướng dẫn nội dung tập huấn bao gồm: Giải thích nội dung và cách ghi phiếu toàn bộ doanh nghiệp; lĩnh vực Nông lâm thủy sản; lĩnh vực Công nghiệp - Xây dựng - Vốn đầu tư; các tổ chức tín dụng; lĩnh vực Vận tải - Lưu trú - Lữ hành, Giáo dục - Y tế; lĩnh vực Thương mại dịch vụ; lĩnh vực hợp tác xã - Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ; cá thể; sự nghiệp; tôn giáo. Giới thiệu trang web điều hành tác nghiệp, Webform thu thập thông tin của doanh nghiệp, hiệp hội; thu thập thông tin cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và các tổ chức tôn giáo trên thiết bị điện tử thông minh (CAPI);

      Hội nghị tập huấn diễn ra sôi nổi, các đồng chí tham gia tập huấn thảo luận để cùng nhau thống nhất những vấn đề còn vướng mắc có thể phát sinh khi triển khai thực tế tại địa bàn. Kết thúc hội nghị, ông Phạm Quốc Hùng, Cục trưởng CTK, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế đã giải đáp các kiến nghị và nhấn mạnh những điều cần và làm ngay: Kiện toàn lại Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh và cấp huyện (vì Đại hội Đại biểu Đảng Bộ nhiệm kỳ 2021 - 2030 vừa xong), chuẩn bị tốt các khâu để tổ chức tập huấn Tổng điều tra cho điều tra viên theo đúng thời gian và kế hoạch của Ban chỉ đạo TW đã đề ra./.

CTK Bình Thuận

Một số hình ảnh tại Hội nghị tập huấn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/