TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày, 25/01/2021 Cục Thống kê Bình Thuận tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động thuộc Văn phòng Cục và cán bộ, công chức Chi cục Thống kê thành phố Phan Thiết.

 

       Đồng chí Phạm Quốc Hùng, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thống kê Bình Thuận trực tiếp triển khai Nghị quyết. Tại hội nghị, cán bộ, công chức, người lao động đã nghe đồng chí Phạm Quốc Hùng truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 số 06-NQ/ĐH ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Đại Hội Đại biểu Đảng Bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV gồm: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015- 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển 05 năm  2020 - 2025.

       Qua những nội dung Nghị quyết nhằm giúp đội ngũ cán bộ, công chức, người lao hiểu sâu, nắm vững những nội dung, quan điểm cơ bản trong các văn kiện, nghị quyết và đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

       Kết thúc buổi hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Hùng còn nhấn mạnh 05 nhiệm vụ trọng tâm phải triển khai thực hiện ở nhiệm kỳ 2020 – 2025; trong đó có 01 nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và 04 nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của nghị quyết và yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nghiêm túc trong học tập để quán triệt sâu sắc Nghị quyết, từ đó vận dụng có hiệu quả vào nhiệm vụ, công tác của từng cá nhân, đơn vị và địa phương.         

CTK Bình Thuận

Một số hình ảnh hội nghị:

 

 

 

 

 

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/