TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác Cục Thống kê Bình Thuận năm 2021

Chiều ngày 22/01/2021, Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác năm 2021 ngành Thống kê. Ông Phạm Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan.

 

     Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác thống kê năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; các báo cáo tham luận của các Phòng nghiệp vụ thuộc Cục, Chi cục Thống kê huyện, thành phố và Chi cục Thống kê khu vực. Hội nghị cũng đã dành thời gian cho các đại biểu thảo luận về các vấn đề và hoạt động của Ngành, đồng thời đóng góp ý kiến để có thể hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ trọng tâm và mục tiêu đề ra trong năm 2021. Tại Hội nghị đã phát động phong trào thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các Phòng nghiệp vụ thuộc Cục, Chi cục Thống kê huyện, thành phố và Chi cục Thống kê khu vực trước sự chứng kiến của Ban lãnh đạo Cục.

    Kết luận Hội nghị đồng chí Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng đã nhấn mạnh quyết tâm của toàn Ngành trong việc tiếp tục nâng cao chất lượng, cung cấp kịp thời số liệu thống kê; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cuộc điều tra thống kê; thực hiện tốt công tác Tổ chức - Cán bộ và tăng cường ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong công tác Thống kê, đặc biệt nhấn mạnh 6 trọng tâm nhiệm vụ ngành cần phải tập trung cần thực hiện trong năm 2021.

     Năm 2021 tiếp tục có nhiều khó khăn và thử thách hơn năm 2020 với nhiều nhiệm vụ quan trọng, để thực hiện thành công các nhiệm vụ công tác và mục tiêu chủ yếu của năm 2021, Lãnh đạo Cục yêu cầu các Phòng, Chi cục Thống kê huyện, thành phố và Chi cục Thống kê khu vực ngay sau Hội nghị này cần chủ động thực hiện Kế hoạch công tác cụ thể của từng đơn vị trong đó chú trọng những khâu đột phá để thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm. Đối với mỗi công chức và người lao động trong toàn ngành tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, yêu ngành, yêu nghề; nỗ lực khắc phục khó khăn cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, xây dựng ngành Thống kê Bình Thuận ngày càng phát triển.

     Nhân dịp này, Lãnh đạo Cục chúc mừng toàn Ngành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhận được cờ thi đua cấp Bộ. Cục Thống kê Bình Thuận thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố và trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 cho 01 tập thể cấp phòng và 06 cá nhân; bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2019 cho 02 tập thể và 06 cá nhân; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho 01 cá nhân; trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thống kê Việt Nam” cho 09 cá nhân (trong và ngoài Ngành); trao Giấy khen của Cục trưởng Cục Thống kê cho 11 tập thể và 31 cá nhân (trong và ngoài Ngành)./.

CTK Bình Thuận

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/