TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2021

Trong 2 ngày 14/01 - 15/01/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2021 bằng hình thức trực tuyến tại trụ sở của Tổng cục Thống kê và kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu tại Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

     Chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Chủ trì Hội nghị có Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương và các Phó Tổng cục trưởng: Phạm Quang Vinh, Nguyễn Trung Tiến.

     Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo và công chức các đơn vị liên quan thuộc và trực thuộc TCTK; Lãnh đạo các Cục Thống kê và chuyên viên nghiệp vụ liên quan của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tại điểm cầu Bình Thuận tham dự có lãnh đạo và Công chức Chi cục thống kê huyện, thành phố: Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Phú Quý và kết nối trực tuyến với 5 Chi cục Thống kê huyện, thị xã: La Gi, Tuy Phong, Bắc Bình, Tánh Linh, Đức Linh; Lãnh đạo và tất cả công chức, người lao động thuộc Văn phòng Cục.

     Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK thông qua báo cáo kết quả công tác Thống kê năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, đặc biệt nhấn mạnh 6 trọng tâm nhiệm vụ ngành cần phải tập trung cần thực hiện trong năm.

     Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng biểu dương, ghi nhận những nỗ lực thành tích đạt được của toàn ngành Thống kê. Bộ trưởng nhấn mạnh, năm 2021 là một năm ngành Thống kê sẽ có nhiều nhiệm vụ lớn và nặng nề, đề nghị TCTK tiếp tục duy trì tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt các công việc năm 2021.

     Hội nghị cũng đã Tổng kết công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2016 -2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021, Cục thống kê Bình Thuận vinh dự là một trong những đơn vị được nhận cờ thi đua cấp bộ; Sau Báo cáo công tác thi đua khen thưởng đã tổ chức ký giao ước thi đua 2021;

     Tại hội nghị cũng đã Tổng kết công tác vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Thống kê giai đoạn 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025; Đồng thời ra mắt Hệ thống điều hành quản lý công việc của ngành Thống kê nhằm triển khai đồng bộ hệ thống phần mềm quản lý công việc trong toàn Ngành, từ đó ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý, điều hành, tương tác công việc.

CTK Bình Thuận

 

Một số hình ảnh tại điểm cầu Bình Thuận:

 

 

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/