TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Tập huấn phương án điều tra Lâm nghiệp và điều tra Thủy sản năm 2021

Thực hiện theo Kế hoạch điều tra Thống kê năm 2021 của Tổng cục Thống kê, sáng ngày 08 tháng 01 năm 2021 Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị tập huấn Phương án điều tra Lâm nghiệp và điều tra Thủy sản năm 2021. Hội nghị diễn ra bằng hình thức trực tiếp tại trụ sở của Tổng cục Thống kê và kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu tại Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

  Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Tổng cục Thống kê, đại diện lãnh đạo và công chức Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, Cục thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghê thông tin thống kê. Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì Hội nghị tập huấn. Tại điểm cầu Bình Thuận thành phần tham dự có ông Phạm Quốc Hùng – Cục trưởng Cục Thống kê, lãnh đạo và thống kê viên phụ trách nghiệp vụ liên quan của Chi cục Thống kê thành phố Phan Thiết và kết nối trực tuyến với 9 Chi cục Thống kê huyện, thị xã và thành phố cùng tất cả các Thống kê viên thuộc phòng Thống kê Kinh tế, phòng Thu thập thông tin thống kê Cục Thống kê Bình Thuận.

  Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK nhấn mạnh những điểm bổ sung sửa đổi mới của các phương án điều tra và đẩy mạnh ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong các cuộc điều tra; cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các Vụ thống kê, Cục Thống kê và các Chi cục Thống kê cùng tất cả các điều tra viên.

  Tại Hội nghị, lãnh đạo và các chuyên viên Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản đã trình bày, hướng dẫn Phương án điều tra lâm nghiệp và điều tra thủy sản 2021 đặc biệt về những điểm mới cần lưu ý. Các cuộc điều tra nhằm phục vụ việc tính toán các chỉ tiêu thống kê cấp quốc gia, cấp tỉnh của ngành lâm nghiệp và ngành thủy sản; đáp ứng yêu cầu quản lý, lập kế hoạch, quy hoạch, hoạch định các chính sách phát triển sản xuất lâm nghiệp và thủy sản của các cấp, các ngành và nhu cầu thông tin của các đối tượng dùng tin khác.

  Phạm vi, nội dung điều tra phải đầy đủ, thống nhất và không được trùng chéo với các cuộc điều tra khác. Các chỉ tiêu điều tra được giải thích rõ ràng, thống nhất. Thời điểm điều tra, công bố thông tin phải phù hợp với thời gian cung cấp thông tin theo kế hoạch phổ biến thông tin của ngành Thống kê.

  Tại Hội nghị tập huấn, Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng CNTT thống kê cũng đã giới thiệu và hướng dẫn cập nhật phần mềm thu thập thông tin trên thiết bị di động (CAPI) trong thu thập thông tin và giải đáp những vướng mắc.

  Hội nghị tập huấn diễn ra sôi nổi, các đồng chí tham gia tập huấn thảo luận để cùng nhau thống nhất những vấn đề còn vướng mắc có thể phát sinh khi triển khai thực tế tại địa phương./.

CTK Bình Thuận

          Một số hình ảnh tại điểm cầu Bình Thuận:

 

 

 

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/