TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Tổng cục Thống kê họp báo công bố tình hình lao động việc làm Quý IV và năm 2020

Tính đến tháng 12 năm 2020, cả nước có 32,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 bao gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập,…

         

       Sáng ngày 06 tháng 01 năm 2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức họp báo công bố tình hình lao động việc làm quý IV và năm 2020, trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tại các điểm cầu của 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố.

Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì buổi Họp báo. Tham dự có bà Valentina Barcucci, Phó Trưởng đại diện Tổ chức Lao động quốc tế ILO tại Việt Nam; đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; đại diện các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Tại buổi Họp báo, TCTK đã công bố số liệu lao động việc làm quý IV và năm 2020 tình hình lao động việc làm tại Việt Nam. Theo báo cáo, dịch Covid-19 đã đẩy nhiều lao động vào tình trạng không có việc làm đồng thời khiến nhiều người trong số họ buộc phải trở thành lao động có việc làm phi chính thức. Tính đến tháng 12 năm 2020, cả nước có 32,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 bao gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập,… Trong đó, 69,2% người bị giảm thu nhập, 39,9% phải giảm giờ làm/nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên và khoảng 14,0% buộc phải tạm nghỉ hoặc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh. Khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 với 71,6% lao động bị ảnh hưởng, tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng với 64,7% lao động bị ảnh hưởng; tỷ lệ lao động bị ảnh hưởng trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 26,4%. Lực lượng lao động (bao gồm những người có việc làm và thất nghiệp) tiếp tục tăng theo đà hồi phục của quý III năm 2020 nhưng vẫn chưa thể trở về trạng thái ban đầu khi chưa có dịch.

Trong buổi họp báo đại diện TCTK đã giải đáp các câu hỏi của các phóng viên về những vấn đề lao động việc làm dưới tác động của đại dịch Covid-19, và dự báo về tình hình lao động việc làm đầu năm 2021./.

CTK Bình Thuận

 

Một số hình ảnh tại điểm cầu Bình Thuận:

 

Tham dự họp báo có tất cả Phòng Thống kê Xã hội và Phòng Thống kê Tổng hợp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/