TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng Cục Thống kê Bình Thuận năm 2020

Sáng ngày 24/12/2020, Văn phòng Cục Thống kê Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020. Ông Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng, Bí thư Chi bộ Cục Thống kê chủ trì hội nghị...

 

Tham dự hội nghị có Ban Lãnh đạo Cục Thống kê cùng toàn thể công chức, người lao động của Văn phòng Cục Thống kê Bình Thuận và tham dự của Lãnh đạo cấp trên có đồng chí Trần Ngọc Phúc, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Thuận.

Hội nghị đã nghe Lãnh đạo cơ quan báo cáo Tổng kết công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Chủ tịch Công đoàn báo cáo Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Trưởng ban Ban Thanh tra nhân dân báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Kế toán cơ quan Thông qua báo cáo quyết toán năm 2019 (đã được duyệt); kế hoạch tài chính năm 2021 và Quy chế chi tiêu nội bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Phúc - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh chúc mừng và đánh giá cao kết quả đạt được của toàn thể công chức, người lao động Cục Thống kê; trong năm do tác động bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ được giao và đạt kết quả cao trong phong trào thi đua. Trong năm tổ chức công đoàn Cục hoạt động nhiều phong trào, điều này thể hiện được sự quan tâm chỉ đạo của Cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan đến tổ chức công đoàn.

Với không khí dân chủ, thẳng thắn, trong hội nghị đã có nhiều công chức và người lao động phát biểu ý kiến góp ý, bổ sung các dự thảo báo cáo và quy chế chi tiêu nội bộ; thống nhất các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết và bày tỏ sự quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trong năm tới; mong muốn cơ quan tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất và không ngừng phát triển; đồng thời quan tâm tạo điều kiện về đời sống vật chất và tinh thần cho công chức và người lao động. Tại hội nghị, Lãnh đạo cơ quan và Ban chấp hành Công đoàn, các Tổ Công đoàn đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Hùng, Bí thư chi bộ - Cục trưởng Cục Thống kê biểu dương kết quả đạt được và đề nghị toàn thể công chức, người lao động, đoàn viên công đoàn cơ quan phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2020; tiếp tục đoàn kết, thống nhất phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021./ .

CTK Bình Thuận

      Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

 

Đoàn Chủ tịch và Thư ký Hội nghị

 

 

 

 

Đ/c Phạm Văn Dũng - Phó Cục trưởng báo cáo tổng kết cơ quan

 

 

 

Đ/c Trần Ngọc Phúc - Chủ tịch CĐVC tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

 

 

Đ/c Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng, Bí thư Chi bộ tiếp thu ý kiến góp ý các đại biểu

 

 

Các Tổ Công đoàn ký giao ước thi đua năm 2021:

 

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/