TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Cục Thống kê Bình Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra lao động việc làm năm 2021

Sáng ngày 21 tháng 12 năm 2020, Cục Thống kê Bình Thuận tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra lao động việc làm năm 2021, hội nghị diễn ra trong 02 ngày. Ông Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng Cục Thống kê chủ trì hội nghị...

 

Tham dự Hội nghị có các lãnh đạo Chi cục Thống kê, 36 điều tra viên, 11 giám sát viên cấp huyện, cùng các lãnh đạo và công chức của Phòng Thu thập Thông tin thống kê và Phòng Thống kê Xã hội thuộc Văn phòng Cục Thống kê.

Cuộc điều tra Lao động việc làm năm 2021 là cuộc điều tra nhằm mục đích: Thu thập thông tin về tình trạng tham gia thị trường lao động của những người từ 15 tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam làm cơ sở tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về lao động, việc làm, thất nghiệp của người lao động. Kết quả cuộc điều tra sẽ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành đánh giá, dự báo tình hình biến động của thị trường lao động, từ đó hoạch định chính sách phát triển nguồn nhân lực cũng như xây dựng kế hoạch sản xuất - kinh doanh phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường lao động. Điều tra LĐVL 2021 được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng nhấn mạnh đây là cuộc điều tra quan trọng nhằm cung cấp thông tin thống kê cho các cấp, các ngành để đánh giá tình trạng việc làm, thất nghiệp,… của người lao động; do vậy báo cáo viên cần trình bày một cách cụ thể và dễ hiểu các câu hỏi trong phiếu điều tra; toàn thể hội nghị cần tập trung lắng nghe, tham gia đầy đủ thời gian hội nghị; tích cực tham gia trao đổi, phát biểu ý kiến về những vấn đề còn gặp khó khăn trong quá trình thu thập thông tin thực tế tại địa bàn trước đây; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại địa bàn nhằm nâng cao chất lượng số liệu đầu vào của cuộc điều tra.

Điều tra LĐVL năm 2021 có một số nội dung thay đổi so với năm 2020, trong đó có những thay đổi về: Cấu trúc phiếu hỏi, nội dung câu hỏi, kết nối thông tin với Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; trang Web quản lý điều hành bổ sung thêm nhiều tiện ích nên việc giám sát và kiểm tra số liệu sẽ được thực hiện chặt chẽ và tốt hơn; việc ghi mã ngành, mã nghề cũng có những thay đổi, đặc biệt là việc thực hiện danh mục mã nghề mới. Tham gia hội nghị tập huấn các học viên đã được nghe giới thiệu tổng quan những thay đổi, những vấn đề cần lưu ý trong quá trình thực hiện thu thập thông tin, giám sát, kiểm tra và duyệt số liệu trên hệ thống; hướng dẫn cách xác định mã dựa trên các thông tin của phiếu hỏi; hướng dẫn cách ghi mã trong Trang Web điều hành tác nghiệp; hướng dẫn cách cài đặt chương trình điều tra trên CAPI, cách thu thập thông tin, đồng bộ dữ liệu và cách kiểm tra, duyệt số liệu. Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến vào các nội dung của hội nghị tập huấn./.

CTK Bình Thuận

         Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Đ/c Phạm Quốc Hùng – Cục trưởng Cục Thống kê phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

          Một số hình ảnh khác:

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/