TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Hội nghị giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận.

Được sự thống nhất của Tổng cục Thống kê về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Cục trưởng, Cục Thống kê Bình Thuận. Sáng ngày 27/11/2020, thừa ủy quyền của Tổng cục trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thống kê phối hợp với Cục Thống kê Bình Thuận tổ chức Hội nghị giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận...

 

Tham dự Hội nghị gồm có ông Phạm Văn Tuân, Phó vụ trưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ; ông Lê Văn Tuấn, Chuyên viên, Vụ Tổ chức Cán bộ; tập thể lãnh đạo, cấp ủy chi bộ Cục Thống kê Bình Thuận, Trưởng phòng các phòng nghiệp vụ thuộc Văn phòng cục các Chi cục trưởng, Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố.

Chủ trì Hội nghị, ông Phạm Văn Tuân, Thông báo chủ trương đã được Lãnh đạo Tổng cục Thống kê phê duyệt, thông báo tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng theo Quyết định số 946/QĐ-TCTK ngày 29/4/2020 của Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê, quán triệt về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm và giới thiệu nhân sự.

Thay mặt Lãnh đạo Cục Thống kê, ông Phạm Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê Bình Thuận đánh giá, nhận xét các nhân sự trong nguồn quy hoạch chức danh Phó Cục trưởng đã được phê duyệt, sau đó ông Phạm Văn Tuân thông báo nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn để giới thiệu nhân sự.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tham gia ý kiến, Ban Tổ chức Hội nghị tiếp thu và giải trình các ý kiến của đại biểu sau đó Hội nghị tiến hành các bước thực hiện việc lấy phiếu giới thiệu nhân sự.

Kết luận Hội nghị, ông Phạm Văn Tuân, Phó vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ bộ, Tổng cục Thống kê đã đề nghị Cục Thống kê Bình Thuận sớm hoàn thiện hồ sơ nhân sự giới thiệu trình Tổng cục Thống kê xem xét cho ý kiến thực hiện các bước tiếp theo./.

CTK Bình Thuận
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/