TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Hội nghị sơ kết công tác thống kê Quý III và triển khai nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2020

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, Chiều ngày 29/9/2020 Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thống kê Quý III và triển khai nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2020 tại Chi cục Thống kê huyện Tuy Phong...

 

 

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục Thống kê; Lãnh đạo các Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo các phòng Nghiệp vụ thuộc Văn phòng Cục cùng toàn thể công chức và người lao động thuộc Chi cục Thống kê huyện Tuy Phong; đồng chí Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng Cục Thống kê chủ trì Hội nghị.

Thông qua Báo cáo đánh giá công tác thống kê trong Quý III cho thấy công chức, người lao động toàn ngành Thống kê tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đã cùng nhau đoàn kết, tập trung thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chung của ngành và nhiệm vụ của UBND tỉnh giao. Đặc biệt, triển khai hoàn thành tốt cuộc khảo sát đột xuất đánh giá tác động của dịch covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (lần hai) theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Ngoài ra, định kỳ cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin kinh tế xã hội, phản ánh khách quan, sát thực tế của địa phương đáp ứng yêu cầu của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh. Quản lý, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả biên chế, kinh phí được cấp trên giao. Tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả, thành tích đạt được trong Quý III cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm trong thời gian đến.

Đại diện các phòng, Chi cục Thống kê phát biểu ý kiến trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và đưa ra những đề xuất về giải pháp cụ thể để giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại đơn vị mình.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Quốc Hùng – Cục trưởng thay mặt ban lãnh đạo cơ quan tuyên dương kết quả đạt được của toàn ngành Thống kê Bình Thuận mặc dù số lượng biên chế toàn ngành còn thiếu, trong khi nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu chất lượng ngày càng cao, mặt khác tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn ra phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác triển khai nhiệm vụ của ngành, nhưng với nổ lực của toàn thể công chức, người lao động toàn ngành đã khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; Đồng chí cũng đánh giá cao các ý kiến tham gia phát biểu tại Hội nghị; yêu cầu tất cả công chức, người lao động toàn ngành Thống kê Bình Thuận nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kết quả, cần nỗ lực và phấn đấu nhiều hơn nữa để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong Quý III, nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ với chất lượng cao nhất; làm tốt hơn vai trò tham mưu đối với Lãnh đạo địa phương; nâng cao chất lượng thông tin thống kê, nghiên cứu khoa học, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của toàn ngành nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành trong Quý IV năm 2020./.

 

CTK Bình Thuận

         Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 

 

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/