TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
TẬP HUẤN PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA CÁ THỂ NĂM 2020

Thực hiện theo Kế hoạch điều tra Thống kê năm 2020 của Tổng cục Thống kê, sáng ngày 04 tháng 9 năm 2020 Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị tập huấn Phương án điều tra cá thể năm 2020. Hội nghị diễn ra bằng hình thức trực tiếp tại trụ sở của Tổng cục Thống kê và kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu tại Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

 

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Việt Phong - Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại – Dịch vụ, chủ trì Hội nghị, lãnh đạo các Vụ thuộc Tổng cục Thống kê và tất cả các chuyên viên thuộc Vụ Thống kê Thương mại –  Dịch vụ. Tại điểm cầu Bình Thuận thành phần tham dự có ông Phạm Văn Dũng – Phó Cục trưởng Cục Thống kê, lãnh đạo và thống kê viên phụ trách nghiệp vụ liên quan của các Chi cục Thống kê cấp huyện, thị xã và thành phố cùng tất cả các Thống kê viên thuộc phòng Thống kê Công Thương Cục Thống kê Bình Thuận.

Tại Hội nghị, lãnh đạo và các chuyên viên Vụ Thống kê Thương mại – Dịch vụ đã trình bày, hướng dẫn Phương án điều tra cá thể 2020 đặc biệt về những điểm mới cần lưu ý. Điều tra cá thể nhằm thu thập thông tin thống kê về số lượng và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể hoạt động trong các ngành kinh tế (trừ ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản) trên phạm vi cả nước, đáp ứng yêu cầu thông tin cho hoạt động thống kê chuyên ngành, thống kê tài khoản quốc gia và quản lý nhà nước của các cấp, các ngành.

Phạm vi, nội dung điều tra phải đầy đủ, thống nhất và không được trùng chéo với các cuộc điều tra khác. Các chỉ tiêu điều tra được giải thích rõ ràng, thống nhất. Thời điểm điều tra, công bố thông tin phải phù hợp với thời gian cung cấp thông tin theo kế hoạch phổ biến thông tin của ngành Thống kê.

Tại Hội nghị, Trung tâm tin học Khu vực 1 cũng đã giới thiệu và hướng dẫn thực hành sử dụng phần mềm thu thập thông tin trên thiết bị di động (CAPI) trong thu thập thông tin và giải đáp những vướng mắc.

Hội nghị tập huấn diễn ra sôi nổi, các đồng chí tham gia tập huấn thảo luận để cùng nhau thống nhất những vấn đề còn vướng mắc có thể phát sinh khi triển khai thực tế tại địa bàn./.

CTK Bình Thuận

          Một số hình ảnh tại điểm cầu Bình Thuận:

 

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/