TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Sáng 14/7/2020, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tại các điểm cầu của 63 Cục Thống kê, tỉnh, thành phố...

 

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK) chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị trực tiếp có ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK; lãnh đạo các đơn vị thuộc, các đơn vị hành chính và sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Thống kê; lãnh đạo cấp Cục, cấp phòng của 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố tham dự tại 63 điểm cầu trực tuyến. Đây là lần đầu tiên, ngành Thống kê tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu của 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm, Tổng cục Thống kê đã thực hiện hoàn thành toàn bộ, đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng một số công việc trọng điểm. Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, ngay từ đầu năm với sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Tổng cục và sự chủ động của các đơn vị, Tổng cục đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm, cũng như các nhiệm vụ trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đặc biệt, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Tổng cục Thống kê đã kịp thời có những giải pháp phù hợp để triển khai thành công kế hoạch công tác trong bối cảnh giãn cách xã hội.

Trong 6 tháng cuối năm, các đơn vị cần bám sát Kế hoạch công tác năm 2020, các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao theo chương trình công tác, cũng như các công việc đột xuất phát sinh. Trong phạm vi chức năng được phân công, các đơn vị cần chủ động thực hiện các nhiệm vụ, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm.

Tại Hội nghị các đơn vị đã phát biểu ý kiến trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và đưa ra những đề xuất về giải pháp cụ thể để giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại đơn vị mình.

Kết luận tại Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng đã chỉ rõ, trong 6 tháng đầu năm 2020, ngành Thống kê đã thực hiện được nhiều nhiệm vụ lớn trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, điều này gây nhiều khó khăn đối với công tác phân tích và dự báo thống kê. Bà Hương đề nghị toàn thể công chức, viên chức trong toàn ngành tiếp tục nỗ lực vượt khó, đồng thuận, đoàn kết một lòng thực hiện nhiệm vụ chung./.

CTK Bình Thuận

      Một số hình ảnh tại Điểm cầu Bình Thuận:

 

 

 

 

 




TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:













 
 
 
 
 
 
Trang: 
/