TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Cục Thống kê Bình Thuận họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020

Chiều ngày 29/6/2020, Cục Thống kê Bình Thuận đã tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020. Ông Phạm Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê Bình Thuận chủ trì buổi Họp báo. Tham dự có ban lãnh đạo Cục Thống kê Bình Thuận; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan Cục Thống kê Bình Thuận; đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh.

 

Tại buổi Họp báo, ông Phạm Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê đã thông báo một số vấn đề cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2020. Theo đó, tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2020 ước tăng 3,81% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng thấp nhất của 6 tháng các năm trong giai đoạn 2016-2019 (Năm 2016 tăng 6,6%; năm 2017 tăng 6,53%; năm 2018 tăng 8,58%; năm 2019 tăng 8,46%.). Tuy thấp hơn so với cùng kỳ những năm gần đây, nhưng đây là mức tăng trưởng khá trong bối cảnh chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19 gây ra. Trong mức tăng chung, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 0,22%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 15,05%; khu vực dịch vụ giảm 3,18%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,5%.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản trong 6 sáu đầu năm 2020 tăng thấp so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của nắng hạn, phải cắt giảm khoảng 15 ngàn hécta lúa vụ đông xuân; trong đó, ngành nông nghiệp tăng trưởng âm 3,07%; ngành lâm nghiệp tăng 18,45%; ngành thủy sản tăng 2,49%.

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2020 tăng 15,62% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ngành khai khoáng tăng 12,26%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,23%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 20,17%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,55%. Ngành xây dựng tăng 11,08%.

Ngành dịch vụ, đây là ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất do Covid-19, nhất là lĩnh vực thương mại, xuất khẩu, dịch vụ. Sáu tháng đầu năm 2020, khu vực này có tốc độ tăng trưởng âm 3,18%; trong đó, nhóm ngành có tỷ trọng lớn góp phần vào mức tăng trưởng âm là dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm mạnh, giảm 19,34% so với cùng kỳ năm trước; vận tải kho bãi giảm 19,78%.

Về cơ cấu nền kinh tế 6 tháng đầu năm 2020, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 24,79%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 35,26%; khu vực dịch vụ chiếm 31,68%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,27% (Cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2019 là: 24,9%; 32,81%; 33,78%; 8,51%).

Cuối buổi họp báo, Cục Thống kê Bình Thuận đã dành thời gian giải đáp các câu hỏi của các phóng viên, nhà báo và các đại biểu về những vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội trong tỉnh 6 tháng đầu năm 2020.

Phòng Thống kê Tổng hợp

 

Một số hình ảnh tại buổi Họp báo:

Ông Phạm Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê Bình Thuận thông báo một số vấn đề cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020

 

 

 

 

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/