TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Hội nghị công tác Thống kê Tổng hợp, Tài khoản quốc gia và Tổ chức cán bộ năm 2020

Trong 2 ngày 11-12/6/2020, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị công tác Thống kê tổng hợp, Tài khoản quốc gia và Tổ chức cán bộ năm 2020 trực tiếp tại trụ sở TCTK và trực tuyến tại 63 điểm cầu các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

 

 

Tham dự Hội nghị có các lãnh đạo TCTK, thủ trưởng các đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc TCTK, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và công chức phụ trách các nghiệp vụ Tổng hợp, Tài khoản quốc gia, Tổ chức cán bộ. Tại điểm cầu Bình Thuận thành phần tham dự gồm Phó Cục trưởng, lãnh đạo, công chức các Phòng thuộc Cục Thống kê; lãnh đạo Chi cục Thống kê cấp huyện.

Hội nghị diễn ra với 3 nội dung: Công tác thống kê tổng hợp, công tác tài khoản quốc gia và công tác tổ chức cán bộ. Ngày thứ nhất Hội nghị tập trung vào công tác thống kê tổng hợp. Ngày thứ 2 Hội nghị tiếp tục với công tác tài khoản quốc gia và kết luận Hội nghị công tác thống kê tổng hợp và tài khoản quốc gia vào buổi sáng. Trong buổi chiều ngày thứ 2, Hội nghị tiếp tục với công tác tổ chức cán bộ tập trung vào nội dung triển khai Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, tại Hội nghị, Tổng cục hướng dẫn các Cục Thống kê xây dựng Đề án nhân sự để kiện toàn, sắp xếp các Phòng thuộc Cục Thống kê và Chi cục Thống kê cấp huyện.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hương Phó Tổng cục trưởng phụ trách TCTK khẳng định  vài trò quan trọng của công tác thống kê tổng hợp, tài khoản quốc gia và tổ chức cán bộ đóng góp vào thành tựu chung đạt được của ngành Thống kê trong những năm qua. Nhằm đảm bảo Hội nghị diễn ra tốt đẹp, Phó Tổng cục trưởng phụ trách đề nghị: (1) Các đại biểu tham dự Hội nghị cần tuân thủ nghiêm túc thời gian, chương trình Hội nghị; (2) Các giảng viên cần trình bày rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu, tập trung làm rõ những vấn đề cần lưu ý, những bước, quy trình cần thực hiện; (3) Bố trí người ghi chép các nội dung thảo luận để trình Lãnh đạo Tổng cục kết luận Hội nghị; (4) Đối với tập huấn Inforgraphic, các đại biểu cần hết sức tập trung lắng nghe, giảng viên cần truyền đạt dễ hiểu, các đơn vị phụ trách cần chủ động nhiệt tình hỗ trợ; (5) Văn phòng Tổng cục, các Cục Thống kê và đơn vị nhà thầu cần đảm bảo tốt nhất đường truyền và các điều kiện hậu cần khác để Hội nghị tổ chức thành công.

Hội nghị ra sôi nổi, các đồng chí tham gia Hội nghị thảo luận để cùng nhau thống nhất những vấn đề còn vướng mắc./.

CTK Bình Thuận

          Một số hình ảnh tại điểm cầu Hà Nội:

 

 

 

            Tại điểm cầu Bình Thuận:

 

 

 

        
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/