TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Tập huấn nghiệp vụ Điều tra NTNN giữa kỳ năm 2020

Trong 2 ngày 04-05 tháng 6 năm 2020, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 bằng hình thức trực tuyến tại trụ sở của Tổng cục Thống kê và kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu tại Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,...

 

Dự hội nghị có lãnh đạo Tổng cục Thống kê, đại diện lãnh đạo và công chức các đơn vị liên quan thuộc và trực thuộc TCTK; đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo các Cục Thống kê và chuyên viên nghiệp vụ liên quan của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tại điểm cầu Bình Thuận gần 30 công chức gồm các thành viên trong tổ công tác cấp tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên nghiệp vụ liên quan của các Chi cục Thống kê cấp huyện, thị xã và thành phố cùng tham dự.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng phụ trách TCTK nhấn mạnh: Để triển khai thành công Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020, bên cạnh việc tổ chức thành công Hội nghị tập huấn nghiệp vụ các cấp, sự phối hợp giữa các ngành có liên quan ở Trung ương và địa phương, đặc biệt là ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong quá trình thực hiện cuộc Điều tra là yếu tố vô cùng quan trọng. TCTK rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện thành công cuộc Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 trên phạm vi cả nước.

Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 được bắt đầu từ ngày 1/7/2020, nhằm thu thập thông tin cơ bản phục vụ cho việc tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, cuộc điều tra giúp các ngành chức năng phân tích và dự báo tình hình phát triển nông thôn, nông nghiệp trên phạm vi cả nước và từng địa phương. Hoạt động này cũng sẽ đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ cho việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nông thôn, nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025. Kết quả điều tra còn góp phần xây dựng dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra trong lĩnh vực nông nghiệp và các yêu cầu thống kê khác,…

Tại Hội nghị, lãnh đạo và các chuyên viên Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, TCTK đã trình bày Phương án điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020. Các giảng viên giới thiệu và hướng dẫn ghi Phiếu điều tra, giới thiệu và thực hành sử dụng trang Web điều hành Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020, hướng dẫn và thực hành sử dụng thiết bị di động (CAPI) trong thu thập thông tin, giới thiệu và thực hành sử dụng trang Web thực hiện Phiếu trang trại, giới thiệu và thực hành sử dụng trang Web thực hiện Phiếu xã, giới thiệu một số nội dung về kinh phí Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020. 

Hội nghị tập huấn diễn ra sôi nổi, các đồng chí tham gia tập huấn thảo luận để cùng nhau thống nhất những vấn đề còn vướng mắc có thể phát sinh khi triển khai thực tế tại địa bàn./.

CTK Bình Thuận

          Một số hình ảnh tại điểm cầu Bình Thuận:

 

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/