TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Tập huấn hưỡng dẫn quy trình lập bảng kê trong điều tra NTNN giữa kỳ năm 2020

Chiều ngày 20/5/2020, Cục Thống kê Bình Thuận tiến hành Hội nghị tập huấn hướng dẫn quy trình lập bảng kê các đơn vị điều tra trong Điều tra Nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 theo quyết định số 1659/QĐ-TCTK ngày 31/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê với hình thức trực tuyến đến cấp huyện,...

 

Đồng chí Phạm Quốc Hùng – Cục trưởng Cục Thống kê chủ trì Hội nghị. Thành phần tham dự tập huấn gồm: tổ công tác Điều tra cấp tỉnh; toàn thể công chức Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố và người lập bảng kê tại các địa bàn điều tra.

 Khai mạc hội nghị đồng Phạm Quốc Hùng – Cục trưởng đã quán triệt mục đích và yêu cầu của cuộc điều tra, nhấn mạnh đây là cuộc điều tra nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nông thôn, nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Năm 2020 là năm đầu tiên Tổng cục Thống kê thực hiện cuộc điều tra nông thôn nông nghiệp giữa kỳ. Cuộc điều tra này điều tra toàn bộ UBND các xã và các trang trại; điều tra chọn mẫu hộ có hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản ở nông thôn và thành thị.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Hùng đã yêu cầu các đồng chí báo cáo viên giới thiệu đầy đủ các nội dung Hội nghị, hướng dẫn dễ hiểu và rõ ràng các nội dung nghiệp vụ, tập trung vào các nội dung trọng tâm.

Các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh đã trình bày cụ thể quy trình hướng dẫn rà soát lập bảng kê các đơn vị điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020; các kỹ năng về công tác quản lý, nghiệp vụ lập bảng kê, làm rõ các khái niệm, quy ước, quy định, quy trình của công tác lập bảng kê và hướng dẫn cập nhật bảng kê đầy đủ, chính xác tránh trùng, sót để các đơn vị và các điều tra viên về triển khai thực hiện tốt tại địa phương.

Hội nghị tập huấn diễn ra sôi nổi, các đồng chí tham gia tập huấn thảo luận để cùng nhau thống nhất những vấn đề còn vướng mắc có thể phát sinh khi triển khai thực tế tại địa bàn./.

CTK Bình Thuận

          Một số hình ảnh Hội nghị:

 

Đ/c Phạm Quốc Hùng – Cục trưởng phát biểu tại Hội nghị

 

Đ/c Nguyễn Phong Lữ - Trưởng phòng Thống kê Nông nghiệp hướng dẫn lập bảng kê tại Hội nghị

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

             Một số hình ảnh tại các điểm cầu trực tuyến:

 

 

 

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/