TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Đại hội chi bộ Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 06/5/2020, Chi bộ Cục Thống kê Bình Thuận đã tổ chức Đại hội Lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có toàn thể đảng viên Chi bộ Cục Thống kê Bình Thuận; Đồng chí Võ Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Đỗ Duy Khánh - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối đến dự và chỉ đạo Đại hội...

           

           Chi bộ Cục Thống kê Bình Thuận hiện có 14 đảng viên trong đó có 03 đảng viên là nữ. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 Chi ủy Cục Thống kê Bình Thuận đã lãnh đạo hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ chuyên môn do Tổng cục Thống kê giao. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo định kỳ, đột xuất, các cuộc điều tra, cùng với công tác hệ thống hóa số liệu, phân tích và tính dự báo được nâng cao, bám sát những nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh ủy đề ra, phục vụ đắc lực các cuộc họp Hội đồng nhân dân, các kỳ họp Tỉnh ủy và các yêu cầu đột xuất của lãnh đạo địa phương,…Kết quả chung hàng năm Cục Thống kê Bình Thuận được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, được UBND tỉnh đánh giá cao.

Về công tác xây dựng đảng, tổ chức quán triệt học tập, nghiên cứu và thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các thông tin về tình hình kinh tế, chính trị trong nước, trong tỉnh và thế giới. Chi bộ, cơ quan đoàn kết, ổn định; công chức, đảng viên và quần chúng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Cấp ủy Chi bộ và Ban lãnh đạo cơ quan; không vi phạm tiêu cực, tham ô, tham nhũng. Thực hiện thường xuyên công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường. Tổ chức thực hiện tốt việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2020-2025: Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn chi bộ; gắn công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy và sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi trọng giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống, năng lực và bản lĩnh chính trị của đội ngũ công chức, đảng viên. Đổi mới phương thức lãnh đạo; tập trung xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, thật sự là hạt nhân chính trị ở cơ quan; xây dựng cơ quan, công đoàn vững mạnh; phát huy tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đoàn kết, tăng cường đấu tranh ngăn chặn tệ nạn tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Võ Thành Công ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Chi bộ Cục Thống kê Bình Thuận đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ rõ một số tồn tại cần khắc phục trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo tóm tắt các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã bầu Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 3 đồng chí, bầu 01 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên; đồng chí Phạm Quốc Hùng, Cục trưởng tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cục Thống kê Bình Thuận Lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội yêu cầu toàn thể đảng viên trong Chi bộ đoàn kết, phát huy dân chủ, kỷ cương, thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của người đảng viên; ra sức thi đua học tập, rèn luyện, công tác phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

CTK Bình Thuận

 

           Một số hình ảnh Đại hội:

 

Đ/c Võ Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan

và doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại Đại hội

 

Đ/c Phạm Quốc Hùng - Bí thư Chi bộ Cục Thống kê Bình Thuận phát biểu tại Đại Hội

 

Cấp ủy nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2020-2025

                 

                 Một số hình ảnh khác:

 

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/