TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng Cục Thống kê năm 2020

Sáng ngày 15/01/2020, Văn phòng Cục Thống kê Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Ngọc Phúc, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Bình Thuận; Cấp ủy Chi bộ, Ban Lãnh đạo cùng toàn thể công chức, người lao động của Văn phòng Cục Thống kê.

 

Hội nghị đã nghe Lãnh đạo cơ quan báo cáo Tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Chủ tịch công đoàn báo cáo Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Trưởng ban Ban Thanh tra nhân dân báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan nhiệm kỳ 2018-2019 và phương hướng nhiệm kỳ 2020-2021. Kế toán cơ quan Thông qua báo cáo quyết toán năm 2018 (đã được duyệt); kế hoạch tài chính năm 2020, Quy chế chi tiêu nội bộ; Hội nghị cũng đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2021.

Với không khí dân chủ, thẳng thắn, trong hội nghị đã có nhiều công chức và người lao động phát biểu ý kiến góp ý, bổ sung các dự thảo báo cáo và quy chế chi tiêu nội bộ; thống nhất các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết trong năm tới và bày tỏ sự tâm huyết xây dựng cơ quan, mong muốn cơ quan tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất và không ngừng phát triển. Hội nghị đã tập trung thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thống kê trên địa bàn, tạo môi trường tốt để nâng cao chất lượng công tác thống kê năm 2020, trong đó tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tăng cường quản lý nhà nước về thống kê, tăng cường công tác phân tích, dự báo thống kê,…; đồng thời quan tâm tạo điều kiện về đời sống vật chất và tinh thần cho công chức và người lao động.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Phúc, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh chúc mừng và đánh giá cao kết quả đạt được của toàn thể công chức, người lao động Cục Thống kê, thực hiện tốt các phong trào công đoàn cấp trên phát động, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Trong năm tổ chức công đoàn Cục hoạt động nhiều phong trào, điều này thể hiện việc quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan đến tổ chức công đoàn.

Phát biểu tai Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Hùng, Bí thư chi bộ - Cục trưởng Cục Thống kê đề nghị toàn thể công chức, người lao động, đoàn viên công đoàn cơ quan phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2019, tiếp tục đoàn kết, thống nhất phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020./.

CTK Bình Thuận

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Chủ tịch đoàn và Thư ký Hội nghị

đ/c Phạm Văn Dũng - Phó Cục trưởng, Phó Bí thư Chi bộ báo cáo tổng kết cơ quan

đ/c Nguyễn Phong Lữ - Chủ tịch CĐCS CTK báo cáo hoạt động công đoàn

đ/c Nguyễn Tân Khoa - Trưởng Ban TTND nhiệm kỳ 2018-2019 báo cáo hoạt động Ban TTND

đ/c Mai Hà Thu Thủy - Kế toán cơ quan, Kế toán Công đoàn thông qua quyết toán cơ quan, công đoàn

đ/c Trần Ngọc Phúc - Chủ tịch CĐVC tỉnh phát biểu tại Hội nghị

đ/c Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng, Bí thư Chi bộ tiếp thu ý kiến góp ý các đại biểu

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2021

Các Tổ Công đoàn ký giao ước thi đua năm 2020

Toàn cảnh Hội nghị

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/