TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Bình Thuận tổ chức Tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh

Sáng 25/10, Ban chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị Tổng kết và công bố một số chỉ tiêu sơ bộ, ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các thành viên BCĐ và văn phòng BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

 

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn, đặc biệt là công đoạn thu thập thông tin tại địa bàn với hình thức thu thập thông tin chủ yếu điều tra bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động (tỉnh ta thực hiện 100% thu thập phiếu điện tử và Webform, không sử dụng phiếu giấy). Đây là lần thứ 5 tổ chức tổng điều tra, nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở của cả nước, đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021- 2030.

Thay mặt BCĐ tỉnh, đồng chí Phạm Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê kiêm Phó trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều của tỉnh trình bày báo cáo đánh giá các công đoạn đã thực hiện trong Tổng điều tra 2019 theo đúng hướng dẫn của BCĐ Trung ương, từ khâu thành lập BCĐ, vẽ sơ đồ nền xã/phường, lập bảng kê hộ, tuyển chọn tổ trưởng và điều tra viên, tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền, điều tra tại địa bàn, công tác giám sát, tổng hợp sơ bộ, nghiệm thu phiếu điều tra, công tác bảo đảm hậu cần, vật tư văn phòng phẩm, khen thưởng ..., đặc biệt những bài học kinh nghiệm. Ngay sau đó Ông đã công bố một số chỉ tiêu sơ bộ và phân tích những chỉ tiêu cơ bản đối với tỉnh.

Trong cuộc Tổng điều tra dân số lần này, tỉnh Bình Thuận đã huy động một lực lượng lớn số người tham gia. Số lượng người tham gia Ban chỉ đạo (BCĐ) và Văn phòng BCĐ các cấp là 957 người. Trong đó, BCĐ Tổng điều tra cấp tỉnh 14 người, Văn phòng BCĐ cấp tỉnh 18 người; BCĐ cấp huyện 128 người, Văn phòng BCĐ cấp huyện 116 người; BCĐ cấp xã (tại 127 xã, phường, thị trấn) là 681 người. Với tổng số 2.991 địa bàn, 331.611 phiếu điều tra (Điều tra gián tiếp bằng webform: 140 phiếu) trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn do địa bàn rộng, giao thông một số địa bàn đi lại còn khó khăn, nhưng công tác Tổng điều tra đã được thu thập đúng tiến độ, đáp ứng được yêu cầu về số lượng và chất lượng đề ra. Kết quả Tổng điều tra hoàn thành đạt tỷ lệ 100%; Bình Thuận là tỉnh được TW đánh giá cao, xếp thứ 12/64 cả nước, nhì vùng thi đua. Có được kết quả này, có thể nói yếu tố đầu tiên là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của các địa phương, sự quyết tâm cố gắng của BCĐ các cấp, Văn phòng BCĐ các cấp, của 1.327 điều tra viên và 121 tổ trưởng.

Kết quả sơ bộ Tổng điều tra năm 2019 cho thấy, trải qua 10 năm, quy mô dân số tỉnh ta tăng với tốc độ chậm hơn so với giai đoạn 10 năm trước. Trình độ dân trí đã được cải thiện, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết tăng mạnh; hầu hết trẻ em trong độ tuổi đi học phổ thông đang được đến trường. Điều kiện nhà ở của các hộ dân cư đã được cải thiện rõ rệt, hầu hết các hộ dân cư đều có nhà ở và chủ yếu sống trong các loại nhà kiên cố và bán kiên cố; diện tích nhà ở bình quân đầu người tăng lên đáng kể.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã cùng nhau trao đổi, với các tham luận về những khó khăn, thuận lợi trong công tác tuyên truyền, chỉ đạo thu thập thông tin tại địa bàn, kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện trong Tổng điều tra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích mà Ban chỉ đạo các cấp đã đạt được trong cuộc tổng điều tra. Giao Cục Thống kê kiến nghị Ban chỉ đạo Trung ương sớm công bố chính thức kết quả tổng điều tra, biên soạn tài liệu và phân tích sâu về tình hình dân số và nhà ở của tỉnh. Qua đó, tham mưu tỉnh xây dựng các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 6 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh năm 2019; Cục trưởng Cục Thống kê trao Giấy khen đợt 2 cho 3 tập thể, 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Bình Thuận năm 2019.

 

 

Minh Hạnh
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/