TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Bình Thuận tổ chức ra quân điều tra, thu thập thông tin kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

Lễ ra quân điều tra, thu thập thông tin kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tiến hành trang trọng tại UBND xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình vào sáng ngày 01/10/2019, Ông Phạm Quốc Hùng Cục trưởng Cục thống kê, bà Thanh Thị Minh Hiền Phó Trưởng ban Ban Dân tộc đồng chủ trì Lễ Mit tinh. Tham gia Lễ ra quân có Lãnh đạo UBND huyện Bắc Bình, Lãnh đạo xã, Chi cục Thống kê, Phòng Dân tộc huyện Bắc Bình cùng các giám sát viên, tổ trưởng và các điều tra viên.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Phạm Quốc Hùng nhấn mạnh, cuộc điều tra thực trạng kinh tế – xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019 là một hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số tại Việt Nam; thu thập thông tin về dân số, thu nhập, điều kiện nhà ở của hộ dân tộc thiểu số và các điều kiện kinh tế - xã hội nhằm phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025. Với nhiệm vụ đặc biệt quan trọng như trên, Ông yêu cầu các điều tra viên phải thu thập chính xác các thông tin góp phần và sự thành công của cuộc điều tra. So với cuộc điều tra lần đầu (năm 2015), cuộc điều tra lần này, các điều tra viên được hỗ trợ thu thập thông tin trên điện thoại thông minh, giúp cho việc cập nhật, tổng hợp kết quả điều tra thuận lợi hơn. 

Sau lễ ra quân, các lãnh đạo Cục Thống kê, Ban Dân tộc tỉnh, lãnh đạo UBND huyện, giám sát viên, tổ trưởng chia thành 2 nhóm cùng điều tra viên đã xuống địa bàn tại 2 thôn Bình Hiếu và Bình Tiến, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình tìm hiểu thực tế, điều tra tại 4 hộ gia đình, sau đó rút kinh nghiệm ngay với điều tra viên.

Cuộc Điều tra này được tiến hành trên toàn quốc, theo Quyết định Quyết định số 593/QĐ-TCTK ngày 30/7/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Thời gian thu thập thông ticác địa bàn bắt đầu từ hôm nay và kết thúc vào 31/10/2019.

Minh Hạnh
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/