TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Tập huấn nghiệp vụ điều tra thu thập thông tin về 53 DTTS

Sáng 17/9 tại Hội trường Cục Thống kê, Cục Thống kê Tỉnh phối hợp với Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và CNTT Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế – xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 (Điều tra về 53 DTTS). Ông Phạm Văn Dũng, Phó Cục trưởng Cục thống kê chủ trì Hội nghị...

 

Sáng 17/9 tại Hội trường Cục Thống kê, Cục Thống kê Tỉnh phối hợp với Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và CNTT Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế – xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 (Điều tra về 53 DTTS). Ông Phạm Văn Dũng, Phó Cục trưởng Cục thống kê chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tập huấn thực hiện trong 4 ngày (17-20/9), các đại biểu sẽ được cung cấp thông tin, phương pháp triển khai thu thập thông tin với nhiều nội dung quan trọng về nghiệp vụ điều tra, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra như cài đặt và sử dụng CAPI; hướng dẫn sử dụng Trang Web điều hành tác nghiệp nhằm phục vụ cho công tác thu thập thông tin.

Cuộc điều tra bắt đầu từ ngày 1/10/2019, sau lễ ra quân sẽ tiến hành cuộc điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế – xã hội của 53 dân tộc thiểu số trong tỉnh với 165 địa bàn và 41 xã, thị trấn. Trong cuộc điều tra lần này, sẽ sử dụng 02 loại phiếu điều tra: Phiếu hộ để thu thập thông tin bằng chương trình phần mềm được thiết kế sử dụng cho máy tính bảng và điện thoại thông minh (CAPI); Phiếu xã được thiết kế để cấp xã trả lời thông tin trực tuyến trên Internet.

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Phạm Văn Dũng nhấn mạnh, cuộc điều tra thực trạng kinh tế – xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019 là một hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số tại Việt Nam; thu thập thông tin về dân số, thu nhập, điều kiện nhà ở của hộ dân tộc thiểu số và các điều kiện kinh tế - xã hội nhằm phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025.

Với nhiệm vụ đặc biệt quan trọng như trên, Ông Phạm Văn Dũng yêu cầu, các GSV tham gia tập huấn nghiêm túc tiếp thu các nội dung của Hội nghị. Ngoài ra, trong quá trình Điều tra về 53 DTTS cần có sự phối hợp chặt chẽ từ cơ sở để nắm thông tin đặc thù cũng như tình hình kinh tế-xã hội của từng dân tộc, phục vụ hiệu quả công tác điều tra./.

Minh Hạnh

          Một số hình ảnh:

Ông Phạm Văn Dũng, Phó Cục trưởng Cục thống kê phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/