TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Sinh hoạt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/ĐUK, ngày 22/5/2019 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019)...

 

 

Sáng ngày 06 tháng 8 năm 2019, Chi bộ Cục Thống kê Bình Thuận đã tổ chức buổi sinh hoạt tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự có đồng chí Phạm Quốc Hùng – Bí thư chi bộ, Cục trưởng chủ trì, cùng toàn thể công chức và người lao động tại Văn phòng Cục Thống kê.

Thay mặt chi bộ, cơ quan, đồng chí Phạm Quốc Hùng đã khái quát toàn bộ bản Di chúc như: Hoàn cảnh ra đời; Nội dung cốt lõi; Giá trị cốt lõi của bản Di chúc; Những thành tựu trong 50 năm thực hiện Di chúc; Những bài học qua 50 năm thực hiện Di chúc; Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong gia đoạn hiện nay. Qua đó đã ôn lại, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong Di chúc, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế, về thực hiện dân chủ với nhân dân, về phát triển kinh tế, làm rõ những thành tựu của đất nước, của Tỉnh, của cơ quan qua 50 năm thực hiện Di chúc.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của đảng viên, công chức và người lao động với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, góp phần hoàn thành ước nguyện thiêng liêng, cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa, đồng thời góp phần tạo không khí phấn khởi thi đua và sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan./.

Cục Thống kê

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt:

 

 

 

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/