TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Cục Thống kê tập huấn nghiệp vụ điều tra khảo sát mức sống dân cư năm 2019

Sáng ngày 24 tháng 6, Cục Thống kê tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ khảo sát mức sống dân cư năm 2019. Ông Phạm Văn Dũng – Phó Cục trưởng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các lãnh đạo Chi cục Thống kê các huyện, thị xã và thành phố; 26 điều tra viên, 12 đội trưởng và các giám sát viên của cuộc điều tra...

 

       Cuộc điều tra Khảo sát mức sống dân cư năm 2019 là cuộc điều tra chọn mẫu nhằm mục đích: Thu thập thông tin để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về mức sống hộ dân cư, đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê cho các cấp, các ngành để đánh giá tình trạng nghèo đói và phân hóa giàu nghèo của dân cư theo hướng tiếp cận đa chiều; thu thập thông tin phục vụ hoạch định chính sách, kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý, điều hành kinh tế - xã hội của Đảng và nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Phạm Văn Dũng – Phó Cục trưởng nhấn mạnh đây là cuộc điều tra quan trọng nhằm cung cấp thông tin thống kê cho các cấp, các ngành để đánh giá tình trạng nghèo đói và phân hóa giàu nghèo của dân cư theo hướng tiếp cận đa chiều do vậy báo cáo viên cần trình bày chậm rãi các mục, các câu hỏi trong phiếu điều tra; toàn thể hội nghị cần tập trung lắng nghe, tham gia đầy đủ thời gian hội nghị; tích cực tham gia trao đổi, phát biểu ý kiến về những khúc mắc còn vướng phải trong quá trình thu thập thông tin thực tế tại địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại địa bàn nhằm nâng cao chất lượng số liệu đầu vào.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo viên phòng Thống kê Dân số - Văn xã  trình bày về quyết định, phương án điều tra; hướng dẫn chi tiết cách ghi, thu thập thông tin phiếu điều tra; trong quá trình hướng dẫn, báo cáo viên cũng đưa ra nhiều câu hỏi để các đại biểu tham dự hiểu kỹ hơn cách ghi phiếu, để tránh những sai sót gặp phải trong quá trình điều tra.

Đối tượng điều tra là thu thập thông tin ở các hộ mẫu đã chọn theo phương pháp ngẫu nhiên khoảng cách thuộc địa bàn điều tra của các địa bàn mẫu chủ do Trung ương quy định. Cuộc điều tra Khảo sát mức sống dân cư năm nay sẽ được tiến hành 2 kỳ vào các tháng 7 và 10, tại tỉnh Bình Thuận cuộc khảo sát được thực hiện tại 10 huyện, thị xã, thành phố với 45 địa bàn điều tra, gồm: 18 địa bàn khu vực thành thị và 27 địa bàn khu vực nông thôn. Thời gian thu thập thông tin tại mỗi địa bàn là một tháng./.

Minh Hạnh

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Ông Phạm Văn Dũng – Phó Cục trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/