TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Hội nghị Sơ kết công tác thống kê 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, sáng ngày 25/6/2019 Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thống kê 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019...

       

       Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục Thống kê; Lãnh đạo Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo các phòng Nghiệp vụ thuộc Văn phòng Cục cùng toàn thể công chức và người lao động thuộc Văn phòng Cục; đồng chí Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng Cục Thống kê chủ trì Hội nghị.

Thông qua Báo cáo sơ kết cho thấy trong 6 tháng đầu năm, công chức, người lao động Cục Thống kê đã đoàn kết, tập trung thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chung của ngành. Định kỳ cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin kinh tế xã hội, phản ánh khách quan, sát thực tế của địa phương đáp ứng yêu cầu của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh. Quản lý, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả biên chế, kinh phí được cấp trên giao. Đặc biệt đã tổ chức thành công cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả, thành tích đạt được trong 6 tháng đầu năm cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm trong thời gian đến.

Đại diện các phòng, Chi cục Thống kê phát biểu ý kiến trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và đưa ra những đề xuất về giải pháp cụ thể để giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại đơn vị mình.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Quốc Hùng – Cục trưởng thay mặt ban lãnh đạo cơ quan tuyên dương kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của toàn ngành Thống kê Bình Thuận, đã khắc phục những khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao và đồng chí cũng đánh giá cao các ý kiến tham gia phát biểu tại Hội nghị; yêu cầu tất cả công chức, người lao động toàn ngành Thống kê Bình Thuận nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kết quả, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm, nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ với chất lượng cao nhất; làm tốt hơn vai trò tham mưu đối với Lãnh đạo địa phương; nâng cao chất lượng thông tin thống kê, đẩy mạnh việc hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm, chuyên đề nghiệp vụ làm căn cứ cho việc xét thi đua khen thưởng cuối năm, nghiên cứu khoa học, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của toàn ngành nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành trong 6 tháng cuối năm 2019./.

CTK Bình Thuận

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Đ/c Phạm Quốc Hùng – Cục trưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Ban Lãnh đạo cơ quan

 

Đ/c Nguyễn Thái Huy, Phó Trưởng phòng, phòng TCHC thông qua Báo cáo sơ kết công tác thống kê 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2019

 

 

 

Toàn cảnh Hội nghị
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/