TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Bình Thuận tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Sáng ngày 01/4/2019, hòa chung trong không khí cả nước ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh Bình Thuận đồng loạt tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019...

       

       Đồng chí Phạm Quốc Hùng – Cục trưởng Cục Thống kê – Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh đã đến tham dự và phát biểu chỉ đạo tại phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết. Cùng tham dự có các thành viên của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh, Tổ thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh, đồng chí Võ Văn Thông – Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết – Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Phan Thiết cùng các thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Phan Thiết, các điều tra viên và các Tổ trưởng thuộc phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết.

 Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, đồng chí Phạm Quốc Hùng nhấn mạnh về cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là nhiệm vụ quan trọng vì vậy Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở cấp huyện, cấp xã phải có tinh thần trách nhiệm cao. Cần tuyên truyền sâu rộng cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đến cán bộ, đảng viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân biết và hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra. Điều tra viên là người trực tiếp thực hiện cuộc điều tra bảo đảm thu thập thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, không bỏ sót thông tin quy định của phương án tổng điều tra, kịp tiến độ và chất lượng bảo đảm thông tin cá nhân thu thập được từ đối tượng điều tra. Chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát điều tra và thu thập thông tin của điều tra viên.

 Tại lễ ra quân, đồng chí Võ Văn Thông – Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết – Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Phan Thiết phát biểu cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030.

Ngay sau lễ ra quân giám sát viên của tỉnh và thành phố Phan Thiết cùng Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 phường Phú Trinh đã trực tiếp xuống hộ dân dự phỏng vấn điều tra tại các hộ./.

CTK Bình Thuận

       Một số hình ảnh:

 

Đ/c Phạm Quốc Hùng – Cục trưởng Cục Thống kê – Phó trưởng Ban Chỉ đạo

Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh phát biểu chỉ đạo

 

Đ/c Võ Văn Thông – Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết – Trưởng Ban

Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Phan Thiết phát biểu

 

Tại phường Phú Trinh, TP Phan Thiết

 

Đ/c Trần Thanh Quế Phó Chủ tịch - Trưởng BCĐ Tổng điều tra tại thị xã La Gi phát biểu

 

Đ/c Cao Sơn Dũng, Thành viên BCĐ TĐT dân số và nhà ở tỉnh phát biểu tại

Lễ ra quân tại huyện Hàm Tân.

 

Tại huyện Hàm Tân

 

Đ/c Nguyễn Văn Bảy – Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc – Trưởng Ban

Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện phát biểu

 

Tại huyện Hàm Thuận Bắc

 

Đ/c Nguyễn Bá Tòng, Thành viên BCĐ TĐT dân số và nhà ở tỉnh phát biểu tại

Lễ ra quân huyện Hàm Thuận Nam

 

Tại huyện Hàm Thuận Nam

 

Đ/c Lê Nguyễn Thanh Danh, Thành viên BCĐ TĐT dân số và nhà ở tỉnh phát biểu tại

Lễ ra quân huyện Tánh Linh

 

Đ/c Nguyễn Văn Nam, Thành viên BCĐ TĐT dân số và nhà ở tỉnh phát biểu tại

Lễ ra quân huyện Tuy Phong

 

Đ/c Đoàn Công Hòa, Thành viên BCĐ TĐT dân số và nhà ở huyện phát biểu tại

Lễ ra quân huyện Đức Linh

 

Đ/c Huỳnh Đông Được – Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình – Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở xã phát biểu

 

Đ/c Cao Văn Tưởng – Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Phú Quý – Phó Trưởng

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện phát biểu

 

         Một số hình ảnh khác tại Lễ ra quân:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/