TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Sáng ngày 13/02/2019, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Bình Thuận đã tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin cấp tỉnh Tổng điều tra dân số và nhà ở...

       Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở cấp tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện, thị xã, thành phố. Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 diễn ra từ ngày 13/02/2019 – 16/02/2019.

Hội nghị đã nghe các báo cáo viên truyền đạt những kiến thức về phương án tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019;  kỹ năng cơ bản về vai trò, nhiệm vụ của điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên; quy trình điều tra, các quy định trong phiếu điều tra; xác định nhân khẩu thực tế thường trú; hướng dẫn cách sử dụng phiếu điện tử trong thu thập thông tin; cách cài đặt chương trình và ghi phiếu trên thiết bị thông minh; cách sử dụng trang thông tin hệ thống điều hành tác nghiệp tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019… 

Mục đích cuộc Tổng điều tra lần này nhằm cung cấp thông tin toàn diện, chi tiết về tình hình dân số và nhà ở của cả nước và làm căn cứ cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành và địa phương trong đánh giá tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách phát triển kinh tế- xã hội; đặc biệt trong mảng dân số, xã hội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đ/c Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng Cục Thống kê – Phó Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở cấp tỉnh nhận xét Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra, từ công tác chuẩn bị, xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra, nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu…đến công bố kết quả điều tra. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng điều tra sẽ giúp nâng cao chất lượng số liệu, rút ngắn quá trình xử lý thông tin, công bố sớm kết quả Tổng điều tra, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời. Trong đó, áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới là: sử dụng thiết bị điện tử di động để điều tra và sử dụng phiếu điện tử trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin thông qua mạng Internet. Đ/c Phó Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh cũng đề nghị các báo cáo viên làm tốt vai trò truyền tải nội dung tập huấn và các học viên cần tham dự đầy đủ, nghiêm túc, tiếp thu các nội dung được truyền tải tại Hội nghị một cách tốt nhất để các Ban Chỉ đạo cấp huyện nắm vững các nội dung cần thiết về tổ chức tập huấn cho các điều tra viên, tổ tưởng tại các huyện, thị xã, thành phố.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thực hiện vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019; thời gian thu thập thông tin tại địa bàn trong 25 ngày, bắt đầu từ 7h sáng ngày 01/4/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019./.

CTK Bình Thuận

        Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

đ/c Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng Cục Thống kê – Phó Trưởng ban chỉ đạo TĐT

 

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/