TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Thống kê năm 2019

Chiều ngày 21/01/2019, Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Thống kê năm 2019. Tham dự Hội nghị có đại diện các sở, ngành liên quan, các lãnh đạo Cục Thống kê, toàn thể công chức, người lao động và các cá nhân được khen thưởng...

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác thống kê năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo đã nêu lên được năm 2018, năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, năm kinh tế tỉnh ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần quyết tâm cao, sự nỗ lực phấn đấu của hệ thống chính trị, cùng sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, của nhân dân tình hình kinh tế - xã hội tỉnh nhà tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt được kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực; hoàn thành toàn bộ 15/15 chỉ tiêu kế hoạch, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt mức kế hoạch, đặc biệt tăng trưởng kinh tế đạt 8,08% cao nhất từ năm 2010 đến nay.

Góp phần vào thành công chung của tỉnh, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục Thống kê Bình Thuận luôn chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện Kế hoạch công tác với nhiều nhiệm vụ, một mặt phải bảo đảm tốt thông tin thống kê phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đánh giá tình hình và xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà; mặt khác triển khai các công việc theo kế hoạch được giao của Tổng cục Thống kê từ đầu năm; chuẩn bị tốt cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019,…Qua kết quả thi đua năm 2018 Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận đứng thứ nhì trong vùng thi đua và được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Hội nghị cũng đã nghe các báo cáo tham luận của các Phòng và Chi cục Thống kê: tham luận Đánh giá 2 năm(2017-2018) thực hiện việc rà soát giá trị sản xuất phục vụ biên soạn GRDP của Tổng cục Thống kê; tham luận Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; tham luận Những giải pháp nâng cao chất lượng thu thập điều tra doanh nghiệp năm 2019; tham luận Tăng cường công tác thanh tra và kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng số liệu thống kê; tham luận Giải pháp nâng cao chất lượng thu thập các cuộc điều tra thống kê định kỳ hàng năm; tham luận Về kinh nghiệm tổ chức thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê theo Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. Hội nghị cũng đã dành thời gian cho các đại biểu thảo luận về các vấn đề và hoạt động của Ngành, đồng thời đóng góp ý kiến để có thể hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ trọng tâm và mục tiêu đề ra trong năm 2019.

Tại Hội nghị Đ/c Phạm Văn Dũng – Phó Cục trưởng Cục Thống kê đã phát động phong trào thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các Phòng nghiệp vụ thuộc Cục và các Chi cục Thống kê cấp huyện, thị xã, thành phố trước sự chứng kiến của Ban lãnh đạo Cục. Năm 2019, Cục Thống kê tiếp tục phấn đấu xây dựng ngành vững mạnh, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của trung ương và địa phương, cải thiện thứ bậc thi đua trong toàn ngành đồng thời tập trung lực lượng phấn đấu để thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Thay mặt lãnh đạo Cục Thống kê Bình Thuận, Đ/c Phạm Quốc Hùng – Cục trưởng Cục Thống kê biểu dương kết quả đạt được của tập thể công chức, người lao động toàn ngành Thống kê Bình Thuận trong năm 2018 và chỉ đạo toàn ngành phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2019 với thành tích cao hơn.

Nhân dịp này lãnh đạo Cục Thống kê cũng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 cá nhân; trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư cho 02 tập thể và 12 cá nhân;  trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thống kê Việt Nam” cho 04 cá nhân (trong và ngoài Ngành); trao Giấy khen của Cục trưởng Cục Thống kê cho 03 tập thể và 31 cá nhân (trong và ngoài Ngành)./.

CTK Bình Thuận

       Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/