TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI
Tình hình kinh tế xã hội tháng 5 năm 2020

Đến thời điểm ngày 15/5/2020, toàn tỉnh có 9.923,6 ha được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap, Nhìn chung, dự ước tháng 5 năm 2020, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của tỉnh tăng cao so với cùng kỳ, tăng 23,64%, Ước thu ngân sách tháng 5 đạt 510 tỷ đồng,...

 

 

I. Nông - lâm - thuỷ sản

1. Trồng trọt

* Cây hàng năm:

- Vụ đông xuân: Đầu tháng 5 các địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung thu hoạch dứt điểm cây hàng năm vụ đông xuân và bắt đầu sản xuất hè thu 2020. Sản lượng lương thực vụ đông xuân ước đạt 179.390 tấn, giảm 33,4% so cùng kỳ, năng suất bình quân ước đạt 69,9 tạ/ha, tăng 3,4 tạ/ha. Trong đó, sản lượng lúa đạt 151.959 tấn, giảm 37,1% so cùng kỳ, năng suất ước đạt 68,4 tạ/ha, tăng 3,0 tạ/ha so vụ cùng kỳ; sản lượng bắp đạt 27.431 tấn, giảm 1,3% so cùng kỳ, năng suất ước đạt 79,5 tạ/ha tăng 1,4 tạ/ha so với cùng kỳ.

- Tiến độ sản xuất vụ hè thu năm 2020:

Năm 2020, là năm thiếu hụt lượng mưa nghiêm trọng, Bình Thuận công bố tình huống khẩn cấp do hạn hán cấp độ 2 trên địa bàn tỉnh, nên sản xuất vụ hè thu năm nay sẽ được thực hiện theo 3 phương án: (1) Nếu có mưa, đảm bảo nguồn nước tưới, sẽ gieo trồng 52.000 ha cây lương thực, phấn đấu đạt sản lượng khoảng 317.000 tấn; (2) Được giả định là nếu mưa xuất hiện trong cuối tháng 6, toàn tỉnh sẽ cắt giảm một số diện tích sản xuất lúa ở huyện Hàm Thuận Nam, còn các huyện khácvẫn cho sản xuất vụ hè thu muộn; (3) Nếu mưa đến trễ sau 30/6, trên cơ sở tính toán, cân đối nguồn nước và lượng nước tích hiện nay của hồ thủy điện Đại Ninh và Hàm Thuận - Đa Mi, Bình Thuận sẽ ưu tiên nguồn nước cho sinh hoạt của người dân, nước uống cho đàn gia súc, chỉ bố trí sản xuất ở một số vùng ở khu vực đồng bằng sông La Ngà, các khu vực còn lại tạm dừng sản xuất, tiến hành khâu làm đất, cày ải chờ mưa.

Đối với những vùng chủ động nguồn nước, xuống giống tập trung từ 10/4 đến ngày 30/5; riêng hai huyện Đức Linh và Tánh Linh, một số vùng bố trí sản xuất vụ hè thu sớm để né lũ. Đối với những vùng chưa chủ động được nguồn nước tưới thì tùy thuộc tình hình nguồn nước tưới tại chỗ và diễn biến của thời tiết mà mỗi địa phương sẽ được bố trị lịch thời vụ cụ thể.

Ước tính đến ngày 15/5/2020, toàn tỉnh xuống giống vụ hè thu đạt 6.221,4 ha, bằng 6,8% so kế hoạch vụ và bằng 43,2% so với cùng kỳ, các loại cây trồng khác đều giảm so với cùng kỳ do ảnh hưởng nắng hạn; trong đó, lúa xuống giống được 5.630 ha bằng 45% so vụ cùng kỳ, diện tích chủ yếu ở hai huyện Đức Linh và Tánh Linh.

* Cây lâu năm: do tình hình thời tiết hạn hán, nên không phát triển thêm diện tích trồng mới, chủ yếu tập trung chăm sóc và thu hoạch một số cây trồng chính.

- Cây thanh long: Hiện đang là thời điểm đầu vụ thu hoạch chính, do thời tiết nắng nóng không có mưa, nguồn nước ngầm một số ao hồ cạn kiệt không còn đủ để điều tiết cho một số vùng sản xuất, ở huyện Bắc  Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam một số diện tích đang có dấu hiệu héo cành, nhà vườn phải thuê xe chở nước tưới để duy trì sản xuất.

Đến thời điểm ngày 15/5/2020, toàn tỉnh có 9.923,6 ha được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap, trong đó, Hàm Thuận Nam 6.147,8 ha; Hàm Thuận Bắc 2.956,9 ha; Bắc Bình 482,7 ha; Phan Thiết 89,8 ha; La Gi 152,1 ha; Hàm Tân 58,8 ha; Tuy Phong 35,4 ha.

- Cây điều: Đã kết thúc vụ thu hoạch, năng suất ở các huyện Hàm Tân, Đức Linh, Tánh Linh năm nay tăng khá; tuy nhiên về giá bán giảm nhưng vẫn ở mức có lợi cho người trồng.

- Cây cao su: Trong thời kỳ thay lá, nhà vườn đang tập trung quét dọn vườn, bón phân chăm sóc cho vụ thu hoạch sắp đến. Giá mủ đang ở mức thấp, thị trường xuất khẩu vẫn chưa khởi sắc, do vậy chưa khuyến khích người nông dân mở rộng diện tích.

- Cây tiêu: hiện đã kết thúc vụ thu hoạch, trong những năm gần đây giá tiêu ở mức thấp, bên cạnh đó là nấm bệnh nhà vườn không mạnh dạn đầu tư, năng suất thu hoạch cũng như diện tích dự tính không tăng nhiều.

* Tình hình dịch bệnh: Trong tháng tình hình sâu bệnh trên các loại cây trồng không diễn biến phức tạp, xảy ra dưới dạng cục bộ ảnh hưởng không đáng kể đến cây trồng.

- Cây lúa: Rầy nâu có diện tích nhiễm nhiều nhất 428 ha, giảm 1.749 ha so với cùng kỳ; bệnh đạo ôn gây hại trên diện tích 227 ha, tăng 170 ha so với cùng kỳ; xảy ra chủ yếu ở Tánh Linh, Đức Linh, Tuy Phong.

-  Cây bắp: Sâu keo mùa thu là đối tượng gây hại chính và phổ biến với diện tích nhiễm 9 ha trên địa bàn huyện Bắc Bình là chủ yếu.

- Cây mỳ: Bệnh nhện đỏ gây hại 320 ha, giảm 50 ha so với cùng kỳ; rệp sáp diện tích nhiễm là 100 ha, giảm 20 ha so với cùng kỳ, chủ yếu xảy ra ở huyện Hàm Tân.

- Cây thanh long: Diện tích nhiễm bệnh nám vàng cành 4.299 ha, tăng 2.393 ha so với cùng kỳ; thối rễ tóp cành gây hại với diện tích 1.279 ha, tăng 741 ha so với cùng kỳ, chủ yếu xảy ra ở Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Tuy Phong, Phan Thiết.

- Cây điều: Diện tích nhiễm bệnh bọ xít muỗi là 70 ha, giảm 150 ha so với cùng kỳ; diện tích nhiễm bệnh thán thư là 67 ha, giảm 1.110 ha so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu diễn ra ở Hàm Tân, Phan Thiết, La Gi.

* Tình hình tưới vụ hè thu 2020: Đến nay, trong toàn hệ thống thủy lợi lượng nước tích trữ đạt khoảng 27,4 triệu m3, chưa tới 11% dung tích thiết kế, chỉ bằng 1/3 so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, và chỉ bằng 31% so với thời điểm xảy ra hạn hán năm 2016.

Lượng nước dùng cho sinh hoạt thiếu trầm trọng, nhất là địa bàn huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Hàm Tân. Đến cuối tháng 4, toàn tỉnh có 38 xã, phường, thị trấn thiếu nước sinh hoạt cục bộ, hơn 26.000 gia đình với trên 97.000 người ở khu vực nông thôn đang thiếu nước sinh hoạt.

Kế hoạch tưới tiêu vụ hè thu 32.095 ha, nhưng hiện tại chỉ có Chi nhánh La Ngà được phép cấp nước gieo trồng cho 4.851 ha, bằng 38,9% so với kế hoạch tưới.

Sau khi công bố tình huống khẩn cấp do hạn hán cấp độ 2 trên địa bàn tỉnh, tỉnh sẽ cho triển khai ngay các công trình tạm để tích trữ nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt, sản xuất như đào ao, xây bể, nạo vét kênh mương, xây dựng trạm bơm dã chiến, đắp đập tạm,…

2. Chăn nuôi

- Chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì; đàn trâu có khuynh hướng giảm do hiệu quả kinh tế không cao, trong điều kiện thời tiết nắng nóng nguồn thức ăn khan hiếm, người chăn nuôi chủ động giảm đàn; đàn bò phát triển tốt do thị trường tiêu thụ, giá bán ổn định đa phần người chăn nuôi có lời. Ước đến thời điểm 01/5/2020, toàn tỉnh có 8.690 con trâu, giảm 2,9% so với cùng kỳ và 167.800 con bò, tăng 0,5% so với cùng kỳ.

- Chăn nuôi lợn đang có dấu hiệu dần phục hồi sau thời gian giảm đàn do bệnh dịch tả lợn Châu phi, hiện nguồn cung ứng thịt lợn hơi đang khan hiếm, giá cao nhiều hộ chăn nuôi đang tái đàn. Ước đến thời điểm 01/5/2020, toàn tỉnh có 270.500 con, tăng 0,1 % so với cùng kỳ.

- Chăn nuôi gia cầm đang phát triển khá tốt, giá đầu ra ổn định, nhiều hộ, gia trại, trang trại đang mở rộng quy mô phát triển đàn. Ước đến thời điểm 01/5/2020, toàn tỉnh có 3.650 ngàn con gia cầm, tăng 6,7% so với cùng kỳ; trong đó đàn gà 2.310 ngàn con, tăng 10% so với cùng kỳ.

* Công tác tiêm phòng, kiểm dịch động vật:

- Công tác tiêm phòng, trong tháng các địa phương trên toàn tỉnh đã tổ chức tiêm phòng 2.403.045 liều vắc xin; trong đó, đàn trâu bò 32.784 liều, đàn heo 20.405 liều, đàn gia cầm 2.349.071 liều. Luỹ kế 5 tháng (tính đến 15/5/2020) đã tiêm phòng 9.512.289 liều vắc xin; trong đó, đàn trâu bò 79.742 liều, đàn heo 152.027 liều, đàn gia cầm 9.277.685 liều.

- Kiểm dịch động vật, đã bố trí các kiểm dịch viên tại các địa phương tăng cường công tác kiểm dịch động vật, kết quả đã kiểm dịch đàn heo 75.646 con, 400 con trâu bò, 202.900 con gia cầm, 36 con dê, 720 kg thịt dê, 2.435.680 quả trứng gia cầm; Lũy kế 5 tháng (tính đến 15/5/2020) đã kiểm dịch 547.081 con heo, 4.495 con trâu bò, 1.387.174 con gia cầm, 208 con dê, 18.081 kg thịt dê, 11.131.360 quả trứng gia cầm.

- Kiểm soát giết mổ, trong tháng đã thực hiện giám sát thường xuyên điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở kinh doanh giết mổ. Các Đoàn kiểm tra liên ngành các huyện thường xuyên tiến hành kiểm tra các quầy, sạp kinh doanh thịt gia súc, gia cầm tại chợ, kiểm soát giết mổ: 39 con trâu bò, 2.435 con heo, 5.987 con gia cầm, 36 con dê; Luỹ kế 5 tháng (tính đến 15/5/2020) đã kiểm soát 202 con trâu bò, 12.930 con heo, 28.137 con gia cầm, 779 con dê.

3. Lâm nghiệp:

- Công tác trồng rừng: Trong tháng hoạt động trồng rừng, chăm sóc rừng chưa được triển khai. Các đơn vị chủ rừng gieo tạo 806 nghìn cây giống nghìn cây giống, lũy kế 5 tháng đạt 1.885 nghìn cây, đạt 89,7%.

Trên lĩnh vực sử dụng và phát triển rừng, tỉnh tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị các điều kiện để thực hiện kế hoạch gieo tạo cây giống, trồng rừng tập trung theo kế hoạch, trồng rừng thay thế, trồng rừng trên các diện tích do bị lấn, chiếm trái pháp luật; hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện các công trình lâm sinh năm 2020, tiếp tục triển khai công tác giao khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng từ các nguồn vốn của trung ương, ODA, JICA 2, sự nghiệp lâm nghiệp, dịch vụ môi trường rừng và Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững.

- Công tác phòng chống cháy rừng: Trong tháng không xảy ra cháy rừng trên địa bàn tỉnh; đã xảy ra 39 trường hợp, với diện tích 60,8 ha cháy thực bì dưới tán lá rừng và không gây thiệt hại đến cây rừng. Tỉnh đã tích cực chủ động trong công tác phòng, chống cháy rừng nhằm giảm tối đa về thiệt hại rừng. Đã xây dựng 219.529 km đường băng cản lửa (trong đó: 219.295 km đường băng trắng và 234 km đường băng xanh), 11 chòi canh lửa, trang bị 463 máy móc thiết bị và 4.095 công cụ thủ công; sẵn sàng ứng phó khi tình huống cháy khẩn cấp xảy ra, bên cạnh đó thành lập được 107 ban chỉ huy phòng chống cháy rừng các cấp. Kế hoạch diện tích giao khoán bảo vệ rừng năm 2020 là 131.292 ha đạt 108,6% kế hoạch.

- Công tác quản lý, bảo vệ rừng: Trong tháng đã tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống phá rừng và PCCCR. Việc kiểm tra, truy quét chống phá rừng tại các điểm nóng và vùng giáp ranh luôn được tăng cường. Trong tháng đã phát hiện 17 vụ vi phạm lâm luật, lũy kế 5 tháng 83 vụ (trong đó, phá rừng trái phép 3 vụ, khai thác gỗ và lâm sản khác 27 vụ, mua bán vận chuyển lâm sản trái phép 24 vụ và vi phạm khác 29 vụ).

Tổng số vụ vi phạm đã xử lý trong tháng 11 vụ, số lâm sản tịch thu 10,6 m3. Luỹ kế 5 tháng, đã xử phạt 78 vụ (trong đó, xử phạt vi phạm hình sự 3 vụ, hành chính 75 vụ); tịch thu 16 xe máy, 2 xe trâu bò kéo, 1 ghe, 19 phương tiện khác và 92,8 m3 gỗ các loại. Số tiền phạt, bán tang vật nộp vào ngân sách là 537 triệu đồng.

4. Thuỷ sản:

- Trong tháng 5, sản lượng thủy sản ước đạt 19.049 tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 5 tháng ước đạt 79.356,2 tấn, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước và đạt 35,6% so kế hoạch năm, trong đó:

+ Nuôi trồng thủy sản: Diện tích nuôi trồng thuỷ sản trong tháng ước đạt 228,9 ha giảm 3,5% so với tháng cùng kỳ; lũy kế 5 tháng ước đạt 883,3 ha, giảm 2,6% so với cùng kỳ. Sản lượng nuôi trồng trong tháng ước đạt 1.084,6 tấn giảm 4,3% so với cùng kỳ; luỹ kế 5 tháng ước đạt 5.541 tấn, giảm 3,1% so với cùng kỳ. Nguyên nhân giảm do tình hình tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, một số hộ chủ động giảm diện tích thả nuôi và một số khu vực tôm nuôi bị bệnh đường ruột.

+ Sản lượng khai thác: Trong tháng ngư trường khai thác thuận lợi, nguồn lợi hải đặc sản xuất hiện nhiều. Hoạt động khai thác biển ổn định, số tàu đánh bắt xa bờ đi vào khai thác bình thường. Chủ yếu các nghề như vây rút chì, mành, lưới chụp, câu, rê cá nổi, lồng bẫy hoạt động có hiệu quả; các nhóm nghề như pha xúc, rê ghẹ, lưới kéo,... đánh bắt ít hiệu quả hơn. Ngư trường hoạt động chủ yếu tại vùng lộng và ven bờ trong tỉnh và khu vực đảo Côn Sơn, Trường Sa và Nhà giàn ĐK1. Trong đó, các tàu khai thác xa bờ (câu, rê khơi, mành chụp,...) thường xuyên đánh bắt tại khu vực đảo Trường Sa, khu vực tiếp giáp các nước.

Sản lượng thuỷ sản khai thác trong tháng ước đạt 17.964,4 tấn tăng 3% so tháng cùng kỳ; lũy kế 5 tháng ước đạt 73.815,2 tấn, tăng 0,7% so với cùng kỳ (trong đó, khai thác biển đạt 17.920,6 tấn, tăng 3% so tháng cùng kỳ; lũy kế 5 tháng ước đạt 73.567,6 tấn tăng 0,7% so với cùng kỳ).

Tỉnh tiếp tục tăng cường hỗ trợ, giúp ngư dân tháo gỡ khó khăn về nguồn lực lao động, tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng để đưa tàu ra khơi khai thác đánh bắt; tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và siết chặt xử lý vi phạm khai thác ven bờ, đánh bắt mang tính hủy diệt để tái tạo, khôi phục lại nguồn lợi thủy sản tự nhiên trên ngư trường.

- Sản xuất giống thuỷ sản: Trong tháng sản xuất 1,7 tỷ post, bằng 58,6% so với tháng cùng kỳ, lũy kế 5 tháng ước đạt 8,1 tỷ post, bằng 78,6% so với cùng kỳ năm trước. Tình hình sản xuất tôm giống gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng giá cả, thị trường tôm thịt xuất khẩu giảm, tôm thương phẩm tiêu thụ còn chậm. Công tác quản lý chất lượng giống thuỷ sản, nhất là giống tôm bố mẹ luôn được tăng cường.

- Công tác quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản luôn được tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Đã tổ chức triển khai công tác đăng kiểm thường kỳ. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm soát trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản; công tác đăng ký, đăng kiểm tàu cá đảm bảo an toàn khi hoạt động trên biển. Luỹ kế 5 tháng (tính đến 15/5/2020) có 33 vụ vi phạm xảy ra (trong đó, 2 vụ không đăng ký tàu cá, 3 vụ không chứng chỉ thuyền trưởng, 2 vụ không đánh dấu tàu cá, 2 vụ tàng trữ ngư cụ cấm trên tàu cá, 9 vụ không cập cảng cá chỉ định bốc dở sản phẩm, 7 vụ  không thông báo trước khi cập cảng, 5 vụ thuyền viên không có tên trong sổ danh bạ,…); trong 5 tháng qua không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nhìn chung, trong tháng 5 sản xuất nông nghiệp tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi nắng hạn gay gắt, do đó Ủy ban Nhân dân tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp do hạn hán cấp độ 2 trên địa bàn tỉnh; người nông dân tích cực gieo trồng vụ hè thu và thực hiện các biện pháp chống hạn; tình hình chăn nuôi trong tháng ổn định không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm; trong tháng thời tiết ngư trường thuận lợi, sản lượng khai thác thuỷ sản tăng, giá các mặt hàng thủy sản cũng đang có xu hướng tăng. Công tác phòng, chống cháy rừng tiếp tục được tăng cường, không để xảy ra cháy gây thiệt hại về rừng.

II. Công nghiệp; đầu tư phát triển; đăng ký kinh doanh; đăng ký đầu tư
1. Công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 ước tăng 2,28% so với tháng trước và tăng 23,64% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng tăng 1,26%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,95%; sản xuất và phân phối điện tăng 29,79%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,67%. Lũy kế 5 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 13,59% so với cùng kỳ năm trước (năm 2019 tăng 24,65% so năm 2018; năm 2018 tăng 14,67% so năm 2017). Trong đó, ngành khai khoáng tăng 8,56%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng nhẹ 0,08%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 17,36%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,66% so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) trong 5 tháng ước 14.004 tỷ đồng, đạt 38,46% kế hoạch năm, tăng 9,27% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp khai khoáng 288,9 tỷ đồng (tăng 10,31%); công nghiệp chế biến chế tạo 6.448,2 tỷ đồng (tăng 1,05%); sản xuất và phân phối điện 7.145,6 tỷ đồng (tăng 17,97%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải đạt 121,6 tỷ đồng (tăng 4,95%).

Các sản phẩm sản xuất trong 5 tháng tăng so cùng kỳ gồm: Cát sỏi các loại (tăng 5,41%), đá khai thác (tăng 2,80%), muối hạt (tăng 63,54%), hạt điều nhân (tăng 31,36%), nước khoáng (tăng 0,18%), gạch các loại (tăng 19,59%), nước máy sản xuất (tăng 1,71%), điện (tăng 17,76%), thức ăn gia súc (tăng 18,38%). Sản phẩm giảm gồm: thủy sản đông lạnh (giảm 0,19%), thủy sản khô (giảm 17,47%), nước mắm (giảm 3,49%), quần áo may sẵn (giảm 8,95%), sơ chế mũ cao su (giảm 15,93%), đồ gỗ và các sản phẩm gỗ (giảm 4,72%), giày dép các loại (giảm 8,87%).

Nhìn chung, dự ước tháng 5 năm 2020, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của tỉnh tăng cao so với cùng kỳ, tăng 23,64%; trong đó nổi bậc là ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tiếp tục tăng cao, tăng 29,79%; ba nhóm ngành còn lại ngành khai khoán tăng nhẹ, tăng 1,26%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,95%; ngành cung cấp nước hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,67%, đây là mức tăng không đáng kể do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

2. Đầu tư phát triển:

Trong tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 316,75 tỷ đồng, tăng 20,05% so tháng cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đạt 1.409,76 tỷ đồng, tăng 26,12% so với cùng kỳ năm trước và đạt 41,97% kế hoạch, trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước thực hiện 1.112,9 tỷ đồng (tăng 32,62% so cùng kỳ năm trước), vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 265,1 tỷ đồng (tăng 7,02%), vốn ngân sách nhà nước cấp xã 31,76 tỷ đồng (tăng 2,61%).

Trong tháng tiếp tục triển khai thực hiện hiện các dự án trọng điểm của tỉnh (theo Nghị quyết số 93/NQ-HĐND, ngày 02/12/2019 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh năm 2020), trong đó đã quy định danh mục các công trình trọng điểm năm 2020 gồm có 6 công trình. Qua 5 tháng đầu năm 2020, các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh đã được quan tâm triển khai thực hiện; được ưu tiên bố trí vốn; định kỳ hàng tháng rà soát đánh giá tiến độ thực hiện của từng dự án, giải quyết kịp thời các vướng mắc khó khăn,...

Nhìn chung, qua 5 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, do đó đòi hỏi địa phương phải kịp thời có những giải pháp, đồng bộ, hiệu quả để ứng phó cả trước mắt và lâu dài. Tháo gỡ khó khăn, khôi phục nền kinh tế sau đại dịch, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, là giải pháp cần thực hiện trong giai đoạn hiện nay; tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc, đôn đốc triển khai, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, quan trọng, bức xúc và các dự án lớn tạo đột phá để khai thác tiềm năng lợi thế, thu hút mạnh mẽ đầu tư trên địa bàn tỉnh như: đường cao tốc đoạn qua tỉnh Bình Thuận, Cảng hàng không Phan Thiết, đường ĐT 719, hồ Sông Lũy,... đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công đạt kế hoạch.

3. Tình hình đăng ký doanh nghiệp:

Tính từ ngày 15/4 đến ngày 20/5/2020, có 72 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 26,53% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký mới là 746,4 tỷ đồng, giảm 39,02% so với cùng kỳ; đã giải thể 19 doanh nghiệp, giảm 13,64% so với cùng kỳ; tạm ngừng hoạt động 28 doanh nghiệp, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ; đăng ký thay đổi 10 doanh nghiệp, giảm 33,33% so với cùng kỳ; hoạt động trở lại 7 doanh nghiệp, tăng 16,67% so với cùng kỳ.

Lũy kế 5 tháng (tính đến ngày 20/5/2020), có 447 doanh nghiệp thành lập mới (trong đó có 156 đơn vị trực thuộc), giảm 6,68% so với cùng kỳ; vốn đăng ký 2.593,3 tỷ đồng, giảm 47,09% so với cùng kỳ; đã giải thể 67 doanh nghiệp (trong đó có 28 đơn vị trực thuộc), giảm 19,28% so với cùng kỳ; tạm ngừng hoạt động 170 doanh nghiệp (trong đó có 32 đơn vị trực thuộc), tăng 9,88% so với cùng kỳ; đăng ký thay đổi 147 doanh nghiệp, tăng 30,09% so cùng kỳ; hoạt động trở lại 45 doanh nghiệp (trong đó có 7 đơn vị trực thuộc), giảm 37,50% so với cùng kỳ.

4. Đăng ký đầu tư:

Trong tháng, trên địa bàn tỉnh có 02 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư, với tổng diện tích đất 22,67 ha, tổng vốn đăng ký 116,31 tỷ đồng; lũy kế 5 tháng (tính đến ngày 18/5/2020) có 31 dự án được cấp, điều chỉnh với diện tích 226,6 ha, vốn đăng ký 3.211 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong tháng có 04 dự án khởi công, không có dự án đi vào hoạt động và bị thu hồi. Lũy kế 5 tháng (tính đến 18/5/2020) có 05 dự án khởi công, không có dự án đi vào hoạt động và 04 dự án bị thu hồi do chậm triển khai thực hiện theo quy định. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp được quan tâm và chú trọng; công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục được thực hiện.

III. Thương mại, giá cả; du lịch; xuất nhập khẩu; giao thông vận tải; bưu chính viễn thông

1. Thương mại, giá cả:

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 5 ước đạt 3.957 tỷ đồng, so tháng trước tăng 17,39% và giảm 12,47% so tháng cùng kỳ năm trước; trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 2.838,1 tỷ đồng, tăng 4,87% so tháng trước và giảm 5,84% so tháng cùng kỳ; dịch vụ ước đạt 365,8 tỷ đồng, tăng 36,14% so tháng trước và giảm 26,65% so tháng cùng kỳ; lưu trú, ăn uống ước đạt 753,1 tỷ đồng, tăng 90,2% so tháng trước và giảm 25,28% so tháng cùng kỳ.

Luỹ kế 5 tháng, ước đạt 21.957,2 tỷ đồng, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước (luỹ kế 5 tháng năm 2018 tăng 11,61% so với năm 2017; luỹ kế 5 tháng năm 2019 tăng 12,48% so với năm 2018); trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 15.698,2 tỷ đồng, tăng 1,68% so với cùng kỳ, dịch vụ ước đạt 2.103,4 tỷ đồng, giảm 16,1% so với cùng kỳ; lưu trú, ăn uống ước đạt 4.155,7 tỷ đồng, giảm 21,45%, so với cùng kỳ năm trước.

- Công tác tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, quản lý địa bàn, nắm tình hình giá cả, biến động được tăng cường, qua đó phát hiện nhanh, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các đối tượng kinh doanh theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để hàng hoá lưu thông trên thị trường, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng gây bất ổn thị trường. Trong tháng 4 năm 2020, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra 122 vụ, phát hiện và xử lý 10 vụ vi phạm, trong đó 02 vụ vi phạm hàng cấm, 01 vụ  hàng nhập lậu, 01 vụ vi phạm về đầu cơ, găm hàng và sai phạm trong lĩnh vực giá, 04 vụ vi phạm trong kinh doanh, 01 vụ vi phạm khác,... đã xử phạt và thu nộp ngân sách Nhà nước 93,25 triệu đồng. Luỹ kế 4 tháng, đã kiểm tra 585 vụ, phát hiện và xử lý 119 vụ vi phạm trong đó có 15 vụ vi phạm hàng cấm, 09 vụ vi phạm hàng nhập lậu, 02 vụ vi phạm đầu cơ, găm hàng và sai phạm trong lĩnh vực giá, 38 vụ vi phạm trong kinh doanh, 28 vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, 27 vụ vi phạm trên các lĩnh vực khác,... đã xử phạt và thu nộp ngân sách Nhà nước 1.032 triệu đồng.

Nhìn chung, trong tháng 5 năm 2020, sau khi lệnh giãn cách xã hội được nới lỏng, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn sôi động trở lại, tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước vẫn còn giảm.

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 năm 2020 so với tháng trước tăng 0,18%; so với tháng cùng kỳ năm trước (sau 01 năm) tăng 2,74%; bình quân 5 tháng năm 2020 tăng 4,7% so bình quân 5 tháng năm 2019; so với tháng 12/2019 chỉ số giá tiêu dùng giảm 1,4%.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 06 nhóm hàng tăng so với tháng trước: Nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 1,17%; Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,55%; Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,40%; Đồ uống và thuốc lá tăng 0,32%; May mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,28%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,06%. Có 03 nhóm hàng hoá giảm: Giao thông giảm 2,52%; Thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,05%; Thuốc và dịch vụ y tế giảm 0,02%. Có 02 nhóm hàng hoá và dịch vụ vẫn giữ mức ổn định là Giáo dục và Bưu chính viễn thông không tăng, giảm so tháng trước.

2. Du lịch

Dự ước trong tháng 5 các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đón và phục vụ 89,3 ngàn lượt khách, tăng 86,2% so tháng trước và giảm 81,39% so tháng cùng kỳ năm trước; ngày khách phục vụ đạt 168 ngàn ngày khách, tăng 88,14% so tháng trước và giảm 78,44% so tháng cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 5 tháng ước đạt 1.435 ngàn lượt khách, giảm 41,38% so với cùng kỳ năm trước, ngày khách ước đạt 2.418,6 ngàn ngày khách, giảm 39,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng, lượng khách quốc tế đến tỉnh có dấu hiệu tăng trở lại nhưng không nhiều; dự ước số lượt khách quốc tế trong tháng 5 đạt 2.709 lượt khách, tăng 76,78% so tháng trước và giảm 95,48% so tháng cùng kỳ năm trước; ngày khách phục vụ đạt 16,4 ngàn ngày khách, tăng 78,25% so tháng trước và giảm 90,82% so tháng cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 5 tháng ước đạt 152,1 ngàn lượt khách, giảm 52,5% so với cùng kỳ năm trước, ngày khách ước đạt 490,5 ngàn ngày khách, giảm 49,12% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu từ hoạt động du lịch trong tháng 5 ước đạt 440,6 tỷ đồng, tăng 62,75% so tháng trước và giảm 81,39% so với cùng kỳ năm trước; luỹ kế 5 tháng ước đạt 4.205,9 tỷ đồng, giảm 32,02% so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh trong tháng 5 tăng kể cả doanh thu lẫn lượt khách đến so với tháng trước; tuy nhiên, tăng chủ yếu khách nội địa; trong tháng 5, do có kỳ nghỉ lễ 30/4, ngày Quốc tế lao động (1/5) cùng với 02 ngày nghỉ cuối tuần nên lượng khách đến tỉnh tăng mạnh. Hầu hết các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đều chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở vật chất, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ phục vụ để đón du khách trở lại. Các dịch vụ ăn uống trong tháng 5 hoạt động trở lại, tuy nhiên vẫn chưa đạt mức như bình thường. Đến nay một số quán ăn uống vẫn duy trì hoạt động bán hàng qua điện thoại, giao hàng tận nhà, bán mang đi,...

3. Xuất, nhập khẩu:

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 5 năm 2020 ước đạt 34,84 triệu USD, tăng 0,17% so với tháng trước, giảm 13,52% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng thủy sản ước đạt 11,59 triệu USD, giảm 3,01% so với tháng trước, tăng 2,96% so với cùng kỳ; nhóm hàng nông sản ước đạt 0,70 triệu USD, giảm 21,89% so với tháng trước, giảm 0,97% so với cùng kỳ; nhóm hàng hóa khác ước đạt 22,55 triệu USD, tăng 2,80% so với tháng trước, giảm 20,39% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 5 tháng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 176,45 triệu USD, tăng 1,33% so với cùng kỳ, trong đó:

+ Nhóm hàng thủy sản ước đạt 54,55 triệu USD, tăng 8,07% so với cùng kỳ. Một số doanh nghiệp xuất khẩu thủy hải sản vẫn ký kết được hợp đồng xuất khẩu dù tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp ở các nước.

+ Nhóm hàng nông sản ước đạt 4,62 triệu USD, tăng 6,50% so với cùng kỳ. Mặt hàng cao su tính đến thời điểm hiện tại vẫn không xuất khẩu được; mặt hàng thanh long đi các thị trường Canada, Trung Quốc, Ả Rập Thống Nhất, Ôtrâylia tăng khá so với cùng kỳ.

+ Nhóm hàng hóa khác ước đạt 117,28 triệu USD, giảm 1,71% so với cùng kỳ. Bị ảnh hưởng chủ yếu bởi mặt hàng giày dép, nguyên liệu giày.

- Xuất khẩu trực tiếp luỹ kế 5 tháng 168,53 triệu USD (tăng 1,67% so với cùng kỳ năm trước), thị trường xuất khẩu: Châu Á ước đạt 113,39 triệu USD (giảm 0,30% so với cùng kỳ năm trước); Châu Âu đạt 26,14 triệu USD (tăng 41,20% so với cùng kỳ năm trước); Châu Mỹ đạt 26,96 triệu USD (giảm 14,10% so với cùng kỳ năm trước).

- Ủy thác xuất khẩu 5 tháng ước đạt 7,92 triệu USD, giảm 5,45% so với cùng kỳ; chủ yếu giảm ở mặt hàng áo sơ mi, quần dài, bộ quần áo.

- Nhập khẩu 5 tháng ước đạt 286,63 triệu USD giảm 51,40% so với cùng kỳ (giảm chủ yếu ở mặt hàng như máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác).

Nhìn chung, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 5 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, một số nước dần dỡ bỏ cách ly, dự báo nhu cầu nhập khẩu của các nước sẽ dần tăng trở lại trong thời gian tới.

4. Giao thông vận tải:

- Vận tải hành khách:

+ Ước tháng 5 đã vận chuyển 561,68 nghìn hành khách và luân chuyển 27,5 triệu hk.km. Lũy kế 5 tháng, toàn tỉnh đã vận chuyển 7.247,9 nghìn nh khách, giảm 34,17% so cùng kỳ và luân chuyển 361,056 triệu hk.km, giảm 34,02% so cùng kỳ năm trước.

+ Xét theo lĩnh vực, trong tháng 5 vận chuyển hành khách đường bộ đạt 552,59 nghìn hành khách, lũy kế 5 tháng đạt 7.202,31 nghìn hành khách, giảm 34,06% so với cùng kỳ; vận chuyển hành khách đường thủy đạt 9,09 nghìn hành khách, lũy kế 5 tháng đạt 45,59 nghìn hành khách, giảm 47,84% so với cùng kỳ; luân chuyển hành khách đường bộ đạt 26,44 triệu hk.km, lũy kế 5 tháng đạt 355,96 triệu hk.km, giảm 33,77% so với cùng kỳ; luân chuyển hành khách đường thủy đạt 1,01 triệu hk.km, lũy kế 5 tháng đạt 5,10 triệu hk.km, giảm 47,99% so với cùng kỳ năm trước.

- Vận tải hàng hoá:

+ Ước tháng 5 vận chuyển hàng hoá đạt 499,64 nghìn tấn và luân chuyển hàng hoá đạt 25,67 triệu tấn.km. Lũy kế 5 tháng, toàn tỉnh đã vận chuyển 3.455,6 nghìn tấn hàng hoá, giảm 17,58% so với cùng kỳ và luân chuyển hàng hoá đạt 183,1 triệu tấn.km, giảm 21,49% so với cùng kỳ năm trước.

+ Xét theo lĩnh vực, trong tháng 5 vận chuyển hàng hoá đường bộ đạt 499,19 nghìn tấn, lũy kế 5 tháng đạt 3.452,87 nghìn tấn, giảm 17,57% so với cùng kỳ; vận chuyển hàng hoá đường thủy đạt 0,45 nghìn tấn, lũy kế 5 tháng đạt 2,73 nghìn tấn, giảm 29,69% so với cùng kỳ; luân chuyển hàng hoá đường bộ đạt 25,622 triệu tấn.km, lũy kế 5 tháng đạt 182,79 triệu tấn.km, giảm 21,47% so với cùng kỳ; luân chuyển hàng hoá đường thủy đạt 51 nghìn tấn.km, lũy kế 5 tháng đạt 315,37 nghìn tấn.km, giảm 29,91% so với cùng kỳ năm trước.

- Cảng quốc tế Vĩnh Tân: Khối lượng bốc xếp hàng hoá tháng 5 ước đạt 50.000 tấn, lũy kế 5 tháng đạt 203.757 tấn. Các mặt hàng chủ yếu thông qua cảng gồm quặng Ilmenite, cát, tro bay, xi măng,... Ước doanh thu 5 tháng đầu năm đạt 9,74 tỷ đồng.

- Doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi ước tháng 5 đạt 93.430,80 triệu đồng, tăng 50,71% so với tháng trước và giảm 51,9% so với cùng kỳ; trong đó, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 24.415,10 triệu đồng, tăng 90,03% so với tháng trước, giảm 70,08% so với cùng kỳ; Doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 66.687,20 triệu đồng, tăng 40,84% so với tháng trước, giảm 38,47% so với cùng kỳ; Doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 2.328,50 triệu đồng, tăng 29,86% so  tháng trước, giảm 45,18% so với cùng kỳ.

Nhìn chung, do được nới lỏng bởi lệnh giãn cách xã hội, hoạt động vận tải kho bãi, hành khách có tốc độ tăng cao so với tháng trước, tuy nhiên vẫn giảm sâu so với cùng kỳ; hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ, đường thuỷ trên địa bàn tỉnh được thông suốt. Một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ sau khi kết thúc giãn cách xã hội cũng hoạt động bình thường trở lại như bốc xếp hàng hóa, đại lý bán vé máy bay,...

5. Bưu chính, viễn thông:

Hạ tầng bưu chính, mạng viễn thông tiếp tục được phát triển mở rộng; đảm bảo an toàn và thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan nhà nước, người dân và các tổ chức, doanh nghiệp. Tổng số điểm giao dịch bưu chính viễn thông 1.150 điểm; số thuê bao điện thoại cố định 37.480 thuê bao; điện thoại di động trả sau 31.890 thuê bao. Tổng số thuê bao Internet các loại 129.510 thuê bao; tỷ lệ người sử dụng Internet (quy đổi) đạt 59,75%.

IV. Thu, chi ngân sách; hoạt động tín dụng

1. Thu ngân sách:

Ước thu ngân sách tháng 5 đạt 510 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đạt 4.212,03 tỷ đồng, đạt 39,18% dự toán năm, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước; trong đó thu nội địa (trừ dầu) đạt 3.089,41 tỷ đồng, đạt 40,38% dự toán năm, giảm 17,86%. Trong tổng thu ngân sách gồm: Thu thuế, phí 2.704,35 tỷ đồng, đạt 40,38% dự toán năm, giảm 16,25%; thu tiền nhà, đất 385,05 tỷ đồng, đạt 40,40% dự toán năm, giảm 27,63% (trong đó, thu tiền sử dụng đất 232,66 tỷ đồng, đạt 33,24% dự toán năm, giảm 42,30%); thu dầu thô 575,91 tỷ đồng, đạt 44,30% dự toán năm, giảm 26,17% và thu thuế xuất nhập khẩu 546,70 tỷ đồng, đạt 30,37% dự toán năm, giảm 45,41% so với cùng kỳ năm trước.

Dự ước các khoản thu 5 tháng đầu năm 2020 tăng (giảm) so với cùng kỳ năm trước như sau: Thu từ doanh nghiệp nhà nước 462,52 tỷ đồng (giảm 30,25%), thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 431,43 tỷ đồng (giảm 5,18%), thu ngoài quốc doanh 406,07 tỷ đồng (giảm 34,86%), thuế thu nhập cá nhân 275,22 tỷ đồng (giảm 0,67%), thuế bảo vệ môi trường 208,43 tỷ đồng (giảm 12,13%); lệ phí trước bạ 94,82 tỷ đồng (giảm 34,21%); thu từ các loại phí, lệ phí 70,61 tỷ đồng (tăng 10,83%); thu khác ngân sách 77,98 tỷ đồng (giảm 54,30%); thu xổ số kiến thiết 653,69 tỷ đồng (tăng 21,24%); thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 18,83 tỷ đồng (giảm 62,81%); thu tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1,89 tỷ đồng (giảm 56,85%), thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 150,48 tỷ đồng (tăng 22,17%); thu tiền sử dụng đất 232,66 tỷ đồng (giảm 42,30%); thu từ dầu thô 575,91 tỷ đồng (giảm 26,17%) và thu thuế xuất nhập khẩu đạt 546,70 tỷ đồng (giảm 45,41%).

Riêng khối huyện, thị xã, thành phố kết quả thu 5 tháng ước 1.036,47 tỷ đồng, đạt 34,68% dự toán năm, giảm 36,42% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó Phan Thiết thu 455,44 tỷ đồng (đạt 28,47% dự toán năm, giảm 46,24% so với cùng kỳ năm trước); La Gi 104,06 tỷ đồng (đạt 61,57% dự toán, giảm 9,03%); Tuy Phong 80,04 tỷ đồng (đạt 30,43% dự toán, giảm 33,49%); Bắc Bình 79,02 tỷ đồng (đạt 61,50% dự toán, giảm 4,78%); Hàm Thuận Bắc 108,86 tỷ đồng (đạt 31,83% dự toán, giảm 47,49%); Hàm Thuận Nam 67,70 tỷ đồng (đạt 41,79% dự toán, giảm 24,24%); Tánh Linh 29,73 tỷ đồng (đạt 34,58% dự toán, giảm 27,78%); Đức Linh 40,92 tỷ đồng (đạt 42,41% dự toán, giảm 17,82%); Hàm Tân 46,01 tỷ đồng (đạt 40,01%, giảm 30,28%) và Phú Quý thu 24,65 tỷ đồng (đạt 91,32% dự toán, tăng gấp 2,1 lần).

2. Chi ngân sách:

Ước chi ngân sách địa phương trong tháng 5 ước thực hiện 300 tỷ đồng; lũy kế 5 tháng 6.019,10 tỷ đồng; trong đó chi đầu tư phát triển 2.216,71 tỷ đồng, chi thường xuyên 2.087,76 tỷ đồng. Trong chi ngân sách, đã bám sát theo Quyết định giao dự toán của Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời, tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách nhà nước.

3. Hoạt động tín dụng:

Trong tháng, đã triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách và văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương. Tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ khắc phục thiệt hại trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19; quy định về việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam đối với lĩnh vực ưu tiên và lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam... Tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh huy động vốn, tạo nguồn cho vay đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, người dân, trong đó tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, doanh nghiệp nhỏ và vừa, xuất khẩu…; đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển mạng lưới ATM và POS… Thực hiện tốt công tác quản lý ngoại hối, quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn; tổ chức tốt công tác điều hòa tiền mặt, an toàn kho quỹ, thanh toán điện tử...

- Tình hình thực hiện lãi suất: Hiện nay, lãi suất huy động đối với tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng đến dưới 6 tháng là 4-4,25%/năm; kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng là 5,1-6,8%/năm; kỳ hạn từ trên 12 tháng trở lên là 6,8-7,4%/năm; lãi suất cho vay các khoản vay mới ở các lĩnh vực ưu tiên ngắn hạn 5%/năm (riêng Quỹ tín dụng nhân dân là 6%/năm), các lĩnh vực khác từ 7,5-9,5%/năm; lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến từ 10-12%/năm.

- Hoạt động huy động vốn: Tính đến 30/4/2020, nguồn vốn huy động đạt 38.378 tỷ đồng, giảm 1,61% so với cuối năm 2019, giảm 0,3% so với tháng trước. Ước đến 31/5/2020, vốn huy động đạt 39.200 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cuối năm 2019.

- Hoạt động tín dụng: Các Tổ chức tín dụng tiếp tục mở rộng cho vay đi đôi với an toàn và hiệu quả, gắn với thực hiện các chính sách của trung ương và địa phương. Tính đến 30/4/2020, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đạt 60.567 tỷ đồng, tăng 2,68% so với cuối năm 2019, tăng 0,63% so với tháng trước. Trong đó, dư nợ cho vay bằng VND đạt 59.440 tỷ đồng, chiếm 98,1% tổng dư nợ; dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 32.741 tỷ đồng, chiếm 54,1% tổng dư nợ. Ước đến 31/5/2020, dư nợ đạt 61.048 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cuối năm 2019.

- Vốn tín dụng được tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên gắn với thực hiện các chính sách của Trung ương và Địa phương, trong đó dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 34.186 tỷ đồng, chiếm 56,4% tổng dư nợ; dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 587 tỷ đồng, chiếm 1% tổng dư nợ; dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 13.773 tỷ đồng, chiếm 22,7% tổng dư nợ. Dư nợ cho vay các đối tượng chính sách xã hội đạt 2.774 tỷ đồng.

- Chính sách tín dụng đối với thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP: Dư nợ đạt 960,8 tỷ đồng (cho vay đóng mới tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là 296,2 tỷ đồng, cho vay đóng mới tàu khai thác hải sản xa bờ là 656,3 tỷ đồng, cho vay nâng cấp tàu 8,3 tỷ đồng), trong đó nợ xấu 23 tỷ đồng/6 tàu; nợ cơ cấu lại thời hạn 91,7 tỷ đồng/86 tàu.

- Cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Quyết định số 813/QĐ-NHNN và Nghị quyết số 30/NQ-CP: Dư nợ cho vay đạt 321 tỷ đồng phục vụ nuôi tôm giống, tôm thịt, nuôi tôm giống công nghệ cao, chăn nuôi bò sữa công nghệ cao; dư nợ cho vay chăn nuôi lợn, thức ăn gia súc đạt 444 tỷ đồng.

- Cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP: Hiện đang được triển khai tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh với dư nợ đạt 30,7 tỷ đồng/84 hộ.

- Chất lượng tín dụng: Các Tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai các giải pháp xử lý nợ xấu và nâng cao chất lượng tín dụng, đặc biệt tăng cường các biện pháp xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi nợ của khách hàng vay; hạn chế, ngăn ngừa nợ xấu phát sinh mới; cơ cấu lại nợ theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nợ xấu. Đến 30/4/2020, nợ xấu (nội bảng) trên địa bàn là 504 tỷ đồng, chiếm 0,83% tổng dư nợ, tăng 0,26% so với cuối năm 2019, tăng 0,08% so với tháng trước. Đến 13/5/2020, đã giảm lãi vay cho 84 khách hàng với số tiền lãi được giảm là 141 triệu đồng/dư nợ 71,63 tỷ đồng, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ là 1.175 tỷ đồng/1.780 khách hàng. Cùng với việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và miễn, giảm lãi vay, các tổ chức tín dụng tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn, triển khai thực hiện các chương trình cho vay mới với lãi suất thấp hơn so với trước khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra, doanh số cho vay mới đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch từ 23/01/2020 là 1.919 tỷ đồng/995 khách hàng.

- Hoạt động thanh toán, cung ứng tiền mặt: Tiếp tục tăng cường đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển lương qua tài khoản, thanh toán qua POS. Mạng lưới ATM, POS tiếp tục được mở rộng, hoạt động thông suốt và an toàn. Đến 30/4/2020, trên địa bàn có 184 máy ATM, không thay đổi so với tháng trước và 1.632 máy POS (tăng 01 máy so với tháng trước, tăng 12 máy so với cuối năm 2019), hầu hết máy POS được kết nối liên thông giữa các ngân hàng với nhau, góp phần thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

- Tình hình thị trường ngoại tệ và vàng trên địa bàn: Các Tổ chức tín dụng trên địa bàn đã bám sát và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất huy động ngoại tệ, quy định cho vay bằng ngoại tệ, các quy định về mua bán ngoại tệ. Diễn biến thị trường vàng, ngoại hối trên địa bàn tiếp tục phát triển theo hướng ổn định. Nhìn chung, các nhu cầu mua ngoại tệ hợp pháp đều được đáp ứng đầy đủ, kịp thời, các giao dịch mua bán ngoại tệ được thực hiện thông suốt. Doanh số mua bán ngoại tệ trong 04 tháng đầu năm đạt 240,8 triệu USD, doanh số chi trả kiều hối đạt 31,9 triệu USD.

V. Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội

1. Hoạt động văn hoá:

Trong tháng tập trung tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020); ngày Quốc tế Lao động 1/5; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19,...

Hoạt động Thư viện: Cấp mới 23 thẻ (thiếu nhi 8 thẻ); phục vụ 332 lượt bạn đọc (thiếu nhi 50 lượt), lượt bạn đọc truy cập website 175.846 lượt, luân chuyển 1.662 lượt tài liệu (thiếu nhi 630 lượt). Sưu tầm 101 tin, bài cho Tập thông tin tư liệu Bình Thuận; 19 tin, bài chuyên mục Thông tin kinh tế. Tổ chức trực tuyến ngày Sách Việt Nam lần thứ 7, với chủ đề “Văn hóa đọc sách trong mùa dịch” thu hút hơn 500 lượt bạn đọc truy cập. Luân chuyển 1.500 bản sách cho Thư viện thị xã La Gi và huyện Hàm Tân.

Hoạt động bảo tồn, bảo tàng trong tháng đã đón 2.504 lượt khách, trong đó 50 lượt khách nước ngoài. Lũy kế 5 tháng (tính đến 20/5/2020), đã đón 60.627 lượt khách, trong đó 13.886 lượt khách nước ngoài. Tổ chức khảo sát, kiểm tra, sưu tầm các di chỉ khảo cổ học và phế tích tháp Chăm ở các xã Hồng Liêm, Hàm Đức (huyện Hàm Thuận Bắc), Hàm Cường (huyện Hàm Thuận Nam). Hoàn thành bản sơ thảo lý lịch di tích thắng cảnh Bãi Cà Dược (Bãi đá Bảy  Màu) xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong.

2. Thể dục thể thao:

- Thể dục, thể thao quần chúng: Đã tổ chức giải Vovinam trẻ và vô địch tỉnh; Giải bóng chuyền bãi biển nam - nữ vô địch tỉnh; Giải Trẻ và Vô địch Võ Cổ truyền tỉnh; Giải vô địch Bóng chuyền tỉnh; Giải Trẻ và Vô địch Taekwondo tỉnh.

- Thể thao thành tích cao: Kiểm tra việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón vận động viên các môn thể thao của tỉnh trở lại tập luyện sau thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay, tổng số huy chương đạt được 04 huy chương, trong đó 02 huy chương bạc, 02 huy chương đồng.

3. Giáo dục và Đào tạo

- Thực hiện Công văn số 1544/UBND-KGVXNV, ngày 24/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho học sinh đi học lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, theo đó sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, học sinh lớp 9, học sinh lớp 12 (trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên) đi học lại từ ngày 04/5/2020; trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên các lớp còn lại đi học từ ngày 11/5/2020; Các trung tâm tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống, dạy thêm học thêm, dạy bơi, giáo dục ngoài giờ bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày 18/5/2020.

- Để đảm bảo an toàn khi đón học sinh đi học trở lại, các trường học trong tỉnh đã tổ chức phun khử khuẩn. Có 967 trường, với diện tích 1.700.000 m2 được khử khuẩn.

Tính đến ngày 07/5/2020, đã kiểm tra công nhận mới được 02 trường THCS đạt chuẩn quốc gia. Tổng số trường đạt chuẩn quốc gia 246/548 trường, gồm có  44 trường mầm non, 118 trường tiểu học, 70 trường THCS, 14 trường THPT. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia so với số trường công lập là 44,89%.

4. Y tế

Đến 16 giờ 00 phút, ngày 25/5/2020, tỉnh Bình Thuận đã liên tiếp 73 ngày không ghi nhận thêm trường hợp nào nhiễm Covid-19 (từ ngày 12/3 - 25/5/2020), cả 9/9 ca nhiễm đều đã được chữa khỏi bệnh và xuất viện, không có trường hợp nào nghi nhiễm covid-19 đang theo dõi, giám sát tại các cơ sở điều trị và cơ sở cách ly tập trung.

Trong tháng 5, có 4 cas mắc sốt rét, không có cas tử vong và mắc sốt rét ác tính. Số cas mắc sốt xuất huyết 72 cas, 1 cas mắc tay chân miệng, cả 2 đều không có tử vong. Số bệnh nhân hiện mắc bệnh phong 3 bệnh nhân, 1 bệnh nhân mới phát hiện và số bệnh nhân đang quản lý là 420 bệnh nhân.

Công tác phòng chống lao: Đã khám 642 lượt người, số bệnh nhân thu dung điều trị 95, số bệnh nhân lao phổi AFB (+) mới 58.

Số nhiễm HIV mới phát hiện 8 cas, lũy kế 5 tháng 1.502 cas; số chuyển AIDS mới 1 cas, lũy kế 5 tháng 1.040 cas; trong tháng không có cas tử vong, lũy kế 5 tháng 517 cas.

Số trẻ <1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ là 1.508/22.855 trẻ, đạt tỷ lệ 6,6%. Số phụ nữ có thai được tiêm UV2+ là 1.082/22.855, đạt 4,7%.

Công tác khám, chữa bệnh tiếp tục cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Các bệnh viện, các đơn vị điều trị chủ động thực hiện tốt công tác thường trực, cấp cứu, điều trị bệnh nhân; thực hiện đầy đủ các quy định chuyên môn của Bộ Y tế; tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. Trong tháng đã khám 50.320 lượt khám, chữa bệnh và số bệnh nhân nội trú 7.360 người, 483 cas bệnh nhân chuyển viện và 32 ca tử vong.

Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm: Trong tháng không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm. Lũy kế 5 tháng xảy ra 01 vụ ngộ độc thực phẩm.

5. Lao động - Xã hội:

Luỹ kế 5 tháng (đến ngày 11/5/2020), số lao động giải quyết việc làm 7.715 lao động, đạt 32,15% kế hoạch năm, giảm 38,81% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, cho vay vốn giải quyết việc làm 450 lao động, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp 1.050 lao động, đưa đi làm việc ở nước ngoài 15 lao động (Hàn Quốc 02 người, Nhật Bản 13 người).

Số lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 1.017 người, đã có 1.061 lao động có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Lũy kế 5 tháng 3.574 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; đã có 3.150 lao động có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội giải quyết việc làm 6.200 lao động. Tuyển mới và đào tạo nghề từ đầu năm đến nay cho 3.251 người, đạt 29,55% so với kế hoạch năm, giảm 18,29% so với cùng kỳ năm trước.

 Công tác chính sách người có công: Thăm và tặng quà nhân kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020) cho 20 đối tượng người có công với cách mạng tiêu biểu tại các huyện, thị xã, thành phố; hỗ trợ 10 nhà ở cho người có công cách mạng tại 03 huyện Hàm Thuận Bắc (03 nhà), Tánh Linh (04 nhà) và Đức Linh (03 nhà). Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần cho 08 đối tượng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công; trợ cấp mai táng phí cho 22 trường hợp; trợ cấp mới và đổi người thờ cúng liệt sĩ cho 15 trường hợp. Ngoài ra, tiếp nhận 06 hồ sơ (gồm 02 hồ sơ liệt sĩ, 04 hồ sơ thương binh); di chuyển trong tỉnh 03 hồ sơ liệt sĩ. Quyết định trợ cấp dụng cụ chỉnh hình cho 01 trường hợp, giới thiệu giám định y khoa 04 trường hợp nhiễm chất độc hóa học. Giải quyết trợ cấp hàng tháng và 01 lần khi báo tử cho 01 trường hợp liệt sĩ công nhận mới. Tiếp nhận 02 hài cốt liệt sĩ do gia đình quản lý vào an táng trong Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Luỹ kế 5 tháng (đến 11/5/2020), Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 737,6 triệu đồng/6 tỷ đồng, đạt 12,3% so với kế hoạch năm; Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh được 316,9 triệu đồng đạt 15,85% kế hoạch năm.

Toàn tỉnh có 2.830 người nghiện ma túy; có 105/124 xã, phường, thị trấn có người sử dụng chất ma túy, chiếm 84,67%; cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh đang quản lý có 230 đối tượng (04 nữ), công tác tiếp nhận, chăm sóc và quản lý được thực hiện khá tốt. Số người đăng ký điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone 1.552 người, 642 người đang duy trì tham gia điều trị.

Thực hiện hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tỉnh đã duyệt xuất chi ngân sách tỉnh trên 450 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19. Đến nay đã có 02 địa phương hoàn thành việc chi trả cho các nhóm đối tượng người có công cách mạng, bảo hiểm xã hội, hộ nghèo và cận nghèo (huyện Phú Quý và Thị xã La Gi), các địa phương còn lại đang tiếp tục chi trả.

Tính đến 18/5/2020 trên địa bàn tỉnh có 900 người Trung Quốc và người nước khác được quản lý, trong đó số đang lao động, làm việc 490 người Trung Quốc, 11 người Đài Loan, 12 người Hàn Quốc Hàn, 2 người Đức, 2 người Pháp, 5 người Nhật Bản; còn lại là Nga, Ukraine, Ấn Độ, Philippine,...  không có Iran, Ý, Tây Ban Nha.

6. Hoạt động bảo hiểm

Tính đến ngày 30/4/2020, toàn tỉnh có 89.490 người tham gia BHXH bắt buộc, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước; có 80.154 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước; Số người tham gia BHXH tự nguyện 3.676 người, tăng 165,8% so với cùng kỳ năm trước; Số người tham gia BHYT 987.209 người (bao gồm thẻ BHYT của thân nhân do Bộ Quốc phòng cung cấp là 10.785 người), tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ bao phủ BHYT chung toàn tỉnh đạt 85,3% dân số.

Toàn tỉnh thu được 743,3 tỷ đồng (tính đến ngày 30/4/2020), đạt 29% kế hoạch, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN 164,437 tỷ đồng, đạt 6,42% kế hoạch và tăng 39,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, công tác giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho đối tượng thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia và thụ hưởng; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT chính xác, trả sổ BHXH cho người lao động cơ bản đúng kế hoạch. Do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên công tác thu vẫn còn gặp nhiều khó khăn, số tiền nợ cao; việc mở rộng phát triển đối tượng đến thời điểm này còn chuyển biến chậm và nhiều thách thức.

7. Tai nạn giao thông:

Trong tháng 5 (từ 15/4 - 14/5/2020), tai nạn giao thông trên địa bàn xảy ra như sau:

- Số vụ tai nạn giao thông 28 vụ, so với tháng trước tăng 5 vụ và so với cùng kỳ năm trước giảm 12 vụ. Luỹ kế 5 tháng 119 vụ (trong đó đường sắt 01 vụ), so với cùng kỳ năm trước giảm 40 vụ.

- Số người bị thương 24 người, tăng 13 người so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước giảm 9 người. Luỹ kế 5 tháng 80 người, giảm 26 người so với cùng kỳ năm trước.

- Số người chết 10 người, giảm 6 người so với tháng trước và giảm 12 người so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 5 tháng 65 người (trong đó đường sắt 01), so với cùng kỳ giảm 37 người.

Trong tháng không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào đặt biệt nghiêm trọng. Các vụ tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra và tập trung trên tuyến quốc lộ 1A, nguyên nhân của các vụ tai nạn trên là do người tham gia giao thông phóng nhanh vượt ẩu, đi không đúng phần đường, làn đường, chuyển hướng sai quy định, không nhường đường, lái xe đã uống rượu bia,... ngoài ra còn có các nguyên nhân khác và do người đi bộ gây ra.

8. Thiên tai, cháy nổ và vi phạm môi trường (từ ngày 15/04-15/5/2020):

- Thiên tai: Trong tháng xảy ra 02 vụ thiên tai do mưa lớn kết hợp gió lốc tại huyện Tánh Linh và sạt lở bờ biển do gió mạnh, sóng lớn tại Thành phố Phan Thiết. Lốc xoáy gây gãy đỗ trên 70% khoảng 02 ha cây cao su 14 năm tuổi; sạt lở toàn tuyến dài hơn 1.300m, diện tích mất đất ven biển khoảng 02 ha. Ước tổng giá trị thiệt hại do lốc khoảng hơn 200 triệu đồng. Lũy kế 03 vụ thiên tai, ước tổng thiệt hại thiên tai do hạn nắng nóng kéo dài 25.126 hộ/92.824 khẩu trên địa bàn tỉnh thiếu nước sinh hoạt; lốc xoáy gây gãy đỗ khoảng 02 ha cây cao su 14 năm tuổi và tuyến dài hơn 1.300 m sạt lở, mất đất ven biển khoảng 02 ha.

- Cháy nổ: Trong tháng xảy ra 11 vụ cháy (tăng 7 vụ so với cùng kỳ), ko thiệt hại về người, không xảy ra nổ; Ước thiệt hại ban đầu khoảng 2,1 tỷ đồng; thiệt hại 4 ha rừng dầu, 4 ha keo lá tràm, 12 ha mía. Lũy kế 5 tháng có 48 vụ cháy (tăng 25 vụ so với cùng kỳ), thiệt hại hơn 7,1 tỷ đồng.

- Vi phạm môi trường: Trong tháng đã phát hiện 02 vụ (tăng 01 vụ so với cùng kỳ), đã xử phạt 40 triệu đồng. Lũy kế 5 tháng có 13 vụ (tăng 03 vụ so với cùng kỳ), đã xử phạt 884 triệu đồng./.

CTK Bình Thuận

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/