TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI
Tình hình kinh tế xã hội tháng 2 năm 2020

Hoạt động trồng trọt trong tháng tập trung chủ yếu vào chăm sóc lúa vụ đông xuân và gieo trồng cây hoa màu, đến nay gần như kết thúc việc gieo trồng của vụ. Tính đến thời điểm 15/02/2020, toàn tỉnh gieo cấy vụ đông xuân 2019-2020 đạt 30.684,3 ha, đạt 91,6% kế hoạch vụ và bằng 68,8% so vụ cùng kỳ. Trong đó: - Cây lúa diện tích gieo cấy được 21.004,2 ha, đạt 92,2% kế hoạch vụ và chỉ bằng 62,2% so cùng kỳ vụ năm trước, nguyên nhân giảm nhiều là do tình trạng thiếu nước sản xuất nên đã chủ động lên kế hoạch khoanh vùng cắt giảm sản xuất lúa ở một số khu vực.

 

I. Nông - Lâm - Thuỷ sản

1. Trồng trọt

* Cây hàng năm: Hoạt động trồng trọt trong tháng tập trung chủ yếu vào chăm sóc lúa vụ đông xuân và gieo trồng cây hoa màu, đến nay gần như kết thúc việc gieo trồng của vụ. Tính đến thời điểm 15/02/2020, toàn tỉnh gieo cấy vụ đông xuân 2019-2020 đạt 30.684,3 ha, đạt 91,6% kế hoạch vụ và bằng 68,8% so vụ cùng kỳ. Trong đó:

- Cây lúa diện tích gieo cấy được 21.004,2 ha, đạt 92,2% kế hoạch vụ và chỉ bằng 62,2% so cùng kỳ vụ năm trước, nguyên nhân giảm nhiều là do tình trạng thiếu nước sản xuất nên đã chủ động lên kế hoạch khoanh vùng cắt giảm sản xuất lúa ở một số khu vực. Diện tích lúa cắt giảm sản xuất trên địa bàn tỉnh là 13.216 ha, tập trung vào các huyện Hàm Thuận Bắc cắt giảm 7.500 ha, Bắc Bình cắt giảm 5.520 ha, Tuy Phong 583 ha, La Gi 279 ha. Tăng diện tích sản xuất lúa so với kế hoạch triển khai ban đầu: Hàm Thuận Nam 46 ha, Hàm Tân 70 ha, Tánh Linh 250 ha, Đức Linh 300 ha.

- Cây bắp diện tích gieo cấy đạt 2.994,5 ha, đạt 92,7% kế hoạch vụ và bằng 87,4% so cùng kỳ; cây trồng khác diện tích trồng đạt 6.685,6 ha, đạt 89,1% kế hoạch vụ và bằng 90% so cùng kỳ năm trước. Diện tích bắp cắt giảm sản xuất là 770 ha phân bổ ở các địa phương Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân; hiện nay vẫn đang  còn một số ít diện tích xuống giống ở một số nơi bà con nông dân đã tận dụng nguồn nước tưới tại chỗ như ao, hồ, nước nhĩ...để gieo trồng.

- Nhóm cây chất bột, diện tích xuống giống đạt là 853 ha, chỉ bằng 60% so  với cùng kỳ năm trước, diện tích sụt giảm chủ yếu tập trung ở huyện Hàm Tân.  Cây thực phẩm rau đậu các loại, diện tích xuống giống đạt 4.283,4 ha tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó rau các loại xuống giống được 2.827,4 ha, tăng 13,7% so với cùng kỳ do tận dụng nguồn nước gió để gieo trồng và chuyển đổi diện tích gieo trồng từ những loại cây trồng khác như lúa, bắp; đậu các loại xuống giống được 1.456 ha, bằng 81,7% so với cùng kỳ năm trước.

- Cây công nghiệp ngắn ngày, diện tích xuống giống đạt 1.293 ha bằng 85,5% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích giảm tập trung ở cây mía do từ đầu vụ đến nay giá thu mua không cao nên không khuyến khích người dân trồng mía. Các cây hàng năm khác, diện tích xuống giống đạt 256,2 ha tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước.


* Cây lâu năm:

Trong tháng 02 tình hình thời tiết khô hạn, nên không phát triển thêm diện tích trồng mới, chủ yếu tập trung chăm sóc và thu hoạch: Cây điều đang vào thời điểm cho trái và bắt đầu thu hoạch; Cây cao su đã hết kỳ thu hoạch đang trong mùa thay lá; Cây tiêu đang chuẩn bị vào mùa thu hoạch, do ảnh hưởng của sâu bệnh, cùng với việc giảm giá xuống rất thấp, tình hình đầu tư chăm sóc có phần hạn chế nên năng suất thu hoạch sắp đến dự tính không cao; Cây thanh long do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Covid-19 (sau đây gọi tắt là dịch bệnh Covid-19) tình trạng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc thông qua cửa khẩu bị ngưng trệ, các vựa hạn chế thu mua, phần lớn sản lượng thanh long đã thu hoạch không xuất được, chủ yếu là tiêu thụ trong nước, giá bán giảm  mạnh so với thời điểm cùng kỳ các năm trước. Toàn tỉnh có 30.653 ha thanh long, trong đó có 28.152 ha đang cho sản phẩm, sản lượng 642.030 tấn/năm. Trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 một số nhà vườn hạn chế chong đèn trái vụ chăm sóc cành là chủ yếu. Các loại cây lâu năm còn lại được chăm sóc và phát triển bình thường, diện tích biến động không đáng kể.

Tính đến thời điểm 15/02/2020, toàn tỉnh có 10.341,8 ha được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap. Trong đó, Hàm Thuận Nam 6.405,97 ha, Hàm Thuận Bắc 3.117 ha, Bắc Bình 482,7 ha, Phan Thiết 89,8 ha, Hàm Tân 58,76 ha, La Gi 152,1 ha, tuy phong 35,4 ha.

* Tình hình sâu bệnh: Tình hình sâu bệnh trên các loại cây trồng không diễn biến phức tạp, chỉ xảy ra dưới dạng cục bộ ảnh hưởng không đáng kể đến cây trồng.

- Cây lúa: Bọ trĩ gây hại trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh 2.411 ha, tăng 1.243 ha so cùng kỳ, rầy nâu gây hại 318 ha, giảm 52 ha so cùng kỳ, chuột gây hại 238 ha, tăng 238 ha so với cùng kỳ.

- Cây thanh long: diện tích nhiễm bệnh đốm nâu 600 ha; nám cành, vàng gây hại mạnh với diện tích 5.873 ha, bệnh thán thư cành quả có diện tích nhiễm trong kỳ 271 ha.

- Cây bắp: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại trên cây ngô với điện tích 131 ha trên nhiều địa bàn các huyện Tánh Linh, Bắc Bình. Đây là loại sâu có khả năng gây hại mạnh, do đó người trồng bắp cần chú ý tập trung theo dõi để phòng trừ kịp thời.

- Cây mì: Khảm lá virut gây hại trên diện tích 124,5 ha trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam, La Gi, Bắc Bình.

* Tình hình tưới phục vụ sản xuất:

Ngành chức năng đã tập trung chỉ đạo các biện pháp quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn nước, tiến hành nạo vét hệ thống kênh mương, lên kế hoạch tưới phân theo thời gian cho từng vùng, đảm bảo phục vụ yêu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Bên cạnh đó, tiếp tục theo dõi kiểm tra, quản lý đảm bảo an toàn các hệ thống công trình thủy lợi.

Nguồn nước tưới được tích trữ trong các công trình hồ chứa, đập thủy lợi trong thời gian qua rất thấp, không đáp ứng đầy đủ nhu cầu nước cho sản xuất vụ Đông xuân. Tình hình nguồn nước, đến ngày 18/02/2020, dung tích hữu ích hiện tại trên 17 hồ đập của tỉnh còn 93,86 triệu m3/ 259 m3 (36,2%), thấp hơn 72,79 triệu m3 so với cùng kỳ; Hồ chứa Đại Ninh 65 triệu m3/ 251 m3 (25,8%), thấp hơn 142,8 triệu m3 so với cùng kỳ; Hàm thuận - Đa mi 382,4 triệu m3/522 m3 (73,2%), cao hơn 115 triệu m3 so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 14/02/2020, tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân 2019-2020 được tưới từ nguồn nước thủy lợi, thủy điện trên toàn tỉnh là 35.909 ha/37.220 ha Kế hoạch, đạt 96,48%, trong đó: cây lúa và cây màu 16.117ha/17.429 ha kế hoạch, đạt 92,5%; cây thanh long và cây công nghiệp dài ngày 19.791 ha/19.791 ha kế hoạch, đạt 100%.

2. Chăn nuôi

Tại thời điểm 15/02/2020, số lượng gia súc, gia cầm toàn tỉnh như sau:

- Chăn nuôi trâu, bò tiếp tục được duy trì và phát triển. Đàn trâu có khuynh hướng giảm nhẹ, ước toàn tỉnh có 8.850 con trâu, giảm 1,33% so với cùng kỳ; đàn bò có khuynh hướng phát triển tốt do thị trường tiêu thụ, giá bán bò hơi ổn định. ứớc có 168.000 con, tăng 0,61% so với cùng kỳ.

- Chăn nuôi lợn đang có dấu hiệu dần phục hồi do Bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đã hết, trong tháng 02, tính đến ngày 12 chưa có trường hợp mắc bệnh, giá lợn hơi đang ở mức rất cao, nhiều hộ chăn nuôi đang tái đàn nhưng gặp khó khăn về con giống do giá cao, các doanh nghiệp, trang trại lớn đang tập trung phát triển quy mô đàn trở lại để bù đắp lại số lượng xuất bán tiêu thụ trong dịp Tết nguyên đán vừa qua. Ước có 272.100 con, giảm 2,16 % so với cùng kỳ.

- Chăn nuôi gia cầm đang phát triển khá tốt, do giá thịt lợn cao, người tiêu dùng chuyển sang tiêu thụ thịt và trứng gia cầm trong dịp lễ, tết, giá bán trứng và thịt gia cầm hơi ổn định. Mặc dù ở một số tỉnh đã bị nhiễm H5N1 nhưng trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra, không ảnh hưởng gì đến việc phát triển đàn gia cầm. Ước có 3.520 ngàn con gia cầm, tăng 3,17% so với cùng kỳ.


* Công tác phòng, chống dịch:

Tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi có phần giảm; tính từ khi có dịch (tháng 6/2019) đến ngày 12/02/2020, toàn tỉnh có 47 xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố công bố dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi (trong đó có 23 xã, phường và thị trấn đã công bố hết dịch và 4 đang tiến hành thẩm định để công bố hết dịch), tổng trọng lượng đã tiêu hủy 2.626,2 tấn. Cụ thể ở các địa phương:

- Thị xã La Gi: đã công bố hết Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn. Lũy kế từ khi có dịch đến ngày 10/02/2020, tổng số lợn tiêu hủy là 691 con/33,7 tấn/27 hộ/7 xã, phường.

- Huyện Hàm Thuận Bắc: các xã, thị trấn xuất hiện dịch bệnh trên địa bàn huyện đều đã công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Lũy kế kể từ khi có dịch đến ngày 12/02/2020, tổng số lợn tiêu hủy là 221 con/7,4 tấn/16 hộ/ 4 xã, thị trấn.

- Huyện Đức Linh: Xã Đông Hà và thị trấn Đức Tài đã hết dịch. Trên địa bàn các xã Đức Tín, Mê Pu, Nam Chính, Vũ Hòa, Trà Tân, Đức Chính (nay là xã Nam Chính), Đa Kai và Sùng Nhơn đã qua 30 ngày không phát sinh ổ dịch mới. Lũy kế đến ngày 12/02/2020, tổng số lợn tiêu hủy là 33.284 con/2.132,8 tấn/1.421 hộ/13 xã, thị trấn công bố dịch.

- Huyện Tánh Linh: Các xã Gia An, Bắc Ruộng, Đức Bình Huy Khiêm, Nghị Đức, Đức Thuận, Đức Phú và thị trấn Lạc Tánh không phát sinh ổ dịch mới; các xã Đức Tân, Măng Tố (nay là Đức Tân), Đồng Kho và La Ngâu đã qua 30 ngày không phát sinh thêm ổ dịch. Lũy kế kể từ khi có dịch đến ngày 12/02/2020, tổng số lợn tiêu hủy là 6.978 con/415,3 tấn/698 hộ/12 xã, thị trấn công bố dịch.

- Huyện Hàm Tân: Các xã, thị trấn xuất hiện dịch bện trên địa bàn đã công bố hết dịch. Lũy kế kể từ khi có dịch đến ngày 12/02/2020, tổng số lợn tiêu hủy là 303 con/11,1 tấn/19 hộ/7 xã, thị trấn.

- Thành phố Phan Thiết: Trên địa bàn đã hết dịch. Lũy kế kể từ khi có dịch đến ngày 12/02/2020, tổng số lợn tiêu hủy là 465 con/25,9 tấn/12 hộ/4 phường, xã.

Các địa phương vẫn tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các nguyên nhân lây lan, biện pháp phòng ngừa, phát tờ rơi về hướng dẫn phòng chống dịch,... để tất cả người dân đều nắm bắt diễn biến, tình hình dịch bệnh, biện pháp phòng tránh dịch bệnh trong vùng dịch.

* Công tác tiêm phòng, kiểm dịch động vật

Trong tháng đã tập trung chỉ đạo triển khai chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; các bệnh truyền nhiễm thông thường chỉ xảy ra lẻ tẻ, không lây lan thành dịch.

- Công tác tiêm phòng: Trong tháng 02 tổ chức tiêm phòng 2.047.402 liều vắc xin. Trong đó: đàn trâu, bò 530 liều; đàn heo 33.082 liều; đàn gia cầm 2.013.250 liều. Lũy kế 2 tháng đã tiêm phòng 3.025.084 liều. Trong đó: đàn trâu, bò 2.130 liều; đàn heo 59.834 liều; đàn gia cầm 2.961.950 liều.

- Kiểm dịch động vật: Trong tháng 02 ngành Thú y tỉnh đã bố trí các kiểm dịch viên tại các địa phương tăng cường công tác kiểm dịch động vật, kết quả đã kiểm dịch đàn heo 128.514 con; 1.258 con trâu, bò; 384.250 con gia cầm, 2.780 con dê. Lũy kế 2 tháng đã kiểm dịch đàn heo 284.962 con; 3.081 con trâu, bò; 818.550 con gia cầm, 9.061 con dê.

3. Lâm nghiệp:

Đây là tháng mùa khô nên hoạt động trồng rừng không được triển khai. Công tác phòng, chống cháy rừng được ngành chức năng chủ động thực hiện, đồng thời triển khai công tác xây dựng kế hoạch trồng rừng năm 2020. Kế hoạch diện tích giao khoán bảo vệ rừng trong năm 132.377 ha (trong đó từ nguồn vốn Trung ương 10.780 ha, nguồn vốn của tỉnh 64.601 ha, nguồn vốn từ Quỹ dịch vụ môi trường rừng 49.280 ha và nguồn vốn ODA 7.716 ha), diện tích khoanh nuôi tái sinh ước 1.500 ha.

Tính đến thời điểm ngày 10/02/2020, toàn tỉnh đã xây dựng 721,1 km đường băng cản lửa (trong đó: 616,7 km đường băng trắng và 95,4 km đường băng xanh), 01 chòi canh lửa kiên cố; trang bị 340 máy móc thiết bị và 966 công cụ thủ công, sẵn sàng ứng phó khi có tình huấn cháy khẩn cấp xảy ra, bên cạnh đó thành lập được 32 ban chỉ huy phòng chống cháy rừng các cấp. Các hộ dân sống trong khu vực có rừng ký cam kết bảo vệ rừng, không gây cháy hoặc phát hiện cháy phải báo ngay cho trạm bảo vệ rừng gần nhất. Trong tháng không xảy ra cháy rừng, thời tiết nắng nóng và gió giật mạnh có 6 trường hợp cháy thực bì dưới tán rừng với diện tích 7,67 ha ở các huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam.

Việc kiểm tra, truy quét chống phá rừng tại các điểm nóng và vùng giáp ranh luôn được tăng cường. Trong tháng (từ ngày 11/01 - 10/02/2020) đã phát hiện 15 vụ vi phạm lâm luật, trong đó khai thác gỗ và lâm sản khác 06 vụ, mua bán vận chuyển lâm sản trái phép 5 vụ, vi phạm khác 4 vụ. Lũy kế 2 tháng 34 vụ vi phạm lâm luật, trong đó phá rừng trái phép 01 vụ, khai thác gỗ và lâm sản khác 12 vụ, mua bán vận chuyển lâm sản trái phép 9 vụ, vi phạm khác 12 vụ.

Tổng số vụ vi phạm đã xử lý 19 vụ (xử phạt hành chính), tịch thu 1 xe máy; 2 xe trâu bò kéo, 1 ghe, 6 phương tiện khác; 17 m3 gỗ các loại. Lũy kế 2 tháng số vụ vi phạm đã xử lý 37 vụ (xử phạt hành chính), tịch thu 7 xe máy; 2 xe trâu bò kéo, 1 ghe, 8 phương tiện khác; 45,2 m3 gỗ các loại. Số tiền phạt, bán tang vật nộp vào ngân sách là 5,5 triệu đồng.

4. Thuỷ sản:

- Trong tháng 02, sản lượng thủy sản ước đạt 12.332,1 tấn, giảm 1,78% so cùng kỳ. Luỹ kế 2 tháng ước đạt 24.496,6 tấn, giảm 1,30% so cùng kỳ và đạt 10,96% so kế hoạch năm. Trong đó:

+ Nuôi trồng thủy sản: Diện tích nuôi trồng tháng 02 ước đạt 224 ha, tăng 1,31% so cùng kỳ; lũy kế 2 tháng 470,1 tấn, tăng 1,50% so cùng kỳ năm trước. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tháng 2 ước đạt 1.104,4 tấn, tăng 1,29% so cùng kỳ năm trước; lũy kế 2 tháng ước đạt 2.284,8 tấn, tăng 1,50 tấn so cùng kỳ năm trước và đạt 17,03% kế hoạch.

+ Khai thác thuỷ sản: Điều kiện thời tiết và ngư trường trong tháng ít thuận lợi do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, nước đục và chảy xiết, hoạt động đánh bắt hải sản gặp nhiều khó khăn, mặt khác một số tàu đánh bắt xa bờ không tuyển được lao động nên không họat động dẫn đến sản lượng thủy sản khai thác trong tháng giảm, ước đạt 11.227,7 tấn giảm 2,08% so cùng kỳ; luỹ kế 2 tháng ước đạt 22.211,8 tấn, giảm 1,57% so cùng kỳ (trong đó khai thác biển đạt 22.095,7 tấn, giảm 1,58% so cùng kỳ, khai thác nội địa đạt 116,1 tấn, tăng 0,04% so cùng kỳ).

- Sản xuất giống thuỷ sản: Sản lượng giống sản xuất chủ yếu là tôm giống, trong tháng ước đạt 1,78 tỷ con tăng 0,34% so cùng kỳ; lũy kế 2 tháng ước đạt 3,48 tỷ con, tăng 0,78% so cùng kỳ và đạt 14,5% kế hoạch. Công tác quản lý về nguồn gốc tôm, giám sát con giống luôn được tăng cường. Dự báo các tháng còn lại tình hình sản xuất tôm giống sẽ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 giá cả, thị trường tôm thịt xuất khẩu sẽ giảm.

- Tình hình dịch bệnh: Trong tháng, tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh tương đối thuận lợi không có dịch bệnh xảy ra, chỉ rải rác một số hộ tôm có hiện tượng đốm trắng, chậm lớn nhưng ở mức độ nhẹ.

- Công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản luôn được tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm khi sử dụng các biện pháp khai thác mang tính hủy diệt nguồn lợi thuỷ sản như giã cào, mắt lưới nhỏ so quy định, xung điện, chất nổ,... để ngăn chặn giảm bớt vi phạm trong khai thác thủy sản biển. Số vụ vi phạm từ đầu năm đến ngày 10/02/2020 không có vụ vi phạm nào xảy ra. Tập trung chấn chỉnh khai thác bất hợp pháp để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Trong tháng không có tàu vi phạm.


II. Công nghiệp; đầu tư phát triển; đăng ký kinh doanh; đăng ký đầu tư
1. Công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02 ước giảm 1,04% so tháng trước và tăng 31,90% so cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng tăng 60,78%; công nghiệp; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 26,36%; sản xuất và phân phối điện tăng 33,47%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải giảm 0,60%. Lũy kế 2 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 14,13% so cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 tăng 28,16%). Trong đó, ngành khai khoáng tăng 24,55%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 1,59%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 18,31%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,89% so cùng kỳ năm trước.

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) trong 2 tháng ước 5.784,72 tỷ đồng, đạt 15,88% kế hoạch năm, tăng 8,67% so cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp khai khoáng 116,63 tỷ đồng (tăng 24,32%); công nghiệp chế biến chế tạo 2.406,29 tỷ đồng (giảm 2,77%); sản xuất và phân phối điện 3.214,50 tỷ đồng (tăng 18,67%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải đạt 47,29 tỷ đồng (tăng 4,0%).

Các sản phẩm sản xuất trong 2 tháng tăng so cùng kỳ gồm: Cát sỏi các loại (tăng 31,29%), đá khai thác (tăng 18,26%), muối hạt (tăng 76,48%), hạt điều nhân (tăng 10,14%), nước khoáng (tăng 15,10%), quần áo may sẵn (tăng 8,70%), nước máy sản xuất (tăng 6,0), điện (tăng 18,62%), thức ăn gia súc (tăng 6,13%). Sản phẩm giảm gồm: Thủy sản đông lạnh (giảm 0,52%), thủy sản khô (giảm 7,11%), nước mắm (giảm 13,09%), gạch các loại (giảm 9,96%), sơ chế mũ cao su (giảm 42,89%), đồ gỗ và các sản phẩm gỗ (giảm 27,81%), giày dép các loại (giảm 23,46%).

Nhìn chung trong 2 tháng đầu năm 2020, nền kinh tế tỉnh đứng trước nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến một số lĩnh vực của hoạt động sản xuất công nghiệp. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 14,13% so cùng kỳ năm trước, trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng và ngành sản xuất-phân phối điện tăng khá; một số sản phẩm như: Cát sỏi các loại, đá khai thác, muối hạt, điện, đều tăng so cùng kỳ, trong đó sản lượng muối hạt tăng 76,48% do thời tiết nắng rất thuận lợi cho hoạt động sản xuất muối. Riêng nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Canh Tý 2020 và sự tác động của dịch bệnh Covid-19. Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ổn định và tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

2. Đầu tư phát triển:

Trong tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ước thực hiện 80,7 tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng đạt 157,95 tỷ đồng, tăng 11,47% so cùng kỳ năm trước; trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước thực hiện 114,02 tỷ đồng (tăng 13,39%), vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 40,55 tỷ đồng (tăng 6,99%), vốn ngân sách nhà nước cấp xã 3,38 tỷ đồng (tăng 2,53% so cùng kỳ năm trước).

3. Đăng ký kinh doanh:

Trong tháng 02 (từ ngày 15/01 - 15/02/2020), đã tiếp nhận 39 hồ sơ thành lập mới (không tính chi nhánh và đơn vị trực thuộc), tăng 1,05% so cùng kỳ; tổng vốn đăng ký mới đạt 216 tỷ đồng, giảm 58,44% so cùng kỳ; có 06 doanh nghiệp giải thể, giảm 25% so với cùng kỳ; thông báo tạm ngừng 11 trường hợp, giảm 26,67% so cùng kỳ; đăng ký thay đổi 23 trường hợp, không tăng so cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng thành lập mới 87 doanh nghiệp, tăng 14,47% so cùng kỳ; vốn đăng ký 475 tỷ đồng, giảm 31,85% so cùng kỳ.


4. Đăng ký đầu tư:

Trong tháng 02 (từ ngày 15/01 - 18/02/2020), đã có 04 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư, với tổng diện tích đất 20,7 ha, tổng vốn đăng ký 276,5 tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng có 06 dự án được cấp, điều chỉnh với diện tích 60,7 ha, vốn đăng ký 293,9 tỷ đồng. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp rất được tỉnh quan tâm và chú trọng. Công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục được thực hiện.

III. Thương mại, giá cả; du lịch; xuất nhập khẩu; giao thông vận tải

1. Thương mại, giá cả:

Sau tết Nguyên đán, các hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh đã trở lại, nhưng có xu hướng giảm so tháng trước. Đã thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhờ vậy giá cả các mặt hàng tương đối ổn định, thị trường hàng hoá phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã, chất lượng đảm bảo.

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 02 ước đạt 5.147,6 tỷ đồng, so tháng trước giảm 7,8% và tăng 6,80% so cùng kỳ năm trước, trong đó, Tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 3.472,1 tỷ đồng, giảm 5,76% so tháng trước và tăng 9,02% so tháng cùng kỳ năm trước; Dịch vụ ước đạt 521,3 tỷ đồng, giảm 11,84% so tháng trước và tăng 2,97% so tháng cùng kỳ; Lưu trú - ăn uống ước đạt 1.154,2 tỷ đồng, giảm 11,74% so tháng trước và tăng 2,25% so tháng cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 2 tháng ước đạt 10.730,9 tỷ đồng, tăng 10,70% so cùng kỳ năm trước, trong đó, Tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 7.156,4 tỷ đồng, tăng 11,31%; Dịch vụ ước đạt 1.112,6 tỷ đồng, tăng 9,08% so cùng kỳ năm trước; Lưu trú - ăn uống ước đạt 2.461,8 tỷ đồng, tăng 2,25%, so cùng kỳ năm trước. Có thể thấy, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng khá nhiều đến lĩnh vực dịch vụ lưu trú - ăn uống, du lịch của tỉnh trong 2 tháng đầu năm 2020 và nhất là mặt hàng rượu, bia vốn đang chịu ảnh hưởng lớn từ Nghị định số 100/2019/NĐ-CP “về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt” (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020).


- Công tác tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, quản lý địa bàn, nắm tình hình giá cả, biến động được tăng cường, qua đó phát hiện nhanh, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các đối tượng kinh doanh theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để hàng hoá lưu thông trên thị trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, sức khoẻ và quyền lợi người tiêu dùng không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng gây bất ổn thị trường. Trong tháng 01 năm 2020, đã kiểm tra 199 vụ, phát hiện và xử lý 96 vụ vi phạm, trong đó có 08 vụ vi phạm hàng cấm, 07 vụ vi phạm hàng nhập lậu, 01 vụ vi phạm đầu cơ, găm hàng và sai phạm trong lĩnh vực giá, 32 vụ vi phạm trong kinh doanh, 24 vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, 26 vụ vi phạm trên các lĩnh vực khác,... đã xử phạt và thu nộp ngân sách Nhà nước 546,3 triệu đồng.

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02/2020 so tháng trước giảm 0,78%; so với tháng cùng kỳ năm trước (sau 01 năm) tăng 5,48%; bình quân 02 tháng năm 2020 tăng 6,19% so bình quân 2 tháng năm 2019; So với tháng 12/2019 (sau 2 tháng) chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,72%.

So với tháng trước, trong 11 nhóm hàng hoá và dịch vụ chính, các nhóm hàng có chỉ số giá giảm: Giao thông giảm 2,86%; Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,97%; Đồ uống và thuốc lá giảm 0,88%; Văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,81%; May mặc, mũ nón, giầy dép giảm 0,59%; Nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,23%; Bưu chính viễn thông giảm 0,07%. Có 03 nhóm hàng tăng: Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,23%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,18%; Thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,01%. Riêng nhóm giáo dục giữ mức ổn định 100%.

Nhìn chung, chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 giảm so với tháng trước, là tháng sau Tết Âm lịch nên theo quy luật sẽ có nhiều yếu tố giảm áp lực lên mặt bằng giá. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã tác động tới sức tiêu thụ của thị trường đối với các nhóm hàng Hàng ăn và dịch vụ ăn uống, giao thông, du lịch, lễ hội,... do tác động tới tâm lý người tiêu dùng, cũng như hạn chế các hoạt động vui chơi, giải trí, du lịch, lễ hội,... của khách du lịch trong thời điểm dịch bệnh đang diễn ra; nhu cầu tiêu thụ rượu, bia giảm do ảnh hưởng từ Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.


2. Du lịch

Thường sau Tết Nguyên đán với nhiều hoạt động văn hoá, lễ hội vui xuân, vui chơi giải trí rộng khắp trên toàn tỉnh sẽ thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến tỉnh tham quan và nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên toàn quốc từ trước Tết Nguyên đán đến nay, mặc dù trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp nhiễm bệnh nào xảy ra, với tâm lý e ngại dịch bệnh dẫn đến lượng du khách đến du lịch tại tỉnh giảm mạnh.

Dự ước trong tháng 02 các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đón và phục vụ 533,7 ngàn lượt khách, giảm 8,92% so tháng trước và tăng 4,9% so tháng cùng kỳ năm trước; ngày khách phục vụ đạt 895,43 ngàn ngày khách, giảm 8,38% so tháng trước và tăng 6,25% so cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 2 tháng ước đạt 1.119,7 ngàn lượt khách, tăng 10,56% so cùng kỳ năm trước, ngày khách ước đạt 1.872,8 ngàn ngày khách, tăng 11,62% so cùng kỳ năm trước.

Số lượt khách quốc tế trong tháng 02 ước đạt 69,73 ngàn lượt khách, giảm 12,19% so tháng trước và tăng 4,77% so tháng cùng kỳ năm trước; ngày khách phục vụ đạt 219,4 ngàn ngày khách, giảm 12,10% so tháng trước và tăng 5,96% so cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 2 tháng ước đạt 149,1 ngàn lượt khách, tăng 11,67% so cùng kỳ năm trước, ngày khách ước đạt 469,1 ngàn ngày khách, tăng 12,88% so cùng kỳ năm trước.

Doanh thu từ hoạt động du lịch trong tháng 02 ước đạt 1.338 tỷ đồng, giảm 10,11% so tháng trước và tăng 7,78% so cùng kỳ năm trước; luỹ kế 2 tháng ước đạt 2.826,5 tỷ đồng, tăng 13,89% so cùng kỳ năm trước. Cơ cấu khách du lịch đến từ Nga chiếm tỷ trọng cao nhất chiếm 23,72%; Hàn Quốc chiếm 8,47%; Thái Lan chiếm 3,77%; Đức chiếm 3,35%; Ba Lan chiếm 2,25%; Pháp chiếm 2,24%; Trung Quốc chiếm 1,87%,...

Nhìn chung, tình hình hoạt động du lịch trong tháng 02 của tỉnh ảnh hưởng khá nhiều bởi dịch bệnh Covid-19, lượng khách quốc tế đến tham quan và nghỉ dưỡng giảm, đặc biệt là lượng khách Trung Quốc giảm khá mạnh ảnh hưởng nhiều đến doanh thu du lịch của tỉnh.


3. Xuất, nhập khẩu:

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 02 ước đạt 33,35 triệu USD, tăng 7,38% so tháng trước và tăng 43,73% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 2 tháng ước đạt 64,4 triệu USD, tăng 3,2% so cùng kỳ năm trước; trong đó, nhóm hàng thủy sản ước đạt 20,2 triệu USD, tăng 18,1% so cùng kỳ; nhóm hàng nông sản ước đạt 0,89 triệu USD, giảm 55,39% so cùng kỳ; nhóm hàng hoá khác ước đạt 43,4 triệu USD, tăng 0,02% so cùng kỳ. Nhóm hàng nông sản giảm mạnh do chịu tác động bởi dịch bệnh Covid-19. Thị trường xuất khẩu nông sản của tỉnh chủ yếu là thị trường Trung Quốc, trong đó mặt hàng thanh long 2 tháng đầu năm xuất khẩu chỉ bằng 78,15% so cùng kỳ về mặt giá trị.


- Xuất khẩu trực tiếp 2 tháng đầu năm ước đạt 61,66 triệu USD (tăng 2,32% so cùng kỳ năm trước), trong đó thị trường Châu Á ước đạt 40,85 triệu USD (giảm 1,36% so cùng kỳ năm trước); thị trường Châu Âu đạt 10,13 triệu USD (tăng 90,76% so cùng kỳ năm trước); thị trường Châu Mỹ đạt 9,74 triệu USD (giảm 21,56% so cùng kỳ năm trước).

- Ủy thác xuất khẩu 2 tháng đầu năm ước đạt 2,76 triệu USD, tăng 27,92% so cùng kỳ, chủ yếu tăng ở mặt hàng dệt may, mực tươi.

- Nhập khẩu 2 tháng đầu năm ước đạt 106,02 triệu USD giảm 30,20% so cùng kỳ, giảm chủ yếu ở mặt hàng nhập khẩu như máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác.

4. Giao thông vận tải:

- Vận tải hành khách:

+ Ước tháng 02 đã vận chuyển 2.418,89 nghìn hành khách và luân chuyển 118,93 triệu hk.km. Lũy kế 2 tháng, toàn tỉnh đã vận chuyển 4.932,05 nghìn nh khách, tăng 6,80% so cùng kỳ và luân chuyển 241,52 triệu hk.km, tăng 5,45% so cùng kỳ năm trước.

+ Xét theo lĩnh vực, trong tháng 02 vận chuyển hành khách đường bộ đạt 2.402,47 nghìn hành khách, lũy kế 2 tháng đạt 4.899,05 nghìn hành khách, tăng 6,89% so cùng kỳ; vận chuyển hành khách đường thủy đạt 16,42 nghìn hành khách, lũy kế 2 tháng đạt 33,0 nghìn hành khách, giảm 5,15% so cùng kỳ; luân chuyển hành khách đường bộ đạt 117,09 triệu hk.kmm, lũy kế 2 tháng đạt 237,83 triệu hk.km, tăng 5,65% so cùng kỳ; luân chuyển hành khách đường thủy đạt 1,84 triệu hk.km, lũy kế 2 tháng đạt 3,69 triệu hk.km, giảm 5,99% so cùng kỳ năm trước.

- Vận tải hàng hoá:

+ Ước tháng 02 vận chuyển hàng hoá đạt 940,77 nghìn tấn và luân chuyển hàng hoá đạt 52,13 triệu tấn.km. Lũy kế 2 tháng, toàn tỉnh đã vận chuyển 1.877,06 nghìn tấn hàng hoá, tăng 11,30% so cùng kỳ và luân chuyển hàng hoá đạt 103,98 triệu tấn.km, tăng 10,02% so cùng kỳ năm trước.

+ Xét theo lĩnh vực, trong tháng 02 vận chuyển hàng hoá đường bộ đạt 939,96 nghìn tấn, lũy kế 2 tháng đạt 1.875,40 nghìn tấn, tăng 11,30% so cùng kỳ; vận chuyển hàng hoá đường thủy đạt 0,81 nghìn tấn, lũy kế 2 tháng đạt 1,67 nghìn tấn, tăng 7,84% so cùng kỳ; luân chuyển hàng hoá đường bộ đạt 52,04 triệu tấn.km, lũy kế 2 tháng đạt 103,78 triệu tấn.km, tăng 10,02% so cùng kỳ; luân chuyển hàng hoá đường thủy đạt 95,50 nghìn tấn.km, lũy kế 2 tháng đạt 195,90 nghìn tấn.km, tăng 8,55% so cùng kỳ năm trước.

- Cảng quốc tế Vĩnh Tân: Khối lượng bốc xếp hàng hóa tháng 02 ước đạt 19.402 tấn, lũy kế 2 tháng đạt 40.580 tấn. Các mặt hàng chủ yếu thông qua cảng gồm quặng Ilmenite, cát, tro bay, xi măng... Ước doanh thu 2 tháng đầu năm đạt 2,432 tỷ đồng.

Nhìn chung, trong tháng 02 công tác bảo đảm giao thông, lưu thông đi lại được thực hiện tốt. Vận tải đường bộ, đường biển ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của nhân dân. Riêng vận chuyển hành khách đường thủy (chủ yếu là tuyến Phan Thiết – đảo Phú Quý của tàu Hưng Phát) giảm nhẹ, nguyên nhân một phần vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên khách trong nước đã hủy một số tour du lịch tham quan biển đảo Phú Quý.

IV. Thu, chi ngân sách; hoạt động tín dụng

1. Thu ngân sách:

Ước thu ngân sách tháng 02 đạt 700 tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng đạt 1.831,35 tỷ đồng, đạt 17,04% dự toán năm, giảm 11,37% so cùng kỳ năm trước; trong đó thu nội địa (trừ dầu) đạt 1.522,1 tỷ đồng, đạt 19,90% dự toán năm, tăng 3,54%. Trong tổng thu ngân sách gồm: Thu thuế, phí 1.294,84 tỷ đồng, đạt 19,33% dự toán năm, tăng 1,57%; thu tiền nhà, đất 227,26 tỷ đồng, đạt 23,85% dự toán năm, tăng 16,46% (trong đó, thu tiền sử dụng đất 159,5 tỷ đồng, đạt 22,79% dự toán năm, tăng 17,88%); thu dầu thô 198,85 tỷ đồng, đạt 15,30% dự toán năm, giảm 31,1% và thu thuế xuất nhập khẩu 110,4 tỷ đồng, đạt 6,13% dự toán năm, giảm 64,13% so cùng kỳ năm trước.

Thu ngân sách tháng 02

ĐVT:Tỷ đồng


Dự ước các khoản thu qua 2 tháng tăng (giảm) so cùng kỳ năm trước như sau: Thu từ doanh nghiệp nhà nước 223,9 tỷ đồng (giảm 14,55%), thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 146,0 tỷ đồng (giảm 31,56%), thu ngoài quốc doanh 226,7 tỷ đồng (giảm 10,93%), thuế thu nhập cá nhân 113,9 tỷ đồng (giảm 7,14%), thuế bảo vệ môi trường 94,9 tỷ đồng (tăng 16,93%); lệ phí trước bạ 46,8 tỷ đồng (giảm 22,45%); thu từ các loại phí, lệ phí 37,0 tỷ đồng (tăng 17,77%); thu khác ngân sách 35,7 tỷ đồng (giảm 1,62%); thu xổ số kiến thiết 354,0 tỷ đồng (tăng 74,81%); thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 5,9 tỷ đồng (giảm 37,82%); thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 66,2 tỷ đồng (tăng 18,10%); thu tiền sử dụng đất 159,5 tỷ đồng (tăng 17,88%); thu từ dầu thô 198,8 tỷ đồng (giảm 31,10%) và thu thuế xuất nhập khẩu đạt 110,4 tỷ đồng (giảm 64,13%).

Trong những tháng đầu năm 2020, nền kinh tế tỉnh đứng trước nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và không còn phát sinh những khoản thu đột biến như năm trước; tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tập trung quản lý, khai thác các nguồn thu; trong đó cần tập trung thu nợ đọng về đất, tài nguyên, khoáng sản, thu lệ phí môn bài, thuế GTGT và các khoản phát sinh khác. Đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động thu thuế và triển khai các chính sách liên quan đến công tác thu - nộp ngân sách đúng quy định.

2. Chi ngân sách:

Ước chi ngân sách địa phương trong tháng 02 ước thực hiện 540 tỷ đồng; lũy kế 2 tháng 1.341,0 tỷ đồng; trong đó: chi đầu tư phát triển 447,1 tỷ đồng, chi thường xuyên 893,9 tỷ đồng. Trong chi ngân sách, đã bám sát theo Quyết định giao dự toán của Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời, tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách nhà nước.

3. Hoạt động tín dụng:

- Hoạt động tín dụng trên địa bàn ổn định. Trong tháng đã triển khai thực hiện các chính sách, văn bản chỉ đạo của trung ương và địa phương liên quan đến hoạt động ngân hàng; triển khai các giải pháp hỗ trợ khắc phục thiệt hại trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Các Tổ chức tín dụng triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho khách hàng khi gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là những ngành, lĩnh vực có thể bị ảnh hưởng nhiều của dịch bệnh Covid-19 (như du lịch, nông nghiệp, xuất khẩu…); tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh huy động vốn, tạo nguồn cho vay đáp ứng kịp thời nhu vốn cho doanh nghiệp và người dân, trong đó tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, doanh nghiệp nhỏ và vừa, xuất khẩu; thường xuyên thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, đối thoại doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển mạng lưới ATM và POS…

- Tình hình thực hiện lãi suất: Lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng đã được điều chỉnh giảm 0,2-0,5%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VNĐ đối với lĩnh vực ưu tiên được điều chỉnh giảm 0,5%/năm. Hiện nay, lãi suất huy động đối với tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng đến dưới 6 tháng là 4,5-5%/năm, kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng là 5-6,8%/năm, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 6,6-7,5%/năm; lãi suất cho vay các khoản vay mới ở các lĩnh vực ưu tiên ngắn hạn 5,5-6%/năm (riêng Quỹ tín dụng nhân dân là 7%/năm), các lĩnh vực khác từ 9-10%/năm; lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến từ 10-11,5%/năm.

- Hoạt động huy động vốn: Được tiếp tục đẩy mạnh để tạo nguồn cho vay phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đến 31/01/2020, nguồn vốn huy động đạt 38.546 tỷ đồng, giảm 1,18% so với cuối năm 2019. Ước đến 29/02/2020, vốn huy động đạt 39.122 tỷ đồng, tăng 0,3% so với cuối năm 2019.

- Hoạt động tín dụng: Các Tổ chức tín dụng tiếp tục mở rộng cho vay đi đôi với an toàn và hiệu quả, gắn với thực hiện các chính sách của trung ương và địa phương. Đến 31/01/2020, tổng dư nợ cho vay đạt 59.196 tỷ đồng, tăng 0,36% so với cuối năm 2019. Ước đến 29/02/2020, dư nợ đạt 59.574 tỷ đồng, tăng 1,0% so với cuối năm 2019.

- Vốn tín dụng được tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên gắn với thực hiện các chính sách của trung ương và địa phương, trong đó dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 32.817 tỷ đồng, chiếm 55,4% tổng dư nợ; dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 564 tỷ đồng, chiếm 1,0% tổng dư nợ; dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa  đạt 13.293 tỷ đồng, chiếm 22,5% tổng dư nợ. Dư nợ cho vay các đối tượng chính sách xã hội đạt 2.734 tỷ đồng.

- Chính sách tín dụng đối với thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP: Dư nợ đạt 967 tỷ đồng/115 tàu, trong đó nợ xấu 17,3 tỷ đồng/4 tàu; dư nợ đã chuyển ngoại bảng là 7,2 tỷ đồng/3 tàu; dư nợ cơ cấu 75,4 tỷ đồng/76 tàu.

- Cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Quyết định số 813/QĐ-NHNN và Nghị quyết số 30/NQ-CP: Dư nợ cho vay đạt 323 tỷ đồng phục vụ nuôi tôm giống, tôm thịt, nuôi tôm giống công nghệ cao, chăn nuôi bò sữa công nghệ cao, trồng 420 ha thanh long ruột tím hồng theo tiêu chuẩn GlobalGap.

- Cho vay chăn nuôi lợn, sản xuất thuốc thú y, thức ăn gia súc đạt 499 tỷ đồng chiếm 0,8% tổng dư nợ.

- Cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP: Hiện đang được triển khai tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh với dư nợ đạt 27,5 tỷ đồng/69 hộ.

- Chất lượng tín dụng: Các Tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai các giải pháp xử lý nợ xấu và nâng cao chất lượng tín dụng. Đến 31/01/2020, nợ xấu (nội bảng) trên địa bàn là 356 tỷ đồng, chiếm 0,6% tổng dư nợ.

- Hoạt động thanh toán, cung ứng tiền mặt: Tiếp tục tăng cường đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển lương qua tài khoản, thanh toán qua POS. Mạng lưới ATM, POS tiếp tục được mở rộng, hoạt động thông suốt và an toàn. Đến 31/01/2020, trên địa bàn có 175 máy ATM và 1.636 máy POS, hầu hết máy POS được kết nối liên thông giữa các ngân hàng với nhau, góp phần thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

- Tình hình thị trường ngoại tệ và vàng trên địa bàn: Các Tổ chức tín dụng trên địa bàn đã bám sát và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất huy động ngoại tệ, quy định cho vay bằng ngoại tệ, các quy định về mua bán ngoại tệ. Diễn biến thị trường vàng, ngoại hối trên địa bàn tiếp tục ổn định, các nhu cầu mua ngoại tệ hợp pháp đều được đáp ứng đầy đủ, kịp thời, các giao dịch mua bán ngoại tệ được thực hiện thông suốt. Doanh số mua bán ngoại tệ trong tháng 01/2020 đạt 71 triệu USD, doanh số chi trả kiều hối đạt 11,7 triệu USD.

V. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

1. Hoạt động văn hóa:

Trong tháng, tập trung tuyên truyền hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020; Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); thực hiện tuyên truyền xe loa, lắp đặt panô, bảng khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra,…

Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp được biểu diễn phục vụ chính trị; Biểu diễn Chương trình “Lễ hội Giao thừa Canh Tý” 2020 phục vụ nhân dân thành phố Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Nam; biểu diễn phục vụ nhân dân và du khách tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các resort tại khu vực Hàm Tiến, Mũi Né. Tổ chức Chung kết xếp hạng Liên hoan “Tình khúc Bolero” tỉnh Bình Thuận lần thứ III năm 2020; Triển lãm ảnh chủ đề “Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng gắn với mừng Xuân Canh Tý”, với 50 tấm tranh cổ động lớn và 100 ảnh của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh. Đội Tuyên truyền và Chiếu phim lưu động biểu diễn chương trình ca múa nhạc và kịch bản tuyên truyền “Ngáo đá” phục vụ tại trại giam Huy Khiêm và các huyện, thị xã (08 buổi). Thực hiện 32 buổi chiếu phim phục vụ nhân dân vùng sâu, miền núi, thiếu nhi, với 16.000 lượt người xem.

Hoạt động thư viện: Cấp mới 42 thẻ (thiếu nhi 10 thẻ), phục vụ 4.124 thiếu nhi 690 lượt), luân chuyển 9.140 (thiếu nhi 1.085 lượt). Sưu tầm tư liệu cho tập Thông tin tư liệu Bình Thuận (95 tin, bài); Chuyên mục Thông tin kinh tế (18 tin, bài). Tổ chức Hội Báo Xuân Canh Tý năm 2020 tại 02 điểm (Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận và Trung tâm Văn hoá, Thể thao huyện Bắc Bình), với 160 loại báo Xuân của Trung ương, các tỉnh và ấn phẩm địa phương, thu hút 975 lượt bạn đọc. Phục vụ 3.000 bản sách qua xe Thư viện lưu động (Mùng 3 Tết).

Hoạt động bảo tồn, bảo tàng, phát huy các giá trị lịch sử văn hóa đem lại cho du khách tham quan, thưởng lãm nhiều trải nghiệm quý báo về con người văn hóa Bình Thuận. Trong tháng 02 đã đón 27.113 lượt khách, trong đó 6.376 lượt khách nước ngoài. Trưng bày, triển làm trên 200 ảnh tư liệu, ảnh nghệ thuật, chủ đề “Phan Thiết xưa”, “sắc màu Bình Thuận”, “Hành trình vươn tới những ước mơ”, ảnh tư liệu các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam từ lần thứ I đến lần thứ XII (năm 1930-2016).

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao truyền thống đã được tổ chức khá chu đáo với nội dung phong phú, hấp dẫn phục vụ du khách nhất là khách quốc tế và người dân địa phương trong những ngày Tết. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 gây ra, lượng khách du lịch quốc tế đến tỉnh bị ảnh hưởng ít nhiều. Ngành văn hoá đã tổ chức triển khai khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương và địa phương, tại các điểm tham quan du lịch đều được trang bị các loại khẩu trang y tế miễn phí cho khách và tăng cường tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh, tờ rơi,… 

2. Thể dục thể thao:

Hoạt động thể thao quần chúng: Tổ chức các hoạt động thể thao phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020: Hội thi Đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty; giải Windsurf mở rộng lần thứ 21; Hội thi leo núi Tà Cú huyện Hàm Thuận Nam mở rộng lần thứ XXIII năm 2020; giải Chạy vượt đồi cát tại Hòn Rơm, Mũi Né,...

Hoạt động thể thao thành tích cao: Từ đầu năm đến ngày 15/02/2020 tổng số huy chương đạt được 03 huy chương, trong đó: 01 huy chương bạc tham gia giải Việt dã Bình Dương chào năm mới 2020; 02 huy chương đồng tham gia giải Việt dã Chinh phục đỉnh cao Bà Rá năm 2020 tại Bình Phước và giải Việt dã Leo núi Tà Cú năm 2020 tại Bình Thuận.


3. Giáo dục và Đào tạo

- Trong tháng, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 gây ra, theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn thông báo cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học 3 đợt, cụ thể:

+ Đợt 1: Từ ngày 03/02 đến hết ngày 09/02/2020 theo Công văn số 182/SGDĐT-GDTrH-GDCN-GDTX, ngày 02/02/2020 "về việc cho nghỉ học phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona gây ra".

+ Đợt 2: Từ ngày 10/02 đến hết ngày 16/02/2020 theo Công văn số 249/SGDĐT-GDTrH-GDCN-GDTX, ngày 07/02/2020 "về việc cho học sinh nghỉ học thêm phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona gây ra".

+ Đợt 3: Từ ngày 17/02 đến hết tháng 2/2020 theo Công văn số 516/UBND-KGVXNV, ngày 15/02/2020 "về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19".

Bên cạnh đó, trong thời gian cho học sinh nghỉ học, đã phun thuốc để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho 588 trường học trên toàn tỉnh.

- Kết quả các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh có 10 học sinh đạt giải (trong đó: 01 giải nhì, 02 giải ba, 07 giải khuyến khích). So với năm học 2018-2019, tăng 01 giải khuyến khích.

4. Y tế

Trong tháng, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra rất phức. Tính đến 16 giờ ngày 23/02/2020, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19 và cũng không có trường hợp nào cách ly tại cơ sở y tế. Ngành Y tế tỉnh tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống và tuyên truyền tình hình dịch bệnh Covid-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tiếp tục triển khai đẩy mạnh các hoạt động chương trình y tế Quốc gia. Công tác phòng chống bệnh dịch được tiếp tục chú trọng và theo dõi thường xuyên. Công tác phòng chống các bệnh xã hội, phòng chống HIV/AIDS duy trì đều. Công tác khám chữa bệnh ở các cơ sở nhà nước đáp ứng được nhu cầu phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh,… và các dịch bệnh khác được tiếp tục tăng cường.

Trong tháng 02 (từ ngày 15/01-15/02/2020) toàn tỉnh có 266 cas mắc sốt xuất huyết, 9 cas mắc sốt rét và 39 cas mắc tay chân miệng, tất cả đều không có cas tử vong. Số bệnh nhân mắc bệnh phong 04 bệnh nhân, không có bệnh nhân phát hiện mới và không có bệnh nhân mới tàn tật độ II, có 419 bệnh nhân đang quản lý.

Công tác phòng chống Lao: có 650 tổng số lượt khám, số bệnh nhân thu dung điều trị 150. Số bệnh nhân lao phổi AFB (+) mới 63.

Số nhiễm HIV mới phát hiện 04 cas (lũy kế 1.478 cas); có 04 cas chuyển IDS mới (lũy kế 1.037 cas); không có cas tử vong (lũy kế 527 cas).

Trong tháng 02 xảy ra 01 vụ ngộ độc thực phẩm với tổng số 16 người mắc (trong đó: 01 người nhập viện và 01 người tử vong); theo ngành chức năng xác định nguyên nhân nghi ngờ ngộ độc do độc tố tự nhiên từ cá nóc mú.

Các bệnh viện, các đơn vị điều trị chủ động thực hiện tốt công tác thường trực, cấp cứu, điều trị bệnh nhân; thực hiện đầy đủ các quy định chuyên môn của Bộ Y tế; tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. Trong tháng, số lượt bệnh nhân đến khám, chữa bệnh 62.467 lượt, số bệnh điều trị nội trú 11.118, số bệnh nhân chuyển viện là 975. Số bệnh nhân tử vong 36.

5. Lao động - Xã hội

- Công tác lao động, việc làm: Trong tháng đã giải quyết việc làm cho 2.105 lao động; trong đó cho vay vốn giải quyết việc làm 100 lao động, cung ứng 400 lao động cho các doanh nghiệp, đưa đi làm việc ở nước ngoài 05 lao động (bao gồm các thị trường: Nhật Bản 04 người, Hàn Quốc 01 người), các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội giải quyết việc làm cho 1.600 lao động. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển mới và đào tạo nghề cho 650 người. Lũy kế 2 tháng (từ đầu năm đến 15/02/2020) đã giải quyết việc làm cho 4.225 lao động, đạt 18% so kế hoạch năm; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển mới và đào tạo nghề 1.240 người, đạt 12,27% so kế hoạch năm.

- Công tác chính sách người có công: Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần cho 27 đối tượng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công. Cấp, trợ cấp mai táng phí cho 32 trường hợp, cấp BHYT cho 17 trường hợp. Ngoài ra, tiếp nhận 13 hồ sơ (gổm 04 hồ sơ liệt sĩ, 09 hồ sơ thương binh); di chuyển 08 hồ sơ đi tỉnh ngoài (06 hồ sơ liệt sĩ; 01 Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và 01 hồ sơ người nhiễm chất độc hóa học).

- Toàn tỉnh có 2.787 người nghiện ma túy; có 107/124 xã, phường, thị trấn có người sử dụng chất ma túy, chiếm 86,29%. Số người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone là 1.544 người.

- Theo báo cáo của hệ thống giám sát tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của Covid-19 trên địa bàn tỉnh tổng số người Trung Quốc và người nước khác được quản lý trên địa bàn từ trước đến nay 904 người, trong đó:

+ Số người không về Trung Quốc (hoặc nước khác) ăn tết: 174 người.

+ Số người Trung Quốc (hoặc nước khác) đến lại Việt Nam sau tết: 41 người.

6. Hoạt động bảo hiểm

Tính đến ngày 31/01/2020, toàn tỉnh có 97.872 người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 3,6% so cùng kỳ; có 88.376 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, ng 7,42% so cùng kỳ; Số người tham gia BHXH tự nguyện 4.021 người, tăng 255,5% so cùng kỳ; Số người tham gia BHYT 966.125 người (bao gồm thẻ BHYT của thân nhân do Bộ Quốc phòng cung cấp là 10.785 người), tăng 2,51% so cùng kỳ. Tỷ lệ bao phủ BHYT chung toàn tỉnh đạt 83,6% dân số.

- Toàn tỉnh thu được 119,8 tỷ đồng (tính đến ngày 31/01/2020), đạt 4,7% kế hoạch, giảm 37,5% so cùng kỳ năm 2019. Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN là 142,544 tỷ đồng, đạt 5,56% kế hoạch và tăng 0,21% so cùng kỳ..

Nhìn chung, công tác giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho đối tượng thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia và thụ hưởng; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT chính xác, trả sổ BHXH cho người lao động cơ bản đúng kế hoạch; thực hiện tốt việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, BHTN đảm bảo đầy đủ, kịp thời, an toàn.

7. Tai nạn giao thông

Trong tháng 02 (từ 16/01 - 15/02/2020), tai nạn giao thông trên địa bàn xảy ra như sau:

- Số vụ tai nạn giao thông 19 vụ, so tháng trước giảm 6 vụ và so cùng kỳ năm trước giảm 4 vụ. Luỹ kế 2 tháng 44 vụ, so cùng kỳ năm trước giảm 11 vụ.

- Số người bị thương 10 người, giảm 9 người so tháng trước và so cùng kỳ năm trước giảm 6 người. Luỹ kế 2 tháng 29 người, giảm 5 người so cùng kỳ năm trước.

- Số người chết 13 người, không tăng không giảm so tháng trước và so cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 2 tháng 26 người, so cùng kỳ giảm 12 người.

Trong tháng không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào đặt biệt nghiêm trọng. Các vụ tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra ở khu vực ngoài đô thị, nguyên nhân của các vụ tai nạn trên là do người tham gia giao thông phóng nhanh vượt ẩu, qua đường không quan sát. Đặc biệt từ sau khi có Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt” các vụ tai nạn liên quan đến rượu, bia khi tham gia giao thông đã giảm đáng kể.


8. Thiên tai, cháy nổ (15/01 - 15/02/2020):

- Thiên tai: trong tháng không xảy ra vụ thiên tai nào.

- Cháy nổ: Trong tháng xảy ra 10 vụ cháy (tăng 4 vụ so cùng kỳ), thiệt hại 204,5 triệu đồng (trong đó có 05 vụ chưa thống kê được thiệt hại); không xảy ra nổ. Lũy kế 2 tháng 20 vụ cháy (tăng 13 vụ so cùng kỳ), thiệt hại 1,1 tỷ đồng.

- Vi phạm môi trường: Trong tháng đã phát hiện 02 vụ (không tăng không giảm so cùng kỳ), đã xử phạt 300 triệu đồng. Lũy kế 2 tháng 05 vụ (giảm 1 vụ so cùng kỳ), đã xử phạt 419 triệu đồng.

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/