TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI
Tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2019

Tính đến ngày 15/8/2019, diện tích tưới lúa, hoa màu vụ Hè thu 2019 thuộc hệ thống công trình thủy lợi toàn tỉnh đạt 26.384 ha (79,7% kế hoạch); diện tích tưới cây thanh long và nho đạt 18.931 ha (đạt 100,4%). Sản lượng thủy sản ước đạt 25.387,2 tấn, giảm 0,64% so cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 ước tăng 22,81% so cùng kỳ. Ước thu ngân sách tháng 8 đạt 600 tỷ đồng,…

 

I. Nông - Lâm - Thuỷ sản

1. Trồng trọt:

* Cây hàng năm:

Sản xuất Vụ Hè thu 2019: Từ đầu vụ đến nay lượng mưa tương đối đều, nông dân tập trung xuống giống, gieo trồng, chăm sóc cho cây sinh trưởng,... và hiện đang bắt đầu tiến hành thu hoạch. Trong tháng 8 do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan (mưa lớn và lốc xoáy) đã làm ảnh hưởng đến một số diện tích cây trồng lúa và hoa màu ở huyện Tánh Linh nhưng không đáng kể.

Tính đến ngày 15/8, diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 85.992,2 ha đạt 97,7% so vụ cùng kỳ, trong đó cây lúa đạt 39.195,5 ha đạt 95,6% so kế hoạch vụ và đạt 89,3% so vụ cùng kỳ; nguyên nhân diện tích lúa giảm so cùng kỳ là do huyện Tuy Phong có 1.950 ha không xuống giống nhằm cải tạo đất, hạn chế tình hình sâu bệnh phát sinh làm ảnh hưởng đến năng suất lúa; huyện Tánh Linh giảm 1.839 ha diện tích gieo trồng lách vụ và chuyển sang cây trồng khác do thời tiết cục bộ không thuận lợi từ đầu vụ; Đức Linh giảm 917 ha diện tích do không đảm bảo nguồn nước. Cây bắp đạt 6.801,3 ha đạt 85% kế hoạch vụ và đạt 89,3% so cùng kỳ. Cây chất bột đạt 25.851,5 ha, tăng 12,4% so cùng kỳ. Cây công nghiệp ngắn ngày đạt 6.683 ha, đạt 96,7% kế hoạch vụ và tăng 1,4% so vụ cùng kỳ. Rau các loại đạt 3.105 ha, đạt 79,6% kế hoạch vụ, tăng 8,2% so vụ cùng kỳ. Diện tích đậu các loại đạt 3.782,2 ha, đạt 151,3 % so kế hoạch vụ, tăng 5,7% so cùng kỳ. Cây hàng năm khác diện tích đạt 574,3 ha, tăng 13,5% so cùng kỳ.

* Cây lâu năm:

Trong tháng mưa nhiều, thuận lợi cho việc trồng mới các loại cây lâu năm, tính đến thời điểm 15/8/2019 kết quả phát triển một số cây lâu năm trên địa bàn tỉnh như sau:

- Thanh long: Đang trong mùa thu hoạch chính vụ, nhưng hiện nay người dân cũng đã bắt đầu chong đèn kích thích ra hoa cho sản lượng; thời điểm ngày 10/8/2019,9.629,3 ha được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap đạt 94,4% kế hoạch.

- Cây cao su, cây tiêu giá đang ở mức thấp, các cây lâu năm còn lại đang được chăm sóc và phát triển bình thường, diện tích biến động không đáng kể.

* Tình hình sâu bệnh: Tình hình sâu bệnh trên các loại cây trồng không diễn biến phức tạp, chỉ xảy ra dưới dạng cục bộ ảnh hưởng không đáng kể đến cây trồng.

- Cây lúa: Diện tích nhiễm bệnh đạo ôn lá gây hại trên lúa giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng-trổ 1.331 ha, giảm 239 ha so cùng kỳ năm trước; diện tích nhiễm bệnh bạc lá gây hại trên 752 ha, giảm 30 ha so cùng kỳ; sâu đục thân gây hại trên diện tích 529 ha, tăng 387 ha so  cùng kỳ; sâu cuốn lá nhỏ gây hại trên diện tích 523 ha, giảm 135 ha so cùng kỳ.

- Cây mỳ: Khảm lá virut gây hại trên diện tích 370 ha.

- Cây bắp: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại trên cây bắp với diện tích 2.175 ha (đây là loại sâu mới được phát hiện và có khả năng gây hại mạnh, hiện đang tập trung theo dõi để phòng trừ kịp thời).

- Cây thanh long: Do thời tiết mưa, độ ẩm cao diện tích nhiễm bệnh đốm nâu trong kỳ tăng mạnh 3.549 ha. Bệnh thối cành, quả vi khuẩn có diện tích nhiễm 1.294 ha, tăng 705 ha so cùng kỳ; Bệnh thán thư cành, quả có diện tích nhiễm 1.194 ha, tăng 217 ha so cùng kỳ.

- Cây tiêu: Bệnh chết nhanh, chết chậm gây hại với diện tích nhiễm 80 ha, giảm 945 ha so cùng kỳ.

- Cây điều: Diện tích nhiễm thán thư, và bọ xít muỗi, đục chồi, đục thân 425 ha.

* Tình hình tưới vụ Hè thu 2019:

Tính đến ngày 15/8/2019, diện tích tưới lúa, hoa màu vụ Hè thu 2019 thuộc hệ thống công trình thủy lợi toàn tỉnh đạt 26.384 ha (79,7% kế hoạch); diện tích tưới cây thanh long và nho đạt 18.931 ha (đạt 100,4%). Tình hình nguồn nước, đến ngày 19/8/2019, dung tích hữu ích hiện tại trên 17 hồ đập của tỉnh còn 79,25 triệu m3 (30,6%), cao hơn 15,88 triệu m3 so cùng kỳ; Hồ chứa Đại Ninh 8,21 triệu m3 (3,3%), cao hơn 2,84 triệu m3 so cùng kỳ; Hàm thuận - Đa mi: 177,6 triệu m3 (34%), thấp hơn 269,9 triệu m3 so cùng kỳ.

2. Chăn nuôi:

Tình hình chăn nuôi tại thời điểm 15/8/2019, số lượng gia súc, gia cầm toàn tỉnh như sau:

- Đàn trâu, bò: Có 177.890 con, tăng 2,3% so cùng kỳ (đàn trâu 8.960 con, tăng 0,1%; đàn bò 168.930 con, tăng 2,45%). Nhìn chung, số lượng đàn trâu, đàn bò tiếp tục duy trì và phát triển, không có bệnh dịch xảy ra.

- Đàn lợn: Giảm do ảnh hưởng bởi dịch tả lợn Châu phi, đàn lợn hiện có 243.500 con, giảm 7,06% so cùng kỳ. Một số địa phương giảm do dịch bệnh như: Đức Linh giảm 25.800 con; Tánh Linh giảm 7.500 con; Hàm Thuận Bắc giảm 1.500 con; ngược lại ở một số huyện đàn lợn tăng do các trang trại, doanh nghiệp đầu tư mới như: Bắc Bình thêm 01 doanh nghiệp mới đầu tư ở xã Hòa Thắng quy mô 10.000 con, tổng đàn lợn tăng 10.000 con; La Gi thêm 01 doanh nghiệp mới đầu tư ở xã Tân Phước quy mô 12.000 con, tổng đàn lợn tăng 5.400 con. Huyện Hàm Tân các trang trại tăng quy mô nuôi, tổng đàn lợn tăng 5.603 con,… nên tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh trong điều kiện dịch bệnh giảm thấp hơn so các tỉnh khác trên cả nước.

- Đàn gia cầm: Giá đầu ra ổn định, tình hình dịch bệnh không xảy ra nên đàn gia cầm phát triển khá thuận lợi. Toàn tỉnh có 3.150 ngàn con, tăng 4,3% so cùng kỳ.

* Công tác phòng, chống dịch:

Tình hình dịch tả lợn Châu phi vẫn đang diễn biến rất phức tạp, lây lan nhanh và chưa có dấu hiệu dừng lại. Toàn tỉnh hiện có 31 xã, phường, thị trấn/6 huyện, thị xã, thành phố công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi; từ ngày 16/8 đến hết ngày 19/8/2019 có thêm 1.172 con lợn/69 hộ bị tiêu hủy với tổng trọng lượng 64,3 tấn. Lũy kế đến hết ngày 19/8/2019 tổng đàn lợn mắc bệnh và tiêu hủy trên địa bàn tỉnh là 30.320 con/1.287 hộ, tổng trọng lượng là 2.029,2 tấn. Cụ thể như sau:

+ Thị xã La Gi: xã Tân Hải đã qua 44 ngày (16/7/2019 - 19/8/2019) không phát sinh thêm lợn mắc bệnh; phường Bình Tân, Phước Lộc và xã Tân Bình không phát sinh ổ dịch mới. Lũy kế đến 19/8/2019 có 233 con lợn bị tiêu hủy, tổng trọng lượng 12,5 tấn.

+ Huyện Hàm Thuận Bắc: xã Hàm Chính và thị trấ Ma Lâm không phát sinh ổ dịch mới. Lũy kế đến 19/8/2019 có 125 con lợn bị tiêu hủy, tổng trọng lượng 3,5 tấn.

+ Huyện Đức Linh: từ ngày 16/8 đến hết ngày 19/8/2019 trên địa bàn các xã Đức Chính, Đông Hà, Đa Kai, Sùng Nhơn và Vũ Hòa không phát sinh ổ dịch mới; các xã Đức Tín, Nam Chính, Mê Pu, Đức Hạnh, thị trấn Võ Xu và thị trấn Đức Tài tiêu hủy thêm 835 con/40 hộ. Lũy kết đến ngày 19/8/2019 có 26.911 con bị tiêu hủy, tổng trọng lượng 1.801,7 tấn.

+ Huyện Tánh Linh: bệnh dịch tã lợn Châu Phi diễn biến phức tạp, đến nay đã có 10/14 xã công bố dịch; từ ngày 16/8/2019 đến ngày 19/8/2019 trên địa bàn huyện đã tiến hành tiêu hủy thêm 337 con/29 hộ. Lũy kế đến 19/8/2019 có 2.986 con bị tiêu hủy, tổng trọng lượng 207,9 tấn.

+ Huyện Hàm Tân: Huyện Hàm Tân: xã Sông Phan, thị trấn Tân Nghĩa, Tân Minh không phát sinh ổ dịch mới. Lũy kế đến 19/8/2019 có 34 con lợn bị tiêu hủy, tổng trọng lượng 1,9 tấn.

+ Thành phố Phan Thiết: Trên địa bàn phường Phú Tài không phát sinh ổ dịch mới. Lũy kế đến 19/8/2019 có 31 con lợn bị tiêu hủy, tổng trọng lượng 1,6 tấn.

Toàn tỉnh đã thành lập 62 chốt kiểm dịch tạm thời để kiểm soát việc vận chuyển gia súc, gia cầm nhất là lợn ra vào tỉnh; ra vào vùng dịch, vùng uy hiếp theo quyết định công bố dịch của các địa phương. Các địa phương tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các nguyên nhân lây lan, biện pháp phòng ngừa, phát tờ rơi về hướng dẫn phòng chống dịch,... để tất cả người dân đều nắm bắt diễn biến, tình hình dịch bệnh, biện pháp phòng tránh dịch bệnh trong vùng dịch.

- Công tác tiêm phòng: Trong tháng các địa phương trên toàn tỉnh đã tổ chức tiêm phòng 532.001 liều vắc xin, trong đó: đàn trâu, bò 975 liều; đàn heo 57.145 liều; đàn gia cầm 463.828 liều. Lũy kế 8 tháng đạt 6.589.638 liều, trong đó: đàn trâu, bò 104.285 liều; đàn heo 495.323 liều; đàn gia cầm 5.983.498 liều.

- Kiểm dịch động vật: Trong tháng đã kiểm dịch 120.782 con heo; 1.761 con trâu, bò; 449.990 con gia cầm; không kiểm dịch con dê. Lũy kế 8 tháng kiểm dịch 930.463 con heo; 18.299 con trâu, bò; 3.100.922 con gia cầm; 11.072 con dê.

3. Lâm nghiệp:

- Trong tháng, diện tích rừng trồng ước đạt 420 ha, tăng 0,5% so cùng kỳ năm trước; lũy kế 8 tháng ước đạt 2.851 ha, tăng 2,1% so cùng kỳ.

- Giao khoán bảo vệ rừng: Đã thực hiện 128.536 ha, đạt 106,2% kế hoạch. Khoanh nuôi tái sinh rừng đã thực hiện chuyển tiếp đạt 5.710 ha, đạt 100% kế hoạch.

- Công tác bảo vệ rừng được tăng cường, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, kiểm tra, truy quét chống phá rừng tại các điểm nóng và vùng giáp ranh với các tỉnh, làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại những vùng trọng điểm giáp ranh và nội tỉnh, đã xây dựng 218.903 km đường băng cản lửa (trong đó: 218.763 km đường băng trắng và 140 km đường băng xanh); 6 chòi canh lửa kiên cố; trang bị 169 máy móc thiết bị và 3.370 công cụ thủ công, sẵn sàng ứng phó khi có tình huấn cháy khẩn cấp xảy ra, bên cạnh đó thành lập 128 ban chỉ huy phòng chống cháy rừng các cấp. Ngoài ra các hộ dân sống trong khu vực có rừng ký cam kết bảo vệ rừng, không gây cháy hoặc phát hiện cháy phải báo ngay cho trạm bảo vệ rừng gần nhất.

Trong tháng không xảy ra cháy rừng, lũy kế 8 tháng có 15 trường hợp cháy thực bì dưới tán rừng với diện tích 23,74 ha, giảm 14 trường hợp so cùng kỳ; các vụ cháy chủ yếu cháy trảng cỏ, cây bụi, lá khô dưới tán rừng được huy động chữa cháy kịp thời nên không gây hại về tài nguyên rừng.

- Vi phạm lâm luật: Số vụ vi phạm trong tháng (từ ngày 01-10/8/2019) đã phát hiện 24 vụ vi phạm lâm luật, trong đó phá rừng trái phép 1 vụ, khai thác gỗ và lâm sản trái phép 12 vụ, mua bán vận chuyển lâm sản trái phép 4 vụ, vi phạm khác 6 vụ. Lũy kế 8 tháng 240 vụ (trong đó, khai thác gỗ và lâm sản trái phép 72 vụ; mua bán vận chuyển lâm sản trái phép 56 vụ, phá rừng trái phép 19 vụ, vi phạm quy định về chế biến lâm sản 3 vụ, vi phạm khác 89 vụ). Từ đầu năm đến ngày 10/8/2019 đã xử lý hành chính 213 vụ; lâm sản tịch thu 262,4 m3 (gồm: 188,5 m3 gỗ tròn, 74m3 gỗ xẻ các loại); nộp ngân sách 1,8 tỷ đồng.

4. Thuỷ sản:

- Trong tháng 8, sản lượng thủy sản ước đạt 25.387,2 tấn, giảm 0,64% so cùng kỳ; luỹ kế 8 tháng đạt 150.015,7 tấn, tăng 1,12% so cùng kỳ và đạt 67,15% so kế hoạch năm. Trong đó:

+ Nuôi trồng thủy sản: Diện tích nuôi trồng thuỷ sản luỹ kế 8 tháng ước đạt 1.913,7 ha, tăng 2,15% so cùng kỳ. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tháng 8 ước đạt 1.143,3 tấn, tăng 0,24% so cùng kỳ; lũy kế 8 tháng ước đạt 9.296,7 tấn, tăng 2,24% (tăng 204,1 tấn) so cùng kỳ năm trước.

+ Khai thác thuỷ sản: Tình hình ngư trường không thuận lợi, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bão. Một số tàu nằm bờ không khai thác, sản lượng thủy sản khai thác trong tháng ước đạt 24.243,8 tấn giảm 0,68% so cùng kỳ, luỹ kế ước đạt 140.719 tấn, tăng 1,04% so cùng kỳ (trong đó khai thác biển đạt 140.300,2 tấn, tăng 1,04% so với cùng kỳ, khai thác nội địa đạt 418,8 tấn, tăng 1,77% so cùng kỳ).

- Sản xuất giống thuỷ sản: Sản lượng giống sản xuất chủ yếu là tôm giống, trong tháng ước đạt 1,97 tỷ con giảm 0,4% so cùng kỳ; lũy kế 8 tháng ước đạt 16,02 tỷ con, giảm 2,75% so cùng kỳ và đạt 66,73% kế hoạch. Công tác quản lý về nguồn gốc tôm, giám sát con giống luôn được tăng cường.

- Công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản luôn được tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm khi sử dụng các biện pháp khai thác mang tính huỷ diệt nguồn lợi thuỷ sản như giã cào, mắt lưới nhỏ so quy định, xung điện, chất nổ,... Số vụ vi phạm trong tháng (từ ngày 01-10/8/2019) có 10 vụ: Sử dụng tàu cá không đăng ký, đăng ký lại 01 vụ, không có giấy phép khai thác, quá hạn 01 vụ, không bằng máy trưởng 01 vụ, không đăng ký lại tàu cá 07 vụ; Lũy kế 8 tháng tổng số vụ vi phạm 317 vụ: không có sổ nhật ký khai thác 02 vụ, sử dụng tàu cá không đăng ký lại 19 vụ, không có giấy phép thủy sản 17 vụ, không mang theo giấy chứng nhận an toàn tàu cá 17 vụ, hành nghề lặn trái phép 42 vụ, không bằng máy thuyền trưởng 10 vụ, trang bị cứu sinh không đầy đủ 3 vụ, sử dụng mắc lưới nhỏ hơn quy định 25 vụ, tàu không có hoạt động giám sát 01 vụ, sử dụng công cụ kích điện trên tàu cá 21 vụ, không đăng ký lại tàu cá 67 vụ, giã cào đáy sai vùng khai thác 22 vụ, khai thác sò lông nhỏ hơn quy định 24 vụ, tàng trữ công cụ kích điện trên tàu cá 12 vụ, không ghi nhật ký khai thác thủy sản 9 vụ, sử dụng ngư cụ cấm 11 vụ,...

- Thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg, ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và Chỉ thị số 30-CT/TU của Tỉnh ủy Bình Thuận; lũy kế 8 tháng số tàu vi phạm là 05 tàu.

II. Công nghiệp; đầu tư phát triển; đăng ký kinh doanh; đăng ký đầu tư
1. Công nghiệp:

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 ước tăng 22,81% so cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng tăng 16,69%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,96%; sản xuất và phân phối điện tăng 30,66%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,64%. Lũy kế 8 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 21,85% so cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2018 tăng 21,82%). Trong đó, chỉ số ngành sản xuất và phân phối điện đạt tốc độ tăng trưởng 32,94%, đây là mức tăng trưởng khá cao, nguyên nhân chủ yếu là do sản lượng tăng mới từ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4, điện mặt trời (hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 21 dự án điện năng lượng mặt trời đã đi vào hoạt động); ngành khai khoáng tăng 3,51%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,27%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,89% so cùng kỳ năm trước.

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 trong 8 tháng ước đạt 19.182,3 tỷ đồng, đạt 67,40% kế hoạch, tăng 13,06% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Công nghiệp khai khoáng 375,5 tỷ đồng (tăng 5,26%); công nghiệp chế biến chế tạo 10.743,2 tỷ đồng (tăng 4,54%); sản xuất và phân phối điện 7.873,5 tỷ đồng (tăng 28,10%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải đạt 190,2 tỷ đồng (tăng 1,73%).

Các sản phẩm sản xuất trong 8 tháng tăng so cùng kỳ gồm: Cát sỏi các loại (tăng 2,68%), đá khai thác (tăng 8,05%), thủy sản đông lạnh (tăng 6,60%), thủy sản khô (tăng 3,03%), hạt điều nhân (tăng 1,22%), nước khoáng (tăng 9,91%), quần áo may sẵn (tăng 8,86%), gạch các loại (tăng 3,24%), nước máy sản xuất (tăng 1,61), điện (tăng 33,17%), sơ chế mũ cao su (tăng 6,62%), đồ gỗ và các sản phẩm gỗ (tăng 13,87%), thức ăn gia súc (tăng 3,68%), giày dép các loại (tăng 2,02%). Sản phẩm giảm gồm: Muối hạt (giảm 19,79%), nước mắm (giảm 8,81% so cùng kỳ năm trước).

Nhìn chung, hoạt động sản xuất công nghiệp trong 8 tháng tiếp tục ổn định, trong đó ngành sản xuất và phân phối điện vẫn duy trì mức tăng trưởng cao do các nhà máy nhiệt điện phát điện thương phẩm; ngành cung cấp nước, quản lý - xử lý rác thải, nước thải; công nghiệp chế biến-chế tạo và khai khoáng đều tăng so cùng kỳ năm trước.

 

 

2. Đầu tư phát triển:

Trong tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 288,6 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng ước đạt 1.688,1 tỷ đồng, tăng 13,21% so cùng kỳ năm trước; trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước thực hiện 1.303,9 tỷ đồng, tăng 19,21% so cùng kỳ năm trước, vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 337,1 tỷ đồng, giảm 2,57%, vốn ngân sách nhà nước cấp xã 47,1 tỷ đồng, giảm 8,29%.

3. Đăng ký kinh doanh:

Trong tháng 8 (từ ngày 15/7 - 18/8/2019), đã tiếp nhận và xử lý 590 lượt hồ sơ (tăng 39,81% so cùng kỳ), trong đó: 163 hồ sơ thành lập mới doanh nghiệp (tăng 73,4%) với tổng vốn đăng ký mới là 699,44 tỷ đồng (giảm 49%); 107 hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, 23 hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc; 18 hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, 43 hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 9 doanh nghiệp giải thể (tăng 28,57%), 11 đơn vị trực thuộc chấm dứt hoạt động, 10 doanh nghiệp và 3 đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động; 155 hồ sơ thông báo mẫu con dấu. Lũy kế 8 tháng đã tiếp nhận và xử lý 1.648 lượt hồ sơ, trong đó thành lập mới 548 doanh nghiệp (tăng 32% so với cùng kỳ); tổng vốn đăng ký 7.025 tỷ đồng (giảm 26% so với cùng kỳ năm trước); 146 doanh nghiệp đăng ký giải thể.

4. Đăng ký đầu tư:

Trong tháng 8 (tính đến ngày 16/8/2019), có 06 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư, với tổng diện tích đất 36 ha, tổng vốn đăng ký 302 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay có 92 dự án được cấp, điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư, với tổng diện tích đất 515 ha, tổng vốn đăng ký 10.764 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 1.525 dự án đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư còn hiệu lực, với tổng diện tích 59.205 ha, tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 302.972 tỷ đồng.

Trong tháng 8, có không có dự án khởi công xây dựng, không có dự án đi vào hoạt động kinh doanh và không có dự án thu hồi. Luỹ kế 8 tháng (tính đến ngày 16/8/2019) có 19 dự án khởi công xây dựng, 33 dự án đi vào hoạt động kinh doanh; có 11 dự án thu hồi.

III. Thương mại, giá cả; du lịch; xuất nhập khẩu; giao thông vận tải

1. Thương mại, giá cả:

Tháng 8 có nhiều yếu tố thuận lợi làm gia tăng sức cầu tiêu dùng như nguồn cung hàng hóa dồi dào; bước vào đầu năm học mới nhu cầu mua sắm cho năm học tăng cao; thị trường Tết Trung thu đã bắt đầu khởi động,... Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa bão và tính thời vụ thấp ở một số nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng làm cho sức mua thị trường chỉ tăng nhẹ so tháng trước.

Trong tháng, Trung tâm Xúc tiến thương mại Bình Thuận đã tổ chức Hội chợ thương mại - du lịch và sản phẩm đặc trưng Bình Thuận; Phiên chợ hàng Việt về miền núi tại huyện Tánh Linh năm 2019 nhằm liên kết xúc tiến thương mại tạo điều kiện cho doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu, thị hiếu, khách hàng, người tiêu dùng nhằm phục vụ cho việc cải tiến, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã phù hợp với thị trường khu vực nông thôn, miền núi, phát triển sản phẩm mới.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 8 ước đạt 4.817 tỷ đồng, tăng 0,99% so tháng trước và tăng 10,01% so cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 8 tháng ước đạt 37.453,2 tỷ đồng, tăng 12,43% so cùng kỳ năm trước, trong đó tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt 24.870 tỷ đồng, tăng 12,11%; doanh thu đạt 12.583,2 tỷ đồng, tăng 13,07%.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 so tháng trước tăng 0,53%. So tháng cùng kỳ năm trước (sau 01 năm) tăng 1,78%; Bình quân 8 tháng tăng 2,05% (bình quân 8 tháng năm 2019 so bình quân 8 tháng năm 2018). So với tháng 12/2018 (sau 8 tháng) tăng 1,06%, trong đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,4%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,37%; may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,94%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 1,53%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,61%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 2,83%; giao thông tăng 3,94%; bưu chính viễn thông giảm 0,09%; giáo dục tăng 0,93%; văn hoá giải trí và du lịch tăng 0,76%; hàng hoá và dịch vụ khác tăng 2,66%.

2. Du lịch:

Trong tháng, hoạt động du lịch và dịch vụ phục vụ khách du lịch tiếp tục sôi động do đang kỳ nghỉ hè. Chất lượng các hoạt động du lịch và dịch vụ phục vụ khách du lịch khách quốc tế và nội địa đến tỉnh được nâng lên.

Dự ước các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đón và phục vụ 524,9 ngàn lượt khách tăng 1,25% so tháng trước và tăng 12,42% so tháng cùng kỳ năm trước; số ngày khách phục vụ đạt 892,3 ngàn ngày khách tăng 1,49% so tháng trước và tăng 13,73% so cùng kỳ năm trước. Lũy kế 8 tháng năm 2019 ước đạt 3.993,5 ngàn lượt khách, tăng 12,4% so cùng kỳ năm trước; số ngày khách ước đạt 6.604,4 ngàn ngày khách, tăng 13,73% so cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 8/2019 lượng khách khách quốc tế đến Bình Thuận có xu hướng tăng nhẹ, đa số tăng lượng khách ở một số nước Châu á, Đông Nam Á,... Tỷ trọng khách quốc tế trong tháng 8 đứng đầu là khách Trung Quốc chiếm 36,68%, khách Hàn Quốc chiếm 18,39%, khách Nga chiếm 12,84%, khách Thái Lan chiếm 4,29%, khách Mỹ chiếm 3,19%, khách Hà Lan chiếm 3,01%. Doanh thu từ hoạt động du lịch tháng 8/2019 ước đạt 1.261,5 tỷ đồng, tăng 0,54% so tháng trước và tăng 18,26% so cùng kỳ năm trước. Lũy kế 8 tháng ước đạt 9.967 tỷ đồng, tăng 18,08% so cùng kỳ năm trước.

3. Xuất, nhập khẩu:

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 8 ước đạt 44,43 triệu USD, tăng 9,94% so tháng trước và tăng 13,16% so cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 8 tháng ước đạt 300,3 triệu USD, tăng 6,03% so cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm hàng thuỷ sản đạt 87,8 triệu USD, giảm 7,09% so cùng kỳ năm trước; hàng nông sản đạt 7,7  triệu USD, tăng 5,47% so cùng kỳ năm trước; hàng hoá khác 204,9 triệu USD, tăng 12,88% so cùng kỳ năm trước (trong đó, hàng may mặc 125,8 triệu USD, tăng 13,16% so cùng kỳ năm trước). Với lượng mặt hàng cao su 848,4 tấn, tăng 16,4% so cùng kỳ; quả thanh long 4.409,9 tấn, tăng 20,96%; hải sản các loại 10.635,3 tấn, giảm 5,63%.

- Xuất khẩu dịch vụ du lịch tháng 8 ước đạt 22,8 triệu USD, tăng 0,37% so tháng trước và tăng 16,32% so cùng tháng năm trước. Luỹ kế 8 tháng ước đạt 182,8 triệu USD, tăng 16,43% so cùng kỳ năm trước.

- Nhập khẩu 8 tháng năm 2019 ước đạt 594,7 triệu USD tăng 33,52% so cùng kỳ năm trước. Tăng chủ yếu các công ty sản xuất điện nhập khẩu máy móc thiết bị ngành điện.

4. Giao thông vận tải:

- Vận tải hành khách:

+ Ước tháng 8 đã vận chuyển 2.144,81 nghìn hành khách và luân chuyển 108,14 triệu hk.km. Lũy kế 8 tháng, vận chuyển 17.434,40 nghìn nh khách, đạt 65,05% kế hoạch năm, tăng 8,98% so cùng kỳ; luân chuyển 874,58 triệu hk.km, đạt 66,16% kế hoạch năm, tăng 9,84% so cùng kỳ năm trước.

+ Xét theo lĩnh vực, trong tháng 8 vận chuyển hành khách đường bộ đạt 2.127,93 nghìn hành khách, lũy kế 8 tháng đạt 17.295,32 nghìn hành khách, tăng 8,95% so cùng kỳ năm trước; vận chuyển hành khách đường thủy đạt 16,88 nghìn hành khách, lũy kế 8 tháng đạt 139,08 nghìn hành khách, tăng 12,45% so cùng kỳ; luân chuyển hành khách đường bộ đạt 106,25 triệu hk.km, lũy kế 8 tháng đạt 859,0 triệu hk.km, tăng 9,78% so cùng kỳ; luân chuyển hành khách đường thủy đạt 1,89 triệu hk.km, lũy kế 8 tháng đạt 15,59 triệu hk.km, tăng 12,89% so cùng kỳ năm trước.

- Vận tải hàng hoá:

+ Ước tháng 8 vận chuyển hàng hoá đạt 847,46 nghìn tấn và luân chuyển hàng hoá đạt 46,94 triệu tấn.km. Luỹ kế 8 tháng, vận chuyển 6.718,12 nghìn tấn hàng hoá, đạt 65,80% kế hoạch năm, tăng 11,88% so cùng kỳ; luân chuyển hàng hoá đạt 372,51 triệu tấn.km, đạt 65,81% kế hoạch năm, tăng 11,18% so cùng kỳ năm trước.

+ Xét theo lĩnh vực, trong tháng 8 vận chuyển hàng hoá đường bộ đạt 846,67 nghìn tấn, lũy kế 8 tháng đạt 6.711,87 nghìn tấn, tăng 11,88% so cùng kỳ năm trước; vận chuyển hàng hoá đường thủy đạt 0,79 nghìn tấn, lũy kế 8 tháng đạt 6,25 nghìn tấn, tăng 8,33% so cùng kỳ; luân chuyển hàng hoá đường bộ đạt 46,86 triệu tấn.km, lũy kế 8 tháng đạt 371,79 triệu tấn.km, tăng 11,18% so cùng kỳ; luân chuyển hàng hoá đường thủy đạt 89,36 nghìn tấn.km, lũy kế 8 tháng đạt 718,18 nghìn tấn.km, tăng 9,08% so cùng kỳ năm trước.

- Cảng quốc tế Vĩnh Tân: Khối lượng bốc xếp tháng 8 ước đạt 9.870 tấn, lũy kế 8 tháng đạt 132.862 tấn. Các mặt hàng chủ yếu thông qua cảng gồm quặng lmeninte, cát xây dựng, tro bay. Doanh thu tháng 8 ước 0,4 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 6.141,34 tỷ đồng.

Nhìn chung, trong tháng 8 công tác bảo đảm giao thông, lưu thông đi lại được thực hiện tốt. Vận tải đường bộ, đường biển ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của nhân dân.

IV. Thu, chi ngân sách; hoạt động tín dụng

1. Thu ngân sách:

Ước thu ngân sách tháng 8 đạt 600 tỷ đồng. Luỹ kế 8 tháng đạt 8.866,0 tỷ đồng, đạt 94,52% dự toán năm, tăng 28,88% so cùng kỳ năm trước; trong đó thu nội địa (trừ dầu) đạt 6.093,9 tỷ đồng, đạt 97,04% dự toán năm, tăng 29,31% so cùng kỳ. Trong tổng thu ngân sách gồm: Thu thuế, phí 5.124,2 tỷ đồng, đạt 94,62% dự toán năm, tăng 39,62%; thu tiền nhà, đất 969,7 tỷ đồng, đạt 112,17% dự toán năm, giảm 6,98% (trong đó, thu tiền sử dụng đất 703,6 tỷ đồng, đạt 100,51% dự toán năm, giảm 18,83%); thu dầu thô 1.245,0 tỷ đồng, đạt 77,81% dự toán năm, giảm 1,64% và thu thuế xuất nhập khẩu 1.527,1 tỷ đồng, đạt 101,81% dự toán năm, tăng 69,45% so cùng kỳ năm trước.

Dự ước các khoản thu qua 8 tháng tăng (giảm) so cùng kỳ năm trước như sau: Thu từ doanh nghiệp nhà nước 1.000,3 tỷ đồng (tăng 35,28%); thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 754,2 tỷ đồng (tăng 58,13%); thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 1.064,6 tỷ đồng (tăng 46,54%); thuế thu nhập cá nhân 447,3 tỷ đồng (tăng 27,91%); thuế bảo vệ môi trường 383,0 tỷ đồng (tăng 38,17%); lệ phí trước bạ 291,4 tỷ đồng (tăng 67,69%); thu từ các loại phí, lệ phí 105,5 tỷ đồng (tăng 14,65%); thu khác ngân sách 268,1 tỷ đồng (tăng 75,59%); thu xổ số kiến thiết 726,1 tỷ đồng (tăng 23,34%); thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 74,2 tỷ đồng (giảm 2,67%); thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 253,2 tỷ đồng (tăng 54,39%); thu tiền sử dụng đất 703,6 tỷ đồng (giảm 18,83%); thu từ dầu thô 1.245,0 tỷ đồng (giảm 1,64%) và thu thuế xuất nhập khẩu đạt 1.527,1 tỷ đồng (tăng 69,45%).

 

Riêng khối huyện, thị xã, thành phố kết quả thu 8 tháng ước 2.682,0 tỷ đồng, đạt 117,12% dự toán năm, tăng 38,70% so cùng kỳ năm trước. Trong đó Phan Thiết thu 1.441,6 tỷ đồng (đạt 131,05% dự toán năm, tăng 64,14% so cùng kỳ năm trước); La Gi: 186,5 tỷ đồng (đạt 120,34% dự toán, tăng 47,39%); Tuy Phong: 176,7 tỷ đồng (đạt 84,15% dự toán, tăng 6,84%); Bắc Bình: 125,1 tỷ đồng (đạt 119,18% dự toán, tăng 41,36%); Hàm Thuận Bắc: 317,4 tỷ đồng (đạt 110,98% dự toán, tăng 12,27%); Hàm Thuận Nam: 168,9 tỷ đồng (đạt 112,61% dự toán, tăng 27,14%); Tánh Linh: 65,3 tỷ đồng (đạt 78,71% dự toán, giảm 12,35%); Đức Linh: 73,3 tỷ đồng (đạt 79,67% dự toán, giảm 17,01%); Hàm Tân: 106,5 tỷ đồng (đạt 122,41% dự toán, tăng 60,43%) và Phú Quý thu 20,6 tỷ đồng (đạt 93,41% dự toán, giảm 31,59%).

 

 

2. Chi ngân sách:

Chi ngân sách địa phương trong tháng 8 ước 550,0 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng ước đạt 5.219,0 tỷ đồng, đạt 54,78 dự toán năm; trong đó chi đầu tư phát triển 1.386,0 tỷ đồng, đạt 66,78% dự toán năm; chi thường xuyên 3.251,0 tỷ đồng, đạt 53,66% dự toán năm.

3. Hoạt động tín dụng:

- Hoạt động tín dụng trong tháng tiếp tục ổn định, tình hình thực hiện lãi suất: Mặt bằng lãi suất tương đối ổn định so tháng trước. Hiện nay, lãi suất huy động đối với tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng đến dưới 6 tháng là 4,5-5,5%/năm, kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng là 5,5-6,5%/năm, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 6,6-7,3%/năm. Lãi suất cho vay các khoản vay mới ở các lĩnh vực ưu tiên ngắn hạn 6-7,5%/năm, các lĩnh vực khác từ 9-10%/năm; lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến từ 10-11,5%/năm.   

- Hoạt động huy động vốn: Được tiếp tục đẩy mạnh để tạo nguồn cho vay phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đến 31/7/2019, nguồn vốn huy động đạt 38.532 tỷ đồng, tăng 13,46% so đầu năm, giảm 1,29% so tháng trước. Ước đến 31/8/2019, vốn huy động đạt 39.053 tỷ đồng, tăng 15,0% so đầu năm.

- Hoạt động tín dụng: Các Tổ chức tín dụng tiếp tục mở rộng cho vay đi đôi với an toàn và hiệu quả, gắn với thực hiện các chính sách của trung ương và địa phương. Đến 31/7/2019, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đạt 53.313 tỷ đồng, tăng 14,91% so đầu năm, tăng 1,30% so tháng trước. Trong đó, dư nợ cho vay bằng VNĐ đạt 52.229 tỷ đồng, chiếm 98,0% tổng dư nợ; dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 28.885 tỷ đồng, chiếm 54,20% tổng dư nợ. Ước đến 31/8/2019, dư nợ đạt 54.053 tỷ đồng, tăng 16,50% so đầu năm.

- Vốn tín dụng được tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên gắn với thực hiện các chính sách của trung ương và địa phương, trong đó dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 28.841 tỷ đồng, chiếm 54,0% tổng dư nợ; dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 510 tỷ đồng, chiếm 1,0% tổng dư nợ; dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 12.123 tỷ đồng, chiếm 22,70% tổng dư nợ. Dư nợ cho vay các đối tượng chính sách xã hội đạt 2.613 tỷ đồng.

- Chính sách tín dụng đối với thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP: Dư nợ đạt 986 tỷ đồng (cho vay đóng mới tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ 301 tỷ đồng, cho vay đóng mới tàu khai thác hải sản xa bờ là 672,6 tỷ đồng, cho vay nâng cấp tàu 12,4 tỷ đồng). Nợ xấu 16,9 tỷ đồng/5 tàu, nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ là 30,2 tỷ đồng/38 tàu.

- Cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Quyết định số 813/QĐ-NHNN và Nghị quyết số 30/NQ-CP: Dư nợ cho vay đạt 387 tỷ đồng phục vụ nuôi tôm giống, tôm thịt, nuôi tôm giống công nghệ cao, chăn nuôi bò sữa công nghệ cao, trồng 420 ha thanh long ruột tím hồng theo tiêu chuẩn GlobalGap.

- Cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP: Hiện đang được triển khai tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh với dư nợ đạt 15 tỷ đồng/37 hộ.

- Chất lượng tín dụng: Các Tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai các giải pháp xử lý nợ xấu và nâng cao chất lượng tín dụng. Đến 31/7/2019, nợ xấu (nội bảng) trên địa bàn là 358 tỷ đồng, chiếm 0,67% tổng dư nợ, tỷ lệ nợ xấu tăng 0,03% so tháng trước.

- Hoạt động thanh toán, cung ứng tiền mặt: Đã thực hiện tốt công tác điều hòa tiền mặt, đảm bảo hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, tăng cường đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển lương qua tài khoản, thanh toán qua POS. Mạng lưới ATM, POS tiếp tục được mở rộng, hoạt động ổn định, thông suốt và an toàn. Đến 31/7/2019, trên địa bàn có 172 máy ATM, tăng 01 máy so với tháng trước và 1.565 máy POS, tăng 06 máy so với tháng trước, hầu hết máy POS được kết nối liên thông giữa các ngân hàng với nhau, góp phần thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

- Tình hình thị trường ngoại tệ và vàng trên địa bàn: Các Tổ chức tín dụng đã thực hiện tốt các quy định về lãi suất huy động ngoại tệ, quy định cho vay bằng ngoại tệ, các quy định về mua bán ngoại tệ; đồng thời thường xuyên theo dõi hoạt động của các đại lý đổi ngoại tệ. Doanh số mua bán ngoại tệ trong 07 tháng đầu năm 2019 đạt 489 triệu USD, doanh số chi trả kiều hối đạt 34 triệu USD.

V. Lĩnh vực Văn h - Xã hội

1. Hoạt động văn hóa:

- Trong tháng tập trung tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019); 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), 74 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9),… Đội Tuyên truyền lưu động - Trung tâm Văn hóa tỉnh biểu diễn 02 buổi phục vụ nhân dân các huyện Hàm Thuận Bắc. Trung tâm Văn hóa tỉnh đã tổ chức Chương trình nghệ thuật sân khấu hóa kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), với chủ đề “Những năm tháng không quên”.

- Hoạt động Thư viện: Trong tháng đã cấp mới 63 thẻ bạn đọc (16 thẻ thiếu nhi), phục vụ 3.382 lượt bạn đọc (thiếu nhi 850 lượt), luân chuyển 19.074 lượt tài liệu (thiếu nhi 12.015 lượt); Sưu tầm 28 tin, bài tập Thông tin tư liệu Bình Thuận; 123 tin, bài chuyên mục Thông tin kinh tế. Luân chuyển 2.273 bản sách về cơ sở.

- Hoạt động bảo tồn, bảo tàng, phát huy các giá trị lịch sử văn hoá đã đem lại cho du khách tham quan, thưởng lãm nhiều trãi nghiệm quý báu về con người và văn hoá Bình Thuận. Trong tháng đã đón 50.011 lượt khách, trong đó 2.282 lượt khách nước ngoài; luỹ kế 8 tháng, tổng lượt khách tham quan các bảo tàng, Ban Quản lý di tích Tháp Pô Sah Inư Trung tâm Trưng bày Văn hoá Chăm đạt 499.218 lượt khách.

2. Thể dục thể thao:

- Hoạt động thể thao quần chúng: Tổ chức giải Trẻ và Vô địch Võ cổ truyền tỉnh Bình Thuận năm 2019 tại huyện Đức Linh; giải Trẻ và Vô địch Taekwondo tỉnh Bình Thuận năm 2019 tại huyện Tánh Linh; đăng cai tổ chức thành công giải Bóng đá hạng Nhì Quốc gia năm 2019.

- Hoạt động thể thao thành tích cao: Tham gia giải vô địch Karate các lứa tuổi tỉnh Phú Yên mở rộng (đạt 04 huy chương vàng, 01 huy chương đồng); Vovinam miền Đông Nam Bộ (đạt 03 huy chương vàng, 04 huy chương bạc, 05 huy chương đồng); Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc tại Lào Cai (đạt 01 huy chương vàng, 07 huy chương bạc, 11 huy chương đồng) và giải Canoeing trẻ toàn quốc tại Hà Nội. Luỹ kế 8 tháng (đến ngày 10/8/2019), tổng số huy chương đạt được 95 huy chương, trong đó: 34 huy chương vàng, 26 huy chương bạc, 35 huy chương đồng.

3. Giáo dục và Đào tạo:

Trong tháng 8, đã phúc khảo xong tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông. Chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho năm học 2019-2020; Công tác huy động học sinh đến trường, lớp học, phấn đấu thực hiện đạt chuẩn tiêu chí 5 về trường học trong chương trình xây dựng nông thôn mới; các tổ chức, đoàn thể nhiều địa phương đã phối hợp, rà soát số trẻ trên địa bàn, thực hiện tuyên truyền, vận động trẻ ra lớp với mục tiêu đảm bảo đạt tỷ lệ cao nhất. Công tác chuẩn bị tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 vào ngày 05/9/2019 được các trường trên địa bàn tỉnh tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết.

4. Y tế:

Trong tháng tiếp tục triển khai đẩy mạnh các hoạt động chương trình y tế Quốc gia, không có dịch bệnh nghiêm trọng xảy ra. Công tác phòng chống các bệnh xã hội, phòng chống HIV/AIDS duy trì đều. Công tác khám chữa bệnh ở các cơ sở nhà nước đáp ứng được nhu cầu phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh tay - chân - miệng ở trẻ em, bệnh sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp và các dịch bệnh khác được tiếp tục tăng cường.

Trong tháng, có 679 cas mắc sốt xuất huyết, tỉnh ta là 01 trong 15 tỉnh có số ca mắc bệnh sốt xuất huyết (SXH) tăng cao trên cả nước, xếp thứ 13 về tỷ lệ mắc 160,1/100.000 dân. Thông qua giám sát, mật độ lăng quăng trong lu, vại chứa nước khá nhiều, người dân chưa chủ động diệt lăng quăng. Tỷ lệ gia đình được phun hóa chất diệt muỗi thấp. Đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 2.853 ca SXH, với 200 ổ dịch, tăng 4,7 lần so cùng kỳ 2018. Nguyên nhân do diễn tiến theo chu kỳ cách 3 - 4 năm thì có 01 năm tăng đột biến, bệnh SXH lưu hành quanh năm tại tỉnh. Hiện nay đang là đỉnh điểm của dịch bệnh SXH (từ tháng 6 - 11).

Số ca mắc sốt rét 52 cas, số cas mắc tay chân miệng 35 cas, tất cả không có cas tử vong. Số bệnh nhân mắc bệnh phong 8 bệnh nhân, không có bệnh nhân phát hiện mới và mới tàn tật độ II, có 437 bệnh nhân đang quản lý.

Công tác phòng chống Lao: Có 1.131 số lượt khám, 139 số bệnh nhân thu dung điều trị, 69 bệnh nhân lao phổi AFB (+) mới.

Số nhiễm HIV mới phát hiện 5 cas (lũy kế 1.449 cas); có 3 cas chuyển AIDS mới (lũy kế 1.023 cas); không có cas tử vong (lũy kế 518 cas).

Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được triển khai tích cực; trong tháng không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào; lũy kế 8 tháng (tính đến ngày 15/8/2019) xảy ra 04 vụ ngộ độc thực phẩm (có 67 người mắc, không có tử vong).

Các bệnh viện, các đơn vị điều trị chủ động thực hiện tốt công tác thường trực, cấp cứu, điều trị bệnh nhân; thực hiện đầy đủ các quy định chuyên môn của Bộ Y tế; tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. Trong tháng đã khám tổng số 77.676 lượt khám, chữa bệnh và số bệnh nhân điều trị nội trú 12.034 người, 725 cas bệnh nhân chuyển viện và 40 cas tử vong. 

Toàn tỉnh hiện có 12 phòng khám đa khoa khu vực và 115/115 trạm y tế xã, phường có bác sỹ công tác, chiếm tỷ lệ 100%. Có 126/127 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Số bác sỹ/vạn dân đạt 7,15 người.

5. Lao động - Xã hội:

- Trong tháng (đến ngày 14/8/2019) giải quyết việc làm cho 2.210 lao động; trong đó, vay vốn giải quyết việc làm cho 100 lao động, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp: 600 lao động, đưa đi làm việc ở nước ngoài 10 lao động (bao gồm các thị trường: Đài Loan: 01 người, Nhật Bản: 09 người), các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội giải quyết việc làm cho 1.500 lao động. Luỹ kế 8 tháng (đến ngày 14/8/2019) đã giải quyết cho 16.920 lao động, đạt 70,5% kế hoạch năm và tăng 1,14% so cùng kỳ năm trước, trong đó cho vay vốn giải quyết việc làm 890 lao động, đạt 74,17% so kế hoạch và tăng 50,85% so cùng kỳ năm trước.

- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển mới và đào tạo nghề cho 1.554 người, trong đó đào tạo nghề cho lao động nông thôn là 835 người. Nâng tổng số người tuyển mới đào tạo nghề từ đầu năm đến 14/8/2019 là 7.696 người, trong đó, đào tạo nghề cho lao động nông thôn 2.062 người.

- Thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần cho 18 đối tượng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công; trợ cấp cho 37 thân nhân thờ cúng liệt sỹ. Trợ cấp mai táng phí cho 38  trường hợp; cấp mai táng phí cho 13 trường hợp. Thực hiện chế độ cho các đối tượng khác: Trợ cấp 01 lần cho 02 trường hợp đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen; cấp BHYT cho 14 trường hợp và di chuyển 05 hồ sơ liệt sĩ đi tỉnh ngoài; tiếp nhận, giới thiệu đến các huyện, thị xã, thành phố 13 hồ sơ liệt sĩ từ tỉnh ngoài chuyển đến.

- Đến ngày 26/7/2019, đã vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 7,5 tỷ đồng đạt 124,8% so với kế hoạch. Quỹ Bảo trợ trẻ em đã vận động được 52 triệu đồng, nâng tổng số tiền vận động đến nay 1.305,2 triệu đồng đạt 65,26% so với kế hoạch năm.

- Toàn tỉnh có 2.842 người nghiện ma túy; có 107/127 xã, phường, thị trấn có người sử dụng chất ma túy, chiếm 84,25% (tăng 01 xã Hồng Phong - huyện Bắc Bình). Số người đăng ký điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone đến nay đạt 1.511 người, hiện đang duy trì điều trị 671 người.

6. Hoạt động Bảo hiểm:

- Luỹ kế 7 tháng (đến ngày 31/7/2019), toàn tỉnh có 93.690 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 93,7% kế hoạch và tăng 2,3% so cùng kỳ; có 81.890 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 91,4% kế hoạch và tăng 2,9% so cùng kỳ; Số người tham gia BHXH tự nguyện 2.112 người đạt 63,2% kế hoạch và tăng 291,1% so cùng kỳ; Số người tham gia BHYT 959.784 người (bao gồm thẻ BHYT của thân nhân do Bộ Quốc phòng cung cấp là 10.785 người) đạt 95,1% kế hoạch và tăng 3,8% so cùng kỳ. Tỷ lệ bao phủ BHYT chung toàn tỉnh đạt 81,5% dân số.

- Luỹ kế 7 tháng (đến ngày 31/7/2019), toàn tỉnh thu được 1.272,4 tỷ đồng, đạt 54,8% kế hoạch, tăng 14,4% so cùng kỳ năm trước. Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN là 115,468 tỷ đồng, chiếm 4,97% kế hoạch thu và giảm 25,4% so cùng kỳ năm trước.

- Công tác giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho đối tượng thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia và thụ hưởng; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT chính xác, trả sổ BHXH cho người lao động cơ bản đúng kế hoạch; thực hiện tốt việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, BHTN đảm bảo đầy đủ, kịp thời, an toàn.

7. Tai nạn giao thông:

Trong tháng (từ 16/7/2019 - 15/8/2019), tai nạn giao thông trên địa bàn xảy ra như sau:

- Số vụ tai nạn giao thông 43 vụ (trong đó đường sắt có 1 vụ), giảm 5 vụ so tháng trước và so cùng kỳ năm trước tăng 20 vụ. Luỹ kế 8 tháng 287 vụ (trong đó đường sắt 3 vụ), so cùng kỳ năm trước tăng 15 vụ.

- Số người bị thương 39 người (trong đó đường sắt 1 người), tăng 3 người so tháng trước và tăng 21 người so cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 8 tháng 215 người (trong đó đường sắt 1 người), tăng 22 người so cùng kỳ năm trước.

- Số người chết 22 người (trong đó đường sắt 3 người), so tháng trước giảm 3 người và so cùng kỳ năm trước tăng 6 người. Luỹ kế 8 tháng 165 người (trong đó đường sắt 5 người), tăng 15 người so cùng kỳ năm trước.

Tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên đường bộ, ở khu vực ngoài đô thị, nguyên nhân của các vụ tai nạn trên là do người tham gia giao thông phóng nhanh vượt ẩu, qua đường không quan sát, có rượu bia khi tham gia giao thông. Trong tháng xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng tại Km 7+230m, thuộc thôn Tuy Tịnh 2, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong làm 03 người chết và 01 người bị thương.

8. Thiên tai, cháy nổ:

- Thiên tai: Trong tháng xảy ra 3 đợt thiên tai do mưa lũ, lốc xoáy làm tốc mái, hư hỏng 4 căn nhà; kênh mương thủy lợi bị vỡ 10m; lúa bị ngập (đang trổ): 48 ha, hoa màu 0,4 ha; bị ngập 0,5 ha thủy sản,…; ước thiệt hại 340 triệu đồng, lũy kế 8 tháng (đến ngày 15/8/2019) có 11 đợt thiên tai, chết 1 người với tổng thiệt hại 1,38 tỷ đồng.

- Cháy nổ: Trong tháng xảy ra 3 vụ cháy, giảm 2 vụ so cùng kỳ; nổ không xảy ra. Ước thiệt hại 766 triệu đồng (tăng 228 triệu so cùng kỳ). Lũy kế 8 tháng (tính đến ngày 15/8/2019) xảy ra 30 vụ cháy, giảm 16 vụ so cùng kỳ; chết 1 người và gây thiệt hại 2,055 tỷ đồng.

- Vi phạm môi trường: Trong tháng đã phát hiện 7 vụ, tăng 6 vụ so cùng kỳ; đã xử phạt 174,3 triệu đồng. Lũy kế 8 tháng đã xảy ra 29 vụ (tăng 5 vụ so cùng kỳ), xử phạt 2.311 triệu đồng./.




TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:













 
 
 
 
 
 
Trang: 
/