TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI
Tình hình kinh tế xã hội tháng 7 năm 2019

Tính đến ngày 15/7, diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 83.880,4 ha đạt 96,75% so kế hoạch vụ, sản lượng thủy sản ước đạt 24.525,6 tấn, giảm 0,73% so cùng kỳ; luỹ kế 7 tháng đạt 124.628,5 tấn, tăng 1,48% so cùng kỳ. Nhìn chung, hoạt động sản xuất công nghiệp trong 7 tháng tiếp tục ổn định. Ước thu ngân sách tháng 7 đạt 570 tỷ đồng,…

 

        I. Nông - Lâm - Thuỷ sản

1. Trồng trọt:

* Cây hàng năm:

Sản xuất Vụ Hè thu 2019: Từ đầu vụ đến nay lượng mưa tương đối đều, nông dân tập trung xuống giống, đến nay cơ bản hoàn thành việc gieo trồng, đang bước vào giai đoạn chăm sóc cho cây sinh trưởng. Trong tháng 7 do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan (mưa lớn và lốc xoáy) đã làm ảnh hưởng khoảng 20 ha lúa và hoa màu ở huyện Tánh Linh.

Tính đến ngày 15/7, diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 83.880,4 ha đạt 96,75% so kế hoạch vụ, tăng 0,5% so cùng kỳ, trong đó cây lúa đạt 39.232,6 ha đạt 95,69% kế hoạch vụ và bằng 93,76% so vụ cùng kỳ; nguyên nhân diện tích lúa giảm so cùng kỳ là do 2.000 ha lúa tại huyện Tuy Phong không xuống giống nhằm cải tạo đất, hạn chế tình hình sâu bệnh phát sinh làm ảnh hưởng đến năng suất lúa. Cây bắp đạt 7.135 ha đạt 89,12% kế hoạch vụ và tăng 12,26% so vụ cùng kỳ. Cây chất bột đạt 23.804 ha, bằng 97,96% kế hoạch vụ, tăng 5,34% so vụ cùng kỳ. Rau các loại đạt 2.617,1 ha, đạt 67,11% so kế hoạch vụ, giảm bằng 88,99% so vụ cùng kỳ. Đậu các loại đạt 3.495,5 ha, đạt 139,8% so kế hoạch vụ, tăng 1,35% so vụ cùng kỳ. Cây công nghiệp ngắn ngày đạt 7.172 ha, đạt 103,94% so kế hoạch vụ, tăng 18,37% so vụ cùng kỳ. Cây hàng năm khác đạt 424 ha, tăng 96,39% so vụ cùng kỳ.

* Cây lâu năm:

Diện tích cây lâu năm được duy trì, tính đến thời điểm 15/7/2019 kết quả phát triển một số cây lâu năm trên địa bàn tỉnh như sau:

- Thanh long: Đang ở thời điểm thu hoạch chính vụ, vào mùa mưa trên cây thanh long xuất hiện nhiều loại bệnh như thán thư, vàng cành, thối cành, đốm trắng,… đã ảnh hưởng đến chất lượng trái. Đến điểm ngày 10/7/2019, có 8.521,7 ha được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap (trong đó: Hàm Thuận Nam 4.967 ha, Hàm Thuận Bắc 2.901,3 ha, Bắc Bình 322,3 ha, Phan Thiết 87,7 ha, Hàm Tân 111,1 ha, La Gi 120,9 ha, Tuy Phong 11,4 ha).

- Cây điều: Trong tháng nhà vườn tập trung chăm sóc và tiến hành trồng mới thay thế những diện tích già cỗi. Tập trung phát triển diện tích một số huyện phía nam như: Hàm Tân, Đức Linh, Tánh Linh với nhiều loại giống cao sản; các địa phương phía bắc như Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc phát triển chậm hơn do phần lớn diện tích đất kém màu mở, năng suất thấp,... Riêng khu vực thành phố Phan Thiết và thị xã La Gi diện tích có giảm do quy hoạch, san lắp mặt bằng chuyển thổ cư,...

- Cao su: Đang trong thời điểm thu hoạch, giá cao su đang ở mức thấp, nhà vườn gần như không có lãi, thị trường xuất khẩu cao su vẫn chưa có chuyển biến tích cực ảnh hưởng đến thu nhập người trồng cao su.

- Cây tiêu: Đã kết thúc vụ thu hoạch, nhà vườn đang tập trung chăm sóc nhằm giúp cây phục hồi sau mùa thu hoạch. Diện tích tiêu tập trung chủ yếu ở Đức Linh, Tánh Linh và Hàm Tân; trên cây tiêu thường xuyên xuất hiện nhiều loại bệnh, nhất là bệnh chết chậm hiện nay vẫn chưa có thuốc đặc trị, vì vậy thời gian qua chưa phát triển diện tích trồng mới.

Các cây lâu năm còn lại đang được chăm sóc và phát triển bình thường, diện tích biến động không đáng kể.

* Tình hình sâu bệnh: Tình hình sâu bệnh trên các loại cây trồng không diễn biến phức tạp, chỉ xảy ra dưới dạng cục bộ ảnh hưởng không đáng kể đến cây trồng.

- Cây lúa: Diện tích nhiễm bệnh đạo ôn lá gây hại trên lúa giai đoạn đẻ nhánh, đòng-trổ 1.080 ha, giảm 170 ha so cùng kỳ năm trước; diện tích nhiễm bọ trĩ 699 ha, tăng 649 ha so cùng kỳ năm trước; diện tích nhiễm ốc bươu vàng 543 ha, tăng 29 ha so cùng kỳ năm trước.

- Cây bắp: Đã phát hiện đối tượng sâu keo mùa thu gây hại trên cây bắp ở địa bàn hai huyện Đức Linh và Bắc Bình với diện tích nhiễm nặng 823,5 ha. Đây là đối tượng dịch hại mới xuất hiện và có khả năng gây hại mạnh.

- Cây thanh long: Do thời tiết mưa, độ ẩm cao diện tích nhiễm bệnh đốm nâu trong kỳ tăng mạnh 2.255 ha, tăng 327,5 ha so cùng kỳ năm trước. Nám vàng cành gây hại trên diện tích 1.913 ha, tăng 387 ha so cùng kỳ năm trước. Các đối tượng khác gây hại rải rác trên toàn vùng trồng thanh long.

* Tình hình tưới vụ Hè thu 2019:

Nguồn nước trong các hệ thống công trình thủy lợi cơ bản đảm bảo phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất vụ Hè thu. Tính đến ngày 07/7/2019, tổng diện tích gieo trồng vụ Hè Thu 2019 được tưới từ nguồn nước thủy lợi, thủy điện trên toàn tỉnh đạt 45.315 ha, đạt 87,2% kế hoạch vụ (trong đó: cây lúa và cây màu 26.384 ha, đạt 79,67% kế hoạch vụ; cây thanh long và cây công nghiệp dài ngày 18.931 ha, đạt 100,43% kế hoạch vụ.

2. Chăn nuôi:

Tình hình chăn nuôi tại thời điểm 15/7/2019, số lượng gia súc, gia cầm toàn tỉnh như sau:

- Đàn trâu, bò: Có 177.820 con, tăng 2,34% so cùng kỳ (đàn trâu 8.920 con, giảm 0,36%; đàn bò 168.900 con, tăng 2,49%). Nhìn chung, số lượng đàn trâu giảm nhẹ so cùng kỳ, đàn bò tiếp tục duy trì và phát triển, không có bệnh dịch xảy ra.

- Đàn lợn: Giảm do ảnh hưởng bởi dịch tả lợn Châu phi, đàn lợn hiện có 250.200 con, giảm 4,69% so cùng kỳ. Một số địa phương giảm do dịch bệnh như Đức Linh giảm 25.800 con; Tánh Linh giảm 7.500 con; Hàm Thuận Bắc giảm 1.500 con; ngược lại ở một số huyện đàn lợn tăng do các trang trại tăng quy mô nuôi, doanh nghiệp đầu tư mới như Hàm Tân tổng đàn lợn tăng 5.753 con; Bắc Bình tăng 10.000 con (phát triển thêm 01 doanh nghiệp mới đầu tư ở xã Hòa Thắng), La Gi tăng 5.400 con.

- Đàn gia cầm: Giá đầu ra ổn định, tình hình dịch bệnh không xảy ra nên đàn gia cầm phát triển khá thuận lợi. Toàn tỉnh có 3.140 ngàn con, tăng 3,97% so cùng kỳ.

* Công tác phòng, chống dịch:

Từ ngày 12/7 đến hết ngày 15/7/2019, trên địa bàn tỉnh có thêm 01 xã (xã Đức Tân, huyện Tánh Linh) phát sinh dịch bệnh, toàn tỉnh có 15 xã/4 huyện có bệnh dịch tả lợn Châu phi; số lợn tiêu hủy 2.008 con/76 hộ bị tiêu hủy với tổng trọng lượng 147,5 tấn. Lũy kế đến hết từ khi công bố dịch đến ngày 15/7/2019 tổng đàn lợn mắc bệnh và tiêu hủy trên địa bàn tỉnh là 6.734 con/309 hộ, tổng trọng lượng là 556,4 tấn. Cụ thể như sau:

+ Thị xã La Gi: không phát sinh ổ dịch mới, riêng xã Tân Phước đã qua 34 ngày (12/6/2019 - 15/7/2019) không phát sinh thêm lợn mắc bệnh. Đang làm Tờ trình thẩm định điều kiện để công bố hết Dịch tả lợn Châu Phi ở xã Tân Phước, thị xã La Gi.

+ Huyện Đức Linh: bệnh dịch tả lợn Châu phi tiếp tục bùng phát, các xã Đức Tín, Mê Pu, thị trấn Võ Xu, Đức Tài, Đông Hà, Đức Chính và Nam Chính phát sinh thêm 1.989 con lợn/68 hộ bị tiêu hủy. Riêng các xã Đa Kai, Sùng Nhơn và Đức Hạnh có lợn chết nghi nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu phi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã lấy mẫu gửi Chi cục Thú y Vùng VI để xét nghiệm.

+ Huyện Tánh Linh: xã Đồng Kho không phát sinh ổ dịch mới. Riêng xã Gia An, Đức Thuận và Đức Tân đã tiến hành tiêu hủy 19 con lợn/8 hộ.

+ Huyện Hàm Thuận Bắc: xã bị dịch La Dạ và Hàm Chính không phát sinh ổ dịch mới.

Toàn tỉnh đã thành lập 64 chốt kiểm dịch tạm thời để kiểm soát việc vận chuyển gia súc, gia cầm nhất là lợn ra vào tỉnh; ra vào vùng dịch, vùng uy hiếp theo quyết định công bố dịch của các địa phương. Đối với các huyện có dịch: Tánh Linh, Đức Linh, thị xã La Gi và Hàm Thuận Bắc tăng tần suất thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức khác nhau nhằm để tất cả người dân đều nắm bắt diễn biến, tình hình dịch bệnh, biện pháp phòng tránh dịch bệnh trong vùng dịch. Tiếp tục triển khai công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng bằng thuốc sát trùng do Chi cục Chăn nuôi và Thú y phân phối và nguồn thuốc dự phòng của địa phương.

- Công tác tiêm phòng: Trong tháng 7 các địa phương trên toàn tỉnh đã tổ chức tiêm phòng 614.872 liều vắc xin, lũy kế 7 tháng đạt 6.066.637 liều.

- Kiểm dịch động vật: Trong tháng đã kiểm dịch 103.609 con lợn; 717 con trâu, bò; 410.254 con gia cầm; không kiểm dịch con dê. Lũy kế 7 tháng kiểm dịch 809.681 con lợn; 16.538 con trâu, bò; 2.650.932 con gia cầm; 11.072 con dê.

3. Lâm nghiệp:

- Trong tháng, diện tích rừng trồng ước đạt 410 ha, giảm 0,5% so cùng kỳ năm trước; lũy kế 7 tháng ước đạt 2.431 ha, tăng 2,4% so cùng kỳ.

- Giao khoán bảo vệ rừng: Đã thực hiện 128.536 ha, đạt 106,2% kế hoạch. Khoanh nuôi tái sinh rừng đã thực hiện chuyển tiếp đạt 5.710 ha, đạt 100% kế hoạch.

- Công tác bảo vệ rừng được tăng cường, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, kiểm tra, truy quét chống phá rừng tại các điểm nóng và vùng giáp ranh với các tỉnh, làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Toàn tỉnh đã xây dựng 218.903 km đường băng cản lửa (trong đó: 218.763 km đường băng trắng và 140 km đường băng xanh); 6 chòi canh lửa kiên cố; trang bị 169 máy móc thiết bị và 3.370 công cụ thủ công, sẵn sàng ứng phó khi có tình huấn cháy khẩn cấp xảy ra, bên cạnh đó thành lập 128 ban chỉ huy phòng chống cháy rừng các cấp. Ngoài ra các hộ dân sống trong khu vực có rừng ký cam kết bảo vệ rừng, không gây cháy hoặc phát hiện cháy phải báo ngay cho trạm bảo vệ rừng gần nhất.

Trong tháng không xảy ra cháy rừng, lũy kế 7 tháng có 15 trường hợp cháy thực bì dưới tán rừng với diện tích 23,74 ha, giảm 14 trường hợp so cùng kỳ; các vụ cháy chủ yếu cháy trảng cỏ, cây bụi, lá khô dưới tán rừng được huy động chữa cháy kịp thời nên không gây hại về tài nguyên rừng.

- Vi phạm lâm luật: Số vụ vi phạm trong tháng (từ ngày 01-10/7/2019) đã phát hiện 16 vụ vi phạm lâm luật, trong đó phá rừng trái phép 1 vụ, khai thác gỗ và lâm sản trái phép 4 vụ, mua bán vận chuyển lâm sản trái phép 4 vụ, vi phạm khác 7 vụ. Lũy kế 7 tháng 213 vụ (trong đó, khai thác gỗ và lâm sản trái phép 59 vụ; mua bán vận chuyển lâm sản trái phép 52 vụ, phá rừng trái phép 18 vụ, vi phạm khác 81 vụ). Luỹ kế 7 tháng (đến ngày 10/7/2019) đã xử lý hành chính 196 vụ, lâm sản tịch thu: 225,1 m3 (gồm: 152 m3 gỗ tròn, 73,06 m3 gỗ xẻ các loại); nộp ngân sách 1,1 tỷ đồng.

4. Thuỷ sản:

- Trong tháng 7, sản lượng thủy sản ước đạt 24.525,6 tấn, giảm 0,73% so cùng kỳ; luỹ kế 7 tháng đạt 124.628,5 tấn, tăng 1,48% so cùng kỳ và đạt 55,78% so kế hoạch năm). Trong đó:

+ Nuôi trồng thủy sản: Tương đối ổn định, chú trọng triển khai công tác kiểm tra, quản lý môi trường và phòng trừ dịch bệnh tại các vùng nuôi thủy sản. Hiện tượng tôm chậm lớn và một số bệnh dịch như đỏ thân, bệnh hoại tử, bệnh phân trắng,... có xảy ra rải rác nhưng không đáng kể và không ảnh hưởng đến tình hình nuôi trồng trên địa bàn tỉnh. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản luỹ kế 7 tháng ước đạt 1.646,8 ha, tăng 2,43% so cùng kỳ. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tháng 7 ước đạt 1.259,4 tấn, tăng 2,6% so cùng kỳ; lũy kế 7 tháng ước đạt 8.153,3 tấn, tăng 2,53% (tăng 201,5 tấn) so cùng kỳ năm trước.

+ Khai thác thuỷ sản: Tình hình ngư trường không thuận lợi, đầu tháng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Sản lượng thủy sản khai thác trong tháng ước đạt 23.266,2 tấn giảm 0,9% so cùng kỳ, luỹ kế ước đạt 116.460,1 tấn, tăng 1,4% so cùng kỳ (trong đó khai thác biển đạt 116.115,2 tấn, tăng 1,4% so với cùng kỳ, khai thác nội địa đạt 359,9 tấn, tăng 1,9% so với cùng kỳ).

- Sản xuất giống thuỷ sản: Việc nuôi trồng thủy sản tôm giống vẫn duy trì, đảm bảo cung cấp giống cho tỉnh. Công tác kiểm dịch, phân tích xét nghiệm mẫu được duy trì thường xuyên. Sản lượng giống sản xuất chủ yếu là tôm giống, trong tháng ước đạt 1,98 tỷ con giảm 1,54% so cùng kỳ; lũy kế 7 tháng ước đạt 15,2 tỷ con, tăng 4,51% so cùng kỳ và đạt 63,10% kế hoạch. Công tác quản lý về nguồn gốc tôm, giám sát con giống luôn được tăng cường.

- Công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản luôn được tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm khi sử dụng các biện pháp khai thác mang tính huỷ diệt nguồn lợi thuỷ sản như giã cào, mắt lưới nhỏ so quy định, xung điện, chất nổ,... Số vụ vi phạm trong tháng (từ ngày 01-10/7/2019) có 9 vụ: không có giấy phép khai thác thủy sản 01 vụ, không bằng máy trưởng 01 vụ, không đăng ký lại tàu cá 07 vụ; lũy kế 7 tháng 307 vụ: không có sổ nhật ký khai thác 02 vụ, sử dụng tàu cá không đăng ký lại 19 vụ, không có giấy phép thủy sản 17 vụ, không mang theo giấy chứng nhận an toàn tàu cá 17 vụ, hành nghề lặn trái phép 42 vụ, không bằng máy thuyền trưởng 10 vụ, trang bị cứu sinh không đầy đủ 3 vụ, sử dụng mắc lưới nhỏ hơn quy định 25 vụ, tàu không có hoạt động giám sát 1 vụ, sử dụng công cụ kích điện trên tàu cá 21 vụ, không đăng ký lại tàu cá 67 vụ, giã cào đáy sai vùng khai thác 22 vụ, khai thác sò lông nhỏ hơn quy định 24 vụ, tàng trữ công cụ kích điện trên tàu cá 8 vụ, không ghi nhật ký khai thác thủy sản 9 vụ, sử dụng ngư cụ cấm 11 vụ,...

- Thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg, ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và Chỉ thị số 30-CT/TU của Tỉnh ủy Bình Thuận; lũy kế 7 tháng số tàu vi phạm là 05 tàu.

II. Công nghiệp; đầu tư phát triển; đăng ký kinh doanh; đăng ký đầu tư
1. Công nghiệp:

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 ước tăng 18,74% so cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng tăng 20,40%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,93%; sản xuất và phân phối điện tăng 25,93%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,89%. Lũy kế 7 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 21,74% so cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều so mức tăng 17,07% của cùng kỳ năm 2018. Trong đó, chỉ số ngành sản xuất và phân phối điện đạt tốc độ tăng trưởng 32,97%, đây là mức tăng trưởng khá cao, nguyên nhân chủ yếu là do sản lượng tăng mới từ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 4; ngành khai khoáng tăng 2,56%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,53%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,73% so cùng kỳ năm trước.

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010, 7 tháng ước đạt 16.152,0 tỷ đồng, đạt 56,75% kế hoạch, tăng 11,18% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Công nghiệp khai khoáng 323,4 tỷ đồng (tăng 4,18%); công nghiệp chế biến chế tạo 9.262,9 tỷ đồng (tăng 4,07%); sản xuất và phân phối điện đạt 6.397,3 tỷ đồng (tăng 24,17%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải đạt 168,4 tỷ đồng (tăng 2,45%).

Các sản phẩm sản xuất trong 7 tháng tăng so cùng kỳ gồm: Cát sỏi các loại (tăng 2,23%), đá khai thác (tăng 6,04%), thủy sản đông lạnh (tăng 4,50%), thủy sản khô (tăng 0,10%), nước mắm (tăng 0,98%), hạt điều nhân (tăng 1,11%), nước khoáng (tăng 6,69%), quần áo may sẵn (tăng 8,58%), gạch các loại (tăng 0,03%), nước máy sản xuất (tăng 1,67), điện (tăng 31,17%), thức ăn gia súc (tăng 0,17%), giày dép các loại (tăng 2,80%). Sản phẩm giảm gồm: Muối hạt (giảm 11,43%), sơ chế mũ cao su (giảm 0,59%), đồ gỗ và các sản phẩm gỗ (giảm 1,40% so cùng kỳ năm trước).

         Nhìn chung, hoạt động sản xuất công nghiệp trong 7 tháng tiếp tục ổn định, trong đó ngành sản xuất và phân phối điện vẫn duy trì mức tăng trưởng cao; ngành cung cấp nước, quản lý - xử lý rác thải, nước thải; công nghiệp chế biến-chế tạo và khai khoáng đều tăng so cùng kỳ năm trước.

2. Đầu tư phát triển:

Trong tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 282,2 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng ước đạt 1.400 tỷ đồng, tăng 9,39% so cùng kỳ năm trước; trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước thực hiện 1.069,2 tỷ đồng, tăng 14,43% so cùng kỳ năm trước, vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 291,8 tỷ đồng, giảm 3,38%, vốn ngân sách nhà nước cấp xã 39,0 tỷ đồng, giảm 10,13%.

3. Đăng ký kinh doanh:

Trong tháng 7 (từ ngày 15/06 - 18/7/2019), đã tiếp nhận và xử lý 497 lượt hồ sơ (tăng 23,32% so cùng kỳ), trong đó: 135 hồ sơ thành lập mới doanh nghiệp (tăng 19,46%) với tổng vốn đăng ký mới là 958,4 tỷ đồng (tăng 98%); 7 doanh nghiệp giải thể (giảm 36% so cùng kỳ); 04 doanh nghiệp và 16 đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động; Lũy kế 7 tháng đã tiếp nhận và xử lý 1.058 lượt hồ sơ, trong đó thành lập mới 512 doanh nghiệp; tổng vốn đăng ký 6.431 tỷ đồng; 137 doanh nghiệp đăng ký giải thể.

4. Đăng ký đầu tư:

Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách. Trong tháng 7 (tính đến ngày 20/7/2019), có 12 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư, với tổng diện tích đất 58 ha, tổng vốn đăng ký 364 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay có 83 dự án được cấp, điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư, với tổng diện tích đất 449 ha, tổng vốn đăng ký 8.035 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 1.518 dự án đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư còn hiệu lực, với tổng diện tích 59.165 ha, tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 302.632 tỷ đồng.

Trong tháng 7, có 02 dự án khởi công xây dựng, 12 dự án đi vào hoạt động kinh doanh. Luỹ kế 7 tháng có 19 dự án khởi công xây dựng, 31 dự án đi vào hoạt động kinh doanh; Có 02 dự án được thu hồi, lũy kế 7 tháng có 04 dự án thu hồi.

III. Thương mại, giá cả; du lịch; xuất nhập khẩu; giao thông vận tải

1. Thương mại, giá cả:

Trong tháng các siêu thị, doanh nghiệp bán lẻ, hệ thống phân phối trên địa bàn tỉnh luôn đảm bảo lượng hàng hoá, đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm của người dân. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 7 ước đạt 4.679,9 tỷ đồng, tăng 1,07% so tháng trước và tăng 11,06% so cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 7 tháng ước đạt 32.546,4 tỷ đồng, tăng 12,49% so cùng kỳ năm trước, trong đó tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt 21.621,2 tỷ đồng, tăng 12,14%; doanh thu đạt 10.925,1 tỷ đồng, tăng 13,19%.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 so tháng trước giảm 0,14%. So tháng cùng kỳ năm trước (sau 01 năm) tăng 1,52%; Bình quân 7 tháng tăng 2,08% (bình quân 7 tháng năm 2019 so bình quân 7 tháng năm 2018). Sau 7 tháng (so tháng 12/2018) tăng 0,53%, trong đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,58%; đồ uống và thuốc lá tăng 1%; may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,63%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 1,36%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,56%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,07%; giao thông tăng 4,4%; bưu chính viễn thông giảm 0,09%, văn hoá giải trí và du lịch tăng 0,66%; hàng hoá và dịch vụ khác tăng 2,0%.

2. Du lịch:

Trong tháng, hoạt động du lịch và dịch vụ phục vụ khách du lịch khá sôi động do đang kỳ nghỉ hè, trong đó, nổi lên khách du lịch đến Phú Quý ngày càng tăng

Dự ước tháng 7, các cơ sở lưu trú du lịch đón và phục vụ 509,9 ngàn lượt khách tăng 1,22% so tháng trước và tăng 11,63% so tháng cùng kỳ năm trước; Số ngày khách phục vụ đạt 841,6 ngàn, tăng 1,29% so tháng trước và tăng 10,32% so cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 7 tháng số lượt khách đến 3.460,1 ngàn lượt khách, đạt 54,06% kế hoạch năm, tăng 12,44% so cùng kỳ năm trước (trong đó, khách quốc tế đạt 435,5 ngàn lượt khách, tăng 12,35% so cùng kỳ năm trước); Số lượt khách lưu trú đạt 3.406,2 ngàn lượt khách, tăng 12,43% so cùng kỳ năm trước; Số ngày khách lưu trú đạt 5.673,9 ngàn ngày khách, tăng 13,49% so cùng kỳ năm trước (trong đó khách quốc tế đạt 1.316,5 ngàn lượt khách tăng 13,18% so cùng kỳ năm trước).

Tỷ trọng khách quốc tế trong tháng 7 đứng đầu là khách Trung Quốc chiếm 32,35%, khách Hàn Quốc chiếm 18,5%, khách Nga chiếm 17,9%, khách Thái Lan chiếm 4,43%, khách Anh chiếm 3,54%, khách Mỹ chiếm 3,56%, khách Malaisia chiếm 3,21%. Doanh thu từ hoạt động du lịch tháng 7 ước đạt 1.255,43 tỷ đồng, tăng 0,92% so tháng trước và tăng 18,29% so cùng kỳ năm trước. Lũy kế 7 tháng ước đạt 8.706,2 tỷ đồng, tăng 18,07% so cùng kỳ năm trước.

3. Xuất, nhập khẩu:

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 7 ước đạt 43,1 triệu USD, tăng 3,1% so cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 7 tháng ước đạt 258,4 triệu USD, tăng 5,89% so cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm hàng thuỷ sản đạt 74,3 triệu USD, giảm 7,96% so cùng kỳ năm trước; hàng nông sản đạt 6,2 triệu USD, giảm 6,68% so cùng kỳ năm trước; hàng hoá khác 177,9 triệu USD, tăng 13,55% so cùng kỳ năm trước (trong đó, hàng may mặc 107,7 triệu USD, tăng 12,71% so cùng kỳ năm trước). Với lượng mặt hàng cao su 848,7 tấn, tăng 35,13% so cùng kỳ; quả thanh long 40.63,6 tấn, tăng 23,15%; hải sản các loại 8.767,2 tấn, giảm 8,8%.

- Xuất khẩu dịch vụ du lịch tháng 7 ước đạt 22,7 triệu USD. tăng 0,67% so tháng trước và tăng 16,21% so cùng tháng năm trước. Luỹ kế 7 tháng ước đạt 159,9 triệu USD, tăng 16,54% so cùng kỳ năm trước.

- Nhập khẩu 7 tháng đầu năm 2019 ước đạt 584,5 triệu USD tăng 60,8% so cùng kỳ năm trước. Tăng chủ yếu các công ty sản xuất điện nhập khẩu máy móc thiết bị ngành điện.

4. Giao thông vận tải:

- Vận tải hành khách:

+ Ước tháng 7 đã vận chuyển 2.157,13 nghìn hành khách và luân chuyển 107,82 triệu hk.km. Lũy kế 7 tháng, vận chuyển 15.311,59 nghìn nh khách, đạt 57,13% kế hoạch năm, tăng 9,19% so cùng kỳ; luân chuyển 766,78 triệu hk.km, đạt 58,0% kế hoạch năm, tăng 9,77% so cùng kỳ năm trước.

+ Xét theo lĩnh vực, trong tháng 7 vận chuyển hành khách đường bộ đạt 2.139,33 nghìn hành khách, lũy kế 7 tháng đạt 15.188,39 nghìn hành khách, tăng 9,15% so cùng kỳ năm trước; vận chuyển hành khách đường thủy đạt 17,80 nghìn hành khách, lũy kế 7 tháng đạt 123,20 nghìn hành khách, tăng 13,73% so cùng kỳ; luân chuyển hành khách đường bộ đạt 105,83 triệu hk.km, lũy kế 7 tháng đạt 752,97 triệu hk.km, tăng 9,69% so cùng kỳ; luân chuyển hành khách đường thủy đạt 1,99 triệu hk.km, lũy kế 7 tháng đạt 13,81 triệu hk.km, tăng 14,06% so cùng kỳ năm trước.

- Vận tải hàng hoá:

+ Ước tháng 7 vận chuyển hàng hoá đạt 832,27 nghìn tấn và luân chuyển hàng hoá đạt 46,15 triệu tấn.km. Luỹ kế 7 tháng, vận chuyển 5.883,67 nghìn tấn hàng hoá, đạt 57,63% kế hoạch năm, tăng 12,07% so cùng kỳ; luân chuyển hàng hoá đạt 326,22 triệu tấn.km, đạt 57,64% kế hoạch năm, tăng 11,52% so cùng kỳ năm trước.

+ Xét theo lĩnh vực, trong tháng 7 vận chuyển hàng hoá đường bộ đạt 831,48 nghìn tấn, lũy kế 7 tháng đạt 5.878,20 nghìn tấn, tăng 12,07% so cùng kỳ năm trước; vận chuyển hàng hoá đường thủy đạt 0,79 nghìn tấn, lũy kế 7 tháng đạt 5,47 nghìn tấn, tăng 8,75% so cùng kỳ; luân chuyển hàng hoá đường bộ đạt 46,06 triệu tấn.km, lũy kế 7 tháng đạt 325,59 triệu tấn.km, tăng 11,52% so cùng kỳ; luân chuyển hàng hoá đường thủy đạt 89,18 nghìn tấn.km, lũy kế 7 tháng đạt 629,82 nghìn tấn.km, tăng 9,50% so cùng kỳ năm trước.

- Cảng quốc tế Vĩnh Tân: Khối lượng bốc xếp tháng 7 ước đạt 23.557 tấn, lũy kế 7 tháng đạt 116.857 tấn. Các mặt hàng chủ yếu thông qua cảng gồm quặng lmeninte, cát xây dựng, tro bay. Doanh thu tháng 7 ước 2,0 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đạt 5,353 tỷ đồng.

Nhìn chung, trong tháng 7 công tác bảo đảm giao thông, lưu thông đi lại được thực hiện tốt. Vận tải đường bộ, đường biển ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của nhân dân.

IV. Thu, chi ngân sách; hoạt động tín dụng

1. Thu ngân sách:

Ước thu ngân sách tháng 7 đạt 570 tỷ đồng. Luỹ kế 7 tháng đạt 7.640,5 tỷ đồng, tăng 24,44% so cùng kỳ năm trước; trong đó thu nội địa (trừ dầu) đạt 5.165,1 tỷ đồng, đạt 82,25% dự toán năm, tăng 23,54% so cùng kỳ. Trong tổng thu ngân sách gồm: Thu thuế, phí 4.346,7 tỷ đồng, đạt 80,26% dự toán năm, tăng 35,01%; thu tiền nhà, đất 818,4 tỷ đồng, đạt 94,67% dự toán năm, giảm 14,88% (trong đó, thu tiền sử dụng đất 600,2 tỷ đồng, đạt 85,74% dự toán năm, giảm 26,06%); thu dầu thô 1.073,6 tỷ đồng, đạt 67,10% dự toán năm, giảm 2,24% và thu thuế xuất nhập khẩu 1.401,8 tỷ đồng, đạt 93,45% dự toán năm, tăng 62,83% so cùng kỳ năm trước.

Dự ước các khoản thu qua 7 tháng tăng (giảm) so cùng kỳ năm trước như sau: Thu từ doanh nghiệp nhà nước 858,1 tỷ đồng (tăng 29,88%); thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 618,2 tỷ đồng (tăng 51,58%); thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 843,1 tỷ đồng (tăng 33,20%); thuế thu nhập cá nhân 379,9 tỷ đồng (tăng 25,69%); thuế bảo vệ môi trường 334,8 tỷ đồng (tăng 39,34%); lệ phí trước bạ 238,4 tỷ đồng (tăng 59,82%); thu từ các loại phí, lệ phí 89,8 tỷ đồng (tăng 14,05%); thu khác ngân sách 258,8 tỷ đồng (tăng 2,1 lần); thu xổ số kiến thiết 656,9 tỷ đồng (tăng 20,29%); thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 60,1 tỷ đồng (giảm 10,06%); thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 206,6 tỷ đồng (tăng 47,83%); thu tiền sử dụng đất 600,2 tỷ đồng (giảm 26,06%); thu từ dầu thô 1.073,6 tỷ đồng (giảm 2,24%) và thu thuế xuất nhập khẩu đạt 1.401,8 tỷ đồng (tăng 62,83%).

        Riêng khối huyện, thị xã, thành phố kết quả thu 7 tháng ước 2.148,8 tỷ đồng, đạt 93,83% dự toán năm, tăng 29,22% so cùng kỳ năm trước. Trong đó Phan Thiết thu 1.094,6 tỷ đồng (đạt 99,51% dự toán năm, tăng 47,72% so cùng kỳ năm trước); La Gi: 165,4 tỷ đồng (đạt 106,69% dự toán, tăng 49,74%); Tuy Phong: 150,2 tỷ đồng (đạt 71,53% dự toán, tăng 2,17%); Bắc Bình: 104,0 tỷ đồng (đạt 99,04% dự toán, tăng 42,43%); Hàm Thuận Bắc: 283,1 tỷ đồng (đạt 98,98% dự toán, tăng 11,73%); Hàm Thuận Nam: 133,6 tỷ đồng (đạt 89,08% dự toán, tăng 21,14%); Tánh Linh: 52,9 tỷ đồng (đạt 63,79% dự toán, giảm 20,22%); Đức Linh: 61,8 tỷ đồng (đạt 67,19% dự toán, giảm 17,45%); Hàm Tân: 86,4 tỷ đồng (đạt 99,27%, tăng 47,33%) và Phú Quý thu 16,8 tỷ đồng (đạt 76,14% dự toán, giảm 39,94%).

2. Chi ngân sách:

Chi ngân sách địa phương trong tháng 7 ước 550,0 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng ước đạt 5.020,2 tỷ đồng, đạt 52,69 dự toán năm; trong đó chi đầu tư phát triển 1.184,2 tỷ đồng, đạt 57,08% dự toán năm; chi thường xuyên 3.399,0 tỷ đồng, đạt 56,11% dự toán năm.

3. Hoạt động tín dụng:

- Trong tháng đã triển khai thực hiện các chính sách, văn bản chỉ đạo của trung ương và địa phương liên quan đến hoạt động ngân hàng như: Kế hoạch hành động triển khai Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần hạn chế tín dụng đen (Quyết định 1178/QĐ-NHNN ngày 31/5/2019); Công văn 2457/UBND-TH ngày 05/7/2019 về việc đẩy mạnh triển khai thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công và chi trả các chương trình an sinh xã hội... Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh, các Tổ chức tín dụng đã chủ động rà soát, hỗ trợ khách hàng vay vốn bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất tiếp cận nguồn vốn vay để tổ chức sản xuất, làm dịch vụ thực hiện theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bình Thuận năm 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh; đồng thời các Tổ chức tín dụng cũng tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh huy động vốn, mở rộng tín dụng an toàn và có hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, doanh nghiệp nhỏ và vừa, xuất khẩu; tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho khách hàng khi gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh; tích cực thực hiện công tác thông tin tuyên truyền cơ chế, chính sách đến doanh nghiệp, người dân; đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển mạng lưới ATM và POS…

- Tình hình thực hiện lãi suất: Mặt bằng lãi suất tương đối ổn định so tháng trước. Hiện nay, lãi suất huy động đối với tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng đến dưới 6 tháng là 4,5-5,5%/năm, kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng là 5,5-6,5%/năm, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 6,6-7,3%/năm. Lãi suất cho vay các khoản vay mới ở các lĩnh vực ưu tiên ngắn hạn 6,5-7,5%/năm, các lĩnh vực khác từ 9-10%/năm; lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến từ 10-11,5%/năm.  

- Hoạt động huy động vốn: Được tiếp tục đẩy mạnh để tạo nguồn cho vay phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đến 30/6/2019, nguồn vốn huy động đạt 39.034 tỷ đồng, tăng 14,94% so đầu năm, tăng 0,8% so tháng trước. Ước đến 31/7/2019, vốn huy động đạt 39.393 tỷ đồng, tăng 16% so đầu năm.

- Hoạt động tín dụng: Các Tổ chức tín dụng tiếp tục mở rộng cho vay đi đôi với an toàn và hiệu quả, gắn với thực hiện các chính sách của trung ương và địa phương. Đến 30/6/2019, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đạt 52.632 tỷ đồng, tăng 13,44% so đầu năm, tăng 1,73% so tháng trước. Trong đó, dư nợ cho vay bằng VND đạt 51.495 tỷ đồng, chiếm 97,8% tổng dư nợ; dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 28.750 tỷ đồng, chiếm 54,6% tổng dư nợ. Ước đến 31/7/2019, dư nợ đạt 53.357 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm.

- Vốn tín dụng được tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, trong đó dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 29.090 tỷ đồng, chiếm 55,3% tổng dư nợ; dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 724 tỷ đồng, chiếm 1,38% tổng dư nợ; dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 12.048 tỷ đồng, chiếm 22,89% tổng dư nợ; dư nợ cho vay các đối tượng chính sách xã hội đạt 2.608 tỷ đồng.

- Chính sách tín dụng đối với thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP: Dư nợ đạt 987,4 tỷ đồng (cho vay đóng mới tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ 301,3 tỷ đồng, cho vay đóng mới tàu khai thác hải sản xa bờ 673,5 tỷ đồng, cho vay nâng cấp tàu 12,6 tỷ đồng). Nợ xấu 16,9 tỷ đồng/5 tàu, nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ là 30,96 tỷ đồng/39 tàu.

- Cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Quyết định số 813/QĐ-NHNN và Nghị quyết số 30/NQ-CP: Dư nợ cho vay đạt 391 tỷ đồng phục vụ nuôi tôm giống, tôm thịt, nuôi tôm giống công nghệ cao, chăn nuôi bò sữa công nghệ cao, trồng 420 ha thanh long ruột tím hồng theo tiêu chuẩn GlobalGap.

- Cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP: Hiện đang được triển khai tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh với dư nợ đạt 14,1 tỷ đồng/33 hộ (được trung ương phân bổ 15 tỷ đồng).

- Chất lượng tín dụng: Các Tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai các giải pháp xử lý nợ xấu và nâng cao chất lượng tín dụng. Đến 30/6/2019, nợ xấu (nội bảng) trên địa bàn là 338 tỷ đồng, chiếm 0,64% tổng dư nợ, tỷ lệ nợ xấu giảm 0,17% so đầu năm.

- Hoạt động thanh toán, cung ứng tiền mặt: Đã thực hiện tốt công tác điều hòa tiền mặt, đảm bảo hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, tăng cường đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển lương qua tài khoản, thanh toán qua POS. Mạng lưới ATM, POS tiếp tục được mở rộng, hoạt động ổn định, thông suốt và an toàn. Đến 30/6/2019, trên địa bàn có 171 máy ATM, không thay đổi so đầu năm và 1.559 máy POS, tăng 59 máy so đầu năm, hầu hết máy POS được kết nối liên thông giữa các ngân hàng với nhau, góp phần thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

- Tình hình thị trường ngoại tệ và vàng trên địa bàn: Các Tổ chức tín dụng đã thực hiện tốt các quy định về lãi suất huy động ngoại tệ, quy định cho vay bằng ngoại tệ, các quy định về mua bán ngoại tệ; đồng thời thường xuyên theo dõi hoạt động của các đại lý đổi ngoại tệ. Doanh số mua bán ngoại tệ trong 6 tháng đạt 419 triệu USD, doanh số chi trả kiều hối đạt 29 triệu USD.

V. Lĩnh vực Văn h - Xã hội

1. Hoạt động văn hóa:

- Trong tháng tập trung tuyên truyền kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019); Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; ngày bầu cử Trưởng thôn, khu phố và Phó trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2019 – 2024,... Đội Tuyên truyền lưu động – Trung tâm Văn hóa tỉnh đã biểu diễn 11 buổi phục vụ nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Tuy Phong, Tánh Linh, Bắc Bình.

- Biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp: Biểu diễn 02 buổi phục vụ chính trị; Phục vụ giao lưu văn nghệ nhân kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Trung tâm Văn hóa tỉnh đã Ban hành Kế hoạch tổ chức Liên hoan “Tình khúc Bolero” tỉnh Bình Thuận lần thứ III năm 2020.

- Hoạt động Phát hành phim và Chiếu bóng: Các Đội chiếu phim lưu động phục vụ vùng sâu, miền núi, thiếu nhi 120 buổi; Tổ chức Tuần phim tuyên truyền kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7) và Tháng hành động vì trẻ em.

- Công tác quản lý Văn hóa và Gia đình: Đã tổ chức tốt “Ngày hội gia đình văn hóa tiêu biểu tỉnh Bình Thuận” lần thứ VI năm 2019 và tham gia Ngày hội Gia đình các tỉnh Đông Nam bộ lần thứ X năm 2019 tại tỉnh Bình Dương (đạt giải Nhì toàn đoàn).

- Hoạt động Thư viện: Trong tháng đã cấp mới 109 thẻ bạn đọc (26 thẻ thiếu nhi), phục vụ 8.688 lượt bạn đọc (thiếu nhi 1.470 lượt), luân chuyển 44.049 lượt tài liệu (thiếu nhi 17.559 lượt); Sưu tầm 30 tin, bài tập Thông tin tư liệu Bình Thuận; 126 tin, bài chuyên mục Thông tin kinh tế. Luân chuyển 6.000 bản sách về cơ sở.

- Hoạt động bảo tồn, bảo tàng, phát huy các giá trị lịch sử văn hoá đã đem lại cho du khách tham quan, thưởng lãm nhiều trãi nghiệm quý báu về con người và văn hoá Bình Thuận. Trong tháng đã đón 49.097 lượt khách, trong đó 2.252 lượt khách nước ngoài; luỹ kế 7 tháng, tổng lượt khách tham quan các bảo tàng, Ban Quản lý di tích Tháp Pô Sah Inư Trung tâm Trưng bày Văn hoá Chăm đạt 449.207 lượt khách.

2. Thể dục thể thao:

- Hoạt động thể thao quần chúng: Đã hỗ trợ chuyên môn và trọng tài Hội thao Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hội thao ngành Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XVI năm 2019. Phối hợp với Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam đăng cai tổ chức  giải vô địch Bóng rổ trẻ quốc gia năm 2019 - Cúp Ngân hàng Bản Việt.

- Hoạt động thể thao thành tích cao: Tham gia thi các giải Vovinam vô địch trẻ quốc gia năm 2019 tại Kiên Giang (đạt 03 huy chương vàng, 02 huy chương bạc); Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2019 tại Quảng Trị (đạt 06 huy chương vàng, 02 huy chương bạc, 01 huy chương đồng, xếp hạng Nhì toàn đoàn); Judo vô địch trẻ quốc gia năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí  Minh (đạt 02 huy chương vàng, 01 huy chương bạc, 04 huy chương đồng). Cử 02 vận động viên tham gia thi đấu giải Canoeing vô địch và vô địch trẻ Đông Nam Á tại Thái Lan (đạt 01 huy chương đồng). Luỹ kế 7 tháng (tính đến ngày 10/7/2019), tổng số huy chương đạt được 57 huy chương, trong đó 25 huy chương vàng, 13 huy chương bạc, 19 huy chương đồng.

3. Giáo dục và Đào tạo:

- Tổ chức tốt thi Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT; chấm thi và xét duyệt xét tuyển sinh vào lớp 10 THPT hệ công lập; phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2019; Đã hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019; Hoàn thành việc chấm và công bố kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, kết quả cụ thể:

- Tổng số thi sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2019 của toàn tỉnh 10.956 (kể cả thí sinh tự do). Tổng số thí sinh dự thi 10.750 (tỷ lệ 98,12%), số thí sinh vắng thi 206; trong đó, thí sinh dự thi xét tốt nghiệp hệ THPT 10.160, thí sinh xét tốt nghiệp hệ GDTX là 350 thí sinh.

- Số lượng học sinh đậu tốt nghiệp toàn tỉnh năm 2019: giáo dục THPT 9.954 em, đạt tỷ lệ 97,97%; GDTX 165 em, đạt tỷ lệ 47,14%.

- Toàn tỉnh có điểm trung bình thi đạt 5,648 điểm, xếp vị trí thứ 13/63 tỉnh, thành trong cả nước; đứng vị trí thứ 10 địa phương có điểm trung bình môn tiếng Anh thi THPT quốc gia năm 2019 cao nhất. Tổng điểm các môn thi THPT quốc gia năm 2019 (từ 5 điểm trở lên), đạt tỷ lệ 68,17% (vượt tỷ lệ của toàn quốc 7,48%) và vượt ở tất cả các môn thi.

Công tác hướng dẫn tuyển sinh vào Trường Đại học, Cao đẳng năm 2019 đang được tiến hành. Phấn đấu trong năm 2019 có thêm 19 trường học đạt chuẩn quốc gia (trong đó Mầm non 08 trường; Tiểu học 07 trường; Trung học cơ sở 04 trường).

4. Y tế:

Trong tháng tiếp tục triển khai đẩy mạnh các hoạt động chương trình y tế Quốc gia, không có dịch bệnh nghiêm trọng xảy ra. Công tác phòng chống các bệnh xã hội, phòng chống HIV/AIDS duy trì đều. Công tác khám chữa bệnh ở các cơ sở nhà nước đáp ứng được nhu cầu phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh tay - chân - miệng ở trẻ em, bệnh sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp và các dịch bệnh khác được tiếp tục tăng cường.

Trong tháng, có 41 cas mắc sốt rét, 297 cas mắc sốt xuất huyết, 31 cas mắc tay chân miệng, tất cả không có cas tử vong. Số bệnh nhân mắc bệnh phong 1 bệnh nhân, không có bệnh nhân phát hiện mới và mới tàn tật độ II, có 437 bệnh nhân đang quản lý.

Công tác phòng chống Lao: số bệnh nhân thu dung điều trị 143. Số bệnh nhân lao phổi AFB (+) mới 69.

Số nhiễm HIV mới phát hiện 7 cas (lũy kế 1.444 cas); có 6 cas chuyển AIDS mới (lũy kế 1.020 cas); không có cas tử vong (lũy kế 518 cas).

Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được triển khai tích cực; trong tháng xảy ra 01 vụ ngộ độc thực phẩm (10 người mắc không có tử vong); lũy kế 7 tháng (tính đến ngày 15/7/2019) xảy ra 04 vụ ngộ độc thực phẩm (có 67 người mắc, không có tử vong).

Toàn tỉnh hiện có 12 phòng khám đa khoa khu vực và 115/115 trạm y tế xã, phường có bác sỹ công tác, chiếm tỷ lệ 100%. Có 126/127 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Số bác sỹ/vạn dân đạt 7,15 người.

5. Lao động - Xã hội:

- Trong tháng (đến ngày 10/7/2019) giải quyết việc làm cho 2.100 lao động; luỹ kế 7 tháng (đến ngày 10/7/2019) đã giải quyết cho 14.710 lao động, đạt 61,29% kế hoạch năm, trong đó cho vay vốn giải quyết việc làm 790 lao động, đạt 66% so kế hoạch.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển mới và đào tạo nghề cho 463 người, nâng tổng số người tuyển mới đào tạo nghề từ đầu năm đến ngày 10/7/2019 đạt 6.142 người, đạt 55,84% so kế hoạch; trong đó, đào tạo nghề cho lao động nông thôn 1.227 người, đạt 24,54% so kế hoạch năm.

- Công tác chính sách người có công: UBND tỉnh thăm, tặng quà cho 20 thương binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu đang gặp khó khăn, 01 tập thể Cơ sở nuôi dưỡng người có công và ủy quyền huyện thăm, tặng 280 phần quà cho thương binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu đang gặp khó khăn trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019).

- Thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần cho 20 đối tượng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công; trợ cấp cho 28 thân nhân thờ cúng liệt sỹ; trợ cấp ƯĐGD cho 11 trường hợp; cung cấp dụng cụ chỉnh hình đến niên hạn cho 38 trường hợp. Trợ cấp mai táng phí cho 55 trường hợp; cấp mai táng phí cho 26 trường hợp. Thực hiện chế độ cho các đối tượng khác: Trợ cấp 01 lần cho 01 trường hợp đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen; cấp BHYT cho 14 trường hợp và di chuyển 02 hồ sơ liệt sĩ đi tỉnh ngoài; tiếp nhận, giới thiệu đến các huyện, thị xã, thành phố 10 hồ sơ liệt sĩ từ  tỉnh ngoài chuyển đến.

- Luỹ kế 7 tháng (đến ngày 10/7/2019), đã vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 6,1 tỷ đồng, đạt 102 % so kế hoạch. Quỹ Bảo trợ trẻ em đã vận động được 74,2 triệu đồng, nâng tổng số tiền vận động đến nay là 1.253,2 triệu đồng, đạt 62,66% so kế hoạch năm.

- Toàn tỉnh có 2.842 người nghiện ma túy; có 107/127 xã, phường, thị trấn có người sử dụng chất ma túy, chiếm 84,25% (tăng 01 xã Hồng Phong - huyện Bắc Bình). Số người đăng ký điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone đến nay đạt 1.488 người, hiện đang duy trì điều trị 678 người.

6. Hoạt động Bảo hiểm:

- Luỹ kế 6 tháng (tính đến ngày 30/6/2019), số người tham gia BHXH bắt buộc 93.636 người, đạt 93,6% kế hoạch và tăng 3,6% so cùng kỳ; số người tham gia BHTN 81.744 người, đạt 91,2% kế hoạch và tăng 2,6% so cùng kỳ; số người tham gia BHYT 960.720 người, đạt 95,2% kế hoạch và tăng 3,3% so cùng kỳ; tham gia BHXH tự nguyện 1.956 người, đạt 58,5% kế hoạch và gấp 2,7 lần so cùng kỳ; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 81,5% dân số.

- Luỹ kế 6 tháng (tính đến ngày 30/6/2019), toàn tỉnh thu được 1.113,517 tỷ đồng, đạt 47,9% kế hoạch, tăng 15,2% so cùng kỳ năm trước. Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN 90,174 tỷ đồng, chiếm 3,88% kế hoạch thu và giảm 33,4% so cùng kỳ năm trước.

- Công tác giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho đối tượng thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia và thụ hưởng; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT chính xác, trả sổ BHXH cho người lao động cơ bản đúng kế hoạch; thực hiện tốt việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, BHTN đảm bảo đầy đủ, kịp thời, an toàn.

7. Tai nạn giao thông:

Trong tháng (từ 16/6/2019 - 15/7/2019), tai nạn giao thông trên địa bàn xảy ra như sau:

- Số vụ tai nạn giao thông 48 vụ, tăng 13 vụ so tháng trước và so cùng kỳ năm trước tăng 7 vụ. Luỹ kế 7 tháng 244 vụ, so cùng kỳ năm trước giảm 5 vụ.

- Số người bị thương 36 người, tăng 8 người so tháng trước và tăng 01 người so cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 7 tháng 176 người, tăng 01 người so cùng kỳ năm trước.

- Số người chết 25 người, so tháng trước tăng 9 người và so cùng kỳ năm trước tăng 9 người. Luỹ kế 7 tháng 143 người, tăng 9 người so cùng kỳ năm trước.

Tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên đường bộ, ở khu vực ngoài đô thị, nguyên nhân của các vụ tai nạn trên là do người tham gia giao thông phóng nhanh vượt ẩu, qua đường không quan sát, có rượu bia khi tham gia giao thông. Tai nạn giao thông đường sắt không có vụ đặt biệt nghiêm trọng xảy ra.

8. Thiên tai, cháy nổ:

- Thiên tai: Trong tháng xảy ra thiệt hại nặng nhất kể từ đầu năm do ảnh hưởng của ATNĐ và bão số 2, với 6 đợt thiên tai làm chết 01 người do sét đánh, sập 01 cầu (05 nhịp) dài khoảng 20 m; tốc mái, hư hỏng 27 căn nhà, tốc mái 1 trụ sở thôn; 01 nhà xưởng; ngã đổ, hư hỏng vườn cây cao su và cây điều của 211 hộ dân, ước thiệt hại 1,05 tỷ đồng …..; lũy kế 7 tháng (đến ngày 15/7/2019) có 8 đợt thiên tai, chết 1 người với tổng thiệt hại 1,05 tỷ đồng.

- Cháy nổ: Trong tháng xảy ra 4 vụ cháy, tăng 1 vụ so cùng kỳ; nổ không xảy ra. Ước thiệt hại 485 triệu đồng (tăng 477 triệu so cùng kỳ). Lũy kế 7 tháng (tính đến ngày 15/7/2019) xảy ra 27 vụ cháy, giảm 17 vụ so cùng kỳ; chết 1 người và gây thiệt hại 1,3 tỷ đồng.

         - Vi phạm môi trường: Trong tháng đã phát hiện 7 vụ, tăng 4 vụ so cùng kỳ; đã xử phạt 294,6 triệu đồng. Lũy kế 7 tháng đã xảy ra 22 vụ cháy (giảm 1 vụ so cùng kỳ), xử phạt 2.137 triệu đồng./.

 

CTK Bình Thuận

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/