TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI
Tình hình kinh tế xã hội Quý I năm 2019

Sản xuất nông nghiệp quý I năm 2019 tập trung chủ yếu vào gieo cấy, chăm sóc lúa đông xuân và gieo trồng cây hoa màu. Tính đến thời điểm 15/3/2019, toàn tỉnh gieo cấy vụ đông xuân 2018-2019 đạt 49.234 ha, diện tích thu hoạch thuỷ sản ước đạt 682,4 ha, tăng 2,1% so cùng kỳ năm trước. Nhìn chung, sản xuất công nghiệp trong quý I năm 2019 tăng trưởng khá (tăng 29,76% so cùng kỳ năm trước); Ước tháng 3/2019, thu ngân sách đạt 720,0 tỷ đồng. Luỹ kế 3 tháng đạt 2.786,4 tỷ đồng, đạt 29,71% dự toán năm, tăng 12,13% so cùng kỳ năm trước. Các vấn đề xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực,…

         I. Nông-Lâm-Thuỷ sản

1. Trồng trọt:

* Cây hàng năm:

Sản xuất nông nghiệp quý I năm 2019 tập trung chủ yếu vào gieo cấy, chăm sóc lúa đông xuân và gieo trồng cây hoa màu. Tính đến thời điểm 15/3/2019, toàn tỉnh gieo cấy vụ đông xuân 2018-2019 đạt 49.234 ha, so kế hoạch vụ đạt 108% kế hoạch và tăng 0,05% so vụ cùng kỳ. Trong đó, cây lúa diện tích gieo cấy được 36.827 ha, so kế hoạch vụ đạt 102,3% và bằng 97,8% so cùng kỳ năm trước; cây bắp diện tích gieo cấy đạt 3.704,5 ha, so kế hoạch vụ đạt 92,6% và tăng 18,6% so cùng kỳ; cây trồng khác diện tích trồng đạt 8.703 ha, bằng 155,4% kế hoạch và tăng 3,28% so cùng kỳ năm trước,… Nguồn nước tưới được tích trữ trong các công trình hồ chứa, đập thủy lợi trong thời gian qua đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu nước cho sản xuất vụ đông xuân và với điều kiện thời tiết thuận lợi trong thời gian qua các loại cây trồng phát triển khá tốt, tình hình dịch bệnh ít xảy ra.

Vụ Đông Xuân 2018-2019, toàn tỉnh đã chuyển đổi 2.155 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng các cây ngắn ngày khác gồm: 993 ha bắp, 265 ha lạc, 293 ha rau các loại, 604 ha các cây nông nghiệp ngắn ngày khác.

* Cây lâu năm:

Các loại cây lâu năm phát triển ổn định, dịch bệnh trên cây trồng không phát sinh phức tạp; sản lượng cây thanh long ra trái không đồng đều trên các diện tích khai thác, một số nhà vườn kích ra hoa trái vụ không đạt nên sản lượng thấp hiệu quả chưa cao.

- Thanh long: Trong quý I năm 2019 tình hình thời tiết lạnh làm ảnh hưởng đến số lượng ra hoa trái vụ. Tính đến thời điểm 15/3/2019, toàn tỉnh có 9.103,15 ha được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap.

- Cao su: Hiện đang sắp kết thúc vụ thu hoạch. Giá bán cao su đang ở mức thấp, dự tính trong thời gian đến diện tích cao su toàn tỉnh sẽ không tăng.

- Cây điều: Hiện đang là thời điểm điều ra hoa, kết trái, thời tiết năm nay tương đối thuận lợi, không ảnh hưởng nhiều đến quá trình kết trái của cây điều.

- Cây tiêu: Đang ở thời điểm bắt đầu thu hoạch, hiện giá tiêu đang ở mức thấp, trên cây tiêu thường xuyên xuất hiện sâu bệnh, nên diện tích phát triển mới trên địa bàn không nhiều.

- Các loại cây lâu năm còn lại được chăm sóc và phát triển bình thường, diện tích biến động không đáng kể,…

* Tình hình sâu bệnh: Trong quý I năm 2019 tình hình sâu bệnh trên các loại cây trồng không có diễn biến phức tạp, chỉ xảy ra dưới dạng cục bộ ảnh hưởng không đáng kể đến cây trồng. Công tác dự tính dự báo và ngăn ngừa dịch bệnh trên cây trồng được triển khai thường xuyên.

- Cây lúa: diện tích nhiễm rầy nâu 3.208 ha, tăng 2.664 ha so cùng kỳ; bệnh đạo ôn lá 1.344 ha, tăng 168 ha; Bọ trĩ gây hại trên diện tích 1.168 ha, tăng 968 ha; Sâu cuốn lá nhỏ gây hại trên diện tích 501 ha, tăng 341 ha; diện tích nhiễm bệnh bạc lá 488 ha, tăng 185 ha; Một số đối tượng khác như ốc bươu vàng, sâu đục thân, sâu đục bẹ, hiện tượng ngộ độc hữu cơ, bệnh đen lép hạt gây hại rải rác trên toàn vùng.

- Cây sắn: bệnh khảm lá virus diện tích nhiễm 90,5 ha, giảm 10,5 ha so cùng kỳ; những diện tích nhiễm đã vận động nhân dân tích cực tiêu hủy để tránh lây lan.

- Cây thanh long: diện tích nhiễm bệnh đốm nâu 934 ha giảm 210 ha so cùng kỳ. Các đối tượng khác gây hại rải rác trên toàn vùng, các loại cây lâu năm khác tình hình sâu bệnh giảm hơn so cùng kỳ và phát triển ổn định.

* Tình hình tưới vụ Đông Xuân 2018 - 2019: tập trung chỉ đạo các biện pháp quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn nước, tiến hành nạo vét hệ thống kênh mương, lên kế hoạch tưới phân theo thời gian cho từng vùng, đảm bảo phục vụ yêu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Bên cạnh đó, tiếp tục theo dõi kiểm tra, quản lý đảm bảo an toàn các hệ thống công trình thủy lợi. Tính đến ngày 01/3/2019, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông xuân 2018-2019 được tưới từ nguồn nước thủy lợi, thủy điện trên toàn tỉnh đạt 49.116 ha, đạt 97,82% so kế hoạch vụ. Cây thanh long 18.850,1 ha, đạt 100% so kế hoạch.

2. Chăn nuôi:

Tình hình chăn nuôi phát triển ổn định, tại thời điểm 15/3/2019, số lượng gia súc, gia cầm toàn tỉnh như sau:

- Đàn trâu, bò: Toàn tỉnh có 175.953 con trâu, bò tăng 1,44% so cùng kỳ (trong đó: đàn trâu 8.975 con, tăng 0,06%; đàn bò 166.978 con, tăng 1,51%). Nhìn chung, đàn trâu bò trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì và phát triển, không có bệnh dịch xảy ra, hiệu quả kinh tế từ việc chăn nuôi trâu, bò tạo thu nhập ở các hộ nông thôn ổn định.

- Đàn lợn: Toàn tỉnh có 274.120 con tăng 4,58% so cùng kỳ. Tăng do thị trường Trung Quốc nhập nhiều nên các đơn vị chăn nuôi tập trung phát triển tổng đàn.

- Đàn gia cầm: Giá đầu ra ổn định, tình hình dịch bệnh không xảy ra nên đàn gia cầm phát triển khá thuận lợi. Toàn tỉnh có 3.412 ngàn con, tăng 4,92% so cùng kỳ.

* Công tác phòng, chống dịch: Trong quý I năm 2019, tình trạng lợn mắc bệnh lở mồm, long móng, bệnh dịch tả lợn Châu Phi có diễn biến phức tạp, xảy ra ở một số tỉnh phía Bắc. Trước tình hình đó các cơ quan chức năng của tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai chặt chẽ các biện pháp phòng chống, tiến hành lập các chốt kiểm soát ở các cửa ngõ của tỉnh xử lý bằng các biện pháp như khử trùng, tiêu độc... hạn chế nguy cơ dịch bệnh xảy ra và bùng phát. Các bệnh truyền nhiễm thông thường chỉ xảy ra lẻ tẻ, không lây lan thành dịch.

- Công tác tiêm phòng: Đã tổ chức tiêm phòng 2,939 triệu liều vắc xin đạt 105% so cùng kỳ (trong đó: đàn trâu, bò 68.500 liều; đàn heo 202.800 liều; đàn gia cầm 2,665 triệu liều, …).

- Kiểm dịch động vật: Đã bố trí các kiểm dịch viên tại các địa phương tăng cường công tác kiểm dịch động vật, kết quả đã kiểm dịch đàn heo 372.800 con; 10.500 con trâu, bò; 1,079 triệu con gia cầm; 5.000 con dê, trứng 2,83 triệu quả.

- Kiểm soát giết mổ: Đã thực hiện kiểm soát giết mổ 150 con bò; 1.000 con dê; 6.800 con heo; 19.000 con gia cầm.

3. Lâm nghiệp:

Trong quý I năm 2019, là thời gian mùa khô, dễ xảy ra cháy nên hoạt động trồng rừng không được triển khai. Công tác phòng, chống cháy rừng được ngành chức năng chủ động thực hiện, đồng thời triển khai công tác xây dựng kế hoạch trồng rừng năm 2019. Toàn tỉnh xảy ra 03 trường hợp cháy thực bì dưới tán rừng với diện tích 3,26 ha; các trường hợp cháy được phát hiện sớm và tổ chức chữa cháy kịp thời nên không gây thiệt hại cây rừng. Đã xây dựng 721,4 km đường băng cản lửa (trong đó: 619,7 km đường băng trắng và 101,7 km đường băng xanh), 04 chòi canh lửa kiên cố; trang bị 59 máy móc thiết bị và 711 công cụ thủ công, sẵn sàng ứng phó khi có tình huấn cháy khẩn cấp xảy ra, bên cạnh đó thành lập được 22 ban chỉ huy phòng chống cháy rừng các cấp. Các hộ dân sống trong khu vực có rừng ký cam kết bảo vệ rừng, không gây cháy hoặc phát hiện cháy phải báo ngay cho trạm bảo vệ rừng gần nhất.

Đến thời điểm ngày 10/3/2019, đã phát hiện 75 vụ vi phạm lâm luật, giảm 39 vụ so cùng kỳ; xử lý tịch thu 190,92 m3 gỗ các loại (trong đó: phá rừng trái phép 02 vụ; khai thác gỗ và lâm sản khác 15 vụ; mua bán vận chuyển lâm sản trái phép 23 vụ; vi phạm khác 34 vụ; vi phạm quy định về chế biến gỗ và lâm sản 01 vụ).

Tổng số vụ vi phạm đã xử lý trong quý I năm 2019: 65 vụ; tịch thu 05 xe trâu bò kéo, 08 xe máy, 10 phương tiện khác, 111,8 m3 gỗ các loại. Số tiền phạt, bán tang vật nộp vào ngân sách là 463,8 triệu đồng.

4. Thuỷ sản:

- Nuôi trồng thủy sản: trong quý I năm 2019 thời tiết nhìn chung thuận lợi, nguồn nước đảm bảo cho nuôi trồng thủy sản, dịch bệnh không xảy ra. Diện tích thu hoạch thuỷ sản ước đạt 682,4 ha, tăng 2,1% so cùng kỳ năm trước. Sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch đạt 3.387,9 tấn tăng 2,4% so cùng kỳ năm trước.

- Khai thác thuỷ sản: trong quý I năm 2019 sản lượng khai thác ước đạt 38.720,9 tấn tăng 2,2% so cùng kỳ (trong đó, khai thác biển ước đạt 38.549,9 tấn, tăng 2,1%, khai thác nội địa ước đạt 171 tấn, tăng 2,2%).

- Sản xuất giống thuỷ sản: thời tiết thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản nên sản xuất tôm giống có chuyển biến tích cực. Hoạt động sản xuất tôm giống gắn với công tác kiểm dịch, phân tích xét nghiệm mẫu được duy trì thường xuyên. Sản lượng giống sản xuất chủ yếu là tôm giống, ước quý I năm 2019 đạt 5,64 tỷ con tăng 4,1% so cùng kỳ. Cá giống các loại tiêu thụ tập trung ở các điểm nuôi giống ở La Gi, Tánh Linh và Đức Linh.

- Công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản luôn được tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm khi sử dụng các biện pháp khai thác mang tính huỷ diệt nguồn lợi thuỷ sản như giã cào, mắt lưới nhỏ so quy định, xung điện, chất nổ,... để ngăn chặn giảm bớt vi phạm trong khai thác thủy sản biển. Số vụ vi phạm từ đầu năm đến ngày 10/3/2019 phát hiện và xử lý 83 vụ, bên cạnh đó xảy ra một trường hợp tàu cá 7 lao động khai thác tại vùng biển nước ngoài bị bắt giữ tại Malaysia.

II. Công nghiệp; đầu tư phát triển; đăng ký kinh doanh và đăng ký đầu tư
1. Công nghiệp:

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 3/2019 ước tính tăng 30,94% so cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 0,43%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,85%; sản xuất và phân phối điện tăng 46,70%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,76%.

Tính chung quý I năm 2019, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 29,76% so cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều so mức tăng 7,89% của cùng kỳ năm 2018. Trong đó, chỉ số ngành sản xuất và phân phối điện đạt tốc độ tăng trưởng 47,11%, đây là mức tăng trưởng cao, tác động đến toàn ngành công nghiệp của tỉnh, nguyên nhân chủ yếu là do các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 4,… đã đi vào hoạt động và phát điện thương phẩm; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,78%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,97%; ngành khai khoáng tăng 0,87%.

Các sản phẩm sản xuất trong quý tăng so cùng kỳ gồm: Cát sỏi các loại (tăng 1,10%), đá khai thác (tăng 2,86%), thủy sản đông lạnh (tăng 7,11%), thủy sản khô (tăng 4,94%), nước mắm (tăng 1,48%), hạt điều nhân (tăng 0,27%), nước khoáng (tăng 10,68%), quần áo may sẵn (tăng 2,50%), gạch các loại (tăng 4,62%), nước máy sản xuất (tăng 2,17%), điện (tăng 47,04%), sơ chế mũ cao su (tăng 8,64%), đồ gỗ và các sản phẩm gỗ (tăng 0,47%), thức ăn gia súc (tăng 1,27%), giày dép các loại (tăng 2,98%). Sản phẩm giảm trong quý là muối hạt (giảm 8,64% so cùng kỳ năm trước).

Nhìn chung, sản xuất công nghiệp trong quý I năm 2019 tăng trưởng khá (tăng 29,76% so cùng kỳ năm trước); trong đó, nổi bật là ngành sản xuất và phân phối điện đạt tốc độ tăng trưởng 47,11%; ngành công nghiệp chế biến chế tạo và ngành cung cấp nước hoạt động ổn định, một số sản phẩm như: Nước khoáng, sơ chế mủ cao su, thuỷ sản đông lạnh,... tăng khá; riêng ngành ngành khai khoáng mức tăng chỉ tăng 0,87% so cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng muối giảm mạnh do diện tích sản xuất muối giảm (chuyển mục đích sang sản xuất điện mặt trời, xây dựng khu dân cư).

2. Đầu tư phát triển:

Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý I/2019 theo giá hiện hành ước đạt 5.254,1 tỷ đồng, tăng 17,74% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Vốn khu vực Nhà nước đạt 510,5 tỷ đồng, chiếm 9,71% tổng vốn và giảm 0,60% so cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài Nhà nước đạt 4.320,4 tỷ đồng, chiếm 82,23% và tăng 14,91%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 423,3 tỷ đồng, chiếm 8,06% và tăng 2,2 lần.

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện từ nguồn vốn ngân sách nhà nước quý I năm 2019 ước đạt 316,9 tỷ đồng, tăng 5,36% so cùng kỳ năm trước; trong đó: Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước thực hiện 230,2 tỷ đồng (tăng 6,09% so cùng kỳ năm trước), vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 78,1 tỷ đồng (tăng 3,51%), vốn ngân sách nhà nước cấp xã 8,7 tỷ đồng (tăng 3,23%).

3. Đăng ký kinh doanh

Trong quý I năm 2019, đã cấp đăng ký mới 177 doanh nghiệp (tăng 19 hồ sơ và tăng 12,03% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký mới 2.076 tỷ đồng (giảm 33,22% so cùng kỳ); 39 doanh nghiệp đăng ký giải thể (giảm 37,1% so cùng kỳ); Thông báo tạm ngừng 60 trường hợp (tăng 11,11% so cùng kỳ); đăng ký thay đổi 60 trường hợp (tăng 22,45% so cùng kỳ).

4. Đăng ký đầu tư

Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách. Trong quý I năm 2019 (tính đến ngày 08/3/2019), trên địa bàn tỉnh có 17 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (cấp mới 11 và cấp điều chỉnh 6), với tổng diện tích đất 101 ha, tổng vốn đăng ký 1.399 tỷ đồng. So cùng kỳ năm 2018, số dự án được cấp mới giảm 10 dự án (11/21 dự án), số dự án được cấp điều chỉnh giảm 10 dự án (06/16 dự án), tổng diện tích đất bằng 8% (101/1.244 ha), tổng vốn đăng ký bằng 28,6% (1.399/4.888 tỷ đồng).

Lũy kế đến nay (08/3/2019) có 6 dự án khởi công xây dựng, 9 dự án đi vào hoạt động kinh doanh và thu hồi 02 dự án.

III. Thương mại, giá cả, Du lịch, Xuất nhập khẩu, Giao thông vận tải

1. Thương mại, giá cả:

Thị trường hàng hoá trước, trong và sau Tết vẫn ổn định, nguồn cung dồi dào, đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh, không có tăng giá đột biến do thiếu hàng. Sau tết tình hình bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng có giảm, song vẫn giữ được mức ổn định. Công tác quản lý thị trường tiếp tục tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát thị trường, trong đó tập trung chống kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng quá hạn sử dụng, hàng giả, hàng vi phạm về nhãn mác.

Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 3/2019 đạt 4.497,3 tỷ đồng, giảm 6,59% so tháng trước và tăng 13,09% so cùng kỳ năm trước. Trong đó tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt 2.976,6 tỷ đồng, so tháng trước giảm 6,54% và tăng 12,33% so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ đạt 1.520,7 tỷ đồng, so tháng trước giảm 6,55% và tăng 14,6%. Luỹ kế 3 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tính đạt 14.191,5 tỷ đồng, tăng 12,64% so cùng kỳ năm trước. Trong đó tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt 9.406,1 tỷ đồng, tăng 12,3%; doanh thu dịch vụ đạt 4.785,4 tỷ đồng, tăng 12,31%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2019 giảm 0,33% so tháng trước; tăng 2,1% so tháng cùng kỳ năm trước; tăng 0,27% so tháng 12 năm trước (sau ba tháng). Bình quân 3 tháng đầu năm 2019 tăng 2,12% so 03 tháng cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 giảm so tháng trước, là tháng sau Tết Âm lịch nên theo quy luật sẽ có nhiều yếu tố giảm áp lực lên mặt bằng giá, thị trường hàng hóa tiếp tục dần trở lại bình thường sau Tết Nguyên đán, giá cả các mặt hàng nhóm lương thực, thực phẩm giảm mạnh do tác động của Chương trình bình ổn thị trường tiếp tục được thực hiện trên địa bàn tỉnh, cũng như nhu cầu tiêu dùng đối với nhiều mặt hàng sau Tết không cao. Tại các hệ thống siêu thị đang có chương trình giảm giá tháng 3 ở hầu hết các mặt hàng thiết yếu tiêu dùng.

So tháng trước, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 4 nhóm hàng giảm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 1,36%; Đồ uống và thuốc lá giảm 0,47%; May mặc, mũ nón, giầy dép giảm 0,29%; Giáo dục giảm 0,03%. Có 7 nhóm hàng tăng: Giao thông tăng 2,74%; Nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,54%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,02%; Thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,02%; Bưu chính viễn thông tăng 0,02%; Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,02%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,03%.

Nhìn chung, trong quý I năm 2019 có nhiều ngày nghỉ Tết và các lễ hội diễn ra nên nhu cầu tiêu dùng hàng hoá của nhân dân trong tỉnh tăng khá. Công tác quản lý, quản lý thị trường được tăng cường về đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Công tác triển khai chương trình bình ổn thị trường, dự trữ hàng hoá trong dịp Tết kịp thời, hàng hoá đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng, giá cả ổn định; trong những ngày trước, trong và sau Tết, giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm Tết giữ ổn định, không có tình trạng tăng giá đột biến. Các mặt hàng: bia rượu, nước giải khát, lương thực, bánh ngọt, sữa, quần áo, giày, dép giữ ổn định; các mặt hàng thịt gia súc, gia cầm, hoa quả tươi các loại lượng hàng phong phú, đa dạng, giá cả giữ ổn định. Các mạng lưới phân phối hàng hoá đến các vùng sâu, vùng xa, miền núi, mở các đợt, chương trình khuyến mãi... để hỗ trợ người dân mua sắm. Công tác quản lý, kiểm soát thị trường được quan tâm thực hiện; đã kịp thời xử lý các vụ vi phạm, góp phần ổn định thị trường, hàng hoá đảm bảo chất lượng.

2. Du lịch:

Dự ước trong tháng 3/2019 tổng số lượt khách phục vụ đạt 476,7 ngàn lượt khách giảm 6,3% so tháng trước và tăng 13,29% so tháng cùng kỳ năm trước, ngày khách phục vụ đạt 676,4 ngàn ngày khách giảm 7,9% so tháng trước và tăng 14,75% so cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 3 tháng đạt 1.489,6 ngàn lượt khách, tăng 12,15% so cùng kỳ năm trước; ngày khách ước đạt 2.454 ngàn ngày khách, tăng 13,36% so cùng kỳ năm trước.

Doanh thu từ hoạt động du lịch trong tháng 3/2019 ước đạt 1.206,9 tỷ đồng giảm 4,31% so tháng trước và tăng 17,2% so cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 3 tháng ước đạt 3.708,9 tỷ đồng tăng 17,62% so cùng kỳ năm trước.

* Tình hình khách quốc tế: Số lượt khách quốc tế quý I năm 2019 ước đạt 196.735 lượt khách, tăng 13,58% so cùng kỳ. Số ngày khách quốc tế lưu trú ước đạt 606.117 ngày khách, tăng 13,96% so cùng kỳ. Cơ cấu tỷ lệ khách quốc tế đến Bình Thuận: Lượng khách Trung Quốc chiếm 32,31%; Nga chiếm 21,77%; Hàn Quốc chiếm 12,43%; Đức chiếm 4,46%; Thái Lan chiếm 3,32%; Pháp chiếm 2,48%; Anh chiếm 2,09%...

Nhìn chung, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong quý I năm 2019 tiếp tục diễn ra khá sôi động, lượng khách đến tỉnh tăng so năm trước do nhiều yếu tố thuận lợi như thời tiết tốt, giao thông thuận lợi hơn, nhiều gói tour khuyến mãi hấp dẫn, thu hút khách từ các tỉnh đến tỉnh tham quan, du lịch; môi trường du lịch được đảm bảo chất lượng dịch vụ phục vụ du khách trong dịp Tết. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn du khách trong dịp Tết năm nay ở các điểm du lịch được đảm bảo; giá cả dịch vụ lưu trú, hàng hóa có tăng nhưng không đáng kể,… chưa có phản ảnh nào của du khách qua đường dây nóng về giá cả dịch vụ, hàng hóa và chất lượng phục vụ, qua đó đã tạo được ấn tượng tốt cho du khách đến Bình Thuận.

3. Xuất, nhập khẩu:

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 3/2019 ước đạt 36,51 triệu USD, tăng 50,17% so tháng trước và tăng 7,48% so cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 3 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước đạt 97,71 triệu USD tăng 8,24% so cùng kỳ năm trước (nhóm hàng thủy sản ước đạt 28 triệu USD giảm 7,12%; nhóm hàng nông sản ước đạt 3 triệu USD giảm 20,74%; nhóm hàng hoá khác ước đạt 66,7 triệu USD tăng 18,42%).

* Xuất khẩu trực tiếp quý I năm 2019 đạt 93,80 triệu USD (tăng 9,13% so cùng kỳ năm trước), trong đó:

+ Xuất sang thị trường Châu Á ước đạt 64,22 triệu USD (tăng 14,92% so cùng kỳ năm trước); trong đó Thị trường Đông Á đạt 60,79 triệu USD (tăng 18,20%), thị trường Đông Nam Á đạt 1,05 triệu USD (giảm 44,18%), thị trường Tây Á đạt 1,91 triệu USD (tăng 6,18% so cùng kỳ), thị trường Trung Nam Á đạt 0,47 (giảm 38,76% so cùng kỳ năm trước). Tăng chủ yếu ở thị trường Nhật (tăng chủ yếu ở mặt hàng mực tươi, cá tươi, các sản phẩm dệt may), Hàn Quốc (tăng chủ yếu ở mặt hàng mực khô, cá khô, cá tươi), Đài Loan (tăng chủ yếu ở mặt hàng mực tươi, bộ quần áo), Iraen (tăng chủ yếu ở mặt hàng cá tươi).

+ Xuất sang thị trường Châu Âu đạt 7,74 triệu USD (giảm 39,30% so cùng kỳ năm trước); trong đó Thị trường Bắc Âu đạt 1,66 triệu USD (giảm 39,95%), thị trường Đông Âu đạt 0,32 triệu USD (tăng 62,47%), thị trường Nam Âu đạt 1,07 triệu USD (giảm 45,00%), thị trường Tây Âu đạt 4,69 triệu USD (giảm 40,19%). Giảm chủ yếu ở thị trường Anh (giảm chủ yếu ở mặt hàng tôm khác, tôm thẻ), Đức (giảm chủ yếu ở mặt hàng tôm thẻ), Hà Lan (giảm chủ yếu ở mặt hàng tôm thẻ).

+ Xuất sang thị trường Châu Mỹ đạt 20,07 triệu USD (tăng 30,87% so cùng kỳ năm trước); trong đó: Thị trường Bắc Mỹ đạt 14,04 triệu USD (tăng 20,70%), thị trường Trung Mỹ đạt 5,96 triệu USD (tăng 73,92%). Tăng chủ yếu ở thị trường Mỹ (mặt hàng giày dép, giấy khác, cá hộp), Belizơ (mặt hàng đế giày và gót giày).

* Ủy thác xuất khẩu quý I năm 2019 ước đạt 3,90 triệu USD, giảm 9,49% so cùng kỳ.

- Nhập khẩu 3 tháng đầu năm 2019 ước đạt 165 triệu USD tăng 9,05% so cùng kỳ. Tăng chủ yếu ở một số mặt hàng nguyên phụ liệu dệt may, da giày, máy móc thiết bị, phụ tùng ngành điện.

Nhìn chung, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 3 tháng đầu năm 2019 tăng hơn so cùng kỳ. Tuy nhiên, tăng trưởng giữa các nhóm hàng không đồng đều. Hai trong ba nhóm hàng lớn (nhóm hàng thủy sản, nhóm hàng nông sản) kim ngạch lại giảm hơn so cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu là do nguồn nguyên liệu đầu vào bị thiếu không đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng của khách hàng dẫn đến đơn hàng không thực hiện được làm cho kim ngạch hai nhóm hàng này giảm hơn so cùng kỳ. Nhóm hàng hóa khác 3 tháng đầu năm 2019 tăng trưởng khá cao, chủ yếu là hàng may mặc, giày dép, nguyên phụ liệu da giày.

4. Giao thông vận tải:

- Vận tải hành khách:

+ Ước tháng 3/2019 đã vận chuyển 2.127,69 nghìn hành khách và luân chuyển 107,71 triệu hk.km. Luỹ kế 3 tháng, toàn tỉnh đã vận chuyển 6.722,0 nghìn nh khách, tăng 8,60% so cùng kỳ năm trước và luân chuyển 336,53 triệu hk.km, tăng 8,45%.

+ Xét theo lĩnh vực, trong tháng 3/2019 vận chuyển hành khách đường bộ đạt 2.110,48 nghìn hành khách (Luỹ kế 3 tháng đạt 6.670,0 nghìn hành khách, tăng 8,58% so cùng kỳ năm trước), vận chuyển hành khách đường thủy đạt 17,21 nghìn hành khách (Luỹ kế 3 tháng đạt 52,0 nghìn hành khách, tăng 10,64%); luân chuyển hành khách đường bộ đạt 105,79 triệu hk.km (Luỹ kế 3 tháng đạt 330,68 triệu hk.km, tăng 8,42% so cùng kỳ năm trước), luân chuyển hành khách đường thủy đạt 1,92 triệu hk.km (Luỹ kế 3 tháng đạt 5,85 triệu hk.km, tăng 10,50%).

- Vận tải hàng hoá:

+ Ước tháng 3/2019 vận chuyển hàng hoá đạt 826,75 nghìn tấn và luân chuyển hàng hoá đạt 45,62 triệu tấn.km. Luỹ kế 3 tháng, toàn tỉnh đã vận chuyển 2.512,3 nghìn tấn hàng hoá, tăng 9,42% so cùng kỳ năm trước và luân chuyển hàng hoá đạt 138,77 triệu tấn.km, tăng 10,73%.

+ Xét theo lĩnh vực, trong tháng 3/2019, vận chuyển hàng hoá đường bộ đạt 825,99 nghìn tấn (Luỹ kế 3 tháng đạt 2.510,0 nghìn tấn, tăng 9,42% so cùng kỳ năm trước), vận chuyển hàng hoá đường thủy đạt 0,76 nghìn tấn (luỹ kế 3 tháng đạt 2,3 nghìn tấn, tăng 9,52%); luân chuyển hàng hoá đường bộ đạt 45,53 triệu tấn.km (luỹ kế 3 tháng đạt 138,5 triệu tấn.km, tăng 10,73% so cùng kỳ năm trước), luân chuyển hàng hoá đường thủy đạt 0,09 triệu tấn.km (luỹ kế 3 tháng đạt 0,27 triệu tấn.km, tăng 10,70%.

- Cảng tổng hợp Vĩnh Tân: Ước tháng 3/2019, sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 9.500 tấn (tháng 02 đạt 9.869 tấn). Các mặt hàng chủ yếu thông qua cảng gồm cát xây dựng, tro bay,... Ước doanh thu tháng 3 đạt 500,0 triệu đồng (doanh thu tháng 02 đạt 496,3 triệu đồng).

Doanh thu hoạt động vận tải: Ước tháng 3/2019, doanh thu hoạt động vận tải toàn ngành đạt 194,41 tỷ đồng, tăng 12,95% so cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 3 tháng, tổng doanh thu hoạt động vận tải toàn ngành ước đạt 595,28 tỷ đồng, tăng 10,91% so cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, trong quý I năm 2019, công tác bảo đảm giao thông, lưu thông đi lại được thực hiện tốt. Vận tải đường bộ, đường biển ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của nhân dân. Công tác tuần tra, kiểm soát được duy trì thường xuyên. Các ngành chức năng đã phối hợp với nhau giải tỏa các tụ điểm lấn chiếm lòng lề đường; tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ, quá tải, các phương tiện chở quá số người quy định, chạy sai lịch trình,… qua đó chấn chỉnh và nâng cao chất lượng vận tải trong và sau Tết.

IV. Thu, chi ngân sách; Hoạt động tín dụng

1. Thu ngân sách:

Ước tháng 3/2019, thu ngân sách đạt 720,0 tỷ đồng. Luỹ kế 3 tháng đạt 2.786,4 tỷ đồng, đạt 29,71% dự toán năm, tăng 12,13% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Thu nội địa (trừ dầu) đạt 1.980,0 tỷ đồng, đạt 31,53% dự toán năm, tăng 19,49% so cùng kỳ năm trước. Riêng thu thuế, phí đạt 1.724,9 tỷ đồng, đạt 31,85% dự toán năm, tăng 18,32% so cùng kỳ năm trước); thu tiền nhà, đất 255,1 tỷ đồng, đạt 29,51% dự toán năm, tăng 28,05% (trong đó, thu tiền sử dụng đất 180,3 tỷ đồng, đạt 25,76% dự toán năm, tăng 45,32%); thu dầu thô 438,6 tỷ đồng, đạt 27,41% dự toán năm, giảm 4,87% và thu thuế xuất nhập khẩu 367,8 tỷ đồng, đạt 24,52% dự toán năm, tăng 0,22% so cùng kỳ năm trước.

       Dự ước các khoản thu tăng (giảm) của quý I năm 2019 so cùng kỳ năm trước như sau: Thu từ doanh nghiệp nhà nước 337,1 tỷ đồng (tăng 24,79%); thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 243,3 tỷ đồng (tăng 8,48%); thu ngoài quốc doanh 324,5 tỷ đồng (tăng 27,64%); thuế thu nhập cá nhân 152,6 tỷ đồng (tăng 19,34%); thuế bảo vệ môi trường 111,2 tỷ đồng (tăng 11,52%); lệ phí trước bạ 75,3 tỷ đồng (tăng 34,19%); thu từ các loại phí, lệ phí 40,4 tỷ đồng (tăng 10,94%); thu xổ số kiến thiết 368,5 tỷ đồng (tăng 16,48%); thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 19,5 tỷ đồng (tăng 8,28%); thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 70,1 tỷ đồng (giảm 4,01%); thu tiền sử dụng đất 180,3 tỷ đồng (tăng 45,32%); thu từ dầu thô 438,6 tỷ đồng (giảm 4,87%); thuế xuất nhập khẩu đạt 367,8 tỷ đồng (tăng 0,22%).

Riêng khối huyện, thị xã, thành phố; thu quý I năm 2019 ước 789,3 tỷ đồng, đạt 34,47% dự toán năm, tăng 27,93% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Phan Thiết thu 421,9 tỷ đồng (đạt 38,36% dự toán năm, tăng 48,80% so cùng kỳ năm trước); La Gi: 49,8 tỷ đồng (đạt 32,13% dự toán, tăng 12,02%); Tuy Phong: 62,3 tỷ đồng (đạt 29,66% dự toán, tăng 25,01%); Bắc Bình: 40,6 tỷ đồng (đạt 38,66% dự toán, tăng 35,18%); Hàm Thuận Bắc: 80,4 tỷ đồng (đạt 28,11% dự toán, giảm 4,52%);  Hàm Thuận Nam: 35,2 tỷ đồng (đạt 23,43% dự toán, giảm 17,66%); Tánh Linh: 21,0 tỷ đồng (đạt 25,32% dự toán, giảm 23,89%); Đức Linh: 26,5 tỷ đồng (đạt 28,83% dự toán, giảm 18,27%); Hàm Tân: 44,8 tỷ đồng (đạt 51,55%, tăng gấp 2,8 lần) và Phú Quý thu 6,7 tỷ đồng (đạt 30,58% dự toán, tăng 7,36%).

Như vậy, thu ngân sách quý I năm 2019 tăng khá so cùng kỳ năm 2018 (cùng kỳ năm 2018 giảm 16,9); một số nguồn thu có tỷ trọng lớn tăng khá đã tác động tích cực đến hoạt động thu ngân sách trên địa bàn. Hiện nay, tỉnh tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng tập trung đẩy mạnh chống thất thu thuế; thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại, hướng dẫn khởi nghiệp, tập huấn chính sách thuế mới nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu lực quản lý thuế.

2. Chi ngân sách:

Ước chi ngân sách địa phương tháng 3 là 550 tỷ đồng, luỹ kế 3 tháng là 1.634,5 tỷ, đạt 17,16% dự toán năm; trong đó chi đầu tư phát triển 460,0 tỷ đồng (đạt 22,17% dự toán), chi thường xuyên 994,5 tỷ đồng (đạt 16,42% dự toán), chi Chương trình mục tiêu và nhiệm vụ trung ương giao 180,0 tỷ đồng (đạt 14,59% dự toán).

3. Hoạt động tín dụng:

- Tình hình thực hiện lãi suất: Mặt bằng lãi suất tương đối ổn định so đầu năm. Hiện nay, lãi suất huy động đối với tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng đến dưới 6 tháng là 4,5-5,5%/năm, kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng là 5,5-6,5%/năm, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 6,6-7,3%/năm. Lãi suất cho vay các khoản vay mới ở các lĩnh vực ưu tiên ngắn hạn 6,5-7,5%/năm, các lĩnh vực khác từ 9-10%/năm; lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến từ 10-11,5%/năm.

- Hoạt động huy động vốn: Tiếp tục đẩy mạnh để tạo nguồn cho vay phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ước đến 31/03/2019, vốn huy động đạt 34.978 tỷ đồng, tăng 3% so đầu năm.

- Hoạt động tín dụng: Các Tổ chức tín dụng tiếp tục mở rộng cho vay đi đôi với an toàn và hiệu quả, gắn với thực hiện các chính sách của trung ương và địa phương. Ước đến 31/03/2019, tổng dư nợ cho vay đạt 48.717 tỷ đồng, tăng 5% so đầu năm.

- Vốn tín dụng được tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên; trong đó dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 26.711 tỷ đồng, chiếm 55,6% tổng dư nợ; dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 940 tỷ đồng, chiếm 2% tổng dư nợ; dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 9.393 tỷ đồng, chiếm 19,6% tổng dư nợ. Dư nợ cho vay các đối tượng chính sách xã hội đạt 2.482 tỷ đồng/126.701 khách hàng.

- Chính sách tín dụng đối với thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP: Dư nợ đạt 1.000 tỷ đồng (cho vay đóng mới tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là 298 tỷ đồng, cho vay đóng mới tàu khai thác hải sản xa bờ là 689 tỷ đồng, cho vay nâng cấp tàu 13 tỷ đồng). Nợ xấu là 15,1 tỷ đồng, nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ là 10,2 tỷ đồng/15 tàu.

- Cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Quyết định số 813/QĐ-NHNN và Nghị quyết số 30/NQ-CP: Dư nợ cho vay đạt 402 tỷ đồng phục vụ nuôi tôm giống, tôm thịt, nuôi tôm giống công nghệ cao, chăn nuôi bò sữa công nghệ cao, trồng 420 ha thanh long ruột tím hồng theo tiêu chuẩn Global Gap.

- Cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP: Hiện đang được triển khai tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh với dư nợ đạt 12,6 tỷ đồng/27 hộ (được trung ương phân bổ 15 tỷ đồng).

- Chất lượng tín dụng: Các Tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai các giải pháp xử lý nợ xấu và nâng cao chất lượng tín dụng. Đến 31/01/2019, nợ xấu (nội bảng) trên địa bàn là 378 tỷ đồng, chiếm 0,79% tổng dư nợ; tỷ lệ nợ xấu giảm 0,02% so đầu năm.

- Hoạt động thanh toán, cung ứng tiền mặt: Tiếp tục tăng cường đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển lương qua tài khoản, thanh toán qua POS. Mạng lưới ATM, POS tiếp tục được mở rộng, hoạt động thông suốt và an toàn. Đến 31/01/2019, toàn tỉnh có 171 máy ATM và 1.516 máy POS (tăng 16 máy POS so đầu năm), hầu hết máy POS được kết nối liên thông giữa các ngân hàng với nhau, góp phần thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

- Tình hình thị trường ngoại tệ và vàng trên địa bàn: Các Tổ chức tín dụng đã bám sát sự điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước để ấn định tỷ giá mua, bán cho phù hợp; đồng thời thường xuyên theo dõi hoạt động của các đại lý đổi ngoại tệ. Doanh số mua bán ngoại tệ trong tháng 01/2019 đạt 78,6 triệu USD, trong đó doanh số chi trả kiều hối đạt 8,3 triệu USD.

V. Các vấn đề xã hội

1. Hoạt động văn hóa

Trong quý I năm 2019, đã tuyên truyền các ngày kỷ niệm, lễ, tết như: 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02; ngày Quốc tế phụ nữ 08/3; 73 năm kỷ niệm Ngày Thể thao Việt Nam 27/3; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; ngày Học sinh, sinh viên Việt Nam (9/01); tháng hành động Quốc gia phòng - chống HIV/AIDS; Liên hoan “Tình khúc Bolero” tỉnh Bình Thuận lần thứ II năm 2019, chào mừng 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi 2019; Liên hoan “Tình khúc Bolero” tỉnh Bình Thuận lần thứ II năm 2019; tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ; tuyên truyền thực hiện việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo; bài trừ các hủ tục mê tín dị đoan trong dịp tết,...

Các đội Tuyên truyền lưu động: Trung tâm Văn hóa tỉnh biểu diễn 07 buổi phục vụ nhân dân các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân, Tánh Linh, Bắc Bình; Trung tâm Văn hóa tỉnh: Tổ chức tốt Hội Hoa Xuân Kỷ Hợi 2019, triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề “Bình Thuận hội nhập và phát  triển”;…

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp: Trong Quý I năm 2019 đã biểu diễn 35 buổi phục vụ chính trị; thực hiện chương trình “Lễ hội giao thừa Kỷ Hợi 2019” tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Nam và Đức Linh. Ngoài ra, biểu diễn các chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân và du khách tại Sân khấu làng Chài, các resort trong tỉnh, xã Thắng Hải - huyện Hàm Tân và Trung tâm Văn hóa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Triển khai và tổng hợp danh sách tham gia Cuộc thi “Tiếng hát truyền hình - Ngôi sao biển Bình Thuận lần II năm 2019”.

Hoạt động Phát hành phim và Chiếu bóng: Các Đội chiếu phim lưu động phục vụ vùng sâu, miền núi, thiếu  nhi 86  buổi. Trong Quý I năm 2019 đã phục vụ 285 buổi chiếu phim lưu động phục vụ vùng sâu, miền núi, thiếu  nhi. Đã tổ chức tốt đợt phim mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 và tổ chức tốt Dạ hội Điện ảnh năm 2018 tại huyện Hàm Thuận Bắc.

Hoạt động Thư viện: Đã cấp mới 56 thẻ bạn đọc (06 thẻ thiếu nhi), phục vụ 2.602 lượt bạn đọc (thiếu nhi 472 lượt), luân chuyển 15.287 lượt tài liệu (thiếu nhi 7.025 lượt). Sưu tầm 35 tin, bài tập Thông tin tư liệu Bình Thuận; 71 tin, bài chuyên mục Thông tin kinh tế, 21 tập Thông tin chuyên đề mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi 2019; bổ sung 182 bản sách. Luân chuyển 750 bản sách phục vụ Trường Tiểu học Xuân An. Lũy kế 3 tháng (đến 10/3/2019) đã cấp mới 187 thẻ bạn đọc, phục vụ 7.726 lượt bạn đọc.

Hoạt động bảo tồn, bảo tàng: Trong tháng đã đón 17.220 lượt khách, trong đó 3.647 lượt khách nước ngoài và tiếp nhận 02 hiện vật. Lũy kế 3 tháng (tính đến 10/3/2019) đã đón 48.359 lượt khách, trong đó 9.842 lượt khách nước ngoài.

2. Thể dục thể thao

Hoạt động thể thao quần chúng: Trong quý I năm 2019 đã tổ chức các hoạt động thể thao phục vụ các sự kiện chính trị, các ngày lễ, tết nhất là kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02) và hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi 2019: Giải Lướt ván buồm lần thứ 20 năm 2019; Hội thi đua thuyền Truyền thống trên sông Cà Ty, giải Chạy vượt đồi cát Hòn Rơm, Mũi Né; giải Leo núi Tà Cú, huyện Hàm Thuận Nam lần thứ XXIII/2019. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Dương tổ chức giải Xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng lần thứ IX năm 2019 - Cúp Biwase. Triển khai tổ chức giải Bóng đá tập huấn hạng Nhì tỉnh Bình Thuận năm 2019.

Hoạt động thể thao thành tích cao: tham gia giải Vô địch quyền Taekwondo quốc tế Pháp mở rộng năm 2019 tại Pháp (đạt 02 huy chương vàng); Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019 (đạt 01 huy chương bạc); giải vô địch Bóng rổ quốc gia năm 2019; giải vô địch các CLB Judo toàn quốc năm 2019 tại Sóc Trăng. Quý I năm 2019 (từ đầu năm đến 10/3/2019), tổng số huy chương đạt được 07/95 huy chương, trong đó: 04/26 huy chương vàng, 02/30 huy chương bạc, 01/39 huy chương đồng.

3. Giáo dục và đào tạo

Ngành giáo dục đã tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, kết hợp đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, đề ra các biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; quan tâm đúng mức giáo dục đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh. Tổng hợp chất lượng học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019 của các cấp học cụ thể.

- Kết quả Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm học 2018-2019: Tổng số học sinh đạt giải là 303 (21 giải nhất, 34 giải nhì, 248 giải ba). So năm học trước, giảm 20 giải (giải nhất tăng 08; giải nhì giảm 17; giải ba giảm 11 ).

- Kết quả Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia: Có 9 học sinh đạt giải: 01 giải nhì, 02 giải ba, 06 giải khuyến khích (so năm học 2017-2018, giảm 01 giải ba, 01 giải khuyến khích).

- Kết quả Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh: Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học với 38 dự án tham gia dự thi. Kết quả có 14 dự án đạt giải chính thức, 01 đơn vị đạt giải tập thể (01 giải nhất, 01 giải nhì, 04 giải ba, 08 giải khuyến khích, Trường THPT Đức Linh giải tập thể). Ngoài ra có 06 dự án đạt giải chuyên biệt.

- Số học sinh Tiểu học, THCS và THPT bỏ học trong Học kỳ I năm học 2018 - 2019 là 976 em (tỷ lệ 0,42%), tăng so cùng kỳ năm học trước, cụ thể:

+ Cấp Tiểu học: Số học sinh bỏ học từ đầu năm học đến cuối học kỳ I: 22 em, tỷ lệ 0,02% (tăng 09 học sinh, tăng 0,01% so cùng kỳ năm học trước).

+ Cấp THCS: Số học sinh bỏ học từ đầu năm học đến cuối học kỳ 1: 651 em, tỷ lệ 0,82% (tăng 348 học sinh, tỷ lệ tăng 0,34% so cùng kỳ năm học trước).

+ Cấp THPT: Số học sinh bỏ học từ đầu năm học đến cuối học kỳ 1: 303 em, tỷ lệ 0,89% (tăng 155 học sinh, tỷ lệ tăng 0,45% so cùng kỳ năm học trước).

- Tổng số trường đạt chuẩn quốc gia hiện nay 225 trường, gồm có 39 trường mầm non, 111 trường tiểu học, 61 trường THCS, 14 trường THPT. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia so số trường công lập là 39,47%/570 trường (trong đó trường mầm non đạt 25,49%/153 trường, trường tiểu học đạt 42,53%/261 trường, trường THCS 46,92%/130 trường, trường THPT đạt 53,85%/26 trường).

4. Y tế

Tiếp tục triển khai đẩy mạnh các hoạt động chương trình y tế Quốc gia. Trong quý không có dịch bệnh nghiêm trọng nào xảy ra. Công tác phòng chống bệnh dịch được tiếp tục chú trọng và theo dõi thường xuyên. Công tác phòng chống các bệnh xã hội, phòng chống HIV/AIDS duy trì đều.

Công tác khám chữa bệnh ở các cơ sở nhà nước đáp ứng được nhu cầu phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh tay - chân - miệng ở trẻ em, sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp và các dịch bệnh khác được tiếp tục tăng cường.

Trong 2 tháng đầu năm 2019, số cas mắc sốt rét 19 cas, không có cas tử vong và mắc sốt rét ác tính. Có 613 cas mắc sốt xuất huyết, không có cas tử vong. Số cas mắc tay chân miệng 178 cas, không có tử vong. Số bệnh nhân hiện mắc bệnh phong 17 bệnh nhân số bệnh nhận đang quản lý 898 bệnh nhân.

Công tác phòng chống Lao đã khám 3.859 lượt người, số bệnh nhân điều trị 282. Số bệnh nhân lao phổi AFB (+) mới 149.

Số nhiễm HIV mới phát hiện 13 cas, (lũy kế 2 tháng 1.413 cas); số chuyển AIDS mới là 5 cas (lũy kế 1.003 cas); tử vong mới 01 cas (lũy kế 2 tháng 514 cas).

Công tác khám, chữa bệnh tiếp tục cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Các bệnh viện, các đơn vị điều trị chủ động thực hiện tốt công tác thường trực, cấp cứu, điều trị bệnh nhân; thực hiện đầy đủ các quy định chuyên môn của Bộ Y tế; tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. Trong 2 tháng đã khám tổng số 153.708 lượt khám, chữa bệnh và số bệnh nhân nội trú 20.005 người và 1.463 cas bệnh nhân chuyển viện.

Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm: Trong quý I năm 2019 không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm.

Toàn tỉnh hiện có 12 phòng khám đa khoa khu vực và 115/115 Trạm Y tế xã, phường có bác sỹ công tác, chiếm tỷ lệ 100%. Số giường bệnh ở cơ sở điều trị đạt 28,5% có 126/127 xã, phường, thị trấn đạt Chuẩn quốc gia về y tế. Số bác sỹ/vạn dân: 7,15 người.

5. Lao động - Xã hội

Trong quý I năm 2019 (tính đến ngày 15/3/2019), đã giải quyết việc làm cho 6.170 lao động, đạt 27,7% kế hoạch năm, trong đó cho vay vốn giải quyết việc làm 360 lao động, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp 1.250 lao động; đưa 30 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (bao gồm các thị trường: 01 Hàn Quốc, 29 Nhật Bản); thông qua các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 4.530 lao động. Tổ chức tuyển mới và đào tạo nghề cho 1.929 người, đạt 17,5% kế hoạch năm; ngành nghề đào tạo chủ yếu gồm các nghề: Lái xe ô tô hạng B2, C.

Tình hình chăm lo tết cho hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019: 86.340 suất quà/30.900 triệu đồng (trị giá quà tặng từ 300.000 - 500.000 đồng/suất); phối hợp thăm và tặng quà tết cho các đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp, cơ sở điền trị nghiện ma túy, Trường tình thương và các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh; triển khai cấp vải lụa và cấp khung, Thiệp chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi cho 801 cụ tròn 90 và 74 cụ 100 tuổi cho các địa phương chúc thọ người cao tuổi trong dịp tết; tổ chức sơ kết đánh giá mô hình quản lý trường hợp đối với người khuyết tật tại Trung tâm khuyết tật Hừng Đông. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã hỗ trợ 01 trường hợp trẻ em bị bệnh hiểm nghèo.

Thực hiện đầy đủ các chính sách bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao phúc lợi xã hội. Kết quả đã chi trả kịp thời, đầy đủ trợ cấp thường xuyên tháng 1 và tháng 2 cho 36.770 đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định; có 998 đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, dạy văn hóa, nghề tại các cơ sở trợ giúp xã hội trong và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh; tặng quà tết cho hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn là 87.503 suất với số tiền 30,9 tỷ đồng. Các địa phương triển khai các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo như cấp 17.399 thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo, 303 thẻ BHYT cho người thuộc hộ mới thoát nghèo và 17.264 thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo. Vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em 550 triệu đồng đạt 27,5% kế  hoạch năm.

Toàn tỉnh có 1.448 người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone, có 2.877 người nghiện ma túy, có 106/127 xã, phường, thị trấn có người sử dụng chất ma túy, chiếm 83,46%; Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh đang quản lý 254 đối tượng (09 nữ).

6. Hoạt động bảo hiểm

Tính đến ngày 28/02/2019, toàn tỉnh có 94.074 người tham gia BHXH bắt buộc, giảm 349 người so tháng 01/2019, tăng 5,5% so cùng kỳ; có 82.037 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, giảm 233 người so tháng 01/2019, tăng 3,1% so cùng kỳ; Số người tham gia BHXH tự nguyện 1.079 người, giảm 252 người so tháng trước, tăng 36,1% so cùng kỳ; Số người tham gia BHYT 945.505 người, giảm 3.299 người so tháng trước và tập trung chủ yếu ở một số  đối tượng như người thuộc hộ gia đình cận nghèo giảm 14.146 người, người thuộc hộ gia đình nghèo giảm 7.488 người, học sinh - sinh viên giảm 3.801 em, người hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm 996 người... Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 80,34% dân số.

Công tác thu: Tính đến ngày 28/02/2019, toàn tỉnh thu được 275,64 tỷ đồng, tăng 11,3% so cùng kỳ năm trước. Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN là 151,07 tỷ đồng, giảm 10,6% so cùng kỳ năm trước (giảm 17,9 tỷ đồng so tháng 01/2019); nguyên nhân là do các nguồn chi và hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước địa phương chưa được trích chuyển đầy đủ, kịp thời, tình trạng chậm đóng, nợ đọng tại các đơn vị và địa phương vẫn chưa được khắc phục.

Nhìn chung, từ đầu năm đến nay (tính đến 28/02/2019), công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm tuy có tăng so cùng kỳ, nhưng lại giảm khá mạnh so đầu năm 2019, nhất là người tham gia BHYT giảm 23.027 người so cuối năm 2018 do người thuộc hộ gia đình nghèo đã thoát nghèo; người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh - sinh viên thẻ BHYT hết thời hạn sử dụng chưa tham gia lại; bên cạnh đó, theo quy định của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP thì đối tượng hộ cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng 70% (trước đây hỗ trợ 100%), vì vậy đó cũng là một trong những nguyên nhân làm giảm số người tham gia BHYT.

Công tác giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho đối tượng thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia và thụ hưởng; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT chính xác, trả sổ BHXH cho người lao động cơ bản đúng kế hoạch; thực hiện tốt việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, BHTN đảm bảo đầy đủ, kịp thời, an toàn.

7. Khoa học - Công nghệ, Thông tin và Truyền thông:

Hoạt động nghiên cứu khoa học được chú trọng. Trong quý I năm 2019 đã phê duyệt danh mục 10 nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thực hiện trong kế hoạch năm 2019. Công tác ứng dụng khoa học công nghệ và khuyến nông vào sản xuất được quan tâm triển khai thực hiện.

Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng kịp thời, đa dạng. Thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhân dân; hạ tầng mạng lưới bưu chính, viễn thông được đầu tư theo hướng hiện đại, chất lượng các dịch vụ ngày càng được nâng lên. Tính đến ngày 08/3/2019, các mạng lưới phục vụ bưu chính, viễn thông được duy trì với 1.120 cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính, viễn thông, số thuê bao cố định 55.050 thuê bao, điện thoại di động trả sau 31.770 thuê bao, Tổng số thuê bao Internet các loại 97.340 thuê bao, tỷ lệ người sử dụng internet (quy đổi) đạt 52,7% hoạch năm.

 Các sở, ngành, địa phương đã tích cực hơn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động chuyên môn. Các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước đã phát huy hiệu quả tốt, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, thúc đẩy cải cách hành chính, minh bạch hóa thông tin, phục vụ chỉ đạo điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và phòng chống mã độc trong các cơ quan nhà nước được quan tâm thực hiện.

8. Tai nạn giao thông

Trong tháng 03/2019 (từ 16/012/2018 - 15/03/2019), tai nạn giao thông trên địa bàn xảy ra như sau:

- Số vụ tai nạn giao thông 33 vụ, so tháng trước tăng 10 vụ và so cùng kỳ năm trước tăng 05 vụ. Luỹ kế 3 tháng 88 vụ, so cùng kỳ năm trước giảm 23 vụ.

- Số người bị thương 21 người, tăng 05 người so tháng trước và so cùng kỳ năm trước giảm 01 người. Luỹ kế 3 tháng 55 người, giảm 21 người so cùng kỳ năm trước.

- Số người chết 21 người, so tháng trước tăng 08 người và so cùng kỳ năm trước giảm 03 người. Luỹ kế 3 tháng 59 người, so cùng kỳ giảm 02 người.

Trong quý 1/2019, tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên đường bộ, ở khu vực ngoài đô thị, nguyên nhân của các vụ tai nạn trên là do người tham gia giao thông phóng nhanh vượt ẩu, qua đường không quan sát, có rượu bia khi tham gia giao thông. Tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 01 vụ (làm 01 người chết trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam do nạn nhân ngủ trên đường sắt), trên tuyến đường sắt Thống Nhất xảy ra 02 sự cố trật bánh toa tàu, làm chậm tàu tổng cộng 21 giờ.

9. Thiên tai, cháy nổ

- Thiên tai: Trong tháng không xảy ra. Lũy kế 3 tháng đến ngày 15/3/2019 chỉ có 01 đợt thiên tai xảy ra, gây sạt lở ven biển tại huyện Tuy Phong; làm hư hại 30 m bờ kè.

- Cháy, nổ: Trong tháng xảy ra 04 vụ cháy (tăng 02 vụ so cùng kỳ), thiệt hại 276 triệu đồng, không xảy ra nổ. Luỹ kế đến ngày 15/3/2019 xảy ra 11 vụ cháy (giảm 11 vụ so cùng kỳ), tổng thiệt hại 424,8 tỷ đồng.

       - Vi phạm môi trường: Trong tháng đã phát hiện 03 vụ vi phạm môi trường (giảm 01 vụ so cùng kỳ), đã xử phạt 209 triệu đồng. Luỹ kế đến ngày 15/3/2019 xảy ra 9 vụ vi phạm môi trường (giảm 03 vụ so cùng kỳ), đã xử phạt 692,4 triệu đổng./.

CTK Bình Thuận
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/