TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI
Tình hình kinh tế xã hội tháng 1 năm 2019

Diện tích thu hoạch thuỷ sản trong tháng ước đạt 242,6 ha, tăng 2,6% so tháng cùng kỳ. Sản lượng thuỷ sản khai thác trong tháng đạt 11.132,4 tấn tăng 2,1% so tháng cùng kỳ. Nhìn chung, trong tháng 01/2019, sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 01/2019 ước đạt 4.869,6 tỷ đồng, so tháng trước tăng 2,96% và tăng 13,67% so cùng kỳ năm trước. Ước thu ngân sách tháng 01/2019 đạt 900 tỷ đồng,…

          I. Nông - Lâm - Thuỷ sản

1. Trồng trọt

* Cây hàng năm: Hoạt động trồng trọt trong tháng tập trung chủ yếu vào gieo cấy, chăm sóc lúa đông xuân và gieo trồng cây hoa màu. Tính đến thời điểm 15/01/2019, toàn tỉnh gieo cấy vụ đông xuân 2018-2019 đạt 33.402 ha, so kế hoạch vụ đạt 73,25%, đạt 84,38% so vụ cùng kỳ. Trong đó cây lúa diện tích gieo cấy được 23.156 ha, so kế hoạch vụ đạt 64,32% và bằng 80,5% so cùng kỳ năm trước; cây bắp diện tích gieo cấy đạt 4.154 ha, so kế hoạch vụ đạt 103,9% và tăng 16,69% so cùng kỳ; cây trồng khác diện tích trồng đạt 6.092 ha, bằng 83,9% so cùng kỳ năm trước,… Nguồn nước tưới được tích trữ trong các công trình hồ chứa, đập thủy lợi trong thời gian qua đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu nước cho sản xuất vụ đông xuân và với điều kiện thời tiết thuận lợi nên trong thời gian qua các loại cây trồng phát triển khá tốt, tình hình dịch bệnh ít xảy ra.

* Cây lâu năm: Các loại cây lâu năm phát triển ổn định, bệnh dịch trên cây trồng không phát sinh diễn biến phức tạp; trước tình hình tết nguyên đán sắp đến và để đáp ứng nhu cầu tết, trong thời gian qua người dân tăng cường chong đèn thanh long ra hoa trái vụ cung cấp cho nhu cầu thị trường, hiện tại giá bán thanh long của nhà vườn cho thu nhập khá.

- Thanh long: Trong tháng 01 tình hình thời tiết lạnh làm ảnh hưởng đến số lượng ra hoa trái vụ. Tính đến thời điểm 15/01/2019, toàn tỉnh có 10.183 ha được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap.

- Cao su: Hiện đang sắp kết thúc vụ thu hoạch. Giá bán cao su đang ở mức thấp, dự tính trong thời gian đến diện tích cao su toàn tỉnh sẽ không tăng.

- Cây điều: Thời tiết năm nay tương đối thuận lợi, đang là thời điểm ra hoa, diện tích điều trên địa bàn đã già cỗi, đất bạc màu, việc chăm sóc, đầu tư chưa được nhà vườn quan tâm.

- Cây tiêu: Đang ở thời điểm bắt đầu thu hoạch, hiện giá tiêu đang ở mức thấp, trên cây tiêu thường xuyên xuất hiện sâu bệnh, nên diện tích phát triển mới trên địa bàn không nhiều.

- Các loại cây lâu năm còn lại được chăm sóc và phát triển bình thường, diện tích biến động không đáng kể,…

Tình hình sâu bệnh: Trong tháng 01 tình hình sâu bệnh trên các loại cây trồng không có diễn biến phức tạp, chỉ xảy ra dưới dạng cục bộ ảnh hưởng không đáng kể đến cây trồng.

- Cây lúa: Rầy nâu gây hại trên diện tích 3.208 ha, cao hơn cùng kỳ năm trước là 2.759 ha, tập trung chủ yếu ở huyện Đức Linh. Bệnh đạo ôn lá diện tích nhiễm trong kỳ là 722 ha, giảm 528 ha so cùng kỳ năm trước. Bệnh bạc lá gây hại 666 ha, tăng 476 ha so cùng kỳ năm trước. Bệnh đen lép hạt lúa gây hại 558 ha, giảm 222 ha so cùng kỳ năm trước. Sâu đục thân gây hại 150 ha, tăng 150 ha so cùng kỳ năm trước.

- Cây mì (sắn): Bệnh khảm lá virus diện tích nhiễm 90,5 ha cụ thể: huyện Bắc Bình diện tích nhiễm 75 ha, giảm 9 ha so cùng kỳ năm trước; huyện Hàm Tân diện tích nhiễm 15,5 ha, giảm 1,5 ha, những diện tích nhiễm đã vận động nhân dân tích cực tiêu hủy để tránh lây lan.

- Cây thanh long: Diện tích nhiễm đốm nâu trong kỳ 2.875 ha, giảm 486 ha so cùng kỳ năm trước. Các đối tượng khác gây hại rải rác trên toàn vùng, các loại cây lâu năm khác tình hình sâu bệnh giảm hơn so cùng kỳ và phát triển ổn định.

Tình hình tưới vụ Đông Xuân 2018 - 2019

Ngành chức năng đã tập trung chỉ đạo các biện pháp quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn nước, tiến hành nạo vét hệ thống kênh mương, lên kế hoạch tưới phân theo thời gian cho từng vùng, đảm bảo phục vụ yêu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Bên cạnh đó, tiếp tục theo dõi kiểm tra, quản lý đảm bảo an toàn các hệ thống công trình thủy lợi. Tính đến ngày 10/01/2019, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông xuân 2018-2019 được tưới từ nguồn nước thủy lợi, thủy điện trên toàn tỉnh đạt 13.957,2 ha, đạt 42,23% so kế hoạch vụ. Cây thanh long 18.850,1 ha, đạt 100% so kế hoạch.

2. Chăn nuôi

Tình hình chăn nuôi phát triển ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ dịp tết nguyên đán, số lượng tổng đàn các loại gia súc, gia cầm có xu hướng tăng khá, nhất là đàn heo và gia cầm, đảm bảo đáp ứng cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh góp phần tăng thu nhập cho người dân. Tại thời điểm 15/01/2019, số lượng gia súc, gia cầm toàn tỉnh như sau:

- Đàn trâu, bò: Toàn tỉnh có 175.953 con trâu, bò tăng 1,82% so cùng kỳ, trong đó: đàn trâu 8.973 con, tăng 0,03% so cùng kỳ; đàn bò 166.980 con, tăng 1,91% so cùng kỳ. Nhìn chung đàn trâu bò trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì và phát triển, không có bệnh dịch xảy ra, hiệu quả kinh tế từ việc chăn nuôi trâu, bò tạo thu nhập ở các hộ nông thôn ổn định.

- Đàn lợn: Toàn tỉnh có 278.700 con tăng 4,87% so cùng kỳ. Tăng do thị trường Trung Quốc nhập nhiều nên các đơn vị chăn nuôi tập trung phát triển tổng đàn.

- Đàn gia cầm:  Do ở thời điểm cận Tết nguyên đán nên nhiều hộ, trang trại tập trung số lượng tổng đàn khá lớn để phục vụ cho thị trường. Toàn tỉnh có 3.544 ngàn con, tăng 5,1% so cùng kỳ.

* Công tác phòng, chống dịch:

Trong tháng 01 đã tập trung chỉ đạo triển khai chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; các bệnh truyền nhiễm thông thường chỉ xảy ra lẻ tẻ, không lây lan thành dịch.

- Công tác tiêm phòng: Đã tổ chức tiêm phòng 914.675 liều vắc xin. Trong đó: đàn trâu, bò 43.281 liều; đàn heo 71.778 liều; đàn gia cầm 799.050 liều.

- Kiểm dịch động vật: Ngành thú y tỉnh đã bố trí các kiểm dịch viên tại các địa phương tăng cường công tác kiểm dịch động vật, kết quả đã kiểm dịch đàn heo 117.286 con; 3.589 con trâu, bò; 43.702 con gia cầm; 3.280 con dê.

- Kiểm soát giết mổ: Đã thực hiện kiểm soát giết mổ 52 con bò; 351 con dê; 4.560 con gia cầm.

3. Lâm nghiệp:

Đây là tháng mùa khô nên hoạt động trồng rừng không được triển khai. Công tác phòng, chống cháy rừng được ngành chức năng chủ động thực hiện, đồng thời triển khai công tác xây dựng kế hoạch trồng rừng năm 2019. Tính đến thời điểm 10/01/2019, toàn tỉnh đã xây dựng 721,4 km đường băng cản lửa (trong đó: 619,7 km đường băng trắng và 101,7 km đường băng xanh), 04 chòi canh lửa kiên cố; trang bị 59 máy móc thiết bị và 711 công cụ thủ công, sẵn sàng ứng phó khi có tình huấn cháy khẩn cấp xảy ra, bên cạnh đó thành lập được 22 ban chỉ huy phòng chống cháy rừng các cấp. Các hộ dân sống trong khu vực có rừng ký cam kết bảo vệ rừng, không gây cháy hoặc phát hiện cháy phải báo ngay cho trạm bảo vệ rừng gần nhất.

Đến thời điểm ngày 10/01/2019, đã phát hiện 39 vụ vi phạm lâm luật, trong đó phá rừng trái phép 01 vụ, khai thác gỗ và lâm sản khác 05 vụ, mua bán vận chuyển lâm sản trái phép 14 vụ, vi phạm khác 19 vụ. Tổng số vụ vi phạm đã xử lý 35 vụ (xử phạt hành chính), tịch thu 05 xe trâu bò kéo, 06 xe máy; 05 phương tiện khác; 40,4 m3 gỗ các loại. Số tiền phạt, bán tang vật nộp vào ngân sách là 195,6 triệu đồng.

4. Thuỷ sản:

- Nuôi trồng thủy sản, trong tháng thời tiết thuận lợi, nguồn nước đảm bảo cho nuôi trồng thủy sản, dịch bệnh không xảy ra. Diện tích thu hoạch thuỷ sản trong tháng ước đạt 242,6 ha, tăng 2,6% so tháng cùng kỳ; trong đó diện tích thu hoạch cá ước đạt 165 ha tăng 2,6% so tháng cùng kỳ. Diện tích thu hoạch tôm đạt 74,4 ha tăng 2,8 % so tháng cùng kỳ (chủ yếu là tôm thẻ chân trắng 72 ha tăng 2,9% so tháng cùng kỳ, tôm sú 2,4 ha tăng 2,2% so cùng kỳ).

- Khai thác thuỷ sản, trong tháng ngư trường khai thác gió bấc thổi mạnh, biển động, để chuẩn bị tết cổ truyền một số ngư dân không ra khơi bám biển. Sản lượng thuỷ sản khai thác trong tháng đạt 11.132,4 tấn tăng 2,1% so tháng cùng kỳ, trong đó khai thác biển đạt 11.075 tấn, tăng 2,1% so tháng cùng kỳ; sản lượng khai thác nội địa đạt 57,4 tấn tăng 1,8% so tháng cùng kỳ tập trung ở những vùng địa bàn có sông, hồ, các hồ chứa của công trình thuỷ lợi, các sản phẩm khai thác phổ biến như: các loại cá, cua, lươn, ếch,...

- Sản xuất giống thuỷ sản, thời tiết thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản nên sản xuất tôm giống có chuyển biến tích cực. Hoạt động sản xuất tôm giống gắn với công tác kiểm dịch, phân tích xét nghiệm mẫu được duy trì thường xuyên. Sản lượng giống sản xuất chủ yếu là tôm giống, ước tháng 01/2019 sản xuất 1,6 tỷ con, tăng 6% so tháng cùng kỳ. Cá giống các loại trong tháng tiêu thụ 1,02 triệu con, tăng 2% so tháng cùng kỳ, tập trung ở các điểm nuôi giống ở La Gi, Tánh Linh và Đức Linh.

- Công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản luôn được tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm khi sử dụng các biện pháp khai thác mang tính huỷ diệt nguồn lợi thuỷ sản như giã cào, mắt lưới nhỏ so quy định, xung điện, chất nổ,... để ngăn chặn giảm bớt vi phạm trong khai thác thủy sản biển. Số vụ vi phạm từ đầu năm đến ngày 10/01/2019 phát hiện và xử lý 25 vụ, hành nghề lặn trái phép 06 vụ, khai thác sò chưa đến độ tuổi 09 vụ, không đăng kiểm tàu cá đúng quy định 03 vụ sử dụng giấy chứng nhận an toàn kỷ thuật tàu cá quá hạn 02 vụ, sử dụng giấy phép khai thác thủy sản quá hạn 04 vụ, vận chuyển sò lông nhỏ hơn quy định 01 vụ.

II. Công nghiệp; đầu tư phát triển; đăng ký kinh doanh; đăng ký đầu tư
1. Công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 01/2019 tăng 17,72% so với tháng trước và ước tăng 20,8% so cùng kỳ năm trước. Trong đó chỉ số ngành sản xuất và phân phối điện đạt tốc độ tăng trưởng 34,76% so cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng trưởng cao, tác động đến toàn ngành công nghiệp của tỉnh, nguyên nhân chủ yếu là do các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4,… đã đi vào hoạt động và phát điện thương phẩm; chỉ số sản xuất ngành khai khoáng tăng 3,38%; ngành chế biến, chế tạo tăng 2,49% và ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải giảm 2,91%.

Các sản phẩm sản xuất trong tháng tăng so cùng kỳ năm trước gồm: Cát sỏi các loại tăng 7,34%, đá khai thác tăng 6,52%, thủy sản đông lạnh tăng 5,02%, thủy sản khô tăng 17,40%, nước mắm tăng 0,61%, hạt điều nhân tăng 1,21%, nước khoáng tăng 11,06%, quần áo may sẵn tăng 2,91%, gạch các loại tăng 7,77%, điện tăng 35,40%, sơ chế mủ cao su tăng 19,72%, giày dép các loại tăng 2,90%. Sản phẩm giảm gồm: Muối hạt giảm 49,69%, nước máy sản xuất giảm 3,86%, đồ gỗ và các sản phẩm gỗ giảm 0,13%, thức ăn gia súc giảm 5,71% so cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, trong tháng 01/2019, sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 20,80% so cùng kỳ năm trước; trong đó, nổi bậc là ngành sản xuất và phân phối điện duy trì tốc độ tăng trưởng cao với mức tăng 34,76%; một số sản phẩm như: Điện, mủ cao su, thủy sản khô, nước khoáng... tăng khá. Dự kiến trong thời gian đến, ngành sản xuất phân phối điện sẽ tiếp tục duy trì mức tăng cao do các công ty sản xuất điện hoạt động có hiệu quả.

2. Đầu tư phát triển:

Trong tháng, vốn đầu tư thuộc vốn ngân sách Nhà nước ước thực hiện 74,06 tỷ đồng, đạt 2,84% kế hoạch năm, tăng 6,18% so cùng kỳ năm trước; trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước thực hiện 52,82 tỷ đồng tăng 6,09%, vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 19,55 tỷ đồng tăng 6,54% và vốn ngân sách nhà nước cấp xã 1,69 tỷ đồng tăng 4,97% so cùng kỳ năm trước.

3. Đăng ký kinh doanh:

Tính từ ngày 01/01 - 15/01/2019, đã tiếp nhận 55 hồ sơ thành lập mới, cao hơn 14 hồ sơ và tăng 34,15% so cùng kỳ; tổng vốn đăng ký mới đạt 975,64 tỷ đồng tăng 64,53% so cùng kỳ; không có doanh nghiệp giải thể; thông báo tạm ngừng 40 trường hợp, so cùng kỳ tăng 14,29%; đăng ký thay đổi 36 trường hợp, so cùng kỳ đạt 87,32%.

4. Đăng ký đầu tư:

Trong tháng 01 (tính đến ngày 15/01/2019), trên địa bàn tỉnh có 03 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư, với tổng diện tích đất 19,46 ha, tổng vốn đăng ký 377 tỷ đồng. Đã xây dựng xong Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018 -2021 trong năm 2019.

III. Thương mại, giá cả; du lịch; xuất nhập khẩu; giao thông vận tải

1. Thương mại, giá cả:

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 01/2019 ước đạt 4.869,6 tỷ đồng, so tháng trước tăng 2,96% và tăng 13,67% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 3.237,6 tỷ đồng, so tháng trước tăng 3,82% và tăng 14,12% so tháng cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ ước đạt 1.632 tỷ đồng, so tháng trước tăng 1,31% và tăng 12,78% so tháng cùng kỳ năm trước.

Là tháng cận Tết Kỷ Hợi 2019, thị trường hàng hoá trở nên sôi động, các mặt hàng đa dạng và phong phú. Nhu cầu mua sắm trong dịp này đã có nhiều chuyển biến, có chiều hướng tăng. Trong tháng đã tổ chức hội chợ thương mại với nhiều loại hàng hoá, thu hút người dân đến mua sắm. Nhằm bảo đảm hàng hoá cung ứng cho thị trường, giá cả ổn định không để trình trạng thiếu hàng, tăng giá đột biến, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân trong những ngày cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” địa phương đã thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hoá thiết yếu bình ổn giá phục vụ Tết. Dự kiến mức dự trữ hàng hoá thiết yếu bình ổn giá theo kế hoạch của các đơn vị năm 2019 khoảng 147 tỷ đồng, phân bổ như sau: Công ty Cổ phần Thương mại Bình Thuận 70 tỷ đồng; Siêu thị Co.opMart Phan Thiết 47,8 tỷ đồng; Siêu thị Co.opMart La Gi 16 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ 1,1 tỷ đồng; Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Dịch vụ Tùng Loan 10 tỷ đồng; Trung tâm Dịch vụ miền núi 02 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách cấp hoạt động. Ngoài việc bán hàng trực tiếp tại các điểm bán cố định, các đơn vị tổ chức thêm bán hàng lưu động tại địa bàn các huyện trong tỉnh.

Công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán kỷ Hợi 2019 được các sở, ngành có liên quan thường xuyên bám sát diễn biến thị trường cung cầu hàng hoá nhất là các mặt hàng thiết yếu, thực hiện tốt công tác tổ chức thị trường, bảo đảm hàng hoá lưu thông thông suốt, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đứt nguồn hoặc tồn ứ hàng hoá sau Tết; phối hợp hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng mạng lưới kinh doanh, kênh phân phối nhằm chuẩn bị tốt các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu để phục vụ cho các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, các Khu công nghiệp, huyện đảo Phú Quý với giá cả hợp lý và chất lượng tốt. Khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức phân phối hàng hoá đến tận tay người tiêu dùng, tích cực tổ chức các chuyến hàng lưu động phục vụ tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, các khu công nghiệp và các khu dân cư có lao động thu nhập trung bình và thấp, tạo điều kiện cho người dân mua sắm thuận lợi trong dịp Tết, gắn kết việc triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, chương trình bình ổn thị trường, giá cả các hoạt động kết nối cung cầu, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Công tác quản lý thị trường trong tháng trước tết được tăng cường. Lực lượng Quản lý thị trường tiếp tục tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, quản lý địa bàn, nắm tình hình giá cả, biến động của thị trường qua đó phát hiện nhanh, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các đối tượng kinh doanh theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa lưu thông trên thị trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng gây bất ổn thị trường. Việc kiểm tra, kiểm soát đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Tháng 12/2018, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra kiểm soát 50 vụ, phát hiện 21 vụ vi phạm, trong đó 08 vụ vi phạm hàng cấm, 04 vụ vi phạm về đầu cơ, găm hàng và sai phạm trong lĩnh vực về giá, 03 vụ về vi phạm trong kinh doanh, 6 vụ vi phạm trên các lĩnh vực khác. Đã xử phạt và thu nộp ngân sách nhà nước 87,1 triệu đồng.

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2019 so tháng trước tăng 0,05%; so tháng cùng kỳ năm trước (sau 01 năm) tăng 2,22%. So tháng trước, trong 11 nhóm hàng hoá và dịch vụ chính có 09 nhóm hàng tăng giá: Đồ uống và thuốc lá tăng 0,71%; Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,67%; May mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,55%; Nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,17%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,14%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,08%; Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,04%; Giáo dục tăng 0,01%; Thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,01%. Riêng nhóm Giao thông giảm 3,75%; Bưu chính viễn thông giảm 0,11%. Là tháng giáp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi nên nhu cầu tiêu dùng hàng hoá của người dân cũng như của các doanh nghiệp, các cơ quan tăng hơn các tháng trước.

* Các nguyên nhân làm tăng CPI tháng 01/2019

- Nhu cầu tiêu dùng cuối năm tăng cao dẫn đến giá một số mặt hàng về lương thực, thực phẩm, đồ uống, may mặc, giày dép tăng cao so tháng trước.

- Do ảnh hưởng thời tiết, nguồn cung một số mặt hàng rau củ giảm, làm giá các loại rau tươi, khô và chế biến tăng mạnh so tháng trước, góp phần làm tăng chỉ số chung nhóm thực phẩm 0,95%.

- Là tháng giáp tết nhu cầu về sửa chữa nhà cửa tăng, làm cho giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 0,12%; giá dịch vụ sửa chữa nhà ở tăng 2,11%.

- Giá vé tàu hỏa tăng 7,37% do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tăng giá vé vào dịp cuối năm.

- Ngày 01/01/2019 giá gas được điều chỉnh tăng 4.000 đồng/bình 12 kg làm cho chỉ số mặt hàng gas tăng 1,28%.

* Các nguyên nhân làm giảm CPI tháng 01/2019

- Một số mặt hàng điện tử, điện thoại vào dịp cuối năm các hãng cạnh tranh, giảm giá để thu hồi vốn.

- Do ảnh hưởng đợt giảm giá xăng dầu ngày 01/01/2019 làm cho các mặt hàng nhiên liệu giảm mạnh 6,54% so tháng trước.

2. Du lịch

- Dự ước trong tháng 01/2019 tổng số lượt khách phục vụ ước đạt 505,4 ngàn lượt khách đến tỉnh, tăng 0,61% so tháng trước và tăng 11,92% so tháng cùng kỳ năm trước. Số ngày khách phục vụ đạt 840,7 ngàn ngày khác, tăng 0,68% so tháng trước và tăng 12,98% so tháng cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch trong tháng 01/2019 ước đạt 1.187,2 tỷ đồng, tăng 1,8% so tháng trước và tăng 12,44% so cùng kỳ năm trước.

- Hầu hết các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch ở các khu du lịch trọng điểm của tỉnh đã tích cực chuẩn bị chu đáo và khá tốt để phục vụ du khách trong dịp tết Nguyên Đán. Chất lượng sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch được đảm bảo và để lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách. Các chương trình mừng Xuân, phục vụ du khách, nhất là khách quốc tế trong dịp Tết năm nay được các cơ sở lưu trú tích cực duy trì tổ chức và hứa hẹn sẽ tạo được sự phong phú, hấp dẫn, sinh động như tổ chức “Ẩm thực xuân” với tiệc Gala dinner, buffet bằng những món ăn truyền thống mang hương vị các vùng, miền Việt Nam, tổ chức ẩm thực ngoài trời, trang trí kiểu chợ quê, tặng quà lưu niệm cho khách,… những hoạt động mang ý nghĩa gắn liền với tết cổ truyền của dân tộc; chương trình văn nghệ đón giao thừa mừng Xuân mới, biểu diễn nhạc dân tộc, ca nhạc quốc tế, múa Lân Sư rồng, múa rối nước, nhạc nước; một số doanh nghiệp tổ chức đưa du khách tham quan Phan Thiết, xem bắn pháo hoa vào đêm Giao thừa. Có thể nói, sự đa dạng các dịch vụ du lịch đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch Bình Thuận thu hút đông đảo du khách trong dịp tết Kỷ Hợi 2019.

* Tình hình khách quốc tế: Số lượt khách quốc tế tháng 1/2019 ước đạt 66.841 lượt khách, tăng 0,78% so tháng trước và tăng 13,57% so cùng kỳ năm trước. Số ngày khách quốc tế lưu trú ước đạt 210.686 ngày khách, tăng 0,83% so tháng trước và tăng 13,72% so cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu tỷ lệ khách quốc tế đến Bình Thuận: Lượng khách Nga chiến 30,52%; Trung Quốc 19,92%; Hàn Quốc chiếm 12,14%; Thái Lan chiếm 5,08%; Đức chiếm 4,41%; Malaysia chiếm 2,83%; Anh chiếm 2,06%,... Lượng khách Trung Quốc đến tỉnh giảm do Trung Quốc cũng đón năm mới cùng với thời điểm Tết âm lịch Việt Nam, nên số lượng người dân đi du lịch giảm. Lượng khách đến từ Nga tăng là do đang trong thời gian trú đông.

Nhìn chung, tình hình hoạt động du lịch trong tháng 01 diễn ra khá nhộn nhịp, lượng khách quốc tế đến tham quan và nghỉ dưỡng tiếp tục tăng so tháng trước, nhất là du khách Nga. Công tác quản lý về an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, môi trường, giá cả ở các khu, điểm du lịch được tăng cường và kiểm tra thường xuyên.

3. Xuất, nhập khẩu:

Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 01/2019 ước đạt 37,47 triệu USD, tăng 4,82% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng thủy sản ước đạt 10,03 triệu USD, giảm 8,68% so cùng kỳ; nhóm hàng nông sản ước đạt 1,07 triệu USD, giảm 16,18% so cùng kỳ; nhóm hàng hoá khác ước đạt 26,37 triệu USD, tăng 12,26% so cùng kỳ, trong đó hàng may mặc ước đạt 15,3 triệu USD (tăng 10,23% so cùng kỳ).

- Xuất khẩu trực tiếp tháng 01/2019 đạt 35,54 triệu USD, tăng 3,04% so cùng kỳ năm trước, trong đó:

+ Xuất sang thị trường Châu Á ước đạt 23,99 triệu USD, tăng 16,47% so cùng kỳ năm trước; trong đó Thị trường Đông Á đạt 22,32 triệu USD, tăng 13,52%, thị trường Đông Nam Á đạt 0,30 triệu USD, giảm 36,36%, thị trường Tây Á đạt 0,78 triệu USD, tăng gấp 2 lần so cùng kỳ, thị trường Trung Nam Á đạt 0,57, tăng gấp 6,7 lần so cùng kỳ năm trước. Tăng chủ yếu ở thị trường Nhật Bản (mặt hàng cá tươi đông lạnh, tôm thẻ, mực tươi đông lạnh và một số sản phẩm may mặc), Pakixtan (mặt hàng giày dép), Thái Lan (mặt hàng thanh long, mực tươi đông lạnh), Trung Quốc (tôm thẻ, quả tươi).

+ Xuất sang thị trường Châu Âu đạt 5,17 triệu USD, tăng 1,21% so cùng kỳ năm trước; trong đó: Thị trường Bắc Âu đạt 0,74 triệu USD, giảm 20,72%, thị trường Đông Âu đạt 0,47 triệu USD, tăng gấp 2,4 lần, thị trường Nam Âu đạt 1,31 triệu USD, tăng 96,88%, thị trường Tây Âu đạt 2,65 triệu USD, giảm 20,11%. Tăng chủ yếu ở thị trường Ba Lan (mặt hàng giày dép), Ucraina (mặt hàng giày dép), Tây Ban Nha (mặt hàng giày dép).

+ Xuất sang thị trường Châu Mỹ đạt 6,16 triệu USD, giảm 18,56% so cùng kỳ năm trước; trong đó: Thị trường Bắc Mỹ đạt 4,57 triệu USD, giảm 17,65%, thị trường Trung Mỹ đạt 1,57 triệu USD, giảm 11,58%. Giảm chủ yếu ở thị trường Mỹ (mặt hàng giày dép, thủy sản), Belizơ (mặt hàng đế giày và gót giày).

- Ủy thác xuất khẩu tháng 01/2019 ước đạt 1,93 triệu USD, tăng 53,91% so cùng kỳ năm trước.

- Xuất khẩu dịch vụ du lịch tháng 01/2019 ước đạt 22,73 triệu USD, tăng 11,93% so cùng kỳ năm trước.

- Nhập khẩu tháng 01/2019 ước đạt 49,7 triệu USD, tăng 10,13% so cùng kỳ, tăng mạnh ở nhóm thức ăn gia súc và nguyên liệu chế biến (tăng 145,48%); nhóm phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 322,71%; nhóm Sản phẩm từ sắt thép tăng 178,98%.

Nhìn chung, hoạt động xuất khẩu hàng hoá đầu năm 2019 có chiều hướng tốt lên so cùng kỳ năm trước, nhóm hàng hoá khác vẫn duy trì được thế mạnh xuất khẩu của mình; nhóm hàng nông sản tuy giảm, nhưng sản lượng mặt hàng xuất khẩu cao su và thanh long xuất khẩu tăng so cùng kỳ năm trước.

4. Giao thông vận tải:

- Vận tải hành khách:

+ Ước tháng 01/2019 đã vận chuyển 2.266,7 nghìn hành khách, đạt 8,46% kế hoạch năm, tăng 8,83% so cùng kỳ năm trước và luân chuyển 112,94 triệu hk.km, đạt 8,54% kế hoạch năm, tăng 7,94% so cùng kỳ năm trước.

+ Xét theo lĩnh vực, trong tháng 01/2019, vận chuyển hành khách đường bộ đạt 2.249,4 nghìn hành khách, tăng 8,83% so cùng kỳ, vận chuyển hành khách đường thủy đạt 17,3 nghìn hành khách, tăng 9,49%; luân chuyển hành khách đường bộ đạt 110,97 triệu hk.km, tăng 7,91%, luân chuyển hành khách đường thủy đạt 1,97 triệu hk.km, tăng 9,65% so cùng kỳ năm trước.

- Vận tải hàng hoá:

+ Ước tháng 01/2019 vận chuyển hàng hoá đạt 887,5 nghìn tấn, đạt 8,69% kế hoạch năm, tăng 9,62% so cùng kỳ năm trước và luân chuyển hàng hoá đạt 47.912 nghìn tấn.km, đạt 8,47% kế hoạch năm, tăng 9,87% so cùng kỳ năm trước.

+ Xét theo lĩnh vực, trong tháng 01/2019, vận chuyển hàng hoá đường bộ đạt 886,7 nghìn tấn, tăng 9,62% so cùng kỳ năm trước, vận chuyển hàng hoá đường thủy đạt 0,8 nghìn tấn, tăng 10,81%; luân chuyển hàng hoá đường bộ đạt 47.819,7 nghìn tấn.km, tăng 9,87%, luân chuyển hàng hoá đường thủy đạt 92,3 nghìn tấn.km, tăng 10,54% so cùng kỳ năm trước.

- Cảng tổng hợp Vĩnh Tân: Ước tháng 01/2019, sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 3.000 tấn (năm 2018 khối lượng hàng hóa đạt 76.943 tấn, trong đó hàng xuất khẩu đạt 14.537 tấn). Hàng hóa xuất cảng chủ yếu là cát (1.000 tấn), tro bay (2.000 tấn).

Để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội xuân năm 2019, tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phục vụ vận chuyển hành khách, phối hợp với các doanh nghiệp vận tải bố trí, điều động phương tiện vận tải đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách.

 Nhìn chung, trong tháng 01/2019, công tác bảo đảm giao thông, lưu thông đi lại được thực hiện tốt. Vận tải đường bộ, đường biển ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của nhân dân. Công tác tuần tra, kiểm soát được duy trì thường xuyên. Các ngành chức năng đã phối hợp nhau giải tỏa các tụ điểm lấn chiếm lòng lề đường; tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ, quá tải, các phương tiện chở quá số người quy định, chạy sai lịch trình,… qua đó chấn chỉnh và nâng cao chất lượng vận tải trước, trong và sau Tết.

IV. Thu, chi ngân sách; hoạt động tín dụng

1. Thu ngân sách:

Ước thu ngân sách tháng 01/2019 đạt 900 tỷ đồng, đạt 9,59% dự toán năm, giảm 20,80% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Thu nội địa (trừ dầu) 650 tỷ đồng, đạt 10,35% dự toán năm, giảm 22,88% so cùng kỳ. Riêng thu thuế, phí 600 tỷ đồng, đạt 10,75% dự toán năm, giảm 24,05%; thu tiền sử dụng đất 50 tỷ đồng, đạt 7,14% dự toán năm, giảm 5,27%; thu thuế xuất nhập khẩu 100 tỷ đồng, đạt 6,67% dự toán năm, giảm 27,71% và thu dầu thô 150 tỷ đồng, đạt 9,38% dự toán năm,  giảm 3,41% so cùng kỳ năm trước.

         Dự ước các khoản thu tăng (giảm) của tháng 01/2019 so cùng kỳ năm trước như sau: Thu từ doanh nghiệp nhà nước 160 tỷ đồng (tăng 35,27%), thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 50 tỷ đồng (giảm 68,92%), thu ngoài quốc doanh 90 tỷ đồng (giảm 14,98%), thuế thu nhập cá nhân 50 tỷ đồng (giảm 14,53%), tiền thuê mặt đất, mặt nước 20 tỷ đồng (tăng 16,60%), thuế bảo vệ môi trường 55 tỷ đồng (tăng 57,84%), lệ phí trước bạ 25 tỷ đồng (tăng 8,15%), thu từ các loại phí, lệ phí 15 tỷ đồng (giảm 19,29%), thu xổ số kiến thiết 108 tỷ đồng (giảm 52,27%); thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 5 tỷ đồng (tăng 7,4 lần), thu tiền sử dụng đất 50 tỷ đồng (giảm 5,27%), thu từ dầu thô 150 tỷ đồng (giảm 3,41%) và thu thuế xuất nhập khẩu đạt 100 tỷ đồng (giảm 27,71%).

Tháng 01/2019 là tháng trước Tết Nguyên đán, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung đẩy mạnh thu - nộp ngân sách, chống thất thu thuế, nhất là thu lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp,... hạn chế chuyển nợ qua tháng sau; đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng kiểm soát giá cả bình ổn thị trường theo Chỉ thị số 06/CT-BTC ngày 24/12/2018 của Bộ Tài chính.

2. Chi ngân sách:

Ước chi ngân sách địa phương trong tháng 01/2019 là 580 tỷ đồng; trong đó: Chi đầu tư phát triển 245 tỷ đồng (đạt 11,81% dự toán năm), chi thường xuyên 335 tỷ đồng (đạt 5,53% dự toán năm). Trong chi ngân sách, đã bám sát theo Quyết định giao dự toán của Chủ tịch UBND tỉnh. Triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, nhất là kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, công tác nước ngoài,... Đồng thời, tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách nhà nước.

3. Hoạt động tín dụng:

- Hoạt động tín dụng trên địa bàn ổn định. Trong tháng đã triển khai thực hiện các chính sách, văn bản chỉ đạo của trung ương và địa phương liên quan đến hoạt động ngân hàng. Tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh huy động vốn, mở rộng tín dụng an toàn và có hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, doanh nghiệp nhỏ và vừa, xuất khẩu; tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho khách hàng khi gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, đối thoại doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển mạng lưới ATM và POS…

- Tình hình thực hiện lãi suất: Đã thực hiện tốt các quy định về lãi suất huy động và cho vay, tiết kiệm chi phí hoạt động để có điều kiện giảm lãi cho vay nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng. Mặt bằng lãi suất tương đối ổn định so tháng trước. Hiện nay, lãi suất huy động đối với tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng đến dưới 6 tháng là 4,3-5,5%/năm, kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng là 5,3-6,5%/năm, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 6-7,3%/năm. Lãi suất cho vay các khoản vay mới ở các lĩnh vực ưu tiên ngắn hạn 6-6,5%/năm, các lĩnh vực khác từ 9-10%/năm; lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến từ 10-11,5%/năm.   

- Hoạt động huy động vốn: Được tiếp tục đẩy mạnh để tạo nguồn cho vay phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đến 31/12/2018, nguồn vốn huy động đạt 33.959 tỷ đồng, tăng 10,4% so đầu năm, tăng 1,7% so tháng trước. Ước đến 31/01/2019 vốn huy động đạt 34.027 tỷ đồng, tăng 0,2% so đầu năm.

- Hoạt động tín dụng: Các Tổ chức tín dụng tiếp tục mở rộng cho vay đi đôi với an toàn và hiệu quả, gắn với thực hiện các chính sách của trung ương và địa phương. Đến 31/12/2018, tổng dư nợ cho vay đạt 46.397 tỷ đồng, tăng 19,8% so đầu năm, tăng 1,9% so tháng trước. Trong đó, dư nợ cho vay bằng VNĐ đạt 45.264 tỷ đồng, chiếm 97,6% tổng dư nợ; dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 25.747 tỷ đồng, chiếm 55,5% tổng dư nợ. Ước đến 31/01/2019 dư nợ đạt 46.884 tỷ đồng, tăng 1,1% so đầu năm.

- Vốn tín dụng được tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, trong đó dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 25.412 tỷ đồng, chiếm 54,79% tổng dư nợ; dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 894 tỷ đồng, chiếm 1,93% tổng dư nợ; dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 9.122 tỷ đồng, chiếm 19,7% tổng dư nợ. Dư nợ cho vay các đối tượng chính sách xã hội đạt 2.485 tỷ đồng/126.789 khách hàng.

- Chính sách tín dụng đối với thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP: Tổng số tiền cam kết cho vay theo hợp đồng tín dụng là 1.100 tỷ đồng. Đến 31/12/2018, đã giải ngân xong cho tất cả 121 hồ sơ là 1.093 tỷ đồng (đạt 99,36% so tổng số tiền cam kết cho vay), dư nợ đạt 1.005 tỷ đồng (cho vay đóng mới tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là 301 tỷ đồng, cho vay đóng mới tàu khai thác hải sản xa bờ là 691 tỷ đồng, cho vay nâng cấp tàu 13 tỷ đồng). Đã triển khai Nghị định số 17/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP đến ngư dân trên địa bàn, tuy nhiên đến 31/12/2018 vẫn chưa có trường hợp chuyển đổi chủ tàu nào được thực hiện.

 Việc thu hồi nợ cho vay theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP đến hạn rất khó khăn do chủ tàu thông báo hoạt động không hiệu quả nên không trả được nợ. Đến 31/12/2018, nợ xấu là 10,6 tỷ đồng, nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ là 10,2 tỷ đồng/15 tàu. Ngoài ra, có 01 trường hợp đã xử lý rủi ro vào 31/10/2017; 01 trường hợp đưa ra khỏi danh sách cho vay, chuyển sang dư nợ thông thường vào năm 2018 do không thuộc đối tượng.

- Cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Quyết định số 813/QĐ-NHNN và Nghị quyết số 30/NQ-CP: Dư nợ cho vay đạt 397 tỷ đồng phục vụ sản xuất tôm giống, nuôi tôm thịt, mua bò và chăm sóc bò giống, trồng thanh long.

- Cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP: Hiện đang được triển khai tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh với dư nợ đạt 12,6 tỷ đồng/27 hộ (được trung ương phân bổ 15 tỷ đồng).

- Chất lượng tín dụng: Các Tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai các giải pháp xử lý nợ xấu và nâng cao chất lượng tín dụng. Đến 31/12/2018, nợ xấu (nội bảng) trên địa bàn là 378 tỷ đồng, chiếm 0,81% tổng dư nợ, tỷ lệ nợ xấu giảm 0,03% so đầu năm, giảm 0,14% so tháng trước.

- Hoạt động thanh toán, cung ứng tiền mặt: Tiếp tục tăng cường đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển lương qua tài khoản, thanh toán qua POS. Mạng lưới ATM, POS tiếp tục được mở rộng, hoạt động thông suốt và an toàn. Đến 31/12/2018, toàn tỉnh có 171 máy ATM (tăng 01 máy so tháng trước) và 1.500 máy POS (tăng 13 máy so tháng trước), hầu hết máy POS được kết nối liên thông giữa các ngân hàng với nhau, góp phần thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

- Tình hình thị trường ngoại tệ và vàng trên địa bàn: Các Tổ chức tín dụng đã bám sát sự điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước để ấn định tỷ giá mua, bán cho phù hợp; đồng thời thường xuyên theo dõi hoạt động của các đại lý đổi ngoại tệ. Doanh số mua bán ngoại tệ trong năm 2018 đạt 1.757 triệu USD, tăng 31,98% so năm trước; trong đó doanh số chi trả kiều hối đạt 114,6 triệu USD, tăng gấp 1,85 lần so năm trước.

V. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

1. Hoạt động văn hóa:

Các hoạt động tuyên truyền, cổ động được duy trì đều. Trong tháng (10/12/2018 - 10/01/2019) tập trung tuyên truyền các ngày kỷ niệm như: Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12); ngày Học sinh, sinh viên Việt Nam (9/01); tháng hành động Quốc gia phòng - chống HIV/AIDS; Liên hoan “Tình khúc Bolero” tỉnh Bình Thuận lần thứ II năm 2019,…

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp: Đã biểu diễn 06 buổi phục vụ chính trị. Các Đội chiếu phim lưu động đã phục vụ vùng sâu, miền núi, thiếu nhi 89 buổi và tổ chức tốt Dạ hội Điện ảnh năm 2018 tại huyện Hàm Thuận Bắc.

Hoạt động Thư viện: Đã cấp mới 62 thẻ bạn đọc; phục vụ 2.636 lượt bạn đọc; luân chuyển 15.954 lượt tài liệu,...

Hoạt động bảo tồn, bảo tàng: Tổ chức các hoạt động phục vụ tết Dương lịch 2019, như: Trình diễn nghề và biểu diễn nghệ thuật truyền thống dân tộc Chăm, biểu diễn nghệ thuật Tranh cát,… phục vụ khách tham quan. Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận đã đón 9.009 lượt khách; Bảo tàng tỉnh đón 659 lượt khách tham quan Nhà Trưng bày Bảo tàng tỉnh; Ban Quản lý di tích Tháp Pô Sah Inư đón 21.250 lượt khách; Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm đón 277 lượt khách.

2. Thể dục thể thao:

Thể thao quần chúng được duy trì. Thể thao thành tích cao, đã đạt 01 huy chương bạc, 01 huy chương đồng tham gia giải Việt dã Chinh phục đỉnh cao Bà Rá năm 2019 tại Bình Phước.

3. Giáo dục và Đào tạo

- Trong tháng (từ 16/12/2018 - 15/01/2019), đã tổ chức rà soát, tổng hợp số liệu báo cáo sơ kết Học kỳ I năm học 2018 - 2019 và chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT rút kinh nghiệm trong công tác dạy và học đối với lớp 9 THCS, lớp 12 THPT để kịp thời chấn chỉnh và có giải pháp bồi dưỡng, phụ đạo chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi tuyển sinh vào lớp 10 cuối năm học; triển khai nghiêm túc nội dung chương trình Học kỳ II theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

- Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia được tổ chức từ ngày 13/01- 15/01/2019, tại trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo diễn ra an toàn theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự thi đủ 9/9 môn thi theo đúng yêu cầu của Bộ với 54 thí sinh (06 thí sinh/môn) và đang chờ kết quả chấm thi.

- Tổ chức thành công Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học với 38 dự án tham gia dự thi. Kết quả có 14 dự án đạt giải chính thức, 01 đơn vị đạt giải tập thể, ngoài ra có 06 dự án đạt giải chuyên biệt.

- Đã chấm thi thực hành Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp tiểu học tại La Gi, Tánh Linh; chấm thi thực hành Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp học mầm non tại Hàm Tân; Chấm thi thực hành Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp học mầm non tại thành phố Phan Thiết.

4. Y tế

Ngành Y tế tiếp tục triển khai đẩy mạnh các hoạt động chương trình y tế Quốc gia. Trong tháng không có dịch bệnh nào xảy ra. Công tác phòng chống bệnh dịch được tiếp tục chú trọng và theo dõi thường xuyên. Công tác phòng chống các bệnh xã hội, phòng chống HIV/AIDS duy trì đều.

Công tác khám chữa bệnh ở các cơ sở nhà nước đáp ứng được nhu cầu phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh tay - chân - miệng ở trẻ em, sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp và các dịch bệnh khác được tiếp tục tăng cường.

Trong tháng, số cas mắc sốt rét trong tháng là 9 cas, không có cas tử vong và mắc sốt rét ác tính. Có 261 cas mắc sốt xuất huyết, không có cas tử vong. Số cas mắc tay chân miệng 128 cas, không có tử vong. Số bệnh nhân hiện mắc bệnh phong 11 bệnh nhân số bệnh nhận đang quản lý 466 bệnh nhân.

Công tác phòng chống Lao đã khám 2.919 lượt người, số bệnh nhân điều trị 150. Số bệnh nhân lao phổi AFB (+) mới 70. Số trẻ dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 1.674/23.550 trẻ, đạt tỷ lệ 7,1%. Số phụ nữ có thai được tiêm UV2+ 1.685/ 23.550, đạt 7,2%.

Số nhiễm HIV mới phát hiện trong tháng là 8 cas, (lũy kế 1.408 cas); số chuyển AIDS mới là 1 cas (lũy kế 999 cas); tử vong mới 01 cas (lũy kế 514 cas).

Công tác khám, chữa bệnh tiếp tục cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Các bệnh viện, các đơn vị điều trị chủ động thực hiện tốt công tác thường trực, cấp cứu, điều trị bệnh nhân; thực hiện đầy đủ các quy định chuyên môn của Bộ Y tế; tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. Trong tháng đã khám tổng số 73.279 lượt khám, chữa bệnh và số bệnh nhân nội trú 10.199 người và 522 cas bệnh nhân chuyển viện.

Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm: Trong tháng không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm.

Hiện ngành Y tế đã có kế hoạch phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Cụ thể kiểm tra thực phẩm bày bán tại các chợ, các nơi bán thực phẩm phục vụ Tết, các nhà hàng, cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng phụ gia trong chế biến thực phẩm và thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại các địa phương. Đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

5. Lao động - Xã hội

- Trong tháng (16/12/2018 - 15/01/2019), ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các ngành chức năng giải quyết việc làm cho 2.080 lao động, trong đó: Cho vay vốn quỹ quốc gia về việc làm 120 lao động, cung ứng 350 lao động cho các doanh nghiệp, đưa 10 lao động đi làm việc ở nước ngoài (Hàn Quốc: 02, Nhật Bản: 08), các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giải quyết việc làm cho 1.600 lao động. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển mới và đào tạo nghề cho 829 người.

- Toàn tỉnh có 2.877 người nghiện ma túy, có 106/127 xã, phường, thị trấn có người sử dụng chất ma túy, chiếm 83,46%. Số người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone là 1.442 người.

- Công tác chính sách người có công:

+ Đang tiến hành bàn giao 06 căn nhà cho 06 hộ là người có công trong dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019. Lãnh đạo tỉnh và các địa phương lên kế hoạch thăm, chúc tết 300 gia đình có công nhân dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019.

+ Thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần cho 13 đối tượng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công; trợ cấp cho 24 thân nhân thờ cúng liệt sỹ; trợ cấp ƯĐGD cho 15 trường hợp; trợ cấp mai táng phí cho 38 trường hợp, cấp mai táng phí cho 16 trường hợp. Thực hiện chế độ cho các đối tượng khác trợ cấp 01 lần cho 04 trường hợp; cấp BHYT cho 48 trường hợp và di chuyển 02 hồ sơ đi tỉnh ngoài, tiếp nhận 18 hồ sơ từ tỉnh ngoài chuyển đến.

+ Kết quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội và chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống bưu điện năm 2018, có 37.348 đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, kinh phí chi trả là 14,545 tỷ đồng.

+ Đang triển khai thực hiện chi trả tháng 01/2019 cho 11.424 đối tượng người có công theo Nghị định số 99/2018/NĐ-CP ngày 12/7/2018 của Chính phủ về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, với tổng số tiền 18,686 tỷ đồng/tháng.

- Toàn tỉnh năm 2018 còn 8.289 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,72% và 15.343 hộ cận nghèo, chiếm 5,03%. Tỷ lệ giảm hộ nghèo năm 2018 là 01%, đạt chỉ tiêu tỉnh đề ra. Hiện đang tiến hành việc lập danh sách thuộc hộ nghèo được cấp thẻ BHYT.

Nhìn chung, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, đa số các gia đình chính sách người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh nhận được nhiều sự quan tâm của Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong toàn tỉnh đã góp phần tạo không khí vui tươi, no đủ cho các gia đình khó khăn trong dịp đón xuân mới năm 2019.

6. Hoạt động bảo hiểm

Tính đến ngày 31/12/2018, toàn tỉnh có 94.327 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, đạt 101,6% kế hoạch (tăng 6,47% so cùng kỳ năm trước); số người tham gia BHXH tự nguyện 1.254 người, đạt 106,2% kế hoạch (tăng 57,9% so cùng kỳ năm trước); số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 82.202 người, đạt 97,9% kế hoạch (tăng 4,2% so cùng kỳ năm trước); số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) 968.532 người, đạt 102,6% kế hoạch tăng 2,6% so cùng kỳ năm trước (gồm thân nhân sỹ quan 10.017 thẻ, tăng 5% so cùng kỳ năm trước). Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 82,7% (bao gồm 56.495 thẻ BHYT của người dân Bình Thuận học tập và lao động ở ngoài tỉnh), vượt 1,7% so chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao năm 2018. Phát triển mới được 266 doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, với 1.814 người lao động mới tham gia BHXH, BHYT, BNTN.

Công tác thu: Tính đến ngày 31/12/2018, toàn tỉnh thu được 2.171,23 tỷ đồng, đạt 101,8% kế hoạch năm (tăng 13,54% so cùng kỳ năm trước). Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN là 29,396 tỷ đồng; nguyên nhân tập trung ở các đơn vị hoạt động cầm chừng, chủ bỏ trốn hoặc tạm ngừng hoạt động không còn khả năng đóng BHXH, nên thực hiện báo giảm hết số lao động, làm gia tăng nợ kéo dài.

Nhìn chung, từ đầu năm đến nay (tính đến 31/12/2018), công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm đã có chuyển biến tích cực đạt và vượt kế hoạch đề ra; giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho đối tượng thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia và thụ hưởng; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT chính xác, trả sổ BHXH cho người lao động cơ bản đúng kế hoạch; Công tác phối hợp tốt với các đơn vị liên quan tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, BHTN đảm bảo đầy đủ, kịp thời, an toàn; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính để mang đến sự lòng lòng, thuận lợi cho tổ chức và người dân.

7. Tai nạn giao thông

Trong tháng 01/2019 (từ 16/12/2018 - 15/01/2019), tai nạn giao thông trên địa bàn xảy ra như sau:

- Số vụ tai nạn giao thông 32 vụ (giảm 7 vụ so tháng trước). So cùng kỳ năm trước giảm 14 vụ.

- Số người bị thương 18 người (giảm 14 người so tháng trước). So cùng kỳ năm trước giảm 8 người.

- Số người chết 25 người (tăng 5 người so tháng trước). So cùng kỳ năm trước giảm 1 người.

Trong tháng không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào đặt biệt nghiêm trọng. Các vụ tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra ở khu vực ngoài đô thị, nguyên nhân của các vụ tai nạn trên là do người tham gia giao thông phóng nhanh vượt ẩu, qua đường không quan sát, có rượu bia khi tham gia giao thông.

8. Thiên tai, cháy nổ (16/12/2018 - 15/01/2019).

- Thiên tai: Trong tháng có 01 đợt thiên tai xảy ra, do sạt lở ven biển tại huyện Tuy Phong làm hư hại 30 m bờ kè chưa thống kê được thiệt hại.

- Cháy, nổ: Trong tháng xảy ra 01 vụ cháy (giảm 05 vụ so cùng kỳ), thiệt hại không đáng kể, không xảy ra nổ.

- Vi phạm môi trường: Đã phát hiện 04 vụ vi phạm môi trường (giảm 02 vụ so cùng kỳ), đã xử phạt 385,4 triệu đồng./.

CTK Bình Thuận
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/