ĐIỂN HÌNH, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Hiệu quả áp dụng của sáng kiến cơ sở và đưa vào ứng dụng hiệu quả trong công tác thống kê, nghiệp vụ

Hàng năm qua phát động phong trào viết sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học được công chức và người lao động trong ngành hưởng ứng nghiên cứu và thực hiện áp dụng vào thực tiễn đem lại nhiều hiệu quả trong công việc

        Năm 2022 Cục Thống kê có 5 sáng kiến được công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến cơ sở và đưa vào ứng dụng hiệu quả trong công tác thống kê, nghiệp vụ của đơn vị, nội bật như:

(1) Sáng kiến sử dụng tra cứu thông tin kết hợp phần mềm SPSS trong giám sát, kiểm tra và nâng cao chất lượng số liệu Khảo sát mức sống dân cư: Giải pháp mang lại hiệu quả và lợi ích giúp kiểm tra, xử lý chặt chẽ kết quả điều tra, tiết kiệm thời gian, công sức, đảm bảo chất lượng dữ liệu và đáp ứng kịp thời tiến độ kiểm tra hoàn thành điều tra hàng tháng;

(2) Đề xuất giải pháp chọn mẫu điều tra thu thập để tính toán tiêu chí số 10 thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: Mục đích của giải pháp là đề xuất cải tiến phương pháp chọn mẫu điều tra thu thập để tính toán tiêu chí số 10 thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 mang tính khả thi áp dụng tại địa phương;

(1) Giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình thanh toán công tác Tài chính-Kế toán: giải pháp này đã mang đến sự thống nhất, đồng bộ trong việc thực hiện chứng từ kế toán trong toàn Ngành; Đồng thời khắc phục những sai soát về quy trình thanh, quyết toán; không đồng bộ về biểu mẫu, mỗi Chi cục Thống kê làm một kiểu mà không hề có sự kết nối, liên thông; Giải pháp này sẽ lập một hệ thống biểu mẫu, quy trình chuẩn để các Chi cục Thống kê áp dụng và sẽ được cập nhật liên tục trong quá trình thực hiện;…
CHUYÊN MỤC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/