Hình ảnh
        
    UBND tỉnh tặng tập thể Cục Thống kê đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020    


        
    Sinh hoạt 8/3 và "Tuần lễ áo dài"    


        
    Chia tay đồng chí Phạm Văn Dũng - Phó Cục trưởng về hưu    


        
    Hội nghị CBCC Văn phòng Cục Thống kê    


        
    Chia tay các đồng chí về nghỉ hưu theo chế độ năm 2020    


        
    Hội thao chào mừng ngày Thống kê thới giới và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2020    


        
    Đại hội Chi bộ Cục Thống kê Bình Thuận Lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025    


        
    Sơ kết 6 tháng năm 2019    


        
    Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngành thống kê năm 2019    


        
    Hội thao ngành Thống kê khu vực Đông Nam Bộ năm 2018    


        
    Kỷ yếu    


        
    Hội nghị cán bộ công chức cơ quan Cục Thống kê Bình Thuận năm 2017    


        
    Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2017    


        
    Hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2017    


        
    Hội thao chào mừng ngày 30/4-1/5 năm 2017    


        
    Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Cục Thống kê nhiệm kỳ 2017-2022    
 
 
 
 
 
 
Trang: 
/