Kinh tế - xã hội nước ta 6 tháng đầu năm 2016 diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu tăng nhưng với tốc độ chậm lại. Kinh tế Trung Quốc tiếp tục suy giảm, các nền kinh tế phát triển như Mỹ, Nhật Bản và EU tăng trưởng yếu. Giá cả hàng hóa thế giới vẫn ở mức thấp, thương mại và đầu tư toàn cầu kém sôi động, dòng vốn lưu chuyển đang giảm, cùng với biến động khó lường của thị trường tài chính, tiền tệ thế giới đã tác động đến kinh tế nước ta, nhất là hoạt động xuất khẩu và thu ngân sách Nhà nước...
Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2016
Hải sản khai thác đạt khá hơn so với cùng kỳ năm trước (6 tháng đạt 83,7 ngàn tấn; tăng 5% so với cùng kỳ năm trước); Công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, Giá trị SX công nghiệp (giá so sánh năm 2010) tăng 8,95% so với cùng kỳ năm trước; Hoạt động thương mại tiếp tục phát triển; Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tăng (tăng 2,84%); Hoạt động du lịch tiếp tục tăng trưởng, lượt khách đến giữ ổn định...
Hoạt động ngành