Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 7 năm 2019
Tính đến ngày 15/7, diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 83.880,4 ha đạt 96,75% so kế hoạch vụ, sản lượng thủy sản ước đạt 24.525,6 tấn, giảm 0,73% so cùng kỳ; luỹ kế 7 tháng đạt 124.628,5 tấn, tăng 1,48% so cùng kỳ. Nhìn chung, hoạt động sản xuất công nghiệp trong 7 tháng tiếp tục ổn định. Ước thu ngân sách tháng 7 đạt 570 tỷ đồng,…
Hoạt động ngành
Tin khác liên quan
Động lực tăng trưởng vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung còn yếu
Ngày 20/8, tại Bình Định, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị phát triển kinh tế miền Trung. Hội nghị tập trung đông đảo các đại biểu là Lãnh đạo của 14 tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung, từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, Lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương, đại diện các tổ chức trong nước và quốc tế, các hiệp hội, các doanh nghiệp, nhà đầu tư...