Chiều ngày 15/01/2020, Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Thống kê năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lương Văn Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đại diện các sở, ngành liên quan, lãnh đạo Cục Thống kê , toàn thể công chức, người lao động và các doanh nghiệp, cá nhân được khen thưởng
Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 01 năm 2020
Hoạt động trồng trọt trong tháng tập trung chủ yếu vào gieo cấy, chăm sóc lúa đông xuân và gieo trồng cây hoa màu. Tính đến thời điểm 15/01/2020, toàn tỉnh gieo cấy vụ đông xuân 2019-2020 đạt 21.218,2 ha, bằng 67,55% so vụ cùng kỳ. Trong đó cây lúa diện tích gieo cấy được 14.255 ha, bằng 61,56% so cùng kỳ năm trước; cây bắp diện tích gieo cấy đạt 2.132 ha, bằng 66,83% so cùng kỳ; cây trồng khác diện tích trồng đạt 4.831,2 ha, bằng 95,3% so cùng kỳ năm trước,…
Hoạt động ngành
Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng Cục Thống kê năm 2020
Sáng ngày 15/01/2020, Văn phòng Cục Thống kê Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Ngọc Phúc, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Bình Thuận; Cấp ủy Chi bộ, Ban Lãnh đạo cùng toàn thể công chức, người lao động của Văn phòng Cục Thống kê.