Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế - xã hội, tháng 3 và quý I năm 2023 tỉnh Bình Thuận
Tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2023 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động phức tạp, xung đột Nga - Ukraine kéo dài và chưa có dấu hiệu dừng lại, một số nền kinh tế lớn tiếp tục suy giảm tăng trưởng và nguy cơ suy thoái kinh tế. Trong nước, sức ép lạm phát, giá cả các yếu tố đầu vào có “hạ nhiệt” nhưng vẫn ở mức cao; thị trường xuất khẩu bị thu hẹp; thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản còn tiềm ẩn rủi ro,… đã tác động không nhỏ đến kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên hình kinh tế - xã hội của tỉnh quý I/2023 tiếp tục xu hướng phục hồi và đạt những kết quả khả quan trên nhiều lĩnh vực.
Hoạt động ngành