Thông tin KTXH Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 01 năm 2015
I. Nông Lâm Thuỷ sản,II. Công nghiệp; Đầu tư phát triển,III. Thương mại, Giá cả; Du lịch; Xuất nhập khẩu; Giao thông vận tải, Thông tin truyền thông...
Hoạt động ngành
Xúc tiến nghiên cứu chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020
Tiêu chuẩn của hộ nghèo ở Việt Nam trong những năm tới sẽ tiếp cận dần với chuẩn quốc tế để đáp ứng được mức sống tối thiểu của người dân.
Tin khác liên quan
Du lịch Việt Nam: Kỳ vọng lớn vào năm 2015
Tính đến năm 2014, Việt Nam đã được UNESCO công nhận 18 di sản thế giới. Đây là tiền đề vững chắc cho du lịch Việt Nam bứt phá trong năm 2015.