Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 11 năm 2020
Trong tháng sản xuất nông nghiệp chủ yếu tập trung vào sản xuất vụ mùa. Chăn nuôi gia súc, gia cầm được duy trì và phát triển ổn định; chăn nuôi lợn trên đà phục hồi tốt, tổng đàn lợn tăng so với thời điểm trước khi có dịch tả lợn Châu phi năm trước. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 11 ước tăng 20,16% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 11 ước đạt 48 triệu USD, tăng 0,6% so với tháng trước và giảm 22,63% so với cùng kỳ năm trước...
Hoạt động ngành