Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 5 năm 2016
Vụ đông xuân 2015-2016 toàn tỉnh thu hoạch ước đạt 33.670,9 ha, đạt 113,8% kế hoạch vụ; giảm 27,7% so với vụ cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 5/2016 ước đạt 104,21% so với tháng trước (tăng 4,21%). So với tháng cùng kỳ năm trước đạt 122,25% (tăng 22,25%). Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước ước thực hiện 5 tháng đầu năm 2016 đạt 502,9 tỷ đồng, đạt 39,6% kế hoạch năm;…
Hoạt động ngành
Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản tỉnh họp triển khai nhiệm vụ.
Sáng ngày 16/5/2016, đồng chí Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh) chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh để triển khai các nội dung điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản trong thời gian đến. Cùng tham dự có các Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản tỉnh năm 2016.
Tin khác liên quan
Chính phủ: Kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7%, lạm phát dưới 5%
Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2016 vừa được ban hành, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kiên định thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.