Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 02 năm 2017
Ước tháng 02/2017, thu ngân sách đạt 600 tỷ đồng. Luỹ kế 02 tháng đạt 1.542,2 tỷ đồng, tăng 21,7% so với 02 tháng đầu năm trước. Dự ước các khoản thu qua 02 tháng tăng (giảm) so với cùng kỳ năm trước như sau: thu từ doanh nghiệp nhà nước 164,3 tỷ đồng (tăng 66,4% so với cùng kỳ năm trước)...
Hoạt động ngành
Bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2017
Hội nghị tập huấn Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 đã diễn ra trong các ngày 8-10/02/2017 tại Thành phố Huế. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương đã phát biểu ý kiến chỉ đạo. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê đăng toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng để bạn đọc tham khảo.
Tin khác liên quan
Đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng phát triển nhanh và bền vững
Năm 2017 dự báo nền kinh tế Việt Nam có nhiều khởi sắc. Để có thể tăng trưởng kinh tế cao, phát triển nhanh và bền vững đòi hỏi phải tái cơ cấu một cách toàn diện, đồng bộ nền kinh tế, lấy hiệu quả kinh tế và năng suất lao động làm thước đo của sự thành công.