Thông tin thống kê chính thức giúp các nhà hoạch định chính sách xây dựng các chính sách có tác động đến hàng triệu triệu con người. Nguồn dữ liệu được cải thiện, phương pháp thống kê khoa học, công nghệ mới và hệ thống thống kê được tăng cường cho phép đưa ra các quyết định tốt hơn và cuối cùng là dẫn đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta.
Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2016
Sản xuất vụ đông xuân 2015-2016 gặp khó khăn do nắng hạn kéo dài. Nhiều địa phương phải cắt giảm diện tích trồng lúa do không đủ nguồn nước tưới. Ngư trường khai thác từ đầu năm đến nay nhìn chung khá thuận lợi. Sản lượng khai thác 9 tháng ước đạt 154,2 ngàn tấn (tăng 1,1% so cùng kỳ năm trước). Tính theo giá so sánh 2010, dự ước giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đạt 18.488,9 tỷ đồng (tăng 8,1% so với 9 tháng năm trước). Tổng mức bán lẻ hàng hoá 9 tháng ước đạt 19.884,3 tỷ đồng (tăng 10,4% so với 9 tháng năm trước); doanh thu dịch vụ ước đạt 9.339,7 tỷ đồng (tăng 11,8% so với 9 tháng năm trước). Hoạt động du lịch tiếp tục phát triển, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của du khách...
Hoạt động ngành
Chưa đáng lo khi tốc độ xuất - nhập khẩu giảm
Theo số liệu vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ tháng 9/2016, tốc độ tăng trưởng cả xuất khẩu lẫn nhập khẩu 9 tháng đầu năm nay giảm mạnh. Tuy nhiên, bà Lê Thị Minh Thủy, Vụ trưởng Vụ Thống kê thương mại và dịch vụ, Tổng cục Thống kê cho rằng, tốc độ tăng trưởng xuất - nhập khẩu giảm chưa đáng lo ngại.