Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 5 năm 2017
Nhìn chung tình hình kinh tế xã hội trong tháng 5 tiếp tục phát triển. Trong nông nghiệp diện tích gieo trồng tăng cao so với cùng kỳ năm trước do thời tiết thuận lợi, nguồn nước tưới được đảm bảo; sản xuất công nghiệp luỹ kế 5 tháng đạt 10.484,9 tỷ đồng, tăng 6,76% so với cùng kỳ năm trước; Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 5 ước đạt 2.437,6 tỷ đồng, luỹ kế 5 tháng đạt 12.363,5 tỷ đồng (tăng 10,96% so với 5 tháng năm trước); thu ngân sách 5 tháng đầu năm đạt khá (đạt 54,2% dự toán năm, tăng 18,6% so cùng kỳ năm trước)…
Hoạt động ngành
Tin khác liên quan
Một số vấn đề đặt ra trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam
Năm 2016 đã đánh dấu những thành công bước đầu trong nỗ lực xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ, liêm chính và hành động. Tuy nhiên, để đạt những kết quả tốt hơn nữa, rất cần có sự nỗ lực của toàn bộ máy Đảng và Nhà nước trong đổi mới tư duy, cũng như cách thức điều hành.