Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 10 năm 2017
Trong tháng, sơ bộ diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 70.830,5 ha, đạt 112,6% kế hoạch vụ. Diện tích thuỷ sản thu hoạch trong 10 tháng ước đạt 2.357 ha (tăng 20% so cùng kỳ năm trước). Giá trị sản xuất công nghiệp 10 tháng ước đạt 21.693,7 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010).Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 10/2017 ước đạt 2.720 tỷ đồng; luỹ kế 10 tháng đạt 25.284 tỷ đồng (tăng 11,59% so với cùng kỳ năm trước)…
Hoạt động ngành