Thông tin KTXH Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 9 năm 2014
I. Nông Lâm Thuỷ sản,II. Công nghiệp; Đầu tư phát triển,III. Thương mại, Giá cả; Du lịch; Xuất nhập khẩu; Giao thông vận tải, Thông tin truyền thông...
Tin khác liên quan
Tình trạng cát cứ thông tin còn đang phổ biến tại Việt Nam
Đó là thông tin được các đại biểu chia sẻ tại Hội thảo “Nguồn thông tin kinh tế - xã hội trực tuyến mở rộng kết nối và tăng cường chia sẻ” do Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế-xã hội quốc gia (NCSEIF)- Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đồng tổ chức ngày 19/9/2014.