Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 4 năm 2017
Tình hình kinh tế xã hội tháng 4 nhìn chung khá ổn định và tiếp tục phát triển. Trong nông nghiệp, toàn tỉnh đạt 47.567,7 ha, (đạt 101,2% so với kế hoạch vụ), tăng 38,4% so với vụ cùng kỳ năm trước. Sản xuất công nghiệp trong những tháng qua giữ ổn định, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 4/2017 ước đạt 2.443 tỷ đồng, luỹ kế 4 tháng đạt 9.941 tỷ đồng (tăng 10,63% so với 4 tháng năm trước). Kết quả thu ngân sách đạt khá so với dự toán năm và tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Các vấn đề xã hội tiếp tục phát triển theo hướng tích cực…
Hoạt động ngành
Tin khác liên quan
Tăng trưởng 6,7% năm 2017: Khó, nhưng không phải không khả thi
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh yêu cầu các ngành, các cấp, doanh nghiệp thuộc tất cả các lĩnh vực cần tập trung rà soát lại các chỉ tiêu kế hoạch, tìm ra nguyên nhân, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng đạt được mục tiêu 6,7% trong năm 2017.