Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội Quý I năm 2018
Nhìn chung, trong quý I/2018, tình hình sản xuất nông nghiệp tương đối thuận lợi, tiến độ xuống giống các loại cây trồng đúng tiến độ thời vụ, đạt và vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất công nghiệp trong quý I/2018 tăng trưởng khá (tăng 8,16% so với cùng kỳ năm 2017). Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 3/2018 ước đạt 4.082 tỷ đồng, tăng 12,58% so với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu hàng hoá quý I/2018 của tỉnh có nhiều tín hiệu khởi sắc, hứa hẹn nhiều thuận lợi cho cả năm 2018. Các vấn đề xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực...
Hoạt động ngành
Tổng quan thị trường và giá cả tháng 3 và Quý I năm 2018
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 năm nay giảm so với tháng trước, đúng theo quy luật tiêu dùng sau Tết của những năm trước đây. CPI tháng 3/2018 giảm 0,27% so tháng 2/2018; tăng 2,66% so cùng kỳ năm trước; tăng 0,97% so với tháng 12 năm trước...
Tin khác liên quan