Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 01 năm 2017
Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 01/2017 đạt 1.793,9 tỷ đồng, tăng 4,2 % so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 01/2017 ước đạt 2.641,6 tỷ đồng (tăng 12,4 % so với cùng kỳ năm trước); doanh thu dịch vụ tháng 01/2017 ước đạt 1.336,4 tỷ đồng (tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước). Dự ước tháng 01/2017 lượt khách đến đạt 417,6 ngàn lượt khách đến, tăng 8,8% so với năm trước (trong đó khách quốc tế đạt 50,4 ngàn lượt khách, tăng 11,4% so với năm trước)...
Hoạt động ngành
Tin khác liên quan