Thông tin KTXH Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng năm 2014
I. Nông Lâm Thuỷ sản,II. Công nghiệp; Đầu tư phát triển,III. Thương mại, Giá cả; Du lịch; Xuất nhập khẩu; Giao thông vận tải, Thông tin truyền thông...
Hoạt động ngành
Hơn 162.000 lao động trình độ từ đại học trở lên thất nghiệp
Con số này được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn phòng Lao động Quốc tế tại Hà Nội (ILO) và Tổng cục Thống kê nêu bật tại Bản tin cập nhật thị trường số 2 - quý 1/2014.
Tin khác liên quan