Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 5 năm 2021
Thời tiết trong tháng tiếp tục thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, các địa phương trong tỉnh tranh thủ xuống giống vụ Hè thu theo kế hoạch thời vụ đã định. Chăn nuối tiếp tục phát triển, dịch bệnh nghiêm trọng không xảy ra. Hoạt động sản xuất trồng rừng sẽ được triển khai khi điều kiện thuận lợi. Các tàu thuyền khai thác hoạt động ổn định. Sản phẩm hàng nông, lâm, thuỷ sản xuất khẩu tăng, tạo động lực cho người dân tăng gia sản xuất.
Hoạt động ngành
Tin khác liên quan