Luật Thống kê được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 23/11/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016. Đến nay, sau 2 năm triển khai, thực hiện, Luật Thống kê đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phóng viên Tạp chí Con số và Sự kiện đã có cuộc trao đổi, phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về vấn đề này...
Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2018
Trong tháng, một số địa phương bắt đầu thu hoạch vụ Hè thu, tính đến ngày 15/8/2018 đã thu hoạch khoảng 10.500 ha lúa Hè thu 2018 bằng 23,4% so cùng kỳ năm trước, sản lượng thủy sản toàn tỉnh ước đạt 25.926,4 tấn, tăng 1,66% so tháng cùng kỳ. Nhìn chung, sản xuất công nghiệp trong 8 tháng tăng trưởng khá cao (tăng 14,08% so với cùng kỳ năm 2017). Ước thu ngân sách tháng 8 đạt 550 tỷ đồng; luỹ kế 8 tháng là 6.682,0 tỷ đồng, đạt 78,61% dự toán năm (giảm 2,73% so với cùng kỳ năm trước),...
Hoạt động ngành