Thông tin KTXH Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng năm 2015
Trong 6 tháng đầu năm 2015, kinh tế xã hội tỉnh nhà đã có những chuyển biến tích cực. Sản xuất lương thực vụ đông xuân ổn định; Chăn nuôi tiếp tục phục hồi; Sản xuất công nghiệp tăng khá; Xuất khẩu thuỷ sản tăng cao hơn năm trước; Hoạt động dịch vụ và du lịch tiếp tục tăng trưởng; Giá hàng hoá giữ ổn định; Thu nội địa đạt khá; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; Hoạt động kỷ niệm các ngày lễ được tổ chức trang trọng, tạo khí thế tự hào, phấn khởi trong nhân dân.
Hoạt động ngành
Báo cáo Kết quả điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo quý II năm 2015
Nhằm cung cấp thông tin thống kê về dự báo tình hình kinh tế phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, các cấp, các ngành, các nhà nghiên cứu và người dùng tin, Tổng cục Thống kê triển khai điều tra về xu hướng SX kinh doanh (SXKD) hàng quý ngành công nghiệp chế biến, chế tạo - ngành hiện đóng góp khoảng 18% vào GDP, Tổng cục Thống kê công bố kết quả điều tra quý II/2015 về xu hướng SXKD ngành chế biến, chế tạo.
Tin khác liên quan
Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2016
Từ tình hình thực tiễn của năm 2015 và triển vọng của kinh tế thế giới và trong nước, dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2016 được xây dựng dựa trên hai kịch bản chính.