Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2020
Tính đến ngày 15/8/2020, tiến độ sản xuất vụ hè thu ước đạt 64.235,1 ha, tăng 6,6% (tăng 3.971,2 ha) so với cùng kỳ năm trước; Luỹ kế 8 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 15,46% so với cùng kỳ;…
Hoạt động ngành
Tin khác liên quan
Nền kinh tế thế giới đối mặt với viễn cảnh u ám
Sự tấn công bất ngờ của virus SARS-CoV-2 ngay từ đầu năm 2020 và tác động cộng hưởng của những thảm họa gián tiếp đã gây tổn thất nặng nề cho toàn thế giới. Điều này đặt nền kinh tế toàn cầu vốn không khởi sắc lại càng khó khăn hơn, tình trạng tăng trưởng âm liên tục xuất hiện, khiến viễn cảnh của nền kinh tế thế giới càng u ám hơn...