Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 01 năm 2018
Diện tích cây hàng năm đã xuống giống được 39.221 ha, đạt 85,26% so kế hoạch vụ và tăng 79,96% so cùng kỳ, diện tích thu hoạch thuỷ sản trong tháng ước đạt 236,3 ha (tăng 4,14% so cùng kỳ năm trước). Nhìn chung, trong tháng 01/2018 ngành công nghiệp tỉnh Bình Thuận phát triển ổn định, mức tăng trưởng đạt khá so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hoá trong tháng 01/2018 ước đạt 2.965,1 tỷ đồng...
Hoạt động ngành
Tổng quan thị trường và giá cả tháng 02 năm 2018
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 năm 2018 tăng 0,73% so với tháng trước, tăng 3,15% so với cùng kỳ năm trước, tăng 1,24% so với tháng 12 năm trước; CPI bình quân hai tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm trước tăng 2,9%...