Tình hình kinh tế xã hội
Tình hình kinh tế xã hội tháng 10 năm 2014
I. Nông Lâm Thuỷ sản,II. Công nghiệp; Đầu tư phát triển,III. Thương mại, Giá cả; Du lịch; Xuất nhập khẩu; Giao thông vận tải, Thông tin truyền thông...
Hoạt động ngành
Tháng 10: Chỉ số ngành khai khoáng bất ngờ giảm
Báo cáo về tình hình sản xuất công nghiệp tháng 10 và 10 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê cho thấy, các chỉ số công nghiệp nhóm 1 đều tăng so với cùng kỳ năm 2013, loại trừ ngành công nghiệp khai khoáng.
Tin khác liên quan
Bộ trưởng Chuyền trả lời về thất nghiệp, tiền lương và bảo hiểm
Trong phiên chất vấn trước Quốc hội sáng ngày 19/11, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền trước đã có những trả lời cụ thể về các vấn đề về thất nghiệp, tiền lương, nợ đọng bảo hiểm xã hội…