Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 01 năm 2018
Diện tích cây hàng năm đã xuống giống được 39.221 ha, đạt 85,26% so kế hoạch vụ và tăng 79,96% so cùng kỳ, diện tích thu hoạch thuỷ sản trong tháng ước đạt 236,3 ha (tăng 4,14% so cùng kỳ năm trước). Nhìn chung, trong tháng 01/2018 ngành công nghiệp tỉnh Bình Thuận phát triển ổn định, mức tăng trưởng đạt khá so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hoá trong tháng 01/2018 ước đạt 2.965,1 tỷ đồng...
Tin khác liên quan
Thủ tướng khẳng định Chính phủ tôn trọng tính khách quan của số liệu thống kê
Thủ tướng khẳng định, Chính phủ luôn tôn trọng tính trung thực, khách quan của số liệu thống kê, “không có ông Thủ tướng, Bộ trưởng, Chủ tịch nào yêu cầu đưa số liệu lên mà không có cơ sở khoa học” và nêu rõ, số liệu thống kê thực sự là con số biết nói. Thủ tướng cần kịch bản tăng trưởng rõ nét để điều hành...