Thông tin KTXH Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 03 năm 2015
I. Nông Lâm Thuỷ sản,II. Công nghiệp; Đầu tư phát triển,III. Thương mại, Giá cả; Du lịch; Xuất nhập khẩu; Giao thông vận tải, Thông tin truyền thông...
Hoạt động ngành
Ấn tượng Chỉ số sản xuất công nghiệp
Tại Hội nghị giao ban sản xuất, kinh doanh quý 1/2015 tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có lẽ thông tin về chỉ số sản xuất công nghiệp đánh giá là điểm sáng nhất trong bức tranh kinh tế quý I.
Tin khác liên quan
Bình Thuận cần tạo đột phá bằng 3 mục tiêu quan trọng
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lưu ý, để có thể tạo đột phá, tỉnh Bình Thuận phải tập trung cho 3 mục tiêu quan trọng đã đặt ra, đó là kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải cách hành chính mạnh mẽ hơn nữa.