Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 10 năm tỉnh Bình Thuận
Trong tháng, thời tiết thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi; nông dân tập trung vào chăm sóc các loại cây trồng vụ mùa. Cây lâu năm phát triển ổn định. Ngành chăn nuôi của tỉnh đang gặp khó khăn do giá thức ăn chăn nuôi tăng, trong khi đó giá thịt lợn hơi giảm; tình hình dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi được kiểm soát tốt. Thời tiết thuận lợi cho trồng rừng tập trung. Sản lượng khai thác thuỷ sản trong tháng giảm hơn so với tháng trước do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 làm hạn chế việc ra khơi đánh bắt hải sản của ngư dân ở một số nơi như cảng Phú Hài và cảng Phan Thiết.
Hoạt động ngành
Tin khác liên quan
Vai trò của Tổng điều tra dân số và nhà ở đối với sự phát triển của mỗi Quốc gia
Con người là động lực quan trọng cho sự thành công và thịnh vượng của mỗi quốc gia. Việc cung cấp các đánh giá chính xác và đáng tin cậy về nguồn vốn này ở phạm vi quốc gia và ở các cấp hành chính nhỏ hơn, có giá trị đặc biệt quan trọng đối với các quyết định dựa trên bằng chứng của các nhà lập chính sách, các nhà quản lý, các học giả, các nhà nghiên cứu và mọi tầng lớp nhân dân. Do đó, Tổng điều tra Dân số và Nhà ở đã trở thành một cuộc điều tra quy mô lớn nhất được hầu hết các quốc gia thực hiện liên tục, định kỳ với chu kỳ 10 năm một lần hoặc 5 năm 1 lần