Chiều ngày 15/01/2020, Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Thống kê năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lương Văn Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đại diện các sở, ngành liên quan, lãnh đạo Cục Thống kê , toàn thể công chức, người lao động và các doanh nghiệp, cá nhân được khen thưởng
Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội năm 2019
Năm 2019, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra từ đầu năm nhằm tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, tăng cường các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được ổn định và có bước phát triển khá.
Hoạt động ngành
Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng Cục Thống kê năm 2020
Sáng ngày 15/01/2020, Văn phòng Cục Thống kê Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Ngọc Phúc, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Bình Thuận; Cấp ủy Chi bộ, Ban Lãnh đạo cùng toàn thể công chức, người lao động của Văn phòng Cục Thống kê.
Tin khác liên quan
Tổng cục Thống kê đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) là chỉ tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng, bên cạnh việc phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phản ánh quy mô và tốc độ phát triển của nền kinh tế, GDP còn dùng để biên soạn các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác có liên quan, phản ánh chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế và tính toán các chỉ tiêu đòn bẩy như tỷ lệ huy động thuế vào ngân sách so với GDP, bội chi ngân sách so với GDP... Những chỉ tiêu kinh tế vĩ mô này giúp Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đề ra các chính sách, giải pháp phát triển đất nước.