TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế 2017 của tỉnh tổ chức nghiệm thu kết quả điều tra giai đoạn 1

Ngày 20/6/2017, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế (BCĐ TĐTKT) 2017 của tỉnh bắt đầu tiến hành tổ chức nghiệm thu kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017 giai đoạn 1 đối với BCĐ TĐT các huyện, thị xã, thành phố.

   

     Trong giai đoạn 1, toàn tỉnh đã điều tra, thu thập thông tin được 3.315 doanh nghiệp; 1.384 đơn vị hành chính, sự nghiệp trong toàn tỉnh, trong đó có 764 đơn vị hành chính, Đảng, đoàn thể; 643 đơn vị sự nghiệp giáo dục; 156 đơn vị sự nghiệp y tế; 84 đơn vị hội, hiệp hội.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo quá trình nghiệm thu, đồng chí Phạm Quốc Hùng Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Trưởng Ban chỉ đạo đã yêu cầu Tổ thường trực giúp việc BCĐ TĐTKT tỉnh thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, nội dung của quy trình nghiệm thu; đặc biệt kiểm tra kỹ về tính đầy đủ chỉ tiêu điều tra, về chất lượng phiếu được nghiệm thu; hoàn thành đầy đủ các thủ tục nghiệm thu. Qua kết quả nghiệm thu, đồng chí Cục trưởng đã đánh giá công tác tổng điều tra của đơn vị thực hiện nghiêm túc, thông tin bảo đảm được các tiêu chí theo quy định, đảm bảo tính logic của phiếu điều tra.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 được tiến hành trên phạm vi toàn tỉnh nhằm thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; đánh giá sự phát triển về quy mô cơ sở, lao động; kết quả sản xuất, kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin,... đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương. Dự kiến đến ngày 30/6/2017 sẽ hoàn tất việc nghiệm thu giai đoạn 1 và tiếp tục chuẩn bị cho ngày ra quân Tổng điều tra giai đoạn 2 (ngày 01/7/2017)./.

 

CTK Bình Thuận

 

  

 BCĐ TĐT tỉnh nghiệm thu kết quả điều tra giai đoạn 1 của BCĐ TĐT huyện Bắc Bình

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/