TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Cục Thống kê Bình Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Điều tra vốn đầu tư thực hiện; Điều tra hoạt động xây dựng; Điều tra năng suất, sản lượng cây nông nghiệp; Khảo sát mức sống dân cư

Trong 02 ngày (30 – 31/01/2023), Cục Thống kê Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Điều tra vốn đầu tư thực hiện; Điều tra hoạt động xây dựng; Điều tra năng suất, sản lượng cây nông nghiệp; Khảo sát mức sống dân cư (sau đây gọi tắt Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra thống kê). Đồng chí Phạm Quốc Hùng – Cục trưởng Cục Thống kê chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị. Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra thống kê nhằm giúp các điều tra viên (ĐTV), giám sát viên (GSV) nắm vững những yêu cầu cần thiết để triển khai thực hiện hiệu quả các phương án điều tra.

 

Tham dự Hội nghị tập huấn tại điểm cầu Cơ quan Cục có lãnh đạo và Công chức các phòng nghiệp vụ: Phòng Thống kê Kinh tế, phòng Thống kê Xã hội và phòng Thu thập thông tin thống kê; Chi cục thống kê huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Hàm Thuận Nam, Thành phố Phan Thiết, cùng với các điều tra viên, giám sát viên trên địa bàn. Tham dự trực tuyến tại các Chi cục thống kê huyện, khu vực, điều tra viên, giám sát viên còn lại trên địa bàn tỉnh.

 Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, Cục trưởng Phạm Quốc Hùng đã nhấn mạnh: Điều tra vốn đầu tư thực hiện; Điều tra hoạt động xây dựng; Điều tra năng suất, sản lượng cây nông nghiệp; Khảo sát mức sống dân cư là một trong những cuộc điều tra quan trọng của ngành Thống kê thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia. Để hội nghị tập huấn đạt kết quả tốt, đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn tiếp thu đầy đủ các nội dung và yêu cầu của các phương án để thực hiện tốt cuộc điều tra tại địa phương theo nội dung công việc và tiến độ được quy định.

Tham dự hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên trình bày bài giảng với các nội dung như: Giới thiệu nội dung chính của phương án và một số nét thay đổi trong điều tra vốn đầu tư thực hiện và trong điều tra hoạt động xây dựng; Giới thiệu nội dung phương án và quy trình chọn mẫu điều tra năng suất sản lượng cây nông nghiệp và khảo sát mức sống dân cư năm 2023; hướng dẫn các ĐTV, GSV thực hành trên webform, CAPI.

Hội nghị tập huấn cũng dành thời gian để các đại biểu thảo luận các nội dung tập huấn./.

CTK Bình Thuận

Một số hình ảnh tại điểm cầu Bình Thuận:

Đ/c Phạm Quốc Hùng, Cục trưởng CTK chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

 

 

 

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/