TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Hội nghị sơ kết công tác thống kê quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021, sáng ngày 26/3/2021, Cục Thống kê Bình Thuận (CTK) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thống kê quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021.

         Tham dự hội nghị có toàn thể công chức, người lao động thuộc Văn phòng Cục và lãnh đạo các Chi cục Thống kê huyện, thành phố và khu vực. Ông Phạm Quốc Hùng, Cục trưởng CTK chủ trì Hội nghị.

Ngay từ đầu năm với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Cục và sự chủ động phối hợp của các phòng nghiệp vụ, các Chi cục Thống kê, Ngành thống kê Bình Thuận đã bám sát kế hoạch của Tổng cục giao thực hiện đầy đủ các báo và đảm bảo đúng thời gian; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ của Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh và các địa phương yêu cầu. Qua sơ kết, đánh giá cơ bản hoàn thành nhiệm vụ công tác quý I năm 2021, nhất là trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 lần 3, ngành đã kịp thời chủ động xây dựng 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2021 để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của địa phương. Đôn đốc nhắc nhỡ thực hiện tốt Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn đầu.

Ngoài những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải rút kinh nghiệm khắc phục trong thời gian tới. Đại diện các Phòng nghiệp vụ thuộc Văn phòng Cục và các Chi cục Thống kê huyện, thành phố và khu vực đã phát biểu ý kiến, trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Phạm Quốc Hùng đã đánh giá cao các ý kiến tham gia phát biểu tại Hội nghị, ghi nhận sự nổ lực của tất cả công chức, người lao động toàn ngành Thống kê Bình Thuận đã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, nhất là giai đoạn đầu của Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Qua đó lãnh đạo Cục yêu cầu tất cả công chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kết quả đạt được, cùng nhau chia sẻ, tìm cách khắc phục các tồn tại, hạn chế; nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng các yêu cầu nhằm hoàn thành nhiệm vụ quý II với chất lượng cao hơn. Chú trọng kết quả giai đoạn đầu Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đạt yêu cầu đề ra./.

 CTK Bình Thuận.

Một số hình ảnh của hội nghị:

 

 Ông Phạm Quốc Hùng, Cục trưởng CTK chủ trì Hội nghị.

 

 

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/