TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng Cục Thống kê năm 2019

Sáng ngày 21/01/2019, Văn phòng Cục Thống kê Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019. Tham dự Hội nghị có Ban Lãnh đạo Cục Thống kê cùng toàn thể công chức, người lao động của Văn phòng Cục Thống kê. Tham dự của Lãnh đạo cấp trên có đồng chí Trần Ngọc Phúc, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Bình Thuận...

        Hội nghị đã nghe Lãnh đạo cơ quan báo cáo Tổng kết công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Chủ tịch công đoàn báo cáo Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Trưởng ban Ban Thanh tra nhân dân báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Kế toán cơ quan Thông qua báo cáo quyết toán năm 2017 (đã được duyệt); kế hoạch tài chính năm 2019, Quy chế chi tiêu nội bộ.

Với không khí dân chủ, thẳng thắn, trong hội nghị đã có nhiều công chức và người lao động phát biểu ý kiến góp ý, bổ sung các dự thảo báo cáo và quy chế chi tiêu nội bộ; thống nhất các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết trong năm tới và bày tỏ sự tâm huyết xây dựng cơ quan, mong muốn cơ quan tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất và không ngừng phát triển. Hội nghị đã tập trung thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thống kê trên địa bàn, tạo môi trường tốt để nâng cao chất lượng công tác thống kê năm 2019, trong đó tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tăng cường quản lý nhà nước về thống kê trên địa bàn tỉnh; đồng thời quan tâm tạo điều kiện về đời sống vật chất và tinh thuần cho công chức và người lao động.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Phúc, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh chúc mừng và đánh giá cao kết quả đạt được của toàn thể công chức, người lao động Cục Thống kê, thực hiện tốt việc cải cách hành chính trong công việc rất tốt. Trong năm tổ chức công đoàn Cục hoạt động nhiều phong trào, điều này thể hiện việc quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan đến tổ chức công đoàn.

Phát biểu tai Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Hùng, Bí thư chi bộ - Cục trưởng Cục Thống kê đề nghị toàn thể công chức, người lao động, đoàn viên công đoàn cơ quan phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2018, tiếp tục đoàn kết, thống nhất phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019./.

CTK Bình Thuận

Một số hình ảnh:

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/