TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Hội nghị Sơ kết công tác thống kê 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018

Trong 6 tháng đầu năm, công chức, người lao động Cục Thống kê đã đoàn kết, tập trung thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chung của ngành, định kỳ báo cáo, cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin phản ánh khách quan, sát thực tế tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đàu năm 2018 toàn tỉnh...

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, sáng ngày 28/6/2018 Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thống kê 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự Hội nghị có toàn thể công chức, người lao động thuộc Văn phòng Cục và các đồng chí Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố; đồng chí Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng Cục Thống kê chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, công chức, người lao động Cục Thống kê đã đoàn kết, tập trung thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chung của ngành, định kỳ báo cáo, cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin phản ánh khách quan, sát thực tế tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đàu năm 2018 toàn tỉnh và của từng huyện, thị xã, thành phố cơ bản đáp ứng yêu cầu của cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành trong tỉnh. Quản lý, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả biên chế, kinh phí được cấp trên giao. Đặc biệt đã tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả, thành tích trong 6 tháng đầu năm hoạt động của các phòng, Chi cục thống kê cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần phải được rút kinh nghiệm kịp thời và nghiêm túc.

Đại diện các phòng, Chi cục Thống kê đã phát biểu ý kiến trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận, Cục trưởng Phạm Quốc Hùng đã đánh giá cao các ý kiến tham gia phát biểu tại Hội nghị, yêu cầu tất cả công chức, người lao động toàn ngành Thống kê Bình Thuận nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kết quả, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm, nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ với chất lượng cao nhất; làm tốt hơn vai trò tham mưu đối với Lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo địa phương; nâng cao chất lượng thông tin thống kê, đẩy mạnh việc hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm, chuyên đề nghiệp vụ làm căn cứ cho việc xét thi đua khen thưởng cuối năm, nghiên cứu khoa học, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của toàn ngành nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành trong 6 tháng cuối năm 2018.

CTK Bình Thuận

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/