TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 và Tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Chiều ngày 30/1/2018, Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 và Tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2017...

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lương Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra kinh tế tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc BCĐ Tổng điều tra kinh tế tỉnh, các đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo và Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế các huyện, thị xã, thành phố; đại diện Lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh. Về phía cơ quan Thống kê có đồng chí Phạm Quốc Hùng, Cục trưởng kiêm Phó Trưởng BCĐ Tổng điều tra kinh tế tỉnh, các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng thuộc Cục, Lãnh đạo các Chi cục Thống kê và toàn thể công chức trong ngành Thống kê.

Trong năm qua, tuy có những khó khăn nhất định nhưng công chức và người lao động trong ngành Thống kê đã có nhiều nỗ lực, vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên, bám sát đường lối chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngoài thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của ngành, năm 2017 Cục Thống kê đã tham mưu UBND tỉnh nhiều văn bản để tổ chức thực hiện công tác thống kê trên địa bàn tỉnh.

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng cục Thống kê, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng với sự hợp tác của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, ngành Thống kê Bình Thuận đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức điều tra, thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích, dự báo và công bố các thông tin thống kê, góp phần nâng cao chất lượng trong công tác lãnh đạo, quản lý của các cơ quan Đảng, Nhà nước, đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan, đơn vị phục vụ tốt công tác dự báo tình hình, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Bên cạnh đó, ngành Thống kê đã triển khai các cuộc điều tra, biên soạn các ấn phẩm, tư liệu, chuyên đề thực hiện tốt Quyết định số 2910/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 và Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 02/3/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Những kết quả đó đã góp phần phục vụ cho các ngành, các cấp nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội của ngành, của địa phương hàng năm và dự báo dài hạn.   

* Về thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017:

Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017; Phương án Tổng điều tra theo Quyết định số 1896/QĐ-BKHĐT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh về việc tổ chức, triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, toàn tỉnh đã tiến hành thu thập thông tin tại 3.279 doanh nghiệp, 1.803 các đơn vị hành chính, sự nghiệp, 60.951 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và 672 cơ sở khối tôn giáo, tín ngưỡng. Đến nay cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 của tỉnh đã thành công tốt đẹp.

Kết quả thu thập được từ Tổng điều tra phác họa bức tranh đầy đủ về sự biến động, phân bố các cơ skinh tế, hành chính sự nghiệp, số lượng lao động, cơ cấu ngành, vùng của nền kinh tế, quá trình đóng góp của từng ngành kinh tế cho sự phát triển của địa phương.

 Hội nghị cũng tiến hành khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thống kê và trong Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

 

Ông Lương Văn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND kiêm Trưởng BCĐ

Tổng điều tra kinh tế tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND kiêm Trưởng BCĐ Tổng điều tra kinh tế tỉnh Lương Văn Hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Cục Thống kê tỉnh đã đạt được trong thời gian vừa qua, nhất là kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017; trên cơ sở kết quả Tổng điều tra kinh tế sẽ giúp cho các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế cho phù hợp với từng giai đoạn, góp phần khai thác thế mạnh của các ngành và địa phương.

Bước sang năm 2018, Phó Chủ tịch Thường trực UBND kiêm Trưởng BCĐ Tổng điều tra kinh tế tỉnh Lương Văn Hải yêu cầu Cục Thống kê tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ được giao; quan tâm, có sự chuẩn bị chu đáo cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sắp tới./.

CTK Bình Thuận

                Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

Ông Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng Cục Thống kê  kiêm Phó Trưởng BCĐ

Tổng điều tra kinh tế tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

 

Ông Lương Văn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND kiêm Trưởng BCĐ Tổng điều tra kinh tế tỉnh trao Bằng khen cấp Bộ cho các cá nhân

 

 

Ông Lương Văn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND kiêm Trưởng BCĐ Tổng điều tra kinh tế tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể

 

 

Ông Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng Cục Thống kê  kiêm Phó Trưởng BCĐ Tổng điều tra kinh tế tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân

 

 

Ông Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng Cục Thống kê  kiêm Phó Trưởng BCĐ Tổng điều tra kinh tế tỉnh trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thống kê Việt Nam" cho các cá nhân

 

 

Ông Phạm Văn Dũng - Phó Cục trưởng Cục Thống kê trao Giấy khen của Cục trưởng cho các cá nhân

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/