TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Hội nghị Cán bộ công chức Cơ quan Cục Thống kê năm 2018

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, sáng ngày 26/01/2018, Văn phòng Cục Thống kê Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018...

Tham dự Hội nghị có Ban Lãnh đạo cùng toàn thể công chức, người lao động của Văn phòng Cục. Hội nghị đã nghe Lãnh đạo cơ quan báo cáo Tổng kết công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Chủ tịch công đoàn cơ quan báo cáo Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Trưởng ban Ban Thanh tra nhân dân báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Kế toán cơ quan trình bày báo cáo tình hình, kết quả quản lý, sử dụng kinh phí năm 2017, Quy chế chi tiêu nội bộ.

Với không khí dân chủ, thẳng thắn, trong hội nghị đã có nhiều công chức và người lao động phát biểu ý kiến góp ý, bổ sung các dự thảo báo cáo và quy chế chi tiêu nội bộ; thống nhất các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết trong năm tới.và bày tỏ sự tâm huyết xây dựng cơ quan, mong muốn cơ quan tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất và không ngừng phát triển. Hội nghị đã tập trung thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thống kê trên địa bàn, tạo môi trường tốt để nâng cao chất lượng công tác thống kê năm 2018, trong đó tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tăng cường quản lý nhà nước về thống kê trên địa bàn tỉnh; đồng thời quan tâm tạo điều kiện cho công chức, người lao động, đoàn viên công đoàn có thêm việc làm, thu nhập để cải thiện đời sống, sinh hoạt.

Tại Hội nghị cũng đã tiến hành bầu ra Ban thanh tra nhân dân Cục Thống kê cho nhiệm kỳ mới 2018-2019.

Phát biểu tai Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Hùng, Bí thư chi bộ - Cục trưởng Cục Thống kê đề nghị toàn thể công chức, người lao động, đoàn viên công đoàn Cơ quan phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2017, tiếp tục đoàn kết, thống nhất phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018./.

CTK Bình Thuận

     Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 

Đ/c Nguyễn Phong Lữ - Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

 

 

Đ/c Nguyễn Tân Khoa - Trưởng ban Ban Thanh tra nhân dân báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

 

 

Ban Lãnh đạo cùng toàn thể công chức, người lao động của Văn phòng Cục Thống kê.

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/