TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Đại hội Công đoàn cơ sở Chi cục Thống kê TP Phan Thiết lần thứ VII, nhiệm kỳ 2012 – 2017

Ngày 25/8/2017 vừa qua, Chi cục Thống kê thành phố Phan Thiết đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VIII. Tham dự có đại diện của Công đoàn cấp trên và toàn thể công chức và người lao động của Chi cục Thống kê thành phố Phan Thiết...

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, Ban Chấp hành Công đoàn đã tích cực chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan tâm đến công tác chăm lo đời sống, vật chất tinh thần, đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ công chức lao động và đoàn viên công đoàn. Công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ công chức lao động và đoàn viên công đoàn được chú trọng quan tâm.

            Thông qua Đại hội kiểm điểm tình hình hoạt động của Công đoàn cơ sở Chi cục Thống kê lần thứ VII, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Thảo luận, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và phong trào hoạt động của Công đoàn cơ sở Chi cục Thống kê lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Qua 1 ngày làm việc, Đại hội thành công tốt đẹp đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022 và đại biểu đi dự Đại hội cấp trên./.

 

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

Đại diện Công đoàn cấp trên tặng hoa cho BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới.

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/