TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI
Tình hình kinh tế xã hội tháng 7 năm 2017

Trong nông nghiệp Sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch ước đạt 6.822,9 tấn (tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước); Giá trị sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm ước đạt 13.189,1 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010), tăng 6,29% so với cùng kỳ năm trước; Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 7 ước đạt 2.445 tỷ đồng, luỹ kế 7 tháng đạt 17.237 tỷ đồng (tăng 11,49% so với cùng kỳ năm trước); Thu ngân sách 7 tháng đầu năm 2017 đạt khá so với dự toán (đạt 74,59% dự toán năm). Các vấn đề xã hội có nhiều chuyển biến tích cực…

I. Nông - Lâm - Thuỷ sản

1. Nông nghiệp

1.1 Cây hàng năm:

Trọng tâm trong tháng là tập trung xuống giống, chăm sóc các loại cây trồng vụ hè thu. Nhìn chung thời tiết trong tháng thuận lợi, mưa trên diện rộng, nguồn nước cơ bản đảm bảo cho tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tuy vậy nguồn nước tưới dự trữ từ Hồ Núi Đất (ở thị xã La Gi) chưa cung cấp đủ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, gây ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng trên địa bàn thị xã.

Đến ngày 10/7/2017, diện tích gieo trồng toàn tỉnh là 92.412 ha, đạt 103,9% so với kế hoạch (giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước), trong đó: lúa 43.484 ha (đạt 111,5% kế hoạch, tăng 5,8% so với vụ cùng kỳ năm trước); bắp 7.773 ha (đạt 77,7% kế hoạch, giảm 16,7%); mỳ 25.152 ha (giảm 7,7% so với cùng kỳ năm trước); mè 4.846 ha (giảm 17,2%); đậu phụng 1.780 ha (tăng 8,3%); lang 133 ha (giảm 43,4%); rau các loại 2.460 ha (giảm 0,9%); đậu các loại 3.446 ha (tăng 20,3% so với vụ cùng kỳ năm trước).

Tuy kết quả gieo trồng vụ hè thu đạt được kế hoạch đề ra, song diện tích bắp và mỳ vụ này giảm khá nhiều (nhất là ở Hàm Tân và Tánh Linh) do ảnh hưởng giá bắp, mỳ đang xuống thấp. Mặt khác có một số địa bàn đất trồng mỳ bị thoái hoá, bạc màu, năng suất thu hoạch giảm nên phải chuyển sang đầu tư trồng cây keo tràm và cây ăn quả để có hiệu quả hơn. Đáng chú ý là tại huyện Tánh Linh, diện tích bắp giảm 600 ha so với cùng kỳ năm trước do trước đây cây bắp được trồng xen với cao su và một số loại cây khác, nay cao su bước vào giai đoạn khép tán nên diện tích bắp bị giảm.

1.2 Cây lâu năm:

Từ đầu năm đến nay, thời tiết khá thuận lợi cho việc phát triển trồng mới cây lâu năm. Kết quả phát triển một số cây lâu năm đến cuối tháng 6/2017 như sau:

- Thanh long: Diện tích hiện có 27.167 ha (tăng 1,98% so với cùng kỳ năm trước). Nhìn chung diện tích cây thanh long có phát triển nhưng không ồ ạt như các năm trước; dự báo trong trong thời gian tới, diện tích thanh long trồng mới tăng không nhiều do giá thanh long chưa thật ổn định, giá thường giảm thấp khi vào mùa và bị nhiều dịch bệnh nên người dân không mạnh dạn đầu tư phát triển.

- Cây điều: Diện tích hiện có 16.889 ha (tăng 2,53% so với cùng kỳ năm trước). Hiện nay đã hết mùa thu hoạch nên người dân đang tiến hành chăm sóc và đầu tư phát triển thêm diện tích trồng.

- Cao su: Diện tích hiện có 42.061 ha (giảm 1,04% so với cùng kỳ). Những năm gần đây giá cao su không ổn định, đứng ở mức thấp nên đầu tư trồng mới không đáng kể, một số ít chặt bỏ những vườn già cỗi năng suất thấp để chuyển sang các loại cây trồng khác hiệu quả hơn.

- Cây tiêu: Diện tích toàn tỉnh hiện có 1.647 ha (tăng 1,45 % so với cùng kỳ năm trước). Hiện nay giá tiêu đã không còn duy trì ở mức cao như những tháng đầu năm, bên cạnh đó cây tiêu thường phát sinh nhiều loại bệnh, nhất là bệnh chết chậm (hiện nay vẫn chưa có thuốc đặc trị) nên người dân đầu tư cầm chừng; dự báo trong thời gian tới diện tích trồng mới tăng không đáng kể.

Các loại cây lâu năm còn lại đang được chăm sóc và phát triển bình thường, diện tích biến động không đáng kể…

Công tác thủy lợi: Đã tập trung triển khai các biện pháp quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn nước hiện có. Tính đến ngày 14/7/2017, tổng diện tích gieo trồng vụ hè thu được tưới từ nguồn nước thủy lợi, thủy điện trên toàn tỉnh là 49.335 ha (đạt 95,56% kế hoạch); trong đó: cây lúa và cây màu 32.353 ha (đạt 94,56% kế hoạch); cây thanh long và cây công nghiệp dài ngày 16.982 ha (đạt 100,16% kế hoạch).

1.3 Chăn nuôi:

Tại thời điểm 01/7/2017, số lượng gia súc, gia cầm toàn tỉnh như sau:

Đàn trâu, bò có 171.518 con (tương đương với thời điểm cùng kỳ năm trước); trong đó đàn trâu 8.950 con (giảm 0,02%); đàn bò 162.568 con (giảm 0,01% so với cùng kỳ năm trước).

- Đàn heo có 229.425 con (giảm 8,2% so với cùng kỳ năm trước). Toàn tỉnh hiện có 9 doanh nghiệp chăn nuôi heo (04 ở Hàm Tân và 05 ở Đức Linh) với số lượng 35.001 con (chiếm 14,9% trong tổng đàn heo toàn tỉnh) và 55 trang trại với số lượng 64.789 con (chiếm 27,5%). Đàn heo giảm khá nhiều do những tháng qua giá heo hơi liên tục giảm, người chăn nuôi bị thua lỗ nên các cơ sở chăn nuôi giảm quy mô đàn.

Đàn gia cầm có 2.824 ngàn con (tăng 1,7% so cùng kỳ năm trước). Hiện nay, toàn tỉnh có 11 trang trại nuôi gà với số lượng 289 ngàn con (chiếm 10,2% tổng số đàn gia cầm toàn tỉnh) và 2 doanh nghiệp (ở Phan Thiết và Đức Linh) với số lượng 83 ngàn con (chiếm 2,9% trong tổng đàn gia cầm toàn tỉnh).

Công tác phòng, chống dịch: Trong tháng không xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Một số bệnh thông thường có xảy ra ở mức độ nhẹ, phần lớn được điều trị khỏi, không có dấu hiệu lây lan thành dịch,.

Công tác tiêm phòng: Trong tháng các địa phương trên toàn tỉnh đã tổ chức tiêm phòng 750 ngàn liều vắc xin, trong đó đàn trâu, bò 18,4 ngàn liềuđàn heo 46,4 ngàn liều, đàn gia cầm 685,2 ngàn liều. Lũy kế đến tháng 7/2017 tiêm phòng 5.273 ngàn liều; trong đó: đàn trâu, bò 113 ngàn liều; đàn heo 378,1 ngàn liều; đàn gia cầm 4.774,8 ngàn liều.

- Kiểm dịch động vật: Trong tháng đã kiểm dịch đàn heo 148 ngàn con (lũy kế tháng 936,7 ngàn con)đàn trâu, bò 200 con (lũy kế 7 tháng 3,3 ngàn con)đàn gia cầm 826,8 ngàncon (lũy kế 7 tháng 2.375,5 ngàn con).

Kiểm soát giết mổ: Đã thực hiện kiểm soát giết mổ: Heo: 1,04 ngàn con (lũy kế tháng 9,7 ngàn con)Dê 274 con (lũy kế 7 tháng 2,1 ngàn con)Gia cầm 5,8 ngàn con (lũy kế 7 tháng 42,7 ngàn con).

2. Lâm nghiệp:

Trong tháng, các đơn vị chủ rừng và các cơ sở giống trên địa bàn tỉnh đã tiếp tục chăm sóc 4.818 ngàn cây giống đã gieo ươm để cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn. Đã thực hiện trồng 207 ha rừng sản xuất (đạt 10,4% kế hoạch năm).

Giao khoán bảo vệ rừng: Đã triển khai giao khoán rừng (rừng tự nhiên và rừng trồng) với diện tích 128.775 ha (đạt 106,3% kế hoạch), diện tích còn lại 11.758 ha từ nguồn vốn Quỹ bảo vệ và phát triển rừng các đơn vị chuyển sang hình thức tự quản lý, bảo vệ.

Khoanh nuôi tái sinh rừng: Trong tháng thực hiện mới khoanh nuôi 1.500 ha rừng phòng hộ; luỹ kế 7 tháng thực hiện 5.700 ha (đạt 135,7% kế hoạch năm).

Trong tháng đã tiến hành khai thác 66 ha diện tích rừng trồng tập trung với sản lượng 2.023 m3, tịch thu 84 m³ gỗ khai thác trái phépNgoài diện tích khai thác rừng trồng thì số lượng khai thác lâm sản phụ: lồ ô: 14.800 cây; nứa: 18.800 cây; le nguyên liệu giấy: 789.082 cây.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng được duy trì thường xuyên. Đã thành lập 13 ban chỉ huy phòng chống cháy rừng huyện, 107 ban chỉ huy phòng chống cháy rừng xã, 483 tổ, đội phòng chống cháy rừng ở các địa phương; xây dựng 1.306,4 km đường băng cản lửa (trong đó 43 đường băng xanh và 1.263,4 đường băng trắng), 7 chòi canh lửa; trang bị 170 máy móc, 2.851 dụng cụ thủ công sẵn sàng ứng phó khi có tình huấn cháy khẩn cấp xảy ra. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh không xảy ra các vụ cháy rừng nghiêm trọng, một số vụ cháy cây bụi, thảm cỏ, lá khô dưới tán rừng, các cơ quan chức năng huy động chữa cháy kịp thời nên không gây hại về tài nguyên rừng.

Trong gần 7 tháng đầu năm (tính đến giữa tháng 7/2017) đã phát hiện 291 vụ vi phạm lâm luật; xử lý 303 vụ (xử phạt hành chính 293 vụ và xử lý hình sự 10 vụ); tịch thu: 89 xe máy, 34 phương tiện khác, 349,3 m3 gỗ và lâm sản ngoài gỗ là 33,4 triệu đồng. Tổng số tiền phạt, bán tang vật nộp vào ngân sách là 1.870,8 triệu đồng.

3. Thuỷ sản:

Nuôi trồng thủy sản: Thời tiết từ đầu năm đến nay nhìn chung khá thuận lợi. Diện tích thuỷ sản thu hoạch 7 tháng đạt 1.383,3 ha (tăng 6,5% so cùng kỳ năm trước). Sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch ước đạt 6.822,9 tấn (tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước); trong đó sản lượng cá ước đạt 2.616,3 tấn (tăng 6,3%), sản lượng tôm ước đạt 4.182,7 tấn (tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước).

Khai thác thuỷ sản: Từ tháng 4/2017 đến nay thời tiết biển khá thuận lợi cho hoạt động khai thác hải sản. Vụ cá nam năm nay ngư dân tích cực bám biền khai thác, các tàu thuyền có công suất lớn tập trung khai thác ở vùng biển xa. Sản lượng khai thác 7 tháng ước đạt 113.719,5 tấn, tăng 4% so cùng kỳ (trong đó khai thác biển đạt 113.363,3 tấn, khai thác nội địa đạt 356,2 tấn).

Chính sách tín dụng đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67 được triển khai tích cực, giúp ngư dân có thêm nguồn vốn đóng mới và nâng cấp tàu cá để đánh bắt xa bờ, hạn chế tình trạng đánh bắt gần bờ, góp phần tạo việc làm và thu nhập cho lao động biển.

Sản xuất giống thuỷ sản: Hoạt động ươm nuôi, sản xuất tôm giống tiếp tục phát triển, đảm bảo cung cấp cho nhu cầu nuôi tôm trong tỉnh và xuất bán cho các thị trường ngoài tỉnh. Sản xuất tôm giống 7 tháng ước đạt 15.431,2 triệu con, đạt 81,2% kế hoạch năm, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản được duy trì thường xuyên. Các ngành chức năng đã phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khai thác, bảo vệ các loại hải sản trong mùa sinh sản. Trong 7 tháng đầu năm, đã kiểm tra phát hiện 327 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

II. Công nghiệp; đầu tư xây dựng; đăng ký kinh doanh; đăng ký đầu tư

1. Công nghiệp:

Giá trị sản xuất công nghiệp (CN) 7 tháng đầu năm ước đạt 13.189,1 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010), tăng 6,29% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: CN khai khoáng 304 tỷ đồng (giảm 19,82%); CN chế biến, chế tạo 8.698,6 tỷ đồng (tăng 8,22%); sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí 4.044,3 tỷ đồng (tăng 4,93%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 142,1 tỷ đồng (tăng 3,87% so với cùng kỳ năm trước).

Dự ước các sản phẩm sản xuất trong 7 tháng đầu năm 2017 tăng (giảm) so với cùng kỳ năm trước như sau: đá khai thác (tăng 0,12% so với cùng kỳ năm trước), thủy sản đông lạnh(tăng 3,16%), nước mắm (tăng 3,93%), thức ăn gia súc (tăng 10,53%), nước khoáng (tăng 14,97%), quần áo may sẵn (tăng 3,54%), nước máy sản xuất (tăng 2,47%), điện phát ra (tăng 4,57%), sơ chế mủ cao su (tăng 19,22%), đồ gỗ (tăng 18,8%), cát sỏi các loại (giảm 2,27%), muối hạt (giảm 25,46%), thủy sản khô (giảm 2,97%), hạt điều nhân (giảm 1,31%), gạch các loại (giảm 1,79%).

Nhìn chung, hoạt động sản xuất công nghiệp trong 7 tháng đầu năm tương đối ổn định, trong đó CN chế biến, chế tạo tăng khá so với cùng kỳ năm trước; dự báo thời gian tới, sản phẩm may mặc sẽ tăng khá do Công Ty CP May Nhà Bè – Đức Linh đi vào hoạt động, hoàn chỉnh thiết kế. Hoạt động sản xuất và phân phối điện; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải có tăng nhưng ở mức thấp.

Trong 6 tháng đầu năm 2017 đã thu hút được 06 dự án vào Khu công nghiệp (04 dự án trong nước và 02 dự án nước ngoài) với số vốn đầu tư 257 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã có 65 dự án thứ cấp (gồm 21 dự án FDI và 44 dự án trong nước), diện tích đất cho thuê 197 ha,tổng vốn đầu tư là 3.725,03 tỷ đồng và 157,1 triệu USD. Nhìn chung, việc triển khai đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp còn chậm; thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp còn yếu.

2. Đầu tư xây dựng:

Trong 7 tháng đầu năm 2017, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước giải ngân ước đạt 943.523 triệu đồng, đạt 52,5% kế hoạch năm; trong đó: nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh là 888.910 triệu đồng, đạt 54,1% kế hoạch năm (bao gồm: nguồn vốn ngân sách tập trung là 530.836 triệu đồng, vốn xổ số kiến thiết là 358.074 triệu đồng); nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia là 27.918 triệu đồng, đạt 31,9% kế hoạch năm; nguồn vốn các chương trình mục tiêu là 26.695 triệu đồng, đạt 39,8% kế hoạch năm.

Tiến độ triển khai một số công trình trọng điểm đến cuối tháng 5/2017 như sau:

* Dự án Kênh tiếp nước Biển Lạc – Hàm Tân: Đã đào đắp đoạn kênh từ K7+300 đến K9+900 với giá trị khối lượng thực hiện 24 tỷ đồng, cấp phát 3,27 tỷ đồng. Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến nay 242 tỷ đồng, đã giải ngân 201,27 tỷ đồng.

* Dự án Kè chống xói lở bảo vệ bờ biển đảo Phú Qúy (giai đoạn 2):

Đến nay, có 02 gói thầu đã thi công hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, gồm:

Gói thầu số 4 hạng mục: Đê Tây dài 148,9m, đê Đông dài 948,8m và các công trình phụ trợ thuộc khu vực bảo vệ bờ đoạn Đồn Biên phòng 464 cũ.

+ Gói thầu số 12 hạng mục xây lắp kè bảo vệ bờ đoạn khu dân cư Hội An và đoạn từ Bãi Lăng đến Chùa Thạnh Lâm.

Đang triển khai thi công gói thầu số 9, hạng mục: Kè bảo vệ bờ đoạn Lạch Ông Bền thôn Tiều Dương và đoạn từ Chùa Thạnh Lâm đến trước UBND huyện. Khối lượng thực hiện từ đầu năm đến 31/5/2017 là 32 tỷ đồng, giải ngân 04 tỷ đồng; lũy kế khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/5/2017 là 443 tỷ đồng và đã giải ngân hết.

* Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão tàu cá đảo Phú Quý: Khối lượng thực hiện 05 tháng đầu năm 2017 là 52 tỷ đồng. Lũy kế khối lượng thực hiện đến nay là 62,9 tỷ đồng. Đã hoàn thành công tác rà phá bom mìn, đang tiếp tục triển khai xây dựng đê chắn sóng.

* Dự án Cấp nước Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân: Từ đầu năm đến nay tiếp tục thực hiện gia cố đoạn qua trụ điện Vĩnh Tân – Sông Mây và đoạn tường bờ kè bảo vệ đường sắt. Giá trị khối lượng thực hiện từ đầu năm đến nay là 2,68 tỷ đồng, lũy kế giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến nay 111,6 tỷ đồng.

* Dự án đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Lê Hồng Phong)Trong 5 tháng đầu năm khối lượng thực hiện 7 tỷ đồng. Lũy kế giá trị thực hiện đến nay 139,89tỷ đồng; lũy kế cấp phát 133,6 tỷ đồng.

* Đường Hùng Vương (đoạn từ vòng xoay đại lộ Tôn Đức Thắng đến giáp cầu Hùng Vương):

- Đoạn qua khu dân cư Hùng Vương II (đoạn 1): Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến hết năm 2016 là 48,6 tỷ, cấp phát 40,5 tỷ đồngĐã thi công cơ bản hoàn thành, còn 20m vỉa hè bên phải tuyến vướng mặt bằng nên chưa triển khai thi công. Kế hoạch năm 2017 đã bố trí 04 t đồng, cấp phát vốn từ đầu năm đến nay 3,75 tỷ đồng.

- Đoạn 2 qua khu dân cư Hùng Vương II, giai đoạn 2A: Đã thi công xong 420m/420m,lũy kế giá trị thực hiện và giải ngân từ khởi công đến nay là 120 tỷ đồng. Kế hoạch 2017 bố trí 05 tỷ đồng, đã thực hiện và giải ngân hết.

- Đoạn qua khu dân cư Hùng Vương II, giai đoạn 2B (đoạn 3): Chiều dài tuyến đường 364m, tổng mức đầu tư 34 tỷ đồng. Lũy kế giá trị thực hiện và giải ngân đến năm 2016 là 858 triệu đồng. Kế hoạch năm 2017 bố trí 6 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay chưa triển khai thi công do còn vướng đền bù giải tỏa.

* Đường từ Cầu Hùng Vương đến đường ĐT 706B: Tổng mức đầu tư 285,994 tỷ đồng. Lũy kế giá trị thực hiện đến năm 2016 là 5,953 tỷ đồng, lũy kế cấp phát 5,138 tỷ đồng.

- Kế hoạch năm 2017 đã bố trí 25 tỷ đồng. Giá trị khối lượng thực hiện 05 tháng đầu năm khoảng 15 tỷ đồngđã giải ngân 5,964 tỷ đồng (bồi thường giải phóng mặt bằng).

- Công tác đền bù giải tỏa: Tổng diện tích đất thu hồi 106.594,7 m², gồm 238 hộ/31.337 m² và 13 tổ chức/75.257,6 m². Đã kiểm kê 273 hộ và 13 tổ chức, xét tính pháp lý 138 hộ và 05 tổ chức. Thời gian đến sẽ tiếp tục bồi thường giải tỏa.

* Sân bay Phan Thiết: Tổng mức đầu tư: 1.694 tỷ đồng. Lũy kế giá trị thực hiện đến năm 2016 là 94,78 tỷ đồng, lũy kế cấp phát vốn 73,47 tỷ đồng (thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư và bồi thường giải phóng mặt bằng).

- Đối với hạng mục hàng không dân dụng (hợp đồng BOT), chủ đầu tư là Công ty cổ phần Rạng Đông. UBND tỉnh đã ký kết hợp đồng với nhà đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế đã thực hiện cơ bản xong hồ sơ thiết kế. Tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu khai thác ổn định, lâu dài trong tương lai, tránh phải nâng cấp gây tốn kém, hiện nay UBND tỉnh đang trình Bộ GTVT cho phép điều chỉnh cục bộ Quy hoạch sân bay Phan Thiết để đưa các hạng mục quy hoạch đến năm 2030 thực hiện ngay trong giai đoạn 2020 (đường băng, sân đổ,...) đáp ứng máy bay nhóm E.

- Đối với hạng mục sân bay quân sự (do Bộ Quốc phòng đầu tư): Bộ Quốc phòng đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng khu sân bay quân sự tại Quyết định số 801/QĐ-BQP ngày 04/3/2016. Hiện nay Bộ Quốc phòng đang lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức hợp đồng BT.

Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Tổng diện tích thu hồi đất thực hiện dự án là 543 ha với 48 hộ và 06 tổ chức với tổng số tiền là 92,28 tỷ đồng. Đến nay đã bồi thường cho 37 hộ và 05 tổ chức với số tiền là 64,8 tỷ đồng, bàn giao cho nhà đầu tư 74% diện tích. Hiện nay, các ngành chức năng đang triển khai thực hiện giải tỏa phần mặt bằng còn lạiNhìn chung mặt bằng cơ bản đáp ứng được cho việc thi công. Tuy nhiên do phải chờ điều chỉnh quy hoạch; chờ Bộ Quốc phòng lựa chọn nhà đầu tư để triển khai thi công đồng bộ hai khu sân bay quân sự và sân bay dân dụng.

Về kế hoạch vốn năm 2017: Hiện nay, Cục tác chiến – Bộ tổng tham mưu QĐND Việt Nam đã chuyển kinh phí 40 tỷ đồng theo cam kết cho tỉnh để thực hiện chi trả tiền bồi thường phần diện tích đất khu sân bay quân sự.

Nhìn chung các dự án trọng điểm của tỉnh được triển khai tích cực sớm, tuy nhiên khối lượng thực hiện và giải ngân còn chậm so với yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu là vướng đền bù giải toả, các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương bố trí vốn còn thấp, có dự án đến nay chưa được ngân sách trung ương bố trí.

3. Đăng ký kinh doanh:

Trong tháng (từ 15/6/2017 đến ngày 14/7/2017) đã tiếp nhận 82 hồ sơ đăng ký cấp mới, trong đó: Cấp đăng ký mới 61 trường hợp (so với cùng kỳ năm trước tăng 52,50%), tổng vốn đăng ký mới là 562,888 tỷ đồng (tăng 2,05 lần so cùng kỳ năm trước). Cấp mới chi nhánh, văn phòng đại diện, điểm kinh doanh: 21 trường hợp (tăng 31,25% so với cùng kỳ năm trước). Giải thể 11 doanh nghiệp (so cùng kỳ năm trước giảm 57,7%); Thông báo tạm ngừng 10 trường hợp (so với cùng kỳ năm trước tăng 42,85%)

4. Đăng ký đầu tư:

Trong tháng (từ 15/6/2017 đến ngày 14/7/2017) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 11 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (cấp mới 08 và cấp điều chỉnh 03), với tổng diện tích đất 49,9 ha, tổng vốn đăng ký 1.862 tỷ đồng, cụ thể: Cấp mới cho 07 dự án (lĩnh vực Công nghiệp 06, Khu dân cư 01) và Ban quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh cấp mới 01 dự án (trong nước) tại KCN Phan Thiết 2. Điều chỉnh 02 dự án (lĩnh vực Dịch vụ). Ban quản lý các KCN tỉnh cấp điều chỉnh 01 dự án (FDI) tại KCN Hàm Kiệm.

Lũy kế 7 tháng, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 103 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (cấp mới 80 và cấp điều chỉnh 23), với tổng diện tích đất 2.286 ha, tổng vốn đăng ký 41.178 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2016 (41.178 tỷ/27.070 tỷ đồng).

III. Thương mại, Giá cả, Du lịch, Xuất nhập khẩu, Giao thông vận tải

1. Thương mại, Giá cả :  

Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 7/2017 ước đạt 2.445 tỷ đồng; luỹ kế 7 tháng đạt 17.237 tỷ đồng (tăng 11,49% so với cùng kỳ năm trước); doanh thu dịch vụ tháng 7/2016 ước đạt 1.195 tỷ đồng; luỹ kế 7 tháng đạt 8.519 tỷ đồng (tăng 13,63% so với cùng kỳ năm trước).

Trong tháng đã tổ chức phiên chợ hàng Việt về miền núi tại huyện Hàm Thuận Bắc nằm trong khuôn khổ chương trình xúc tiến thương mại quốc gia nhằm mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động, đồng thời tạo điều kiện cho người dân miền núi có cơ hội tiếp cận, mua sắm các sản phẩm, hàng hóa mang thương hiệu Việt có chất lượng tốt với giá cả hợp lý, giúp các doanh nghiệp tiếp cận và mở kênh phân phối đến người tiêu dùng. Với sự tham gia của 22 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với 40 gian hàng tập trung các mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng như: nước mắm, dầu ăn, bột giặt, quần áo, chăn, drap, gối, nệm, mỹ phẩm, thiết bị điện gia dụng, giống cây trồng … 

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2017 so với tháng trước là 99,53% (giảm 0,47% so với tháng trước). Nếu so với tháng 12/2016 (sau 6 tháng) là 100,35% (tăng 0,35%); trong đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 3,96%; đồ uống và thuốc lá tăng 2,65%; may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,97%; nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng tăng 1,78%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,16%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 42,13%; giáo dục giảm 0,01%; văn hóa giải trí và du lịch tăng 0,9%; giao thông tăng 2,28%; bưu chính viễn thông giảm 0,26%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,96%.

Nếu so với tháng cùng kỳ năm trước (sau 1 năm) thì chỉ số giá tiêu dùng là 102,37% (tăng 2,37%) và tính bình quân 6 tháng đầu năm 2017 thì chỉ số giá tiêu dùng là 104,11% (bình quân 6 tháng đầu năm 2017 tăng 4,11% so với bình quân 6 tháng đầu năm 2016).

Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được duy trì thường xuyên. Trong tháng 6/2017, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra kiểm soát 129 vụ, phát hiện và xử lý 64 vụ vi phạm;trong đó có 16 vụ vi phạm hàng cấm, 2 vụ vi phạm hàng nhập lậu, 2 vụ vi phạm đầu cơ, găm hàng, 7 vụ vi phạm trong kinh doanh, 7 vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, 30 vụ vi phạm trên các lĩnh vực khác... Đã xử phạt và thu nộp ngân sách Nhà nước 0,28 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng đầu năm đã kiểm tra, kiểm soát 1.090 vụ, phát hiện và xử lý 588 vụ vi phạm; thu phạt, nộp vào ngân sách nhà nước trên 4,5 tỷ đồng.

2. Du lịch:

Hoạt động du lịch tiếp tục phát triển, đáp ứng được nhu cầu của du khách. Mặc dù lượng khách quốc tế giảm so với tháng trước, song lượng khách du lịch nội địa tăng khá do đang là thời gian nghỉ hè và nhu cầu tham quan của học sinh sinh viên. Lượng khách đến các điểm tham quan và nghỉ dưỡng tăng khá. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch của địa phương, một số cơ sở Resort đã đưa nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá thuê phòng để thu hút du khách. Dự ước tháng 7/2017 tổng số lượt khách đến nghỉ dưỡng, lưu trú tại Bình Thuật đạt 390,5 ngàn lượt khách với 615,9 ngàn ngày khách; lũy kế 7 tháng đạt 2.731,5 ngàn lượt khách, đạt 53,53% kế hoạch năm, tăng 10,12% so với cùng kỳ năm trước (trong đó khách lưu trú đạt 2.689,5 ngàn lượt khách, tăng 10,21% so với cùng kỳ năm trước) với 4.376,3 ngàn ngày khách (tăng 12,41% so với cùng kỳ năm trước), trong đó khách quốc tế đạt 340 ngàn lượt khách (tăng 17,36%) với 1.021,2 ngàn ngày khách (tăng 18,22%). Doanh thu từ du lịch đạt 6.204 tỷ đồng (đạt 57,44% kế hoạch năm; tăng 19,10% so với cùng kỳ năm trước).

Đã xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá thu hút khách du lịch quốc tế và phát triển thị trường khách nội địa giai đoạn 2018-2020, định hướng 2020; Kế hoạch tổ chức đào tạo nghiệp vụ du lịch cho lao động các xã nông thôn mới; đón đoàn Famtrip báo chí trong nước đến tham quan khảo sát sản phẩm du lịch Bình Thuận. Cập nhật 52 tin, bài trên website Du lịch; đăng 48 bài, tin trên facebook “Mũi Né Việt Nam”, 24 bài, tin trên “Binh Thuan Tourist”.Hỗ trợ 32 cuộc gọi đến đường dây nóng.

Trong tháng 6/2017, khách quốc tế đến Bình Thuận có 108 nước, khu vực; trong đó khách Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc chiếm tỷ trọng cao.

3. Xuất nhập khẩu:

Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 7/2017 ước đạt 35,7 triệu USD (tăng 14,19% so với tháng cùng kỳ năm trước). Luỹ kế 7 tháng đạt 214 triệu USD, đạt 59,45% kế hoạch năm, tăng 12,89% so với cùng kỳ năm trước; trong đó nhóm hàng thuỷ sản đạt 76,11 triệu USD, đạt 56,34% kế hoạch năm, tăng 11,25% so với cùng kỳ năm trước; hàng nông sản đạt 9,76 triệu USD, đạt 70,25% kế hoạch năm, tăng 37,77% so với cùng kỳ năm trước; hàng hoá khác 128,12triệu USD, đạt 60,7% kế hoạch năm, tăng 12,32% so với cùng kỳ năm trước (trong đó hàng may mặc 80,27 triệu USD, đạt 53,3% KH năm, tăng 2,96% so cùng kỳ năm trước). Một số mặt hàngnông thuỷ sản xuất khẩu 7 tháng đạt như sau: cao su 1.723 tấn (tăng 72,2% so với cùng kỳ năm trước); quả thanh long 2.536 tấn (giảm 48,2%)thuỷ sản 10.522 tấn (tăng 3,5%).

Xuất khẩu trực tiếp tháng 7/2017 ước đạt 32,8 triệu USD; lũy kế 7 tháng đạt 200,7 triệu USD (tăng 12,84% so với cùng kỳ năm trước); trong đó:

- Xuất sang thị trường Châu Á đạt 128,77 triệu USD (tăng 14,60% so với cùng kỳ năm trước), trong đó: Thị trường Đông Á đạt 113,13 triệu USD (tăng 8,26%); Thị trường Đông Nam Á đạt 6,98 triệu USD (tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ); Thị trường Tây Á đạt 6,93 triệu USD (tăng 68,26%); Thị trường Trung Nam Á đạt 1,71 (tăng 77,15%). Tăng chủ yếu ở mặt hàng nông sản, đồ gỗ nội thất, thủy sản đông lạnh, giấy.      

- Xuất sang thị trường Châu Âu đạt 28,24 triệu USD (giảm 7,69% so với cùng kỳ năm trước), trong đó: Thị trường Bắc Âu đạt 5,26 triệu USD (tăng 0,48%); Thị trường Đông Âu đạt 0,51 triệu USD (giảm 73,8% so với cùng kỳ); Thị trường Nam Âu đạt 10,24 triệu USD (tăng 8,51%); Thị trường Tây Âu đạt 12,22 triệu USD (giảm 12,48%). Tăng chủ yếu ở mặt hàng giầy dép các loại khác, đồ gỗ nội thất, mực tươi đông lạnh, Mực bạch tuộc loại khác, tôm đông lạnh loại khác và cá loại khác tươi, đông lạnh….

- Xuất sang thị trường Châu Mỹ đạt 39,7 triệu USD (tăng 20,09% so với cùng kỳ năm trước); Thị trường Bắc Mỹ đạt 34,29 triệu USD (tăng 15,04%); Thị trường Trung Mỹ đạt 5,11triệu USD (tăng 62,4%), chủ yếu tăng ở mặt hàng các sản phẩm bằng giầy dép, đế giầy và gót giầy các loại khác ...

Ủy thác xuất khẩu tháng 7/2017 ước đạt 2,9 triệu USD; luỹ kế 7 tháng đạt 13,3 triệu USD (tăng 13,63% so với cùng kỳ năm trước), tập trung chủ yếu ở nhóm hàng may mặc.

Xuất khẩu dịch vụ du lịch tháng 7/2017 ước đạt 16,58 triệu USD (tăng 19,43% so với tháng cùng kỳ năm trước); lũy kế 7 tháng đạt 120,75 triệu USD, đạt 60,38% kế hoạch năm, tăng 17,21% so với cùng kỳ năm trước. 

Nhập khẩu tháng 7/2017 ước đạt 70 triệu USD; luỹ kế 7 tháng đạt 669,6 triệu USD (tăng gấp 3,6 lần so cùng kỳ năm trước), trong đó máy móc thiết bị và phụ tùng  đạt 429,8 triệu USD (tăng gấp 5,4 lần so với cùng kỳ năm trước).

Nhìn chung tình hình xuất khẩu giữ ổn định. Kim ngạch xuất khẩu các nhóm hàng tăng so với củng kỳ năm trước, trong đó mặt hàng cao su đạt mức tăng khá. Nhóm hàng thủy sản xuất khẩu chủ yếu xuất các mặt hàng: tôm tươi, mực khô, cá tươi, cá hộp… đi các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Italia, Ixraen… Trong 7 tháng đầu năm, mặt hàng thanh long tuy sản lượng xuất thấp so với cùng kỳ năm trước nhưng giá trị xuất đạt 3,82 triệu USD (tăng 6,44%), chủ yếu xuất đi các nước như Ả rập Thống nhất, Trung Quốc, Canada, Đức, Singapore. Hàng may mặc tuy tăng trưởng không cao so với cùng kỳ năm trước (7 tháng đầu năm tăng 2,96%) nhưng vẫn giữ ổn định qua các tháng, trong đó hàng giày dép tăng khá (tăng 12,11% so với cùng kỳ năm trước), chủ yếu xuất đi Mỹ, Nhật, Ý, Hà Lan.

4. Giao thông vận tải : 

Hoạt động vận tải ổn định, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hoá, hành khách. Ước tính tháng 7/2017 khối lượng luân chuyển hàng hoá đường bộ đạt 36 triệu tấnkm, đường thuỷ đạt 85,3 ngàn tấnkm; luỹ kế 7 tháng luân chuyển hàng hoá đường bộ đạt 260,5 triệu tấnkm (tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước), luân chuyển hàng hoá đường thủy 609,3 ngàn tấnkm (tăng 2,4%). Khối lượng luân chuyển hành khách đường bộ tháng 7/2017 ước đạt 87,4 triệu lượt ngườikm, đường thuỷ đạt 328,9 ngàn lượt ngườikm; luỹ kế 7 tháng luân chuyển hành khách đường bộ đạt 604,4 triệu lượt ngườikm (tăng 8,7%), đường thuỷ đạt 2.281,8 ngàn lượt ngườikm(tăng 2,5%).

Công tác tuần tra, kiểm soát được duy trì thường xuyên. Các ngành chức năng đã phối hợp nhau giải tỏa các tụ điểm lấn chiếm lòng lề đườngtăng cường tuần tra, kiểm soát, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ, quá tải, các phương tiện chở quá số người quy định, chạy sai lịch trình, hành trình vận tải.

Trong tháng (từ ngày 16/5 đến ngày 15/6/2017), đã lập biên bản vi phạm 5.732 trường hợp; phạt tiền 5.233 trường hợp, phạt tiền 3.076 triệu đồng; tước 130 giấy phép lái xetạm giữ 662 phương tiện.

IV. Thu ngân sách; hoạt động tín dụng

1. Thu ngân sách:

Ước thu ngân sách tháng 7/2017 đạt 600 tỷ đồng; luỹ kế 7 tháng đạt 5.985,5 tỷ đồng (đạt 74,59% dự toán năm), tăng 15,26% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Thu nội địa (trừ thu từ dầu thô và thuế xuất nhập khẩu) là 3.774,6 tỷ đồng (đạt 63,39% dự toán năm), tăng 24% so với cùng kỳ năm trước; riêng thu thuế, phí đạt 2.762,5 tỷ đồng (đạt 50,16% dự toán năm), giảm 2,31% so với cùng kỳ năm trước; thu tiền sử dụng đất 1.012,1 tỷ đồng (đạt 202,43% dự toán năm), tăng gấp 4,7 lần so với cùng kỳ năm trước; thu thuế xuất nhập khẩu 1.182,2 tỷ đồng(đạt 281,49% dự toán năm), tăng 1,43% so với cùng kỳ năm trước; thu dầu thô 1.028,6 tỷ đồng(đạt 62,34% dự toán năm), tăng 4,46% so với cùng kỳ năm trước.

Ở khối huyện, thị xã, thành phố: Dự ước thu 7 tháng đầu năm 2017 đạt 1.184 tỷ đồng (đạt 69,2% dự toán năm), tăng 11,08% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Phan Thiết đạt 563,2tỷ đồng (tăng 36,23% so với cùng kỳ năm trước), La Gi đạt 72,8 tỷ đồng (giảm 2,7%), Tuy Phong đạt 105,3 tỷ đồng (giảm 16,59%), Bắc Bình đạt 48,7 tỷ đồng (giảm 12,05%), Hàm Thuận Bắc đạt 119 tỷ đồng (tăng 1,78%), Hàm Thuận Nam đạt 87,2 tỷ đồng (giảm 4,11%), Tánh Linh đạt 52,2 tỷ đồng (giảm 2,37%), Đức Linh đạt 72,7 tỷ đồng (tăng 0,21%), Hàm Tân đạt 51,5 tỷ đồng (tăng9,53%), Phú Quý đạt 11,4 tỷ đồng (giảm 24,81% so với cùng kỳ năm trước).

Thu ngân sách 7 tháng đầu năm 2017 đạt khá so với dự toán (đạt 74,59% dự toán năm)do tác động nguồn thu tiền sử dụng đất (đạt 1.012,1 tỷ đồng, vượt gấp 2 lần dự toán năm) và thu thuế xuất nhập khẩu (đạt 1.182,2 tỷ đồng, vượt gấp 2,8 lần so với dự toán năm). Tuy vậy, nếu chỉ tính thu thuế, phí thì kết quả thu 7 tháng chỉ đạt 50,64% dự toán năm. Đáng chú ý là nguồn thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài và thuế bảo vệ môi trường (tổng 2 nguồn thu này khá lớn, chiếm tỷ trọng 35,6% trong dự toán thu thuế phí) đạt rất thấp so với dự toán năm (đạt dưới 40%)

2. Hoạt động tín dụng:

Hoạt động tín dụng trên địa bàn ổn định. Đã tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh huy động vốn, mở rộng tín dụng an toàn và có hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, xuất khẩu; hướng dẫn khách hàng thực hiện hồ sơ vay và đẩy mạnh công tác thẩm định cho vay phát triển thuỷ sản theo Nghị định 67; tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Các tổ chức tín dụng đã chấp hành tốt các quy định về lãi suất huy động và cho vay.Đến 30/6/2017, nguồn vốn huy động đạt 27.921 tỷ đồng, tăng 9,88% so với đầu năm, tăng 1,97% so với tháng trước; tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đạt 35.344 tỷ đồng, tăng 9,32% so với đầu năm, tăng 1,88% so với tháng trước. Nợ xấu trên địa bàn hiện còn 373 tỷ đồng, chiếm 1,06% tổng dư nợ (giảm 0,04% so với tháng trước).

Vốn tín dụng được tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, trong đó dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 18.963 tỷ đồng (chiếm 53,65% tổng dư nợ); dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 992 tỷ đồng (chiếm 2,81% tổng dư nợ); dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt 7.323 tỷ đồng (chiếm 20,72% tổng dư nợ). Dư nợ cho vay các đối tượng chính sách xã hội đạt 2.226 tỷ đồng/126.135 khách hàng.

Chính sách tín dụng đối với thủy sản theo Nghị định 67: Đến 30/6/2017 các tổ chức tín dụng đã tiếp cận 178/195 tàu được UBND tỉnh phê duyệt, đã nhận 119 hồ sơ của khách hàng có nhu cầu vay đóng tàu theo Nghị định 67, trong đó đã ký hợp đồng tín dụng với 95 hồ sơ, đang xử lý 24 hồ sơ. Tổng số tiền cam kết cho vay theo hợp đồng tín dụng là 732 tỷ đồng, đã giải ngân được 666,2 tỷ đồng, dư nợ là 656,8 tỷ đồng (cho vay đóng mới tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là 258 tỷ đồng và cho vay đóng mới tàu khai thác hải sản xa bờ là 385,8 tỷ đồng, cho vay nâng cấp tàu 13 tỷ đồng); cho vay vốn lưu động 115 triệu đồng.

Cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Quyết định 813/QĐ-NHNN và Nghị quyết 30/NQ-CP: Đến 30/6/2017 dư nợ cho đạt 236 tỷ đồng/03 khách hàng phục vụ sản suất tôm giống, nuôi tôm thịt, mua bò và chăm sóc bò giống.

Cho vay hỗ trợ nhà ở: Đến 30/6/2017, dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở là 43.005 triệu đồng/112 khách hàng, trong đó dư nợ cho vay mua nhà ở xã hội là 2.523 triệu đồng/14 khách hàng, dư nợ cho vay để xây dựng mới, cải tạo và sửa chữa nhà ở là 40.483 triệu đồng/96 khách hàng.

Dự ước đến 31/7/2017: Vốn huy động đạt 28.332 tỷ đồng, tăng 11,5% so với đầu năm; dư nợ đạt 35.887 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm.

Công tác điều hòa tiền mặt, đảm bảo hệ thống thanh toán bù trừ điện tử và thanh toán điện tử liên ngân hàng duy trì ổn định. Mạng lưới ATM, POS hoạt động thông suốt và an toàn. Đến 30/6/2017, trên địa bàn có 155 máy ATM, tăng 04 máy so với tháng trước và 1.308 máy POS, tăng 31 máy so với tháng trước, hầu hết máy POS được kết nối liên thông giữa các ngân hàng với nhau, góp phần thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

V. Các vấn đề xã hội:

1. Văn hoá, Thể thao:

Công tác tuyên truyền, cổ động được duy trì đều. Ngoài những nội dung như năm trước, trong tháng các địa phương đã tập trung tuyên truyền nội dung Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Đã thực hiện được 2.754 giờ phát thanh xe loa phóng thanh, cắt dán 4.860 m băng rôn khẩu hiệu, kẻ vẽ 1.850 m2 pa nô, hơn 1.500 m cờ dây và 6.420 cờ các loại.

Đã xây dựng  chương trình tham gia “Liên hoan Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ” tại tỉnh Quảng Trị. Các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Đức Linh và thị xã La Gi tổ chức thành công Hội diễn nghệ thuật không chuyên trong CNVC-LĐ. Huyện Tuy Phong phối hợp Hội người cao tuổi huyện tổ chức Hội thi văn nghệ - thể dục dưỡng sinh người cao tuổi lần II/2017. TP Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Nam tổ chức các chương trình phục vụ nội dung “Diễn đàn trẻ em”. Đã tổ chức và tham gia Cuộc thi tác phẩm múa chuyên nghiệp các dân tộc thiểu số Việt Nam lần II -2017 tại Bình Thuận

Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận: Phục vụ 429 đoàn, với 23.558 lượt khách, trong đó có 266 lượt khách nước ngoài. Phục vụ 04 lễ viếng. Thay đổi, bổ sung 61 hình ảnh trưng bày “Bình Thuận thực hiện Di chúc Bác”.

Bảo tàng tỉnh: Hoàn thành việc đào thám sát di chỉ khảo cổ học Động Trũng, thôn 6 xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc. Kết quả đã phát hiện 3 mộ nồi, 1 mộ chum, 3 dọi se chỉ, 1 bàn mài. Đã hoàn chỉnh Hồ sơ khoa học di tích vạn Tân Phú (Tân Tiến, La Gi) trình UBND tỉnh thẩm định ra Quyết định xếp hạng.

Ban Quản lý di tích Tháp Pô Sah Inư: Trưng bày hình ảnh văn hóa Chăm, ảnh Phan Thiết xưa, ảnh hoạt động lễ hội của địa phương phục vụ du khách tham quan. Đón 16.500 lượt khách, trong đó có 2.986 khách nước ngoài.

Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm: Đón 411 lượt khách đến tham quan (trong đó có 05 khách nước ngoài). Tiếp nhận 37 hiện vật, cổ vật hiến tặng.

Hoạt động thể thao:

Thể thao quần chúng: Đã đăng cai tổ chức tốt các trận thi đấu trong khuôn khổ giải Bóng đá hạng Nhì Quốc gia năm 2017; tổ chức giải Bóng bàn truyền thống Báo Bình Thuận; tổ chức Hội thao Cụm thi đua 7 - Đài phát thanh và Truyền hình các tỉnh miền Đông Nam bộ; giải Cầu lông Gia đình tỉnh Bình Thuận. Đã phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao đăng cai tổ chức giải Vô địch xe đạp đường trường trẻ toàn quốc lần thứ 23 năm 2017.

Thể thao thành tích cao: Đội Karatedo tham dự giải vô địch trẻ quốc gia năm 2017 tại Hà Tĩnh. Đội Điền kinh tham dự giải vô địch trẻ quốc gia năm 2017 tại Đồng Nai. Đội Judo tham dự giải vô địch quốc gia tại Bình Dương (đạt 02 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Đồng). Đội Bóng rổ tham dự giải Bóng rổ vô địch trẻ toàn quốc năm 2017 tại Đăk Lăk. Đội Canoeing tham dự giải vô địch trẻ toàn quốc năm 2017 tại Hà Nội. Đội Taekwondo tham dự giải Taekwondo vô địch các lứa tuổi trẻ toàn quốc năm 2017 tại Quảng Ninh.

2. Giáo dục:

Trong tháng đã thành lập Hội đồng ra đề và in sao đề thi tuyển sinh 10 THPT (Trung học phổ thông); tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 Dân tộc nội trú tỉnh; tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 THPT; phúc khảo bài thi THPT Quốc gia 2017… và hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT;  

Kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2017 (tại cụm thi tỉnh Bình Thuận) tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 98,73% (bao gồm cả học sinh THPT và thí sinh tự do Giáo dục thường xuyên); riêng hệ giáo dục THPT tỷ lệ tốt nghiệp 99,67% (năm 2016: 92,59%). Nhìn chung năm nay điểm trung bình của đa số các môn nói chung đều tăng so với năm trước; trong đó, đối với THPT hệ chính quy số thí sinh đạt điểm 5 trở lên tất cả các môn đạt tỷ lệ 67,46%. Môn Giáo dục công dân (lần đầu được áp dụng vào kỳ thi) nhưng có đến 99,89% bài thi đạt điểm trung bình trở lên. Toàn tỉnh, có 15/28 Trường THPT có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100%. 

3. Y tế :

Ngành Y tế tiếp tục triển khai đẩy mạnh các hoạt động chương trình y tế Quốc gia. Công tác phòng chống bệnh dịch được giám sát chặt chẽ nhất là các bệnh truyền nhiễm như bệnh Zika, cúm A H1N1, H5N1, H7N9, sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng... Các đơn vị y tế dự phòng tỉnh, huyện đã chủ động tích cực triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trong tháng (từ 15/6 đến 15/7/2017) toàn tỉnh có:

- Sốt xuất huyết: 131 cas mắc (tăng 35% so với tháng trước)không có cas tử vong.

Số cas mắc tay chân miệng: 46 cas (tăng 70,3% so với tháng trước)không có tử vong.

- Số cas mắc sốt rét: 18 cas (tăng 3,6 lần so với tháng trước), không có cas tử vong, không có mắc sốt rét ác tính.

- Số bệnh nhân hiện mắc bệnh phong: 12, số bệnh nhân mới phát hiện: 0, số bệnh nhân đang quản lý: 471, bệnh nhân phong mới bị tàn tật độ II: 0.

- Công tác phòng chống Lao: tổng số lượt khám: 1.586, số bệnh nhân thu dung điều trị trong tháng: 183. Số bệnh nhân lao phổi AFB (+) mới: 60.

- Số trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ trong tháng là: 2.054/24.205 trẻ, đạt tỷ lệ 8,5%.

- Số phụ nữ có thai được tiêm UV2+: 1.973/24.205, đạt 8,1%.

Số nhiễm HIV mới phát hiện 09 cas (tích lũy: 1.292cas); số chuyển AIDS mới: 05 cas (tích lũy: 932 cas); tử vong mới: 0 cas (tích lũy: 502 cas).

Công tác Dân số- KHHGĐ: Tổng số trẻ sinh ra trong tháng1.487, số người mới đặt vòng: 1.622số mới triệt sản: 32.

- Trong tháng không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm

Các bệnh viện thực hiện tốt công tác cấp cứu, khám và điều trị bệnh nhân. Công suất sử dụng giường bệnh trong tháng ở một số bệnh viện đạt như sau:

+ Bệnh viện đa khoa tỉnh đạt 99%.

+ Bệnh viện đa khoa khu vực phía Bắc tỉnh đạt 101,6%.

+ Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam tỉnh đạt 123%. 

+ Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi đạt 172,9%. 

+ Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh đạt 98,3%.

+ Bệnh viện Lao và bệnh phổi đạt 110%.

4. Lao động  Xã hội, Chính sách:

Trong tháng đã giải quyết việc làm cho 2.500 lao động. Luỹ kế từ đầu năm đến  ngày 17/7/2017 đã giải quyết việc làm cho 15.890 lao động (trong đó: cho vay vốn giải quyết việc làm: 480 lao động, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp: 2.400 lao động); trong tháng có 18 lao động xuất cảnh, nâng tổng số lao động từ đầu năm đến nay là 116 lao động đi làm việc ở nước ngoài, bao gồm các thị trường: 21 Đài Loan, 01 Đức, 01 UAE, 22 Ả rập Xê Út, 16 Hàn Quốc, 54 Nhật Bản, 01 Úc; thông qua các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: 12.894 lao động.

Tính đến ngày 17/7/2017 đã tuyển mới đào tạo nghề cho 5.108 người (đạt 51,08% so với kế hoạch năm). Trong đó, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động nữ, người khuyết tật là 3.062 người (đạt 43,74% so với kế hoạch năm).

Đã tiếp nhận 981 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, nâng tổng số hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (từ đầu năm đến 17/7/2017) là 4.484 hồ sơ;  Đã ban hành 1.082 Quyết định cho lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp, nâng tổng số lao động có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (từ đầu năm đến 17/7/2017) là 3.973 lao động.

Thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần cho 59 đối tượng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công (05 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH, 03 người có công giúp đỡ cách mạng, 01 người hoạt động kháng chiến, 50 người hoạt động kháng chiến, hoạt động CM bị địch bắt tù đày). Đã trợ cấp thờ cúng cho 18 người thờ cúng liệt sỹ. Cấp dụng cụ chỉnh hình cho 10 trường hợp. Cấp ưu đãi giáo dục cho 03 trường hợp. Thực hiện chế độ cho các đối tượng ngoài Pháp lệnh Ưu đãi người có công: trợ cấp 1 lần cho 02 trường hợp theo Quyết định 24. Cấp BHYT cho 27 trường hợp (15 trường hợp theo Quyết định số 62, 08 trường hợp theo Quyết định số 290, 03 trường hợp theo Nghị định 150, 01 trường hợp theo Quyết định 49).

5. Tai nạn giao thông:

Công tác tuần tra, kiểm soát được duy trì thường xuyên, đã kịp thời xử lý ngăn chặn xe quá tải, quá khổ lưu thông trên các tuyến đường, giải tỏa các tụ điểm lấn chiếm lòng lề đường nhằm đảm bảo tối đa an toàn giao thông.

Trong tháng 6/2017 (từ ngày 16/5/2017 đến 15/6/2017), tai nạn giao thông trên địa bàn xảy ra như sau:

- Số vụ tai nạn giao thông: 32 vụ (so với tháng trước giảm 4 vụ). So với cùng kỳ năm trước giảm 20 vụ.

 - Số người bị thương: 23 người (so với tháng trước giảm 2 người). So với cùng kỳ năm trước giảm 38 người.

- Số người chết: 18 người (so với tháng trước tăng 3 người). So với cùng kì năm trước giảm 14 người.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2017 (từ 15/12/2016 đến 15/6/2017) toàn tỉnh đã xảy ra 233 vụ tai nạn giao thông (giảm 46 vụ so với cùng kỳ năm trước); gây thương tích 166 người(giảm 87 người so với cùng kỳ năm trước); làm chết 104 người (giảm 11 người so với cùng kỳnăm trước).

6. Thiên tai, cháy nổ, vi phạm môi trường:

- Trong tháng đã xảy ra 4 đợt thiên tai do sét đánh, mưa kèm lốc xoáy tại Bắc Bình (ngày 20 - 22/6) và mưa lớn, lốc xoáy tại Hàm Tân, La Gi (ngày 9 - 10/7) làm 01 người chết, 02 người bị thương; đã gây thiệt hại: 40 ha lúa, 100 ha hoa màu và 42.5 ha thanh long bị ngập gây hư hỏng; 20 nhà bị sạt lở tốc mái, đổ 12 trụ điện; ước giá trị thiệt hại 905 triệu đồng.

- Cháy nổ: đã xảy ra 01 vụ cháy, gây thiệt hại 2 triệu đồng.

- Số vụ vi phạm môi trường: đã phát hiện và xử lý 08 vụ (07 vụ khoáng sản, 01 vụ môi trường), đã xử phạt 435,5 triệu đồng./.

CTK Bình Thuận

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/